www.e-vestnik.bg
Фийд за коментари Фийд за публикации
петък, 25 май 2018
БългарияСвятМения и коментариЗдраве и наукаАрт и шоу

Д-р Илона Томова: Раждаемостта сред ромите е намаляла 2 пъти. Най-ниска е при жените с образование

31 Март 2009

 

Д-р Илона Томова. Снимка: авторката

Социоложката д-р Илона Томова е старши научен сътрудник в Института за изследване на населението при БАН. Тя е сред най-видните изследователи на ромската общност в България. В своята научна работа тя обръща внимание на господстващите стереотипи и разпространени предразсъдъци по отношение на ромите. Работила е в Института по социология към БАН, на който е била зам.-директор.

- Госпожо Томова, какви са митовете по отношение на раждаемостта при ромите?

- Обикновено около избори  започва страшен ажиотаж за това как до 50 години българите ще изчезнат, как в тази страна ще има само роми и турци… Колко кошмарно висока е ромската раждаемост, колко „нецивилизовани”, „безотговорни”, „мързеливи” са ромите, колко безотговорни са като родители, как трябва да се направи стратегия, която да насърчава българската раждаемост и да ограничава ромската. Използват се всякакви евгенични препоръки.

- Какви са тези методи?

- Евгениката е наука за контролиране на раждаемостта от гледна точка на това да се възпроизвеждат само „най-добрите” и да се ограничава раждаемостта при „аутсайдерите” - едно много расистко схващане. Това са нагласи, които съществуват още от времето на Платон. Много усилено се използват по време на нацисткия режим. За съжаление и днес много често се чуват гласове на политици, на журналисти, чийто призиви звучат по този начин.

- Бихте ли дали примери? Какво ви притеснява?

- Когато се говори за ромската раждаемост, се употребява биологичен жаргон, който дехуманизира групата. Непрекъснато се повтаря как те раждат като мишки, или като зайци, как при тях се възпроизвеждат трикратно поколенията на всеки 15 години, което няма нищо общо с истината. Дори социологът Михаил Мирчев преди 5 години съобщи, че 70 процента от родените в България деца са били родени от циганки или туркини – данните бяха от негово изследване. Ако това е така, те би трябвало да раждат всяка година по 5 деца, което просто няма как да стане.

Чудесно си давам сметка, че каквото и да се каже за една маргинализирана общност, каквато е тази на ромите,  то може да се използва срещу нея. Но фактически, ако отново спирам вниманието върху ромската раждаемост – на която се гледа като най-голяма заплаха за националните интереси на страната, то е за да обърна вниманието на действителните проблеми, които съществуват – като образование, заетост, равноправие, възможности за реализация, а не на измислените страхове, които ни лансират.

- С какви данни разполагате за раждаемостта в тази общност и как ще се отрази това в  демографското развитие на страната по етнически груги?

- Наистина раждаемостта при ромите е доста по-голяма, отколкото при българите и при турците. През 2001 г., когато е направено последното засега преброяване, раждаемостта при ромите е била 26,7 на хиляда, докато при българите е била 6,9 на хиляда. Разликата е доста голяма. Но тук трябва да си припомним, че през 20-те години на миналия век раждаемостта в България е била най-високата в Европа, а през 1950 г. е била 25 на 1000. 25 на хиляда е твърде близко до днешната ромска раждаемост, но никога ние няма да кажем, че нашите баби са били безотговорни, или че са се плодили като зайци или като мишки, или че са застрашавали развитието на нацията. Много по-близка е раждаемостта на ромите днес до тази на нашите родители и  всичко, което тогава сме приемали като позитивно развитие на демографските процеси, сега се разглежда като изключително опасно за обществото – главно от някои политици и журналисти. Това беше първото, на което исках да обърна внимание.

