www.e-vestnik.bg
Фийд за коментари Фийд за публикации
четвъртък, 24 май 2018
БългарияСвятМения и коментариЗдраве и наукаАрт и шоу

Сталин – демонът на една империя

14 Септември 2010

 

Интересът към изключителните личности като Цезар и Наполеон, Хитлер и Сталин, които изплуват от нищото, за да променят историята и света, никога не секва. Един от най-големите датски историци – Бент Йенсен, разрови засекретените доскоро архиви в Русия, Дания, Великобритания, Финландия и Германия, за да напише най-новата биография на Сталин, чиито параноични представи за света довеждат до фатални последствия цяла една империя. Книгата му Сталин. Биография (ИК Персей) е създадена след проучване на милиони страници документи, изследвания и научни трудове. За достъпа до архивите на Русия му помагат жена му Татяна (рускиня по националност) и Симон Пастернак.

Бент Йенсен се опира на документираните свидетелства на близкото обкръжение на Сталин – на Молотов, Киров и Ворошилов, на шефовете на тайната полиция Лаврентий Берия и Николай Ежов, на писателя Виктор Некрасов и атомния физик Пьотр Капица, на датските комунистически лидери Арне Мунк-Петерсен и Аксел Ларсен. Историкът разравя и личната кореспонденция на Сталин, жена му Надя (която се самоубива) и дъщеря им Светлана.

Тя разказва за един млад човек от Кавказ, от най-ниските социални слоеве на Грузия, който успява да поеме водачеството на едно фанатично движение, което през 1917 г. взема властта в могъщата руска империя под ръководството на В. И. Ленин, а мястото му в йерархията на това движение го прави първия човек в съветската руска империя, простираща се на една шеста от площта на Земята. След Втората световна война той разширява властта си в Източна и Централна Европа; в Китай и Южна Корея идват на власт комунисти, които са силно повлияни от Сталин и установяват копия на тоталитарната му система. Влиянието на Сталин е осезаемо и извън тези страни. Той има ревностни поддръжници и жертвоготовни политически организации по целия свят, не на последно място в демократичните правови държави от Западна Европа.

Сталин е една от най-влиятелните личности, живели някога. Той стои начело на един от най-мрачните режими, които историята познава. На човек му се изправят косите при разказа за ужасите, за които е отговорен. Думите му са закон, а едно щракване с пръсти може да означава живот или смърт за някого – или за милиони хора. Сталин е икона приживе. Влиянието му е така всепроникващо, че в известен смисъл той превръща маниите и фантазиите си в историческа действителност. Като носещ най-висшата политическа отговорност в режима, поддържан от него, той е отговорен за смъртта на милиони хора. По време на работа през деня заедно с най-близките си съратници отмята списъците с осъдени на смърт, а след това през нощта разпуска, гледайки някой посредствен ненатоварващ филм.

В тази книга става дума за ужасните престъпления, които Сталин, както и учителят му Ленин, позволяват да бъдат извършени във връзка с разбирането им за законите на историята и светлото бъдеще – или без никаква връзка. Тя разказва също за силата на обаянието на примитивния и брутален човек на властта спрямо мнозина интелектуалци, които иначе се обявяват за хуманисти и радетели на всякакви други благородни неща.

Книгата неизбежно разказва и за обкръжението на Сталин, за близките му сподвижници, за съперниците и враговете му, за семейството и роднините му. Без многобройни усърдни помощници той не би могъл да постигне онова, което постига. Тя разказва за онази система или цивилизация – сталинизма – върху която той оставя неоспорим и силен отпечатък. Разказва за огромните разходи и ужасяващите жертви, които неговият вариант за осъществяване на марксизма и построяване на социализма налага на руския народ и на многото други народи, подчинени на комунистическия режим. Никога преди не се е случвало толкова голям брой хора да страдат толкова много и толкова дълго под властта на толкова малък брой управляващи, както онези, имали нещастието да живеят в земите, които попадат под контрола на ленинската и сталинската система от 1917 г. нататък.

Накратко, в книгата става дума за Сталин: кой е той, как мисли, към какво се стреми и каква е цената на делото му. Тя не проповядва някаква фикс-идея, че един-единствен фактор може да обясни всичко около Сталин. Личността му се формира под въздействието на много фактори, както и много различни обстоятелства допринасят за това той да изиграе феноменалната си роля в руската и световната история.

“Загадъчната Русия”. Много е писано и говорено за „загадъчната” Русия и „загадъчния” Сталин. Лансирани са смислени и сложни предположения, често представяни като „теории” – това са въпросите как една революция, която уж трябва да донесе мир, свобода и други блага, води до липсата на свобода, „държавен капитализъм” и други злини; как става така, че един уж посредствен и тираничен човек като Сталин наследява един уж толкова надарен и демократично настроен човек като Ленин; каква е причината за терора, който вилнее в Съветския съюз през 30-те години на XX век; защо партийните водачи, борили се рамо до рамо с Ленин, по време на процесите в Москва се признават за виновни; какво стои зад антисемитските вълни, залели Съветския съюз в края на 40-те и началото на 50-те; какви са обстоятелствата около смъртта на тиранина през март 1953 г. – наистина ли е отровен от собствените си хора, или е починал от естествена смърт?

