www.e-vestnik.bg
Фийд за коментари Фийд за публикации
четвъртък, 24 май 2018
БългарияСвятМения и коментариЗдраве и наукаАрт и шоу

Проф. Димитър Иванов: Обедняването на българите продължава с огромна скорост

22 Октомври 2010

 

Проф. Димитър Иванов. Снимка: от тв екрана

Проф. Димитър Иванов е български макроикономист и анализатор, който живее в Лондон.

- Вие преди време направихте едни прогнози, които не бяха особено оптимистични за това, което ни чака. Първо да ви питам, излязохме ли от кризата, както твърди финансовият министър Симеон Дянков?

- Моментът е изключително важен за националната икономика. Предстои дискусията за бюджета. Виждате, важни реформи се дискутират. И веднага на вашия въпрос. Аз не мисля, че предишния разговор ви е създал чувството, че кризата си отива. Един важен сектор на националната икономика като БДЖ, железопътният транспорт е пред разпад. Той е на границата на финансова несъстоятелност и това вече продължава през мандатите на няколко правителства. Това го казвам само като връзка с предишната тема, но нещо, което е изключително важно. Аз не споделям анализите на конвенционални анализатори и икономисти, нито пък инженираната със статистически данни концепция на правителството, че всичко в икономиката е под контрол, кризата си отива и нас ни чака светло във всеки изминат месец.

- Защо се съмнявате?

- Защото данните го показват. Аз имах възможността да наблюдавам ваш разговор с финансовия министър миналата седмица и на същия този въпрос той казва: „Евростат” казва, че кризата си отива”. Ето ги данните от „Евростат”, господин Маринов. Данните от „Евростат” са тук. Аз не знам финансовият министър какви данни чете. Но „Евростат” ни казва и то са абсолютно актуални данни, че обедняването на българските граждани и домакинства продължава с огромна скорост. Ние имаме най-голямо неравенство на разпределение на доходите в 27-те страни-членки на ЕС, рискът за увеличаване на бедността в България е най-висок, рискът за увеличаване на бедността в границата до 18-годишните е най-висок, домакинствата, сред всички домакинства сред 27-те страни-членки е най-висок в страната и т.н. Тук са другите данни. От Националния статистически институт (НСИ), последните данни, тримесечни данни за общия доход на домакинствата. Продължава обедняването на българските домакинства, ето вижте. Намалява брутният общ доход на домакинствата, намалява работната заплата, увеличават се обезщетенията за безработни, увеличават се регулярните трансфери от други домакинства, хората започват да си теглят спестяванията, продължава засилването на дела на заеми и кредити сред разходите на домакинствата.

- Да. Обаче само да го /…/, за да можем да го онагледим.

- Това са основни данни. Финансовият министър може да се запознае като ги види на страницата на НСИ. Нещо друго, в цяла Европа композираният индекс на активността на икономиките в ЕС и в Еврозоната продължава да намалява. Намалява промишленото производство, намалява сферата на услугите. Т.нар. дългова криза продължава да се вихри. Нещо повече. Светът и Европа влизат в следващ етап, наречен етап на валутни войни. Виждате какво се случва с американския долар и всички страни, вързани с еврото, малко или много рискуват да задълбочат рецесията в собствените си икономики. Страните в периферията на Европа като Португалия, Испания, Ирландия, Италия са на границата да търсят възможности за вътрешна обезценка на своята валута, за да може да се справят с рецесията и да могат по някакъв начин да стимулират растеж на своите икономики.

- Такова средство е невъзможно за нас, нали?

