www.e-vestnik.bg
Фийд за коментари Фийд за публикации
вторник, 22 май 2018
БългарияСвятМения и коментариЗдраве и наукаАрт и шоу

Британски учени: Неравенството разяжда обществата

29 Март 2010

 

Ричард Уилкинсън и Кейт Пикет. Снимка: личен сайт

Ново изследване на британските социални учени Кейт Пикет и Ричард Уилкинсън изглежда потвърждава онова, което левите са твърдели винаги: в по-равните общества хората живеят по-дълго, по-добре и по-щастливо.

- Госпожо Пикет, как пресмятате щастието?

- Ние не правим такова нещо. Не се опитваме да представим някакъв мащаб за щастие.

- Под „ние“ имате пред вид себе си и Ричард Уилкинсън, заедно с когото работите и живеете. Но какво точно изследвате в новата си книга „Нивото на духа“?

- Ние показваме, че продължителността на живота в богатите индустриални страни не става по-дълга, ако и хората да стават по-богати. И казваме, че същото нещо може да се каже и за щастието. Хората в богатите страни не са непременно по-щастливи от ония в бедните. А щастието не се увеличава непременно, колкото по-богат става човек. Но за нашите изследвания ние всъщност предпочитаме твърди теми вместо такива като щастието и представяме по-строги резултати.

- Кои твърди теми?

- Такива като убийства, самоубийства, затлъстяване, преждевременна бременност, детска смъртност, психически заболявания, брой на арестуваните, положение на жената. За всички тези неща има официални цифри от Световната здравна организация и други международни организации.

- И кои са по-строгите познания, които постигате по този начин?

- Ние разгледахме как се отразява върху тези проблеми разпределението на доходите в 21 богати индустриализирани страни. И открихме, че страните, в които разликата между бедни и богати е по-малка, се представят далеч по-добре. В страните, в които разликите в доходите са големи, има далеч повече насилие, повече затворници, повече ранни бременности, по-лоши резултати в училищната система, по-малко социална мобилност. Социалните и здравословни проблеми са по-големи.

- Но как могат да се измерват разликите в доходите между богатите страни? Та нали между тях има културни и икономически разлики.

- Разбира се, но те не са от такова голямо значение, когато човек изследва с колко повече пари разполагат най-богатите двадесет процента от населението на една страна в сравнение с най-бедните двадесет процента. Това се нарича „съотношението двадесет-към-двадесет“. Когато се направи това, между богатите страни се установяват огромни разлики.

- И кои са те?

- Има например страни като Португалия, Великобритания, Нова Зеландия или САЩ, в които горните двадесет процента от населението разполагат с около седем и половина, осем пъти повече пари, отколкото долните двадесет процента. В страни като Норвегия, Швеция, Япония, Финландия, най-богатите двадесет процента разполагат само с около четири пъти повече пари, отколкото долните двадесет процента. Разликата в доходите в тези страни е по-малка, а равенството по-голямо. Германия се намира долу-горе по средата.

- И какво ново има в твърдението, че равенството е нещо добро за едно общество?

- Множество неща са нови. Ново е, че сега започва да става ясно, че неравенството на доходите се отразява върху проблеми като затлъстяването, насилието, броя на затворниците и убийствата. За тези неща досега нямаше научни доказателства. Ново е и това, че не само бедните, но също и богатите са отрицателно повлияни от неравенството на доходите. Ново е и разбирането, че при по-голямо неравенство на доходите проблемите са много по-големи. Броят на убийствата например е десет пъти по-голям в неравните общества, отколкото в по-равните. Броят на психическите заболявания е три пъти по-голям. В неравните общества тийнейджърите раждат шест до осем пъти повече деца. Колко силно се отразява неравенството върху всичко това изненада и нас самите.

- Дайте някакъв конкретен пример, например затлъстяването. Какво открихте в това отношение?

- В богатите страни, в които неравенството на доходите е голямо, има повече затлъстели жени, мъже и деца. Ефектът обаче се наблюдава особено силно при жените.

- Какво е вашето обяснение за това?

- В неравните общества борбата за постигане на висок статус е по-остра, отколкото в по-равните. Тази борба обаче причинява повече стрес. Вероятно жените са по-силно засегнати от това, защото тяхното тяло е в много по-голяма степен индикатор за обществен статус, отколкото това е при мъжете. Към това се прибавя и следното: грубо казано, при продължителен стрес тялото започва да реагира по-различно. То изведнъж започва да трупа запаси, гори по-малко калории, запазва резерви от тлъстини. А освен това хората, които са подложени на стрес, често ядат нездравословна храна. Също и за утешение.

