www.e-vestnik.bg
Фийд за коментари Фийд за публикации
вторник, 22 май 2018
БългарияСвятМения и коментариЗдраве и наукаАрт и шоу

Обидна дума ли е помаци?

Кои са все пак те и как да трябва да се наричат?
Кои са все пак те и как да трябва да се наричат?

3 Юли 2007

 

Девойка, която вървеше по улицата в Якоруда с майка си. Тя разреши на дъщеря си да се снима, но не пожела да застане пред фотообектива.

Под краткия пътепис и фоторепортаж за Якоруда отпреди седмица се разгоря гореща дискусия (виж тук), в която някои читатели твърдяха, че е обидно жителите мюсюлмани там да бъдат наричани помаци. Както вече писа e-vestnik в Якоруда помаците са привърженици на ДПС и повечето се самоопределят като турци, въпреки нетурския си произход. Очевидно по темата има напрежение, защото авторката на репортажа за Якоруда не осъжда нито квалифицира, а само описва какво е видяла. Днес e-vestnik пуска малко исторически бележки за произхода на помаците и това наименование.
Помаците, българите мохамедани, българите мюсюлмани, торбешите… за тях дори няма официално название. Това говори красноречиво доколко останалата част от обществото ги познава и доколко я интересуват.

В последно време се народиха някои теории около тях – някои смятат, че са отделен етнос, други пък ги отъждествяват с турците, трети твърдят, че са коренно мюсюлманско население още от времето на Александър Македонски.

Разбира се, продължава да съществува и тезата в стил “Време разделно” - помаците са българи, насила ислямизирани от османските завоеватели.

Кои са все пак помаците? Със сигурност те са такава група хора в нашата история, около която често витае голяма доза объркване, непознаване, функционират редица митове и много рядко отношението е адекватно. Всъщност и самото название „помаци“ не е съвсем обективно.

В книгата си „Българите мохамедани“, Стоян Райчевски обяснява, че като важен извод от внимателното проследяване на всички писмени извори за българите мохамедани се налага констатацията, че те нямат единно прозвище, название или самоназвание. В различните географски региони, където са техните селища, те биват назовавани по различен начин. В родопите например те са известни като “ахряни”, в Македония – “торбеши”, “мърваци” и “мияци” (последните две са названия и за българи християни).

Съботна раздумка в пазарния ден на града.

На север от Стара планина тяхното старинно название и самоназвание е “помаци”. Както отбелязва Райчески, постепенно това локално име се пренася по книжовен път и върху българите мохамедани на юг от Стара планина. Навлиза и в чуждата литература, но не успява да се наложи в говора на българите мохамедани от Тракия, Македония и Албания, които не го възприемат като самоназвание. Според автора, книжовният термин “българи мохамедани”, ги поставя на едно равнище с другите неправославни българи като българите католици и българите протестанти. То съхранява най-добре и верските им чувства, без да ги разграничава по етнически признаци от останалите българи. За Райчевски, използването на термина “българи мюсюлмани” като опит за актуализиране и осъвременяване не е сполучливото в случая, защото то ги размива сред другите мюсюлмани в България.

Със сигурност обаче в термина „помаци“ няма нищо обидно. Освен, че е самоназвание на българите мохамедани на север от Стара планина, това име е използвано и от възрожденците Раковски и Каравелов без какъвто и да е отрицателен привкус. Любен Каравелов дори цитира помашка песен, която говори за родството между българи християни и мюсюлмани и общата им борба срещу турците и допълва, че „най-забележителното в песните на помаците е това, че езикът им е чист – без турски думи и без турска конструкция, звучен и съхранил повече своите старобългарски форми, нежели езикът на православните българе. Аз не говоря вече за това, че в езика на помаците се не срещат гръцки думи или гръцко влияние, които са внесени от т. нар. гръцко образование между православния български народ.'’

