www.e-vestnik.bg
Фийд за коментари Фийд за публикации
вторник, 19 юни 2018
БългарияСвятМения и коментариЗдраве и наукаАрт и шоу

Олигархията, мафията и Източна Румелия

6 Септември 2013

 

Из “Трябва ли да съществува Румелия?”*

Възпоменателна картичка от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Не! А защо не, ние ще да се помъчим да отговорим според силите си. Ние няма да казваме, както това правят мнозина, че като се присъедини Румелия на Княжеството, ще да бъдем в състояние да превземеме на втория ден Одрин, че алъш-веришът ще да хукне като пожар, че данък няма да се плаща вече и дру­ги още сладки мечтания, с които се задоволяват само дребнавите интереси, живущи днес за утре.

Преди всичко ние сме длъжни да кажеме, че тая нещастна страна, някогашната Тракия, със своето нищожно население и с грамадното си число чиновници се е преобърнала на едновремеш­на община в турско време; тя се управлява като чифлик, който се дава демирбаш за по пет години. Тъй като на тоя чифлик съществуванието не е известно, тъй като неговите управители, директори и пр. са уверени, че след изтичанието на тия пет го­дини не само че не ще могат да вземат втори път чифлика, но че ще да го изгубят съвършено, както казахме — то всеки се над­преваря кой повече да удря кьораво, да трупа богатство за черни и усилни дни, когато няма да име вече Румелия, когато в Плов­див ще да остане само една префектура и две съдилища. Второ пришествие ще да бъде тогава за всичка чиновническа сган, коя­то не е успяла още да си направи по няколко къщици, да си уре­ди чифличеца, да си подправи воденичката, да си донесе мобили от далечна Виена. Всички ония видни, симпатични и до­стойни директори, които получават по 40—50 лири на месеца: блажените членове на Постоянния комитет, които вземат по 250 лири на година за Бог да прости, защото освен моабет и писание­то антрефилета за своите вестници друго нищо не правят; и ця­ла войска разни други чиновници, които са си получавали редов­но заплатата в разстояние на седем години, ще да останат на сух камък, ще си посипят главите с пепел и ще отидат да плачат пред конака да се върне Румелия пак, да потрае още поне годинка две.

Захарий Стоянов

Че Румелия е чиновнически чифлик, че нейното съществувание е добро и полезно само за чиновниците, за това трябва да се е уверил всеки данъкоплащач. Ние не знаеме друга такава блажена страна по света, в това число и монархиите, гдето чиновничеството да е пуснало такива темелни корени, гдето и последният писец да играе с лири. Няма чиновник както в Пловдив, така и по областта, който да не е станал тежък базиргянин, който да не раздава на бедното население пари с убийствена лихва. Ние имаме подробни сведения от някои градове в областта, че комшулукът и интересите на чиновниците вървят ръка подръка с разпоряженията на правителството. В някои затънтени градовце гдето чиновниците са живеели братски, като захванеш от началника до последния писец, данъците са се събирали тогава, когато населението е най-много оскудено за пари. В такъв слу­чай чиновникът се явява ангел-спасител със своите лири. Той отърва продаванието на кравата и на малачето, но в същото вре­ме той става господар на няколко семейства, които са длъжни да работят денонощно за изплащанието на тежкия фаиз.

Кой в Румелия владее днес най-добрите беевски и пашовски ливади, кории, воденици, чифлици, чалтици и пр.? — Чиновни­ците. Кой има по два и по три пашовски сараи? — Чиновни­ците. Кой получава лирата от 100 гроша, а я харчи по 140? — Чиновниците. Кой е направил да заскъпнат европейските стоки, а да се понизят до нищожна цена нашите? — Чиновниците. Кои хо­дят цяло лято по Хисарските бани и по дебелите сенки с файтони
с по три коня? — Чиновниците. На кого не вземат синовете, братята и роднините солдати, че им били дробовете половинка, че им били тънки вратовете и кожата мека? — На чиновниците. Кого избират за депутати, които уж държат страната на народа и които ся уж нещо като против чиновниците? — Пак чиновни­ци. На кои най-после са червеня вратовете, а децата дебели? — Пак на чиновниците. Кой не е плащал данък, откогато се е уч­редила Румелия? — Чиновниците и чорбаджиите. На кого служат вестниците, които се издават в Пловдив и които все за на­рода пишат? — Пак на чиновниците, защото ги пишат и изда­ват чиновници.