- Говоря за вътрешна обезценка. Всички е възможно, ако сме мъдри, сериозни и действаме експертно. Това, което, обаче, искам да обърна внимание и продължавам да отговарям на вашия въпрос, погледнете какво се случва. Пак с данни искам да се подкрепя. Индивидуалното вътрешно потребление, по данни на националната статистика и финансовия министър може да ги види, намалява с 4% за второто тримесечие на тази година. Т.е. продължава спадането на търсенето, няма търсене. Това е проблемът на кризата – няма търсене. Разходите на домакинства, разходи на фирми са депресирани. Те са страшно задлъжнели, няма откъде да правят разходи. Ако те не разходват, няма живот, икономиката е замръзнала. Секторът на недвижимите имоти продължава да е силно депресиран, публичният сектор е буквално във взрив, здравеопазването е пред взрив, пенсионната система никой не знае още какво ще се прави с нея и вероятно ще разговаряме след малко по този въпрос. Бюджетният дефицит, с каквито и да е статистически кремове и мехлеми да го мажат, той ще продължи да стои. И аз считам, че България следващата година, за съжаление, ще стане обект на много сериозен мониторинг от страна на институциите на ЕС.

- Мониторинг за какво?

- Ами ние вече сме в мониторинг за т.нар. свръхдефицит. Но вижте какво става, само ще ви дам един конкретен пример -решението, което се взе след преговорите с лекарския съюз. Нали, взе се решение парите, които се дават, целият обем от финансиране на НЗОК, в края на годината да отиде в републиканския бюджет.

- Някои го нарекоха национализация това нещо.

- Така. С обещанието тези пари след това да се ползват само за здравеопазване. Защо да отидат в бюджета? Давате ли си отговор на този въпрос? Защо?

- Ами някакви дефицити да покрият може би.

- Много ясно. За да могат да калкулират тази формула за намаляване на дефицита, която господин финансовият министър иска да докаже пред Европейската комисия. Но с преливане на средства, с жестикулация на политика вместо реална политика не може кризата да си отиде.

- Само да изчистим. Изредихте доста негативни показатели, данни. Увеличението на износа, което се цитира като първа лястовичка…

- Правилен въпрос ми задавате. Да, трябва да отговорим на този въпрос. Дай Боже да има увеличение на износа. По основните данни на статистиката има такова значимо увеличение на експорта. Но няколко неща искам също да кажа, за да бъдем прецизни пред зрителите на вашето предаване. Първо, увеличаването на експорта е сезонна променлива. Тя се влияе от различни сезонни търсения и т.н. Второ, когато говорим за увеличаването на експорта, налице е и увеличаване на импорта. Т.е. когато се опитаме да балансираме двете величини, ще видим, да, увеличаването на експорта е малко по-голямо, но далеч не е на равнищата, които отчита официалната статистика. На трето място, увеличаването на експорта би следвало да донесе далеч по-голям приход на ДДС в бюджета. Къде е този приход бих искал да попитам. И на четвърто място, последно, за да бъдат все пак точен, това увеличаване на експорта до голяма степен се дължи на импорт и на реекспорт. Така че трудно бих казал, че това дава основание да кажем, че е налице оживяване на българската икономика. Няма да има оживяване докато не видим движение по показателите индивидуално потребление, мръдване на сектора на недвижимите имоти и намаляване на фирмената и домакинска задлъжнялост. Докато не видим по тези показатели движение, не може да се случи нищо сериозно в икономиката. Да не говорим, че продължава сериозният спад на чуждите инвестиции в българската икономика.

- Върви един много сериозен дебат в България, всеки ден го следим, свързан с пенсионната реформа, свързано с това нещо пък увеличение, евентуално, някои го наричат възстановяване, на осигуровките. Различни числа излизат – 3, 1,5. 1,8 е последното, което излезе като намерение. Вие как гледате… Аз знам, че ще имате среща със синдикатите по повод на пенсионната реформа.

- Това е един от поводите за идването ми в страната. Днес ще проведа среща със синдикатите, с техните ръководители, с икономическите екипи. Вижте, ситуацията е крайно сериозна, защото, първо, до обществото достига информация за откъслечни характеристики на т.нар. пенсионна реформа. Ние имаме някаква информация, че се дискутира размерът на увеличаването на осигурителната вноска, имаме някаква информация, че се дискутира механизма на увеличаване на стажа на работещите, имаме някаква информация, че се дискутира колко да бъде и как да бъде разпределена осигурителната тежест, но никой не знае – вие не знаете, аз не зная. Вие виждали ли сте цялостен документ, който да представя концепцията за пенсионна реформа на правителството?