Говорейки за исторически извори, трябва да споменем, че има изключително много други освен статиите на Каравелов Раковски. Стоян Райчески цитира в книгата си редица чуждестранни изследователи, които са писали за българите мохамедани още преди Освобождението на България. Така се изключва всяка възможност писмените сведения да са повлияни от някакви конюктурни внушения на българската държавна политика. Става дума само за извори създадени преди 1878 г., когато българските земи са били изцяло подвластни на османската администрация.

Такъв източник в книгата на Стоян Райчевски “Българите мохамедани” са трудовете на чешкия славист П. Шафарик. Той обнародва в Прага през 1842 г. труда си “Славянски народопис”. В етническа българската територия от първата половина на 19 в., която според него включва древна Мизия и значителна част от Тракия и Македония : “от устието на Дунава или даже от Прут до самия Солун и Костурското езеро, а на ширина от нос Железник на Черно Море – до Охрид, Горен Дебър и Черен Дрин”, звучи “все българска реч”. На същия език говорят и българите мохамедани, обитаващи, както той отбелязва, “околностите на Доспат, Неврокоп и Горен Вардар”. Шафарик специално отбелязва, че те не са старо мюсюлманско население, а новопомюсюлманчени християни, отказали се от вярата си поради “дълговременно притеснение, но пазещи, впрочем, и сега още родния си език.” Шафарик също изброява стотици имена на стари и нови славянски племена и народи, дори и такива, които само веднъж са споменати от някакъв автор или в исторически извор и никъде в този дълъг азбучен списък той не е вместил българите мохамедани, защото никой тогава не ги е считал и възприемал като различен от българите етнос.

През 1856 г. французинът Еужен Пужан публикува в Париж своя труд “Икономически изследвания върху Ориента, финансите на Турция”, където между другото той привежда данни и за броя на българите от “гръцко вероизповедание” ( за православните българи), за българите католици и за българите мохамедани. Добавя също, че в околностите на София живеели “ренегати, познати под името помаци, които са прегърнали исляма вследствие на лошото им третиране от страна на техния (гръцкия) патриарх”. Пужан отбелязва, че тези мюсюлмани “говорят български” и съблюдават “много тайни изпълнения на християнски церемонии”.

През 1864 г., в доклад от 15 май на Михаил Александрович Хитров, висш руски сановник, поет и консул в Битоля, до Евгени Петрович Новиков, дипломат и писател, временно управляващ руското консулство в Цариград, относно пътуването му из Македония от Струмица до Битоля се съобщава за социалното и икономическо състояние на местното население, неговото вероизповедание и етническа принадлежност. “Тукашните мюсюлмани – пише той – всички са българи, приели някога исляма”. “Тиквешкото българско наречие е известно в цяла Македония. В нихиите Тиквеш и Мариховско мюсюлманското население се състои преимуществено от българи, преминали в исляма в началото на завоеванията, но запазили до ден-днешен българския си говор и в голямата си част даже не знаят да говорят турски”.

Млади помакини с дънки и забрадки.

Феликс Каниц в книгата си от 1875 г. ‘’Дунавска България и Балканският полуостров. Исторически, географски и етнографски пътни проучвания от годините 1860-1875′’ твърди: ‘’Всяка религиозна омраза е чужда на преминалите към мохамеданството българи, нясякъде тези мюсюлмани помаци живеят в пълна хармония със своите християнски кръвни братя. Никъде не чух в местата, където живеят заедно, поне едно оплакване от някаква враждебност едни спрямо други. ‘’

Константин Иречек допълва впечатленията през 1876 г. в книгата си ‘’История на българите'’, която проследява драматичните за съдбата на балканските народи събития след османското нашествие, когато много от болярите и местната аристокрация приемали исляма, за да запазят своите привилегии, а населението в равнините бягало в планинските области, където основавало нови селища, за да се скрие от завоевателите и да съхрани своята християнска вяра. Допълва, че много ‘’българи, особено богомилите приели исляма и особено около Ловеч околностите все още са населени с така наречените помаци, т.е. българи мохамедани.'’