Блажени чиновници, свята Румелия! Нека живей на многая лета. А кой плаща за тия чиновници, от джеба на кого излязват лирите, които те дават с фаиз? Кой си вдига на тавана ралото и си отваря дюгеня да ходи солдатин? — Ония, които се пекат по цял ден на слънцето, които затварят своя кепенк с по пет гроша на ден. Чудното и смешното е още и това, че тия чиновници никога не се признават да кажат, че те са бъдещи бегове и чорбаджии. Още повече, те викат най-много против съществуванието на Румелия’ те са, които ще да направят съединението, когато това съединение е чума за тях, когато то ще да ги разбие на прах и на пепел.

Хората, които отделиха Тракия от Княжеството и я прекръстиха Румелия, едва ли им е минувало през главата, че те създават чиновническа държава или, по-добре, разделят населението на два класа: на западнали данъкоплащачи и на осигурени чиновници. Първите да поддържат вторите, едни да блаженствуват, а други да осиромашават от ден на ден. Хората, които създадоха Румелия, мислеха си, че тя ще се бунтува всеки месец, по при­чина че не ще й бъде възможно да съществува, та затова имен­но определиха турски гарнизони на Балкана, да пазят пътищата, които водят в Княжеството. Хитри дипломати бяха тия хора, но не можали да предвидят, че от Румелия ще се образува млечна чиновническа крава, че ще да се отхрани и отгои цял батальон чиновници, които ще да бъдат по-страшни и от турските бата­льони, които ще да бъдат яки диреци за дългоденствието на тая страна, които ще да пазят балканските проходи не с пушки и то­пове, но с лири и богатство; а турските гарнизони ще бъдат само плашило за заблуденото и угнетеното население. Щом някой си издигне гласа и отвори уста да извика „аман”, то хората, които държат Румелия демирбаш, на часа казват: „Мълчи, че гарни­зоните чакат на Мустафа паша.”

Възпоменателна картичка от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

В края на статията си „Трябва ли да съществува Румелия?” ние мислим, че не би било зле, ако се обърнеме да кажеме и две думи към просветена Европа, към седемте велики сили, кои­то са виновници на Румелия, които решават съдбата на много народи от нашата черга.
Едва ли е нужно да загатваме тука, че тая християнска Евро­па не е мислила и не се е ръководила от християнска любов и братство, когато е подписала нашето разделение. Нейните мо­нарси, нейните дипломати и държавници, щом си помръднат крака нанякъде, щом направят свиждание и други род любезно­сти, органите им тръбят на четири страни, че те са били въоду­шевени от чувствата на миролюбието, че те са си дали ръка и дума да съхранят всеобщия мир, да въдворят спокойствие и по­рядък. Но на дело, в чистата и груба действителност, се върши съвсем противното. Мир и спокойствие желаят великите сили особено на Балканския полуостров; а защо те търкалят така нехристиянски помежду ни ябълката на страстите, на крамолите и на постоянни борби за съществувание и за народни стремле­ния?

Как щеше да се съхрани и въдвори окончателно мирът на Балканския полуостров? Сега ли, когато България е разпокъсана на четири части, когато храбрите и мъчениците херцеговци и бошнаци са продадени на друг тиранин…? Не е ли това просто инат, хищничество, подигравка с правата на народите? Не показва ли това, че просветената и християнската Европа се ръководи още от завоевателния варваризъм на различ­ните атиловци и чингизхановци? От какво тя се боеше, та отдели злощастна Тракия от нейните братя, тая Тракия, която е родила нашата гордост, която е дала хора, херои за общочовешката сво­бода, поети и литератори, която потърси своята свобода с чере­шови топове?