Другото е, че не трябва да се гледа само един коефициент – този на раждаемостта. Трябва да се гледа и коефициентът на детската смъртност, който при ромите е почти като в северноафриканските страни – 25 на 1000 новородени деца. Това е коефициентът на детска смъртност през първата година от живота. А имаме много висока детска смъртност и през следващите години - до 14. Освен това преждевременната смъртност при ромите е много висока (това е смъртността на хората, ненавършили 60-65 години), в резултат на болести,  свързани по някакъв начин с насилие, глад, стрес, инфаркти, инсулти и т. н.

- Много хора са убедени, че децата на ромите просто са много калени, дори оставени на улицата нищо не им се случвало.

- Не, това не е така. Те просто си мрат и това са фактори, които се отразяват на естествения прираст. Като се сумират накрая всички данни, прирастът при тях пак остава по-висок, отколкото при българите, но не чак толкова много. Има и нещо друго – ако гледаме в средносрочен и дългосрочен план действително делът на ромите в страната ще се увеличава. И това е така, защото това е най-младата общност. При тях 33% са деца до 14 години, 63% са хора от 0 до 30 годишна възраст. Те имат под 5% стари хора, което е заради по-високата преждевременна смъртност. Докато при нас старите хора са 21%. Това е нещо, което много сериозно различава двете общности. А увеличаването на населението зависи от броя на жените, които влизат във фертилна възраст и които ще заменят излизащите от нея. При българките на 1000 жени, които излизат от фертилна възраст, идват около 550 млади жени. Е, те би трябвало да раждат по 4 деца, за да може да се получи такъв брой население, какъвто е имало преди 30-40 години например… Затова, дори и при силно намаляване на раждаемостта при ромите, което вече е факт, в средносрочен и дългосрочен план делът на ромите в страната пак ще е по-висок.

- Тоест заради това, че те са по-млада общност, дори да раждат по-малко деца, пак ще имат по-голям естествен прираст, така ли?

- Да, точно така и това са неща, които не могат да се променят с вълшебна пръчка. С тях трябва да се живее и затова искам да поставя акцент върху сближаването на различните етнически и социални групи. Трябва да насочим вниманието си главно към две неща – образованието и възможността за добра реализация. Защото в ромската общност, както и в турската, и българската, най-ниска е раждаемостта при жените с високо образование. Раждаемостта е висока главно при неграмотните жени. За да се намали тя, трябва да се повиши броят на образованите жени, както и да се увеличи възможността за смислена социална реализация.

Д-р Илона Томова. Снимка: авторката

- Това като че ли е най-трудното. И не само в тази общност?

- Да, така е, но в периода от 1990 г. до 1997 г. заетостта в ромската общност е намаляла между 37% и 66%. Няма друга общност, която да е понесла такова изключване от пазара на труда. Това е нечовешко. И когато те нямат възможност да работят, децата почват да отпадат от училище, започва постепенно изпадане и от другите социални системи.  Обикновено неграмотните и неквалифицираните нямат никаква възможност за реализация, освен във форми, които са нелегитимни. Това означава допълнително усилване на патриархалния ред, който е особено характерен за общества в икономическа криза и политическа нестабилност, с всички последици върху жената и раждаемостта. Точно това се случи в началото на 90-те години при значителна част от ромите у нас и доведе до силен натиск за по-ранни бракове на момичетата - около 80% от ромите създават семейства преди навършването на пълнолетие и по този показател сме на едно от първите места в Европа. Причината за ранните бракове се крие в това, че жената става единствената ценност, която притежава мъжът в тази общност. От това дали тя е била девствена, когато я е оженил, зависи авторитетът му в общността като мъж и баща, а така също и как ще се омъжат другите момичета в семейството. Това водеше до ранно спиране на момичетата от училище и ранен брак, за да се гарантира девствеността на девойката.