Същите мисли развиват в своя двутомен труд ‘’История на славянската литература'’ авторите Пипин и Спасович, които споменават, че в Европейска Турция има освен православни българи и българи католици още 250 хил. потурчени българи мохамедани, така наречените помаци, запазили своя език.

Доста категоричен източник за произхода на помаците е и А. Убичини и студията му за Източна Румелия, отпечатана след Берлинския конгрес в парижкото Списание за география : ‘’Както има българи християни, така има и българи мохамедани. Помохамеданчени не както са постъпили босненските бейове след завладяването на страната им в стремежа за господарство и от привързаност към феодалните им привилегии, а след повече от цял век, към 1495 г., за да се избавят от гнета на ортдоксалния клир. Тях ги определят, а и самите те се определят с името помаци. Помакът, станал мюсюлманин, се различава напълно от османлията. Той изобщо не е забравил българския си произход и гордо парадира с него.Съхранил е по-голямата част от обичаите и ритуалите и суеверията на своите християнски предци; призовава както останалите българи св. Георги, св. Димитър и св. Никола, почита същите аязма, вярва в същите талисмани. Езикът, на който говори той, е един от най-чистите български диалекти и именно той е предоставил на издателя на ‘’Родопски песни'’ – Веркович, най-добрата част от своята народна поезия.'’

Погледът върху историята често е достатъчно красноречив, за да изясни някои противоречия на съвремието. Историческите документи за произхода на българите мохамедани са изобилни и доказват несъстоятелността както на идеята, че помаците са турци, както и на гръцкото виждане за ‘’отделния помашки етнос'’. Помаците несъмнено са българи, приели Исляма в даден момент от турското владичесто, но запазили своя език, бит и култура, които остават същите с местното християнско население. Тезата за отделния от българския произход на помаците не издържа и по други причини. Абсурдно да се приеме твърдението, че бългаpитe мохамeдани били насeлeниe, заселeно по днeшнитe български земи ощe по времето на Александър Македонски и през този дълъг период те забравили родния си език, но запазили религията си. Тази фалшификация не отчита факта, че по времето на Александър Македонски (356 - 323 г. пр. н. е.) не е имало все още нито християнство, а още по-малко пьк ислям, който се създава едва през 7 век след новата ера, т. е. 9 века след А. Македонски. Следователно, ако българите мохамедани са заселени тогава, те не са могли да бъдат мохамедани.

В интерес на истината не е изцяло вярна и най-популярната теза: че помаците са ислямизирани с огън и меч. Да, такива насилствени потурчвания е имало, както в Чепино през 17 в. Смяната на религията обаче по-често става от икономически причини и заради изкушението от привилегиите и данъчните облекчения , получавани веднага след отказа от християнската вяра. В книгата на Стоян Райчевски се посочва и още една причина за приемането на исляма от българите мохамедани като алчността на православното гръцко духовенство, конфликта на богомилите с ортодоксалната църква и др.

Това обаче не променя факта, че по кръв и произход помаците принадлежат към българската нация. Единствената разлика между българина мохамеданин и българина християнин е религията. Всички останали твърдения са жестока манипулация със съдбата на българите мохамедани пред очите на целия свят.

Още по темата:

Блог за помаците
Стоян Райчевски, „Българите мохамeдани“
Етикет: , , ,

 


Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на дарения от читатели, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.