- Значи вие не смятате, че затлъстяването е свързано и с една определена култура на хранене?

- Не, защото ние наблюдаваме тези резултати както при сравнението между 21-те богати страни, така и при онова между 50-те американски щата. Статистическата служба на САЩ измерва разликите в доходите в различните американски щати.Там също има по-равни и по-неравни щати. В по-равните щати има по-малко затлъстели хора, отколкото в ония с по-големи различия в доходите.

- А какво можете да кажете за другите културни различия?

- Културните различия не могат да обяснят резултатите, които ние установяваме. Вземете например Португалия – една страна със силно изразено неравенство и голям брой затлъстели хора. Португалската кухня е много подобна на испанската. Испания обаче е страна с по-малко неравенство – и съответно броят на затлъстелите хора там е по-нисък.

- Но не са ли това много общи изказвания?

- Напротив. Положението на нещата, при което по-равните страни се класират по-добре при всички изследвани проблеми, се оказа валидно навсякъде. Както Ричард Уилкинсън, така и аз сме социал-епидемиолози. Нашата работа е да изследваме каква е връзката между болестите и неща като образование, доходи, класов статус. Едновременно с това ние изследваме и теми като социална мобилност или насилие.

- Насилието е един друг добър пример. Какво открихте в тази връзка?

- В неравните общества има повече насилие. При това ние нямаме пред вид неща като кражби, а насилие, насочено срещу хора или обекти.

- И как си обяснявате това?

- Когато вие сте на дъното в едно неравно общество, дискриминацията има по-остри очертания. А социалната деградация причинява по-тежки болести. Обратно, по-трудно е човек да се издигне нагоре, а това предизвиква фрустрация и стрес. Статусът е нещо по-важно в едно неравно общество. Когато си долу, това ти е много по-болезнено ясно. Всичко, което в такъв случай бива възприето като липса на респект или като унижение, може да послужи като причинител на насилие.

- Това предпоставя, че бедните са по-склонни към насилие.

- Не непременно. Загубата на статус може да се случи на всекиго. Ние се позоваваме на резултати, идещи от затворнически психиатри и криминолози, които са изследвали какво кара хората да реагират чрез насилие. От това излиза, че насилието много често е свързано с липса на уважение, загуба на статус или достойнство. В неравните общества тези стресови фактори просто са по-отчетливи, по-силни. Когато социалните и статусови разлики са по-малки, човек не трябва да се мери толкова много с останалите.

- Кое е заключението, което извличате от изследванията си?

- Когато човек знае коефициентите на неравенството в доходите в една страна, то може да се каже доста точно до каква степен тя ще бъде засегната от всички тези социални проблеми. А неравенството се отразява отрицателно върху всички тях. Изследванията ни потвърждават еднозначно, че от това са засегнати и богатите групи от населението.

- Трудно е да се повярва, че неравните общества са нещо лошо и за богатите.

- Резултатите не допускат никакво съмнение. Ние си обясняваме това така: в неравните общества социалните йерархии са по-силно изразени. Социалното разстояние между хората е по-голямо, по-големи са и усилията, които трябва да се положат, за да може човек да се издигне или за да остане горе. Стресът, причинен от всичко това, е много по-силен. Ако бих могла да взема някой човек с добри доходи от неравно общество и бих го поставила в някое по-равно общество, този човек вероятно би живял по-дълго време и децата му сигурно биха били по-добри в училище.

- Това сега хипотеза ли е?

- Не. Въпреки това то е трудно за доказване. Ние намерихме шест студии, които потвърждават този ефект – че дори и за богатия човек е по-добре да живее в по-равно общество. Едно изследване сравнява причините за смъртност в по-равната Швеция и по-неравна Англия. И тъй като на смъртните актове се записва професията на починалия, то може да се сравни продължителността на живота на хората с едни и същи професии. От това става ясно, че когато човек принадлежи към по-ниските социални групи, той живее по-дълго в Швеция, отколкото в Англия или Уелс. А и детската смъртност е по-ниска.

- Но това не говори нищо за богатите.

- Но те също живеят по-дълго в Швеция, макар че разликите в продължителността на живота тук вече не са толкова очевидни, колкото при по-ниските социални групи. Същото нещо установихме и при изследването на различни американски щати с по-големи и по-малки различия между нивата на доходите. Там също бедните умират по-рано в неравните щати, отколкото в по-равни.