Няма съмнение, че при разделението на нашето отечество Европа се е ръководила само от едно важно обстоятелство, а имен­но: да не би тоя некултурен народ, събран в едно цяло, покорен и признателен на Русия, не се съедини един ден с казаците, в дадения момент, и изпогори Европа. Донякъде право. Но Европа не е взела пред вид много важни обстоятелства, които правят безосновен нейния страх. Факт и събития неопровержими са, че ние теглим към Русия, слушаме я и се покоряваме толкова по­вече, колкото сме поробени, подчинени и неосвободени напълно. Нека някои от европейските дипломати посети трите Българин — Княжеството, Тракия и Македония, — и той ще да се увери в думите ни. Когато името на Русия и нейния цар е в Македония бог, в Тракия е свети Петър, а в Княжеството — просто импе­ратор. „А какво сте вие направили за в полза на свободата в разстояние на 5—6 години, та искате да образувате независимо княжество?” — ще да ни попита Европа може би. „Вие имате пълна свобода на словото, устно и печатно, а досега не сте го упражнили да не разсърдите един консул; вие сте стадо, защото, когато колят братята ви, отивате да питате същия консул: дали му е дошло времето, или да почакаме още? У вас, ако излезе един смъртен да си изкаже мнението, правят митинги, пишат се ултиматуми, люлей се цялото ви правителство!”Действително, че в това отношение ние трябва да червим сурат; но се утешаваме, от друга страна, че това чувство на рабо­лепие не е наследствено, не е естествено у българите. Горните при­чини, които споменахме: нашето неосвободено още отечество, пла­чът на македонските ни братя, банкрутството на Тракия и пр., ни карат неволно да регистрираме, да забравяме своите права. Да се не бои Европа от нашата песен „Бой, бой, искаме бой!”
Нека тя подпише нашето народно обединение, та да ни оста­ви на мира. Ние притежаваме такива природни богатства, ние имаме реки, широки пасбища, небутани планини в замяна, но при това нямаме манчестерски работници, лионски фабрики, австрийски интереси; не се владее България от десетина души лордове. Прочее не ще да имаме нужда да безпокоим нещастните китай­ци, да подкупуваме афганския емир, да конкурираме на колониалната английска политика, да превземаме Цариград. Ние ще да бъ­дем ратници на прогреса и цивилизацията, ние ще да се развиваме у дома си, нещо, което сега е невъзможно, защото поддържаме две правителства, два пъти повече чиновници — непроизводител­ни сили, — защото сме пръснати, разбити на четири лагера, за­щото същата тая Европа ни е попречила.

Тук му е мястото да кажем няколко думи и в отношение на нашата господарка Турция. Тя се е убедила вече от всички повече, че Тракия не може да бъде нейна, че освен полза тя има и вреда от тая област. Не може да бъде тя нейна не че ние ще да я уплашим, не че ние ще да й противостоим, но пак зъбестите, нейните съюзници, които й подаряват коне, колесници и килими, ще да я притиснат един ден. Нейното владичество в Тракия служи само за зло, поддържа още страстите между раз­личните елементи. Че ние не говорим прости приказки, може да послужи за доказателство тоя факт, че от Румелия е станало по-голямо число изселвание на турците, отколкото в Княжест­вото. В Княжество България турските граждани при всичкото си хладнокръвие в избирателната борба пак провождат в камарата 10—15 депутати, когато в Румелия се явява само един, и той за хатър.

Прочее ние сме уверени, че когато се развеят нашите знамена за съединението ни с Княжество България, когато ние извикаме „Долу пашалъка!”, когато посегнем да извършим едно свято дело с цел благородна и висока, в интереса на прогреса и на цивилизацията — то просветена Европа, която държи съдбините ни, ще да подпише нашия свещен акт. В името на човещината, в името на XIX век, за правилния успех на цивилизацията, ние я молим да стори това, дордето е време, докато не е ударил часът на анархията, толкова страшна и опасна за цяла Европа!…

*Захарий Стоянов пише статията си “Трябва ли да съществува Румелия?” в няколко последователни броя на в. “Борба” между 24 юни и 20 август 1885 г. Е-vestnik публикува статията със съкращения. “Борба” е издаван и редактиран самостоятелно от Стоянов и излиза непосредствено до Съединението, за което главно се е борил. В “Строители на съвременна България” Симеон Радев пише за “Борба”: “Няма пример, щото един вестник да е имал в България такъв бърз и триумфален успех като “Борба”. Тя подействува гръмотевично.”
Етикет: , ,

 


Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на дарения от читатели, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.
 1. 1) pro-anti
  Щом сме могли да бъдем обединени около национална идея като Съединението, значи можем да се обединяваме, нали? Празник, а ако зависи от мен, би трябвало да е национален празник на БГ. Честито на всички българи!
 2. 2) чичата
  ако някой добре запознат с чифликчийската далавера ви учи кой каква аванта прави за нея, ръгайки се в политиката, не му е чиста работата/ твърде вероятно е да ламти за свое парче от баницата/ ако не е тъй, значи или не разбира от чифликчийските дела, или му се привижда аванта не там където е всъщност/ напоследък на бай захари бая му оголиха бупето, на фона на войнстващото ни дочоолу-гочоолу-политиканстване, и всяко позоваване на писанията му ни обезличава, като социална общност и храни величини от ръста на божидар димитров
 3. 3) Chavo
  За Захари Стоянов лоша дума не казвай, че е чист човек. И той както и Щастливеца после, писаха неща дето и сега хващат дикиш, сякъш за тия съвременните политически изроди са писани. Да живее съединението,! Честит празник!!!
 4. 4) Вова
  Интересно четиво...Къде са сега форУмниците да ми цитират овчарчето-масон :
  Няма съмнение, че при разделението на нашето отечество Европа се е ръководила само от едно важно обстоятелство, а имен­но: да не би тоя некултурен народ, събран в едно цяло, покорен и признателен на Русия, не се съедини един ден с казаците, в дадения момент, и изпогори Европа. Донякъде право. Но Европа не е взела пред вид много важни обстоятелства, които правят безосновен нейния страх. Факт и събития неопровержими са, че ние теглим към Русия, слушаме я и се покоряваме толкова по­вече, колкото сме поробени, подчинени и неосвободени напълно. Нека някои ...още

 5. 5) pro-anti
  Така е, Вова, а след това става интересно, защото идват новите интереси, и делата(фактите!) са следните: Русия е против Съединението, подхвърля се на сърбите какво да правят,а и австрийците, тоже помагат на сърбите, а англичаните са ЗА съединението, защото усещат ролята си на опозиция срещу Русия, и спират турците да ни атакуват.Сърбите(братя православни и те...) ни нападат, руснаците си изтеглят офицерите от БГ.Съгласно договорите на Великите сили (с велики задници, та затова...) има доста военни от окупационните руски сили в БГ(наистина така е записано много пъти- окупационни войски, окупация...даже има и инфо колко струва на БГ окупацията в ...още

 6. 6) Вова
  Про,в историята отдавна е уточнено,че Русия няма никакво участие в сръбското нападение.Нито пряко,нито косвено . В основата са личните амбиции на крал Милан,подтикван от Австроунгария. Русия не е била против обединението/ подобно твърдение е смешно, след десетките хиляди ранени и убити по време на войната 77-78'ма година /. Но, отчитайки евентуална военна намеса на Турция и Австроунгария, тя,Русия, не е била готова за нова война. Считало се е, че момента за обединение не е подходящ. През 1908г. руския император опрощава около 10-на млн. златни лева,задължение на България към Русия,разходи направени от русдка страна по подготовката за войната. А ето ...още

 7. 7) pro-anti
  Вова, уикито не е като библията последна инстанция, но все пак:
  The Great Powers and the Porte finally accepted the Unification of Bulgaria through the Tophane Agreement in 1886. Russia, however, was not satisfied and the Russian Czar, Alexander III, refused to recognise Prince Alexander as ruler of the new enlarged Bulgaria. Subsequently a Russian backed coup, involving a group pro-Russian officers, forced Prince Alexander to abdicate on 9 August 1886. He was then exiled to Russia. When, in a counter-coup, Prince Alexander I returned to the Bulgarian throne, Russia broke off diplomatic relations with Bulgaria
  вкъщи имам английска книга
  ...още

 8. 8) Chavo
  Вярно е, че "историята" се пише от победителите. Хубавото на цялата история е, че победителите не са вечни.
 9. 9) Вова
  Руския император не признава българския княз Александър Батемберг. По разни причини. И от този световно известен факт как направи извод,че Русия била против съединението,че и подтикнала Сърбия към война ? ..
 10. 10) Вова
  Впрочем, преди 101 години е последната война,в която България е победител / 1912г./,с благословията на Николай Втори . През следващите 101 години,България всеки път когато застава против матушка Русия /под влияние на немската хомо фамилийка и разни прозападни фили/ инкасира национални катастрофи,провали и съсипване. И сегашната ситуация не прави изключение/ обърквам сметката..4-та или 5-та национална катастрофа /.. Така,че не хълцайте,едни и същи ли са победителите или не... По важното е, че победените са едни същи.
 11. 11) Chavo
  В едно си прав. Националните катастрофи на България наистина са докарвани от Рус и руската политика. Не че Рус не е имала също толкова национални катастрофи.
 12. 12) чичата
  през 1908 фердо се наведе на николас за да получи дадената ни още със сан стефано независимост/ акт, сам по себе си обезличаващ значението на 6IX1885 в рамките на султанска административна реформа в европейска турция/ до ден днешен турците гледат на българия с очите с които българите гледат на македония/ под чий натиск султанът е приел съединението, е цитирано по-горе в извадката (50000 солдати и нула аскер в българско)/ получилата независимост през 1878 сърбия, се хваща на въдицата без да си дава сметка, че съединението е султански подарък за туркофилството в българия, и става смешна/ българското политическо мислене и тогава ...още