- Според вас няма цялостна визия, цялостна концепция.

- Правим реформа, която ще засегне съдбата на цяла България, на 7,5 млн. български граждани. Ние не знаем тази реформа за какъв срок се прави – казват за 20 години, до коя година, при какъв макроикономически хоризонт се прави, при какъв коефициент на трудова заетост се прави, при какъв коефициент на безработица се прави, при какъв стандарт на задоволяване на българския пенсионер се прави. Ето ги данните на „Евростат”. Съотношението на пенсии спрямо крайни доходи в България е най-ниско от всички страни в ЕС – 0,33.При средно за страните от ЕС 0,51. Аз искам да попитам, макроикономическата прогноза на финансовия министър за следващата година, в бюджета която е залегнала, е 3,6% ръст на българската икономика и няма икономист – нито български, нито международен, нито от международните институции, който да вярва в тази прогноза. Как да повярваме тогава в една 20-годишна прогноза? Т.е. моето обръщение, и искам да използвам трибуната, която ми давате, е много моля синдикати, работодатели, министър-председателят да бъдат добри да не се шегуват със съдбата на милиони българи и да представят на българското общество една цялостна визия за какъв тип пенсионна реформа става дума. Тази цялостна визия трябва да отиде на едно цялостно национално съгласуване – политически партии, парламент, извънпарламентарни партии, граждански организации, за да се получи действително един документ, който да носи националния консенсус. А не да си играем, виждате в момента, дефицитът в НОИ е такъв, че в периода 2015-2018 година въпросът с пенсиите ще стана катастрофален, виждате вчера дискусиите, оня ден – в неделя следобед, дискусиите, касаещи частните пенсионни фондове как замлъкнаха. Защо замлъкнаха? Защото нетните активи на над една трета от тези фондове са минусни и аз съм силно обезпокоен, че начинът, по който с кърпеж на отделни точки в т.нар. пенсионна реформа се върви напред, до никъде няма да доведе.

- Добре. Много ви благодаря за този анализ и за тази…

- Същото, вие виждате, в ситуацията с образованието и въобще…

- В образованието очертават се дървени ваканции в някои от висшите учебни заведения.

- Вижте, кризата във висшето образование е нещо, което България не бива да си позволява.

- Не е ли въпрос на лош мениджмънт? Защото от Министерството казват: „Ами парите за парно са си ги изхарчили за заплати. Лошо си управляват парите”.

- Не, не. Кризата във висшето образование е нещо, което ще засегне икономиката на България. Няма откъде да дойдат бъдещите български мениджъри. Те ще дойдат от висшите ни учебни заведения. А нашите университети са изправени пред сериозна конкуренция от международните университети. Нито им е разрешено да си вдигат таксите за участие, нито имат възможност да обновяват преподавателския състав. въпросът със студентските кредити става все по-драматично сериозен, въпросът за разходите от бюджета за висше образование става все по-сериозен на фона на тоталната либерализация на висшето образование в ЕС. Т.е. нашите университети са все повече изправени пред конкурентноспособност на международни университети. Какво да правят? Как да оживеят?

- Проблеми във всички сектори очертахте.

- Искам да кажа, че Бюджет 2011 в никакъв случай не представлява една истинска картина отговор на тежката криза, която залива българската икономика и най-вече гражданите на България.

- Не виждате в него инструмента, с който…

- В никакъв случай.

- … евентуално би могло да се преодолее кризата. Добре. Благодаря ви. Общо взето всички отрасли – почнахме от БДЖ, изредихме пенсионната сфера, здравеопазване, образование. Проблемен разговор. Но казвате, за да се завърти колелото на икономиката, трябва повече потребление.

- Повече потребление и по-разумни решения.

- Това звучи еретично, обаче, защото, знаете, тук основно се говори за свиване на коланите, за редукция, за съкращение и така. Друга гледна точка, друг подход…

- Вижте, фискалната устойчивост не може да съществува сама за себе си. не можете да бъдете фискално устойчив за сметка на бъдещето на вашите деца или за сметка на живота на вашите родители.