- Има ли изобщо някакви социални проблеми, които да противоречат на вашата теза?

- Има три, при които резултатите са по-различни, отколкото ние очаквахме. Един от тях са самоубийствата. Броят на самоубийствата е по-висок в равните общества. Това може да се обясни така: в по-равните общества хората са склонни в по-голяма степен да насочват агресивността си срещу самите себе си, отколкото срещу други хора. Когато животът стане тежък, възможно е хората от равните общества да търсят причините за това по-скоро вътре, отколкото извън себе си.

- Но това вече наистина е хипотеза?

- Да. Ние открихме и още нещо изненадващо. В неравните общества повече деца казват, че искат да станат например пилот, журналист или поп-звезда. Отначало това ни изненада. След това обаче установихме, че тези желания не съответстват на успехите в училище. Ние си обясняваме това така: в по-равните общества приносът на отделните хора също се оценява по-равно. В такива общества е по-малко важно човек да има престижна професия, която носи много пари. Младежите в такива общества казват например, че те искат да станат дърводелци или медицински сестри. В неравните общества те искат да бъдат дизайнери или лекари, футболни звезди или певци. Тези представи изглеждат нереалистични. Зад тях винаги се крие и едно леко усещане за безнадеждност.

- А има ли нещо, което изобщо не можете да обясните?

- Да. Пушенето. В неравните общества се пуши не повече, отколкото в равните. Дори е малко по-малко.

- А как се гледа на етническия произход във вашите проучвания?

- Други учени изследваха нашите проучвания, за да установят дали те могат да бъдат обяснени с етническия състав на обществата и стигнаха до извода, че това не е така. В САЩ етническите различия с удоволствие се представят като причина за проблемите, вместо различията в доходите, но това изглежда е погрешна предпоставка. Единственото, което може да се установи е, че етническите малцинства в едно неравно общество, в което разстоянието между бедни и богати е голямо, а дискриминацията – силно изразена, са изправени пред още по-големи трудности. Интересни в това отношение са Швеция и САЩ. И в двете общества частта от населението, която е родена там от чуждестранни родители, е приблизително еднаква. Степента на интеграция обаче е изключително различна. В Швеция тя функционира много по-добре.

- Опитвали ли сте да помислите за това дали тези проблеми не могат да бъдат решени и без да се променя неравенството в доходите?

- Именно това се прави непрекъснато в различните страни. Лекуват се само симптомите. Изпраща се повече полиция по улиците. Правят се опити за по-силно подпомагане. Повече просвещение. Повече социална работа. А всяка институция се занимава единствено с някакъв частичен проблем. Това е много скъпо. Представете си, че някой е пуснал водата в банята и е забравил да я спре. Ние постоянно подсушаваме прелялата вода, но не спираме крана. Дали ще се получи някакво облекчаване на проблемите ако се намали общественото неравенство вече са се питали мнозина. Но досега не е имало изследвания, които да потвърждават това. Сега вече започва да става ясно, че неравенството разяжда структурата на обществата.

От в. Тагес цайтунг

Виж целия текст в сп. Либерален преглед
Етикет: ,

 


Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на дарения от читатели, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.
 1. 1) SK
  В страните, в които разликите в доходите са големи, има далеч повече насилие, повече затворници, повече ранни бременности, по-лоши резултати в училищната система, по-малко социална мобилност. Социалните и здравословни проблеми са по-големи.
  България след промените е жив пример за това. Въобще изследванията на тези двама учени са много точни. Те всъщност потвърждават това което аз знаех от собствени наблюдения.
 2. 2) Деси
  Хубав и точен текст. Ако погледнем логически само, е вярно, че за да работи нещо добре и без проблеми, трябва да има баланс между съставящите го части. Че това дори природата ни го подсказва с най-големия съществуващ баланс на планетата - баланса на веществата.
 3. 3) Херодот
  А бе и едни други двама британски учени - Маркс и Енгелс - твърдяха същото па видяхме докъде ни докара учението им.
 4. 4) тъп та тъп
  Изказването на Херодот е пример за простотия иначе учените са си дали труд да обяснят неща който знаеме интуитивно
 5. 5) Деси
  Учението на Маркс и Енгелс е едно предположение как би могъл да се постигне този баланс, но то не е вярно. Истината е една и когато хората я осъзнаят, всеки за себе си, баланса ще се получи и той със сигурност няма да включва (без)(из)мислените забрани и закони, които някакви си тъпаци налагат върху цели маси хора по много различни, но все грешни причини. Баланса между хората трябва да се получи по естествен път за да бъде успешен и продължителен. Точно както баланса на веществата и енергията в природата. Те не се случват по човешки закони. Ако ние мислим че ще ...още