Още повече, че от началото на 90-те скочи процентът на кражби на момичета и то беше като опит на момчетата от по-бедни семейства да си осигурят съпруга и да се противопоставят на възпроизводството на социално неравенство. А в някои от общностите, в които се  взема „баба хакъ”, девствеността е свръхважна. „Баба хакъ” е откупът, който се дава на бащата на момичето, затова, че момче от друг род получава право на първата брачна нощ и има право на децата, които тя ще роди. Даването на откуп е много стар обичай, има го фиксирано още в римското право. Това е бил начинът, по който римските аристократи са се сдобивали с добри съпруги – те са плащали за това. Въобще това е форма на обмен на жените в мъжкото, патриархалното  общество, която е била най-цивилизована фактически до края на средните векове. След това вече постепенно се замества от други форми за намиране на партньорка – това вече може да става по любов или различни форми на сватосване в социалната, в образователната, професионалната група и т.н., което е следствие от повечето свободи на жената.

- С други думи се води някаква търговия с девствеността на момичетата?

- Да – жените са нещо като твърда валута и при ромите и това води до огромен натиск върху тях. Насилието върху момичетата е и от страна на родителите, и от страна на кандидатите за женитба и техните семейства. Затова в някои групи ги спираха  рано от училище, за да не ги откраднат. Женеха ги млади, при това трябваше да родят още първата година дете, защото истинският статус на пълноценен мъж или пълноценна жена се затвърждава с появата на дете. Всичко това води до много силен натиск първото дете да се роди веднага след сватбата, ако може още същата година. И не се чака организмът на младоженката да узрее, да порасне. Това после води до по-висока детска смъртност, до недоносени деца, до изтощаване на детския организъм, който ражда. Това е социален проблем, който трябва да се решава. Трябва да се търсят по-добри възможности за социално включване, а не задълбочаване на разделението  и ограждането им в гета или някакви подобни фашизоидни идеи, каквито наши политици и параполитици лансират в обществото.

- Споменахте, че е намаляла раждаемостта при тях.

- Да, близо 2 пъти и това е много сериозно намаляване между двете преброявания – 1992 г. и 2001 г. Но това не се обяснява с добра социална политика. Най-сериозната причина е, че рязко спадна стабилността на младите бракове. Преди ги женеха на 13-14 г., но имаше силен контрол от страна на родителите и семействата. Сега не е така – има глад, безработица, мъжът се чувства все по-неспособен да се справи с отглеждане на деца, а и родителите не винаги могат да помагат. И момчетата започнаха по-често да напускат семействата си. Наблюдаваме неща, за които сме чели за афроамериканските гета… Тогава момичето се връща при родителите си и не ражда повече, защото остава на грижите на баща си, на братята си. Няма как да роди второ и трето дете.

- Огромен проблем в тази общност е, че много момичета насилствено са карани да проституират…

- Така е за съжаление. Тъй като в групите, поразени от дълга безработица, залязва моделът на бащата, който може да изхранва семейството, на негово място се появява мъжкарят, преуспяващ чрез насилие или „големият играч”, който натрупва богатство с дейности на ръба или извън рамките на закона. Охолен живот може да си гарантира този, който стане трафикант на плът например или сутеньор в града… За разпространението на този модел на „икономическо поведение” може да се съди по честотата, с която жените в различни ромски квартали изразяват страховете си да не бъдат принудени да проституират у нас или в чужбина.  Говорих с едно момиче, което по тази причина не искаше да отиде при семейството на сестра си в чужбина. А ако поради различни причини мъжът е задлъжнял на лихвари, той може да им „продаде” дъщеря си (или доведената си дъщеря от поредната си съпруга) за погасяване на дълга. Такива случаи съм виждала в Сливенско, в Елин Пелин, в „Столипиново” и на много други места.

- Има ли все пак някакви успехи в опитите жените в тази общност да се предпазват от забременяване?