По Агенция Фокус
Етикет: , ,

 


Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на дарения от читатели, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.
 1. 1) SK
  Този професор явно ми е чел коментарите. От край време повтарям, че кризата е резултат на жестоката експлоатация, на недостатъчното плащане на работниците да изкупуват това което са произвели, вследствие на което бизнесите фалират и настъпват дълбоки кризи. С други думи поговорката: лаком ...ъз кръв сере, е най-доброто обяснение на кризите. Има и друга поговорка: Не е много разумно да строиш кули върху пясъчни основи. С други думи не е много разумно да подържаш съществуването на система, в която алчността и лакомията са двигател в икономиката, че дори и в изкуствата.
 2. 2) Сивушко
  Напразно пропиляно време за разговор с един професор по икономика.През цялото време дрън-дрън за нещата от живота, които всички ние до болка познаваме.А беше по рационално да се задават въпроси в посока на мнението на професора за пътища, начини, способи,вътрешна икономическа политика като цяло, за да се избавим от положението.Защото разбрахме, че се движим по нисходяща експонента, която би завършила с катастрофа.
 3. 3) чичата
  аман от медийни професори
 4. 4) SK
  Сивушко, професора няма да ти посочи пътя, защото ще престане да бъде професор, а пък и пътя е непроходим. Пътят е да се вземат богатствата на богаташите, да се раздадът на беднотията и да се започне отначало.
 5. 5) хамалин
  народ,който си внася щипките за пране,ще стигне един задаващ се ден до революция на червата
 6. 6) Сашко
  Тоз професор, въпреки че поддържа линията на Първанов няма шанс...Не го знам дали е прав, в случая не го и четох, но от предните му изяви е ясно, че народът няма да му повярва...
 7. 7) До SK (Nr. 1, Nr.4)
  SK, колко пъти ще ти повтарям да престанеш да пълниш форума с глупостите си: "Пътят е да се вземат богатствата на богаташите, да се раздадът на беднотията и да се започне отначало." Ако си толкова интелигентен, за колкото се мислиш, би трябвало да знаеш, че е правилно да се пише "раздадaт", а не "раздадът". Но да оставим правописа настрана. Вече ти казах, че червените бабички, на които би се харесала подобна "блестяща идея", нямат компютри. Не могат да си ги позволят, защото на 09.09.1944 бедните, които бяха бедни, защото бяха мързеливи, прости и неграмотни, освен всичко друго национализираха и пенсионните ...още

 8. 8) Адам Смит
  7 милионна държава със 750 000 държавни чиновника ,които получават в пъти по високи доходи от работещите в реалния сектор , държава с неработеща икономика , с 2.5 милиона пенсионери няма как да се измъкне от криза . Единствено , барон Мюнхаузен от приказките е успял да се изтегли от блатото , като се е хванал за собствената си коса . В реалният свят - това е невъзможно . Удовлетворяват се претенциите на онези категории лица и браншове , които могат да се организират в стачни групи . Страхът от стачна вълна е определящ ...още

 9. 9) тъп.та тъп до форума
  Това е "реалния"капитализъм където всеки се спасява сам и"Homo homini lupos"другото са обяснения и пинизи с цел да измъкнат и последния лев от тъпака.Шоута,екстрасенси,професори/които не казват нищо ново/,а аз се забавлявам с форуми и само тук съм "тъп".Митап, бе Уили.
 10. 10) тъп та тъп
  Lapsus-маитап.
 11. 11) Дръндер
  Аз на червени врачки не вервам,пък който иска да верва!
 12. 12) Разбирачите...
  Човекът е професор и се старае да обясни, доколкото е възможно обективно (все пак икономиката е "наука")и то така, че всички да разберат, ама не - те на можели да "верват"...Сякаш ги агитират да повярват на някакъв друг бог...
 13. 13) хамалин
  тъп,разбрах че си изпсунал енна буква,но на излишната поправка яко си се нахендрил челно сь фирмената си табела:сори(така му викате по българско),никакви оправдания не вървят вече,издъни се,братко
 14. 14) Дръндер
  Пак да повторя за бавно загряващите-такова животно-червен икономист нема,за туй не верваме на червени врачки!
 15. 15) нЕук
  Имаше някога един призрак,дето бродеше из Европа.После дойде един реален такъв който осакати живота на милиони за много десетилетия.Сега този призрак е поумнял и се маскира като капиталист.Но поради факта наречен "първоначално натрупване на капитали" той "поумнелия" е готов да продаде и майка си при печалба от 300% както е казал таткото на Капиталът дедо Маркс.И квА стана тя другари,каква е мислихте и докъде я докарахте!Аз като един нЕук човек питам,може ли държава с територия 111000 кв.км. с реки,поля,планини,море и четири сезона да не може да изхрани,подслони и облече население от приблизително един среден европейски град.Явно може прав е SK,че ...още