 6. 6) дмк
  Много от нас осъзнават изложените истини почти интуитивно, а различните учения са всъщност пътят към истината. Във всеки случай балансът в сегашния ни живот е брутално нарушен и трябва да си доста заслепен, за да не го забележиш.
 7. 7) дмк
  И само да добавя - в повечето случаи налаганите забрани са израз на натрупания човешки опит, или поне би трябвало да е така. Но когато някой си въобрази, че е много повече от другите, отклоненията са неизбежни (освен ако няма съответните забрани, което само потвърждава необходимостта от тях). А да се очаква постигането на баланс по естествен път е утопия - точно както и ученията на Маркс, Енгелс, а и на много други...
 8. 8) Норд
  Социалното неравенство е идеална форма за контрол на населението.Създаваш един "пригилирован елит" който е ненаказуем и за когото законите не важат и той ти е верен и слуша.Защото знае две неща, едното е че е затънал до шия в л... и всичко за неговите престъпления се пази някъде и второ защото при отпадане на "протекцията" населението на дадената държава ще ги изяде живи.Така че неравенството е абсолютната форма на контрол- неграмотно, бедно, болно и умиращо население на ръбът на физическото оцеляване се контролира лесно.
 9. 9) Бора Бора
  Норде, България, погледната от страни, идеално илюстрира твоето съждение .
 10. 10) Норд
  Бора има една прекрасна книжка на Ноам Чомски "Какво всъщност иска Чичо Сам"...Човека прекрасно формулира основата на "американското влияние" в чужбина.Примерите са от Латинска Америка и в Източна Европа.Идеалните опитни полета на Чичо Сам.На това се крепи идеята за "Глобализация", бедни, неграмотни населения контролирани от "марионетни режими".Обаче Глобализацията се сблъсква с три основни проблема -авторитарните режими, исляма и надигащият се национализъм.Защото каквото и да си говорим такова неравенство, гладна смърт и прочие "демократични ценности" няма нито в Китай, нито в Судан нито в Иран.Ето я и "Оста на Злото".Как мислиш, дали биха побликували бройката на пенсионерите дето умират от глад ...още

 11. 11) Anonymous
  Nord thanks ...no comment .Описал си с невероятна точност точност това което половината форумци тук изповядват и са убедени ,че е така , а другата половина го чувстват интуитивно , но робуват на поговорката "Никога не оставям магарето си в калта " ...... може би защото е на "свободолюбивия " Чичо Сам :))))
 12. 12) mehudi
  nord, ти жив суданец, иранец виждал ли си? айде китаец може и да си. с извинение, плещиш глупости - недохранване с всичките му последици има в судан, а доколкото иранци са ми разказвали, и в иран. глобално, темата не е еднозначна. в швеция за много хора (да кажем неамбициозни) може да се живее добре, но швеция е нетен износител на човешки ресурс към сащ. едва ли причината за това имиграционните правила, които забраняват американец да се изнесе в швеция. има щати на сащ, населени с много изселници от северна европа, където (разправят, не съм бил) културата е различна от тази ...още

 13. 13) Бора Бора
  Норде, стара Европа усеща тези работи.От стара коза, ярета са. Затова само кимат с глава когато щатите им предлагат да участват в поредната щуротия,но си правят каквото са решили. А такива сателити и слугини като Бг, Румъния, балтийските държавици..са за смях и никой не ги приема насериозно. Тези държавици са идеалния полигон защото са населени с бели, грамотни хора съгласни да учавстват във всякакви експерименти. Като се сетя за плана Ран-Ът само...Наистина пример със Судан и разни почти държави като Иран не са удачни.Там се борят с проблеми характерни за 7-ми или 8-ми век. В друга историческа епоха са, все ...още

 14. 14) Норд
  mehudiкак би ми обяснил приликата на България със страни като Мексико и Колумбия!!!В Суда може и да не е цвете но мизерията се дължи на "международната изолация", "санкции" и прочие други методи за оказване на натиск.Същото е и с Иран който се къпе в петрол и газ...Чичо Сам не дава на държавите които имат нжда от ресурс да купуват от там.Същото е и с Русия рашаните и без пари да ни дават газ когато американците кажат -"Не, те са лоши" и край.Нас ни приеха в ЕС с условие да влезем без работеща икономика и селско стопанство, оставиха ни само туризма.Ето ...още