- Хубавото нещо е, че нараства здравната и репродуктивната култура при младите ромски жени. Например в Кюстендилския квартал „Изток” 41% от жените във фертилна възраст ползват спирали. И това е откакто се изгради здравен център. Там работи много добре един лекар адвентист, както и една от най-добрите гинеколожки и една от най-добрите детски лекарки в града. Те намалиха абортите при младите жени 2-3 пъти. Рязко спаднаха детската и майчината смъртност, намаля раждаемостта.

- Вярно ли е, че някои мъже приемат аборта като знак на преданост на съпругата?

- Да, в някои общности – дори не толкова бедни, мъжката власт над жената придобива и такива форми. Говорих с младо момиче, което имаше едно дете и 2 аборта. Беше дошла за трети аборт. Казах й: „В рамките на 4 години имаш едно дете и три аборта, ще се съсипеш. Защо не сложиш спирала?” Тя отвърна, че свекърва й не дава, а и мъжът й не е съгласен. Свекървата й твърдяла, че спирали слагат само леките жени, и че ако снахата си сложела спирала, щяла да почне да кръшка. Мъжът е строител, често е извън града и по този начин контролира жена си, за да няма случайна полова връзка. Освен това момичето призна, че дюлгерите помежду си се хвалели какви мъже са включително и с абортите – т. е. дори и да не ражда жената, трябва да абортира, за да се докаже, че съпругът й изпълнява мъжките си задължения, че е потентен. Така те поддържат престижа си на полови атлети. Знам дори за мъже, които твърдят, че болката при аборта също е доказателство за обичта на жената. И в такива случаи също трудно може да убедим жената да взима предпазни средства.

- Хората най-често са скандализирани от отношението на ромите към децата им – виждали сме потресаващи кадри за изоставени или зле гледани деца.

- До 1989 г. само 1-2% от тази общност, които бяха силно маргинализирани, неглижираха децата си. Но навсякъде детето е голяма ценност, така че случаите на тотално занемарени деца не са чак толкова много. Проблемът тук пак е икономически. В последните години се засили пространствената сегрегация в общността. Ако преди 1989 г. 40% от ромите са живеели в обособени махали, сега този процент е двойно по-голям. И тези квартали придобиват характерните черти на гетото. Пространствената сегрегация затруднява намирането на работа и влошава условията на живот. Но една от най-тежките й последици е свързана със влошената социализация на децата и младите хора. Те не свързват живота си с ежедневната упорита работа в публичните институции и не успяват да развият такива умения. Все повече родители в тези общности не успяват да предадат на децата си ценностите и нормите на поведение в макрообществото. В подобни силно маргинализирани групи оцеляването на семейната общност често пъти става за сметка на жестока експлоатация на децата и жените.
Етикет: , , ,

 


Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на дарения от читатели, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.
 1. 1) Nekonventsionalen
  Търсиме си противници и мишени за безсипътицата в която сме се набутали- колко удобно е това да са най-необразованите и съответно най-беднитеи най-уязвимите,но не си правим правилно сметките ,ако и те ни определят за врагове,какво би станало.
 2. 2) Unconventional
  /?
 3. 3) синдикат публичност
  ......---------------------- ---------- ----------- -------- Редактирано от АДмин
 4. 4) наблюдател
  Плоско и едностранчиво! Тази женица с претенции за "учен" защо не отговори на ред въпроси: Ако аз си намеря 13 годишна любовница,
 5. 5) Григор Тодоров
  -------- --------- ---------- ---------- ---------- Редактирано от Админ. Спазвайте условията на форума, ще има забрана.
 6. 6) наблюдател
  Плоско и едностранчиво! Тази женица с претенции за “учен” защо не отговори на ред въпроси: Ако аз си намеря 12 годишна любовница, колко време ще необходимо да ме осъдят? Защо над 80% от изнасилвачите са цигани - изнасилват от глад или липса на образование? Защо бившата "социоложка" не говори за етнокултурния модел на циганите, в който: Да си КУПИШ жена е добре? Да чукаш 12 дете е добре (ако ти е "жена")? Да крадеш от българите ("другите") е добре?
 7. 7) Симеон
  Прекрасно. Най-после нещо смислено по циганския въпрос. Но ще го чуе ли някой? Антициганите тук са на по-ниско интелектуално равнище от самите цигани.
 8. 8) От далече
  Свалям шапка на Д-р Томова! Този тип разумни и компетентни експерти трябв да имат думата в политиката на държавата. Съдейки по мненията обаче, едва ли....
 9. 9) След 50 години
  Значи и ромите са на изчезване...А, има ли изобщо такъв етнос? Тогава кой ще е останал след някое друго десетиление?
 10. 10) синдикат публичност
  Защото написах истината ли ме изтриха?
 11. 11) Anonymous
  Кои са митовете свързани с ромите."Обикновено около избори започва страшен ажиотаж за това как до 50 години българите ще изчезнат, как в тази страна ще има само роми и турци… Колко кошмарно висока е ромската раждаемост, колко „нецивилизовани”, „безотговорни”, „мързеливи” са ромите, колко безотговорни са като родители,"Аз не виждам тука никакви митове,всичко си е истина.А на тая госпожа просто и плащат да говори така,не вярвам че вътрешно е убедена че една циганка е равна с нея.
 12. 12) Nord
  Авторката на статията дали някога е работила с цигани? Колко циганки -мед.сестри има в клиниката или болницата където работи ? Наясно ли е с това , че циганите смятат нас българите за по низши и прости от тях, че да се открадне от българин е нещо добро, да изнасили българка е още по-добро..Някой от пишещите тук чувал ли е,че за циганите няма по-лошо от това , синът им да се ожени за българка:-)))).. В Швеция ,впрочем,през 19-ти век са кастрирали циганите.. Защо ли?
 13. 13) До горния умник
  Абе, Норд, ти преди да се изходиш на неопределените за целта места, що не прочетеш за какво става дума? Горе ясно е написано, че госпожата е доктор по социология и изследва ромските общонсти. Къде я пращаш в болница? Тя не е медицински доктор. Видно от коментарите на такива като теб, скоро няма да има решение на проблемите с ромите. Такива като тебе иската да ги изтребят, а не виждам как това може да стане. Май коментаторите са на по-ниско интелектуално равнище от ромите.
 14. 14) Хинин
  Тази Илона ми повдигна надеждите!!! След колко време да очаквам циганите да работят, учат,строят квартали с техни си средства,да плащат данъци и осигуровки, а ние-българите да крадем,бием,изнасилваме,да не плащаме за ток,вода,транспорт...Ега си кефа!!! Стискам зъби-да дочакам това време...Илонке,кога,ма???
 15. 15) наблюдател
  А каква е целта на тази жена с гръмкия титул "учен"? Да обясни, че ние (българите) сме лоши и не разбираме, и не искаме да разбираме "добрите" цигани? Да ни вмени чувство за "виновност"? Че ние (българите) забраняваме на циганчетата да учат? Че ние ги пращеме да просят, а не родителите им? Че етнокултурният модел на циганите влиза в пълно противоречие с "европейските ценности" - и тогава?
 16. 16) Тука има-тука нема
  Има свестни цигани, строят си хигиенични къщи, пращат децата си на училище, работят и получават. Обаче по-голямата част от тях, или по-активните, които се набиват в очите ни, направо са за, да не казвам за какво. Лежат на гърба ни, крадат ни, гледаме им копилетата в домовете, абе как пред 1989 г. най-бедните българи си построиха домове, изучиха децата си, а тия цигани не мръднаха крачка напред. Същински паразити.
 17. 17) Anonymous
  спокойно, спада в раждаемостта на циганите ще се увеличава.
 18. 18) Веско
  "раждаемостта в България е била най-високата в Европа, а през 1950 г. е била 25 на 1000. 25 на хиляда е твърде близко до днешната ромска раждаемост, но никога ние няма да кажем, че нашите баби са били безотговорни, или че са се плодили като зайци или като мишки, или че са застрашавали развитието на нацията." --- Самото изречение просто разкрива всичко, което може да се коментира за думите на авторката. Как не съм щял да кажа, че баба ми застрашава развитието на нацията.. тази жена чува ли се какво говори?
 19. 19) Anonymous
  До съветската окупация на България раждаемостта на българките е била от 3 до 18 деца. Защо после падна на едно дете?
 20. 20) До Норд
  А има ли такъв етнос "циганин, ром, джипси" или както там ги наричаме?
 21. 21) ДОСТА НЕВЕРНИ НЕЩА
  За разлика от социоложката много от хуманните доктори работят директно с ромската общност -тя работи със статистика на етническа основа, но на практика не се отчита раждаемостта на роми и българи разделно -никъде не пишем,че се ражда ромче,но в повечето райони ромите си личат -в 100 000 район,за който ще спомена ромките раждат по едно дете всяка година,като започват от 13-14 годишна възраст, и раждат,докато менструират -средно 13-15 деца, като повечето не работят, или работят в черния сектор и до сега са получавали помощи в продължение на много години -помощта се формира от няколко компонента -майчинство без да са внасяли ...още