Страници: « 1 2 3 4 5 [6]

 1. 251) трезвомислещ
  Не е обидно помаци. Обидно е турчеещи се българи.
 2. 252) Anonymous
 3. 253) jhguyfrut
 4. 254) BAYERN
  Прочетох доста мнения по нагоре и установих че водите излишен спор Това че тъй наречените Помаци са Българи си е факт и по въпроса няма две мнения това че разни Турци им мътят мозъка това е факт от едно време още пък и като гледам тука сте го обърнали на махленски събор типично по Български спрете с тези припирания и дразги цяла Европа ни се смее заради такива като вас и как искате да ва вземат на сериозно в Европа?
 5. 255) Anonymous
 6. 256) emine sabrieva
  аз съм горда че съм помакиня :)
 7. 257) Anonymous
  da kaja 4e s1m pomak e radost
 8. 258) pomaka
  pomak da se nari4am e gordos za mene
 9. 259) Anonymous
  Хей къдесте !? Спорете в спора се ражда истината,но с исторически факти.
 10. 260) АСХ
  ОБИДНА ДУМА ЛИ Е ПОМАЦИ-СПОРЕД МЕН ЛИЧНО ДУМАТА ПОМАЦИ ИЛИ ПОМАК НЕ Е ОБИДНА.АЗ САМИЯТ СЪМ ПОМАК ОТ ВЕЛИНГРАДСКО И ВИНАГИ СЪС ГОРДОСТ ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕТО МИ СЪС НЕПОЗНАТИ ХОРА ПЪРВО КАЗВАМ ГОРДО ЧЕ СЪМ ПОМАК И НЯКОИ ХОРА СЕ УЧУДВАТ ЗАЩО СЪМ КАЗАЛ ЧЕ СЪМ ПОМАК.ЗАЩОТО ПОМАЦИТЕ ЗА МЕН ТЕ СА НАЙ ПРЕКРАСНИТЕ,ОТКРОВЕНИ,ЧИСТОСЪРДЕЧНИ Й ТРУДОЛЮБИВИ ХОРА.НАШИЯТ ВРОДЕН БАЛКАНСКИ ДУХ ОТ ПОКОЛЕНЙЯ НАРЕД НЕМОЖАХА ДА ГО ПРОМЕНЯТ АСИМИЛАТОРСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА.ВЪВ ЖИВОТА СИ СЪМ ЖИВЯЛ ПОВЕЧЕ СЪС БЪЛГАРСКОТО ЙМЕ НАЛОЖЕНО ПО НАСЙЛСТВЕН НАЧИН ОТ ДИКТАТОРА И УБИЕЦ ТОДОР ЖИВКОВ.НИЕ ПОМАЦИТЕ СИ ИМАМЕ СВОЕТО МЯСТО КАТО ОТДЕЛЕН ЕТНОС ВЪВ ИСТОРИЯТА ...още