 15. 15) Anonymous
  EH Mehudi ...разбира се , че си прав за Судан , за иранците останах с впечатление , че не са зле по отношение на базисните неща . Единият от колегите ми е от там , но е против сегашното управление .. нормално . Но не разбирам защо ти се хващаш за една две думи , които въобщте не променят основната идея ...още

 16. 16) Норд
  Бора един приятел беше миналата година две седмици на "меден месец" при нашите далечни роднини персите в Иран...Човекът е възхитен.Страхотна храна, чистота по пазарите, липса на просяци и на "милиционери".Мн добре си живеят там въпреки санкциите, а ако ги нямаше тия санкции и тази изолация щяха да живеят още по-добре.Като му гледах снимките от там и на мен ми хареса, знаеш хората там вървят УСМИХНАТИ.За Судан знам че има гражданска война между мюсюлмани и християни а Западният свят и Китай се състезават по продажба на оръжие за там...Иначе бях чел че в мюсюлманските части на страната животът бил доста приличен.
 17. 17) дмк
  Напълно съм съгласен с Норд, но малки държави като Бг няма как да са суверенни. Известен суверенитет може да се придобие при наличие на много умели политици, но при нас такива няма - причините са известни, макар че от това не ни става по-леко. А иначе да - налагането на строг митнически контрол, подкрепата на местното производство и др. подобни механизми биха позволили държавата да укрепне и да развие собствена индустрия, но от това богатите държави нямат никакъв интерес, поради което не го и допускат. В крайна сметка глобализацията е плюс за богатите държави - защото ги прави още по-богати, ...още

 18. 18) зо норд за иран
  норд, пишеш глупости - цял свят видя как твоите милициовери в иран пребиват до смърт хора по улиците - не бяха усмихнати.
 19. 19) до норд за судан
  норд, в судан пък живота е толкова приличен че всеки момент могат да те застрелят като куче на улицата.
 20. 20) Норд
  Абе то навремето цял свят гледаше "сръбски концлагери" ама се оказа че в крайна сметка концлагерът е бил хърватски, а вътре вместо босненски мюсюлмани имало сърби...Според доклад на Мосад на президентските избори в Иран Ахмадинаджаф е бил един от най умерените кандидати.Опозицията която плачеш ходи със зелени ленти на главите...А колкото до стрелбите в Судан по улиците, то и в България се стрелят, с дървета по главите се бият и прочие други забавни неща.Само чети криминалните хроники и Судан ще ти се види като Обетованата земя...Там поне цялото население е вооражено, а у нас само бандитите.Така е като си имаме ...още

 21. 21) Бора Бора
  Ще бъде много истинска картинката на нашето общество, ако се случи нещо такова както терористичните актове в Москва -метрото. Крайно време е да изтрезнее тази държавица, да се събудят разумно мислещите хора. При такава ексцесия ще се покаже реалното състояние.
 22. 22) чичата
  борко, по-горе някъде четох, си писал че българия и румъния били слугини на енропа/ я помисли/ ти би ли си взел такава слугиня като българия/ мръсна, крадлива, развратна, непочтена, нахална, порочна/ знам че много биха я избрали защото прилича на майка им, или на идеала им за жена с главно ж/ но ако си с акъла си, са каквито се имат старите европейски буржоазии, ще си вземеш слугиня германка и всичко около теб ще грее и свети от чистота/
 23. 23) Бора Бора
  Чичата,старите европейски държави не се съобразяват с Бг. Приемането ни в ЕС е или грешка или геополитика. Слуги сме на щатите, Турция , Русия. И всички ни обясняват , че имаме общи сантиментални спомени от миналото.И все сме били от женската страна.
 24. 24) red_neck
  Само Анархията като обществен строй може да въведе ред в тази държава, а и на всякъде по света. Това е истината но никой не иска да я признае
 25. 25) Норд
  red_neck май си прав, или сме на прага на нов тоталитаризъм, голяма война или анархия...Въпросът е кога и как ще почне шоуто.В Сащ е пълно с групи които се тренират, вооражават и подготвят и за трите вероятности.В момента се създават предпоставките и за трите варианта.Едно е сигурно, Боко няма да го коронясаме за цар.
 26. 26) Стоянова
  Много ми е спорен термина "равни-неравни".Мисля,че такива абсолютно няма.Ясно,че става въпрос за общества,в които са дресирали хората да се държат по точно определен начин.Иначе хората,бидейки все пак примати/колкото и това да не ни изнася/никога не са равни.Всички живеем в някаква антиутопия.Да се чудиш защо в "равните" имало повече самоубийства.Ами защото са пресирани да спазват строго определени норми.А това отчуждава хората дори оп кръвните им роднини.Така изглеждат спокойни,в добро психично здраве,а се самоубиват.Например скандинавци,едни от най-равните. Освен това "равните" без изключение са богати общества.А това богатство никога не идва от въздуха.Колкото и скандално да звучи,има богати,защото има бедни.В бедните общества хората ...още