 22. 22) българ4е
  Изкам да поздравя вси4ки достойни българ4ета,които в Сащ и Канада,пред имиграционните власти,се представиха за български роми и поискаха полити4еско убежи6те за дискриминация в България
 23. 23) чичата
  като миро от манасас вирджиния ли
 24. 24) иш
  Много точен анализ.Работя с ромските деца като тяхна учителка от 20 години и всичко написано е вярно.Наистина те са аутсайдерите на нашето общество,затова не виждат смисъл да учат пък и дори да го правят не виждам къде могат да се реализират.Някой да е виждал циганка-магазинерка или нещо от сорта?Изапочнаха отново да ги женят малки а преди 10 години когато родителите работеха в българските заводи,предприятия нещата бяха много по-розлшчни.
 25. 25) ДД
  Абе относно цялото това "аутсайдерство" и интегриране... Мислите ли, че е възможно интегриране на една "маргинализирана" общност, когато тя само (уж) чака и изисква да бъде интегрирана? Ако сложите "уж" - невъзможно е. Защото това би значело, че тя нищо не чака и нищо не иска, а ние очакваме и ние искаме. То ние не изгаряме от желание, откровено, но дори да изгаряхме, те не искат - каква интеграция?... А ако не сложите "уж", ако те наистина страдат от нашите обстоятелства и искат да живеят "нормално", но никой не им позволявал, и при това искат някой да направи нещо по ...още

 26. 26) Станислав
  Тази жена не е наясно изобщо с ромския етнос и не я знам какви претенции има за научни степени. Като за начло да вметнем малко повече статистически данни, че да не сме голословни като нея! България е на първо място в света по темп на циганизация(т.е. раждаемостта на ромите в цял свят е най- висока в България). Това са данни на ООН, да не си мисли другарката, че я лъжа ако чете това, за което бих се радвал. И отново според официални данни на ООН, българската нация е най- бързо топящата се в цял свят. Муцка, хората от ООН ...още

 27. 27) Anonymous
  ДНЕС В АВТОБУСА Млад черен добре облечен циганин се качва в ръце с пластмасова кутия бонбончета и почва да черпи наред с думите "Заповясайте. Дете ми се роди днес, момиче..." и т. н.Много странно, но пътуващите му пожелават здраве и си вземат бонбонче.Автобусът наближава следващата спирка.И докато му се чудят той пита "Всички ли си взеха?", защото почва второ действие.Лукавият "ром" отново обяснява колко е щастлив, че има дете,че "Мария се казва - на света богородица, но вече :"Моля да ми помогнете кой колкото може".И без грам притеснение минава с протегната шепа ,а в другата ръка с бонбончетата и събира "помощ".През ...още