 16. 16) До простака #7 коъто се свени да се покаже
  Ти като обвиняваш СК, че бил прост, вземи та прочети какво е написал професора, или и той е прост. Пък тогава излез с аргумент, а не с просташки нападки, тъй като този вестник не само простаци го четат.
 17. 17) весело ми
  весело ми става при мисълта, че всъщност в БГ комунизъмът никога не си е отивал, дори икономически:)) Сами преценете - така нареченият бизнес, т.е. около 70-80- процента от фирмите разчитат на държавни поръчки - от къде се плащат тези поръчки? Останалите 20-30 - в заведенията за обществено хранене... Почти никакво производство - в съвременния глобален свят нашите доморасли малоумници, набедени бизнесмени - селендури не могат да бъдат конкурентоспособни. Производителност - в пъти по-ниска от нивото в Европа. Образование - никакво, нашите университети са за смях на гаргите. Пълно безхаберие от върха до дъното. Най-болната нация в Европа, пък и ...още

 18. 18) US
  професора е прав ама никой от по-горе пишещите не го е разбрал и на йота ха ха ха ха ... Да вземели от богатите и да дадели на бедните ха ха ха ха Простия утопист идиот СК какво друго може да предложи! И после какво правим а? Кой ще иска да стане богат и дефакто да създава блага? А? След като ще дойдат едни като СК и ще му секфестират паричките! А? Тъпаци! А, да и професора изощо не предлага подобни неща! Ама кой да го разбере! И аз не го харесвам щото е червена с..ня ама кво да правиш ...още

 19. 19) Карата
  Поединично се спасява задник, но не и държава. Оцеляването не е "спасение" за робите.
 20. 20) Бънджи
  Послушни роби, тази гнила власт се крепи на вас. Не го забравяйте. Докато си го чешете тук.
 21. 21) SK
  US, вземи че си смени ника, много пъти съм ти го казвал. Със своята простащина все пак срамиш една голяма държава.
 22. 22) US
  И що да я срамя? С казването на истината и реалността? С исторически факти и спомени от не далечното минало? С изразяване на мисли различни от твойте и на твойте другари? Айде моляти се ако обичаш си ..... каквото желаеш .. Що това дето го пишеш тук в БГ форум не го напишеш в Америкаски такъв а? И блог си направи айййй ши ти .... глупак
 23. 23) свако
  Весел, приятелю (позволи ми да те нарека така)на едно мнение сме. Нееднократно съм го изразявал тук. Ком-цървулите, обущари,бръснари ,хамали и теляци,с една дума лумпен пролетариат бяха назна4ени на власт от руският им мужишки еквивалент и те никога не са си отивали. "Кукловодите,руските платени слуги и 4ервените безсрамни тулупи, които съсипват страната 70 и пове4е години", сега са "троянския кон" на холдинга КГБ-ДС поставил си за цел да отслаби и компрометират европейската интеграция на България. Стиснали в потни ръ4и4ки оръжията си, "тръбопроводи и АЕЦ-ве",те кле4ат в търбуха на коня и 4акат заповед от Кремль за да си ...още