 13. 13) pro-anti
  Световноизвестният факт(Русия не е в света) е, че Принц Александър е предложен на българският престол от руснаците, с идеята да е руски марионетка.Но момчето започнала да се изживява като независим, та даже започнало да поглежда много на запад, което наистина вбесило руският цар Александър 3. Българският принц е бил все още верен на Русия дотолкова, че се е страхувал да служи на 2 господари когато става въпрос за такова крупно събитие, и в БГ почти насила го заставят да поеме Румелия когато Съединението вече е факт.Това, което той направил е да даде телеграма в ръцете на руския консул във Варна ...още

 14. 14) pro-anti
  а цитатът може да се намери и в електронния "дума" (нещо съм се изморил да споря с хора, които "знаят")
 15. 15) мацка
  Прехвърлих някои медии тези дни, писали за Съединението, никъде не срещнах името на Стефан Стамболов, държавника с решаващата роля за това събитие, що така?! Аз ли съм проста или нещо съм забравила от Симеон Радев или БГ драскачите са с нулеа айкю!? Ако грешката е моя, окей, не ми е това работата, но ако е на драскачите... лошо и страшно...
 16. 16) Chavo
  Маце, Стамболов го недолюбват русите, заради твърдия му гръбнак и проевропейска ориентация. Та смятай кои са на власт и чии са вестниците. Наблюдението ти е доста точно.
 17. 17) Вова
  Аз не мога да разбера, Про,каква ти е тезата. Че гадните руснаци са искали да преебат малка,но горда България ли ? .Историята подсказва,че както българите могат да се преебат, никой друг не може да им го направи.И император Александър Трети не прави изключение в оценките си за българския манталитет. По горе бях писал,че Русия не е била готова да защити България при евентуална агресия вследствие обединението. Незнайно защо,обаче, Проливите се оказаха в центъра на темата .И досега,никой не може внятно да обясни какви са били мотивите за това съединение,точно тогава, през 1885г., явяващо се нарушение на международните договори в ...още

 18. 18) Neam Nervi
  Не мога да се стърпя да не нарека Вова така, както дядо ми определеше хората като него (да ме прощават модераторите): "------------ к". Преклонението му към дивата Русия и презрението към собствения народ са потресаващи.
 19. 19) Chavo
  На Рус и беше ясно, че Европа няма да и позволи да завземе проливите. Така, че и трябв марионетка - България. Трябва и слаба и България за лесно манипулиране. Трябва и България без силни и самостоятелни политици. Знае Рус от историята, че силна България е неконтролируема. Дори След ВСВ, Рус съдейства за откъсване на парчета от България - подаръци за Румъния ( воювала с войски на источния фронт ?!) и Сърбия. До тук с ограмотяването, чети си руската историческа наука.
 20. 20) чичата
  българската държава беше силна единствено когато борис трети издави в дунава 30 000 въстаници през септември и октомври 1923/ слаба беше дори и на шипка, та се наложи радецки да и носи памперси
 21. 21) мацка
  И още по темата - доколкото си спомням кукунделът Батенберг се е опитал да се изсули през Видин (не съм много сигурна че точно оттам), а Стамболов го е върнал почти с ритници, за да бъде Съединението легитимно все пак. Дори преди 130 години хора са уважавали законите. Шамарите често вършат работа (май и Фердо Лисицата ги е опитал, ама си траят медиите), стига да са от интелигентен човек.
 22. 22) чичата
  маци, намери си някой млад любовник да ти свали от агресията и изкривеното въображение за държавните ни "мъже", ако не ти стигат пари се обади
 23. 23) Chavo
  КуманизЪма те тресе яко, до гроб няма да те пусне. Историята на България не започва с деветосептемврийския преврат 1944г, нито с руско-турската война.
 24. 24) Chavo
  За който може да прочете повече от пет реда: http://www.dnevnik.bg/analizi/2013/09/03/2133880_otkrito_pismo_na_edvin_sugarev_da_se_oburnem_s_gniav/
 25. 25) pro-anti
  Вова, Александър 3 си го казва в пряк текст, черно на бяло-проливи/Константинопол.Аз какво трябва да добавя по фактите от миналото? Мога да добавя, че в момента отново се засилват имперските амбиции на путиновата Русия, а за балъците отново се размахва морковчето на славянство/християнство, имате си и нов демагог като Саша Проханов.
 26. 26) Вова
  Характерно за днешните български либерал демократи е,че цялото им демократично поведение и формиране на самочувствие се изразява в това, да отричат всичко свързано с Русия.т.е. демократ=русофил. Като започнем от несвързаните претенции за авторски права над писменост и религия, минем през разясняване на подлите цели които си поставил руския император през 1877г., та стигнем до провалянето на руски енергийни проекти .Нали си спомняте как любимия ви Б.Борисов се хвалеше как единствен той успял да прецака руските проекти/ в името на демокрацията и свободата на България/ . Както и да е...Живи и здрави да сте, все така да си вярвате,че сте ...още