 28. 28) Nusha
  Да живеят, както намерят за добре, а ние да ги търпим, както намираме за редно. Аман от социалния им паразитизъм.
 29. 29) Anonymous
 30. 30) гробар
  плямпайте си колкото щете ще си правим по 10 деца за да изчезнете българите!
 31. 31) Павел Лазаров
  Много хубаво и компетентно мнение. Поздравления за Д-р Томова!
 32. 32) Anonymous
  Редактирано от Админ. Спазвайте изискванията 
 33. 33) Българина
  Ако живееха циганите в САЩ, дали щяха да им разрешават да се "женят" на 12-13 г., че и на 10 г.вече.Или щяха да им разрешат да си устройват "пазар" за булки, нещо като публична търговия с роби?В нормална демократична държава 2/3 от тях щяха да са по затворите.Но за днешното ни положение сме си виновни ние, или по-точно платените "защитници" на правата на циганите и другарите-политици, които се нуждаят от купените им цигански гласове.Абе нищо не става от тях, нищо...
 34. 34) Anonymous
  Нашите баби са раждали деца, за да има кой да работи на нивите, а те раждат, за да им вземат детските и "наградата" -както наричат еднократната помощ за родено дете. Ако имаха възможност щяха по два пъти на година да раждат.Не знаят имената им, не знаят кога са ги родили, все са неграмотни. Какво бъдеще биха им осигурили и кому е нужно това? Има семейства родили по 10 деца, всичките 10 са родили по 10 ?! Изобщо не се нуждае от коментар.
 35. 35) Един Българин
  Не си правете илюзии, че тази общност ще се интегрира някога в нашето общество.....Тя е здраво капсулирана и се ръководи от собствени закони и правила (няма да привеждам факти, всеки ги знае). Навсякъде по света тя генерира престъпност и мизерия, затова и Франция (една от люлките на Западноевропейската демокрация ) без много да се церемони ги екстрадира кой откъдето е.Защо те не ги интеегрираха?Спомняте ли си циганскта вълна на запад в края на 90-те, всички обаче ги натовариха обратно и ни ги върнаха.В западните общества съществува демографска политика, която се стреми да запази моноетническия им характер (това са само малка ...още

 36. 36) Друг българин до горния умник
  Умнико, знаеш ли, че Франция е изгонила 100 български цигани, а там има поне 5000? И защо, умнико, в същата Франция взимат децата на българските цигани, които живеят в катуни накрай града и ги вкарват в местното училище? Няма не искам. А защо в България не го правят? Заради умници като тебе, дето всичко знаят и си приказват фантасмагории из интернет
 37. 37) Сандо
  Скапани расисти! Да обвинявате точно Илона Томова в некомпетентност толкова дебилно, че не можете да си представите. На "осведомените" малоумници с данни "от ООН" и "от едно изследване" искам да кажа, че тия манипулацийки смешни вървят само при малоумните ви събратя фашаги. Опитайте се, кретени жалки, да си дадете сметка до какво ще доведат тъпите ви призиви. Дори без какпа човещина да разсъждавате, разумът и рационалността (от каквито, явно сте напълно лишени) би трябвало да ви покажат, че др Томова е права, а вие отново сте станали жертва на измамници и шарлатани като Болен, Джамбазки и останалата истеричава паплач, която ...още

 38. 38) страничен наблюдател
  .———-—- Ред. Админ —–—...


 Начало | България | Свят | Мнения & Co | Интервю | Писмо от | Здраве, Наука & Тех | ИStoRии | Малък коментар | Арт & Шоу | Спорт | Виното | Фотогалерия | Видео | Връзка с нас


  

ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В САЙТА | ЗА ВРЪЗКА С НАС | ЗА РЕКЛАМА

направен 2007-2018® с мерак design and develop by www.ljube.com 2007 w.ljube.com