 24. 24) US
  Евала ти Свако господ здраве да ти дава! Кеф ми е да те чета Сипвам си втори Джак за твое здраве ...
 25. 25) СК
  Чудя ви се Свако и УС, вие друга работа нямате ли си, та с такава стръв си показвате простотията. Аз да кажем съм пенсионер, нямам си друга работа ами вие? Луди ли сте или сега ще полудявате.
 26. 26) Виц За Тодор Живков
  Тодор Живков преди да напусне властта предявил желание като умре да го поставят до Георги Димитров, само че с очите надолу. -А защо с очите надолу - го попитали. -Защото ще дойде време да ми целуват гъза - отговорил той.
 27. 27) голям левак
  Този "икономист" е абсолютен левак. Как може да говориш, при това без цифри, и да казваш само глупости: 1. Когато има износ няма вкарване на ДДС, а изкарване - плащаш на износителя, бе, бунак. 2. За разлика от запада българинът не харчи току тъй, бе, бунак, виж статистиката че спестяванията се увеличават, в банките. По предпазливи сме, бе смотаняк. 3. Да не говорим за всички останали глупости - тоя е пълен нещастник. Естествено, като такъв отива в екипа на Първанов - там така и така всички са умрели.
 28. 28) Мислещ гражданин
  С плановици и БКП функционери няма как да стане реална пазарна икономика. Подмениха пазара с феодален капитализъм без реална конуренция и пак са си същите на власт. Реално усещаме всчики на гърба си грабежа на прехода, беззаконието и несигурността нарастват, за сметка на мнозинството и в интерес на олигарсите! Когато представителите ни не си вършат работата, трябва са вземем повече инструменти за пряк контрол - законодателни референдуми свикани със 100хил. подписа по основни закони, сед публично обсъждане по национлания ефир, включително и за пера на бюджета и Конституцията. Каква е тази демокрация, без един референдум? Суверен със запушена уста и ...още

 29. 29) Антикомунист до мислещия
  В България няма никаква плановост, а и по света няма по-реална пазарна икономика от тази на България. И тя работи много добре. Как иначе ще обясниш появата на толкова много богаташи пардон - бизнесмени и на толкова много клошари и безработни, за толкова кратко време. Ти какво искаш да излезем от ЕС, от НАТО и да върнем комунизма? Богатите да обеднеят, а бедните да се преструват че работят? Писна ми от комунисти в този форум.
 30. 30) Норд
  до последния -естествено че трябва да напуснем ЕС и НАТО, първо щото не са ни нужни и са ни в хак откъм кинти /времето на "дружбите" СССР и Брежнев свърши/, а второ май ще ги посрамим пред света.Ще бъдем пример за "европейска държава" а да не говорим за армията с двата танка и кремъклийките...Пътят за България е пълна независимост -икономическа, политическа и военна на база геополитическо местоположение.Защо само Турция да се възползва от местоположението си!А и не виждам причина янките и базите да са им безплатно тук, де го е капитализма тук!!!Янки рашани и европейци ще трябва да си плащат ...още

 31. 31) Антикомунист
  Норд извинявай, но коментара беше до "мислещия".
 32. 32) Anonymous
  Ало Антикомуниста, чети по-точно какво пиша, Суверенът да каже какво и как иска със справедливи и реални реферндуми, след публично обсъждане, че му разпродадоха държвата за жълти стинки и бачка на ангария на тия иззедници вече 65 години. От държавен капитализъм стана феодален капитализъм и все същите "юнаци" с червени калпаци на доят!
 33. 33) пламен мирчев
  Целта е промяна на гражданско политическо мислене обединени без цвят в един общ проект за една НОВА БЪЛГАРИЯ.


 Начало | България | Свят | Мнения & Co | Интервю | Писмо от | Здраве, Наука & Тех | ИStoRии | Малък коментар | Арт & Шоу | Спорт | Виното | Фотогалерия | Видео | Връзка с нас


  

ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В САЙТА | ЗА ВРЪЗКА С НАС | ЗА РЕКЛАМА

направен 2007-2018® с мерак design and develop by www.ljube.com 2007 w.ljube.com