 11. 261) Добри
  ИМЕНА И ВСИЧКО БЪЛГАРСКО МНОГО ИМ ТЕЖАЛО КОГАТО БЪЛГАРЙ ХРИСТИЯНИ ИМ КАЗВАЛИ ЕЙ ПОМАК,ЗА ТЯХ ДУМАТА ПОМАЦИ Е ОБИДНА КОГАТО Я ИЗРЕЧЕ ХРИСТИЯНИН А КОГАТО ПОМАК МЮСЮЛМАНИН СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ТЯХ ЕЙ ПОМАК ТЕ ИМ Е ПРИЯТНО И ГО УВАЖАВАТ.
  Когато една проститутка се обърне към друга с "ей проститутке" не е обидно защото са колежки.Когато почтена жена използва това обръщение към проститутка то е обидно защото "кво знае тая". И така уродливостта във всичките и форми се представя като повод за гордост.
 12. 262) Anonymous
  А бре Добри - ------------ , срам за България. Какъв хриситиянин си ти ? Прадядо ти е сигурно грък а пара-пара баба ти туркиня. А най-срамто е че освен руснак явно и албанец е взел участие в ДНК-то ти.
 13. 263) туркофоб
  Горди били да кажат , че са помаци!?! Да, в селото може, но щом излязат от там и почват- Любо, Ани, Миро, Иво и т.н. А за простотиите за произхода им няма да коментирам!
 14. 264) 88888888888888888888888888
  Националноста не е повод нито эа гордост нито эа срам а е факт.Всички эаедно в БГ обраэуваме едно обществено-културно пространство и всеки трябва да се чувства конфортно и да работи эа това.Когато някои думи се иэполэват с подтекст,да, те обиждат.И Българи эад граница се представят эа Италианци.Сърби.Испанци и други.
 15. 265) Няма значение
  Нещастни изроди и пълни комплексари ! Всякакви да са, само българи да не са ! Не били турци, не били българи, а били помаци ! Млади момичета със забрадки като в Саудитска Арабия. Кретени пълни и безмозъчни същества. Затова обикновените турците ви мразят, колкото и да се стараете да им се харесате. Живейте си тогава в Средновековието !
 16. 266) Pomak`babechenin
  ------- Админ: Кирилица! Четете!----- ------------ --------- i az se goredeq s tva che sam pomak  -----------
 17. 267) Благой Бекриев
  Ъхъ...
 18. 268) Благой Бекриев
  Ъхъм...
 19. 269) кърджали тюрк
  Помаците разбира се, не са българи - не са и турци... истината е другаде. Те са първият славяноезичен мюсюлмански народ на Балканите, които са били такива преди да дойдат османските турци тук! Идвайки турците, те намират мюсюлманско население с което установяват контакт. Този мюсюлмански народ е носил различни найменования тогава, но заради ислямската си религия турците ги използвали, като помощници в управлението и отбраната на империята. Самите те (помаците) започнали едни на други да се наричат "помагачи", турците разбира се започнали да им викат така, както те самите се наричат. Обаче един турчин не може да произне се 'г' между ...още

 20. 270) пую
  Защо евреите не са станали помаци ако е било толкова на далавера?? - "Смяната на религията обаче по-често става от икономически причини и заради изкушението от привилегиите и данъчните облекчения"
 21. 271) Pomak
  абе помqри кви измислици пишете помаците са били булгари това никога не е било така и нqма да буде.нqма да забравим булгарите кво са ни причинили през комонизма дори и преди това колкокланета е имало по помашките села при падането на османската империq тези нешта не се забравqт туко така дори и имената да си сменим нqкои нешта не могат да се забравqт туко така с една дума кравта вода не става а оште нешто искам да добавq в балгариq никои не мойе да кайе кои какув е дали е булгарин дали е помак или турчин тва 500 години вие ...още

 22. 272) Мурат
  Можели някои да ми отговори имало ли е помаци преди Османскат империя и извън пределите на Оспанската империя по това време.
 23. 273) Мурат
  Много пъти си поставя следния въпрос,след като някои си мислят че имаме турски произхо.Защо помашките/нашите/ имена са по блиски до арабскито от колкото до турските?
 24. 274) Али
  Относно въпроса да ли помаците са били преди турците да открита е надгробна плоча от 870 г. на името на Хаджи Хасан Рахиджун около гр. Мадан или този човек е бил вече мюслюманин през времето на покръстването на българите 865 г., а турците завоюват България през 1396 г.
 25. 275) Танир - турчин
  Редактирано от Админ: Запознайте се с условията на форума
 26. 276) Anonymous
 27. 277) Anonymous
  ...още

 28. 278) georgiev
  -------- Ред. Админ: Кирилица! Четете! ------------
 29. 279) pro-anti
  Георгиев, за първия новопокръстен в исляма ще е приблизително така, за децата му-изборът отива в новата религия(нали така е проповядвал и Хрисос с "дайте ми децата си")

Страници: « 1 2 3 4 5 [6]


 Начало | България | Свят | Мнения & Co | Интервю | Писмо от | Здраве, Наука & Тех | ИStoRии | Малък коментар | Арт & Шоу | Спорт | Виното | Фотогалерия | Видео | Връзка с нас


  

ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В САЙТА | ЗА ВРЪЗКА С НАС | ЗА РЕКЛАМА

направен 2007-2018® с мерак design and develop by www.ljube.com 2007 w.ljube.com