 27. 27) Апостол Апостолов
  За равенство мечтаят само отрепките.
 28. 28) дмк
  Странно защо Айнщайн също е бил привърженик на едно по-справедливо и социално общество - http://bulgaria.indymedia.org/article/35060. Очевидно голяма част от пишещите тук са много над неговото ниво. Само дето никой не е чувал за тях...
 29. 29) чичата
  неговото са медийни изяви/ по душа е мразел всичко което не се родее с майка му
 30. 30) ziguli
  А бе ,чиче,той не беше ли потомък между брат и сестра?
 31. 31) чичата
  по-млад съм, не му помня вуйчото
 32. 32) pro-anti
  Айнщайн е бил привърженик на социалистическите идеи, но никога не е живял в страна със социализъм. Разлика-огромна. В социалистическата страна най-вероятно Айнщайн нямаше да се занимава 100% от времето си с науката, а както всички останали "равни" граждани щеше да затваря зимнина в буркани есенно време и да се надява, че никой няма да му обере зимнината от мазето, защото гладът е лош съветник и не води до откритие на "Теория на Относителността", а на "Теория на Социалистическото Безхаберие"
 33. 33) SK
  Неравенството е съвременното робство.
 34. 34) Умен старик
  Про Анти, ти или си млад хлапак, или стар глупак.
 35. 35) pro-anti
  СъКъ, с този ник "умен старик" ти изравни рекорда на Урко за броя на никовете. Дерзай, момче, явно не ставаш по-умен с ника си, но сега можеш да счупиш рекорда със само още 1 ник
 36. 36) иншала-машала
  Про-анти/strong> ти си със жълто около устата. При соца нямаше глас, сега е гладът. На моста Чавдар през 90-те някой беше написал: "Госпожи и господа мамка ви да е**а, вие докарахте глада". И е много прав.
 37. 37) свако
  При любимия ти соц нямаше гладни, защото вземаха от кадърните и работливите и даваха на некъдърните и мързеливите. И на това му казваха "развит социализъм". След промените на последните не им остана нищо друго освен да дращат по мостовете и да гласуват на изборите за БКП-БСП и нейните приззводни.
 38. 38) Бора Бора
  Свако, повечето хора по света са на границата на биологичното оцеляване. Мизерията в която бяха хвърлени няколко милиона българи, дали е резултат от това, че са некъдърни ? Това което прокламираш е естествен подбор по Дарвин. Правиш ли ралика между хората и животните, или смяташ , че е нормално "сит на гладен да не вярва ' ? И за какво ни бяха тия хилядолетия цивилизация и развитие ,след като принципите на оцеляване в живота са същите ,както в първобитно общинния строй ?
 39. 39) Бат Илия
  До дмк. И, аз подобно на pro-anti ще кажа, той е бил привърженик на теоретичното социалистическо общество. Едва ли щеше да е ако беше наистина живял в такова. Най-малкото нямаше да си направи теорийте в такова. Щеше да е принуден да работи за военните или щяха да му приложат чадъра (Г. Марковския). А военните не се интересуват от теорий. И аз знам една история подобна на тази на Норд. Навремето цял свят гледаше бежанските катастрофи на косоварските бежанци (нали от косовци ги прекръстиха на косовари), а всъщност камионите с помощите чакаха в България 3 дни за да дойдат от СНН ...още


 Начало | България | Свят | Мнения & Co | Интервю | Писмо от | Здраве, Наука & Тех | ИStoRии | Малък коментар | Арт & Шоу | Спорт | Виното | Фотогалерия | Видео | Връзка с нас


  

ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В САЙТА | ЗА ВРЪЗКА С НАС | ЗА РЕКЛАМА

направен 2007-2018® с мерак design and develop by www.ljube.com 2007 w.ljube.com