 27. 27) Chavo
  Про, що спориш с телевизията от Останкино?! Вогзалния ги знае нещата ( сигурен съм), но праска каквото му изнася.
 28. 28) мацка
  Чаво, прав си, и през ум не ми мина за руснаците! Чич, нещо си изкукуригал от жегите (или от възрастта), и да не ми стигат кинтите, няма да ги дам на мъже, били те млади или стари. Замислих се дали някога съм давала пари на мъже и бога, ми няма такъв случай, няма и да има. И все пак не мога да разбера защо никоя медия не включи Стамболов, баси и простотията!
 29. 29) чичата
  не се заричай/ и да кудкудякаш по джуджето, яйце от него няма да снесеш, но че ще си плащаш не спорИ(въпрос на егн е)
 30. 30) Chavo
  Е видя ли сега кой мрази Стамболов?! Руснаците и комунишките им пачаври.
 31. 31) Chavo
  Иначе ва Чичката и парите вече не му вършат работа.
 32. 32) Вова
  И пак казвам, не си правете кумири. Това е втората божия заповед. Съвременниците на Стамболов са си отдъхнали след неговото убийство.Ген. Пётр Паренсов, един от най смелите и достойни руски офицери по време на освободителната война 1877-1878 г.,отблизо познаващ положението в България в тези години , казва за Стамболов следното: " Син на туркиня, полубългарин, полутурчин, недоучил семинарист от Одеската семинария, изгонен оттам за нихилизъм, разпространен по това време в Русия, Стамболов не може да бъде разглеждан като “българин”, а още по-малко като представител на българите, като събирателен образ, по който може да се съди за българите. ...още

 33. 33) Chavo
  Че какво да каже руски офицер?!
 34. 34) svako
  Големият "грях" на Стамболов е, че като български министър председател е защитавал българските национални интереси, а такива неща батюшката петербургски не признава. И наказва с азиатска жестокост.
 35. 35) Вова
  За двамата особено Т-упорити форумци,повтарям част от определението за Кумира им:..
  Син на туркиня, полубългарин, полутурчин, недоучил семинарист от Одеската семинария, изгонен оттам за нихилизъм, разпространен по това време в Русия, Стамболов не може да бъде разглеждан като “българин”, а още по-малко като представител на българите, като събирателен образ, по който може да се съди за българите
 36. 36) Chavo
  Дреме ми за мнението на Вовича, както и за това на всеки друг бляд. По долни за хората като Чичката, които се декларират българи. Както се изказа един техен водач, че любовта към България, минава през любовта към Рус, е баси!
 37. 37) Вова
  Чаве, ти на чичата постингите трябва да си ги конспектираш и да ги пазиш. Няма да ги разбереш/ то е ясно защо/ ,ама все някой около теб е с нормално Ай Кю , та ще му бъде интересно .И да палиш свещ за здравето на г-н Иван Бакалов,че ти търпи идиотизмите в форума, а не те е изритал както всички останали модератори са постъпили с теб.
 38. 38) Chavo
  Ми конспектирай си ги бе Вович, кой ти пречи?!


 Начало | България | Свят | Мнения & Co | Интервю | Писмо от | Здраве, Наука & Тех | ИStoRии | Малък коментар | Арт & Шоу | Спорт | Виното | Фотогалерия | Видео | Връзка с нас


  

ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В САЙТА | ЗА ВРЪЗКА С НАС | ЗА РЕКЛАМА

направен 2007-2018® с мерак design and develop by www.ljube.com 2007 w.ljube.com