Би било и дръзко, и подвеждащо да се твърди, че на всички тези въпроси може да се даде ясен и пълен отговор. От друга страна, днес е възможно да се отиде много по-далеч, отколкото само до преди няколко години. Това се дължи на разпада на Съветския съюз и заедно с него на системата, която Сталин създава и управлява. Този разпад е равнозначен на широк достъп до материали от всякакъв характер, които дотогава са били заключени едва ли не „херметически”. Също толкова важно при разпада се оказва и прекратяването на действието на онази хипноза, която възпрепятства много изследователи и много изследвания от поставянето на радикални, уместни и задълбочени въпроси. А ако не се поставят подходящите въпроси, не се стига до подходящите отговори.

Сталин и Георги Димитров. Снимка: архив

Допреди недостъпните документи – протоколи от срещи, тайни нареждания и доклади, лични писма и записки на Сталин и неговите близки съратници – разкриват недвусмислено, че милионите жертви се дължат на една съзнателна политика, създавана и постановявана от Сталин и близкото му обкръжение. Именно от този политически център се изпращат заповедите за варварската принудителна колективизация; пак оттам идват изискванията за безмилостното изземване на зърнени храни и други хранителни продукти, което води до гладната смърт на милиони; оттам се извършва и изселването на милиони хора след планиране и издаване на съответните заповеди. Същото се отнася и за Големия терор през втората половина на 30-те, когато Сталин си сътрудничи тясно с шефа на тайната полиция по въпроси като колко души и конкретно кои да бъдат обявени за виновни.

Сталин и сталинизмът. Как да се обясни политиката, която Сталин провежда, влиянието, което упражнява, и системата, която възниква в резултат от делото му? Сталин ли е причината за обществената система, наречена „сталинизъм”? Или той всъщност довежда започнатото от Ленин до логичен край? Или просто става дума за Сталин като удобна изкупителна жертва, която не може да се защити след смъртта си?

Култът, създаден от Сталин, го представя като непогрешим бог, който по свръхестествен начин обединява всички добри качества в личността си и притежава блестящи знания по всички науки. Човекът зад божествената фигура изчезва. Още приживе той е превърнат в икона и запазва този статус след смъртта си. Днес обаче е възможно да се хвърли светлина върху неговите твърде човешки страни.

Стига се отново до стария въпрос за ролята на личността в историята срещу „подземните” структури и тенденции на развитие. Някои историци отричат историческото значение на „големите личности” и в замяна на това предпочитат да изтъкват една форма на детерминизъм, който обяснява обществените процеси и колективните норми. Днес е безсмислено да се отрича, че Сталин е оставил дълбоки и неоспорими следи върху системата, която подчинява Русия от края на 20-те до средата на 30-те години на ХХ век. Тази особена система – сталинизмът – започва и завършва със Сталин и неговия стил на управление. С помощта на тази система той налага безскрупулната си воля. Сталин и системата представляват така да се каже едно цяло. Неговата болезнена подозрителност, човеконенавист, мания за преследване, садистичните му черти, злорадството и общата му недодяланост, но също така огромната му енергия и висока интелигентност са факти, които днес могат да бъдат подробно документирани.

Политическата вселена на Сталин. Постоянният мотив в тази книга при описанието на живота на Сталин и политическата му дейност е опитът той да бъде разбран отвътре, в контекста на неговата политическа вселена и на неговото време. В крайна сметка това е същината на всяко историческо описание. Тук не присъства разбирането на Сталин, а разбирането за него. Политиката на Сталин е силно белязана от собствената му мисловна вселена. По всичко изглежда, че е измъчван от комплекс за малоценност и по тази причина изпитва силна нужда да демонстрира, че е най-силен и най-умен. Измъчва го и мания за преследване и той съзира противници, по-късно врагове, на всяка крачка. Накрая, той е силно емоционален човек. Изгражда фасада на непоклатимо спокойствие и баланс, но зад фасадата бушуват чувства и буен темперамент.

Крахът на неговата система също допринася значително за разбирането. Който е работил като историк с достъпните сега съветски източници, знае, че няма разлика между начина на мислене зад официалните изказвания и начина на мислене зад поверителните мисли. Няма двойно счетоводство. Зад закрити врати се разсъждава така, както и в общественото пространство.

Това не означава, че Сталин и доверениците му не могат да лъжат – могат и го правят в голяма степен, когато това обслужва тактически цели. Това обаче означава, че най-съкровените им убеждения получават израз в онова, което изказват публично. Самосъзнанието на Сталин и хората му е, че са избрани; че са на страната на историята; че имат превъзходство над другите и следователно имат и правото да използват всички средства срещу противниците, за да се докажат. Сталин и апаратът му са освен това толкова силни и толкова безскрупулни, че той до голяма степен е в състояние да наложи своята воля над политическата, като по този начин действителността, така да се каже, е длъжна да го оправдае. Онова, което за израсналите сред тотално различна политическа култура западни историци е невероятно, недопустимо и абсурдно, в действителност е не само възможно и допустимо, но също и „истинско”, когато се гледа през стратегическия поглед на Сталин и виждането му за това какво служи на „въпросите на социализма и мира”.

Необяснимото. Да си представиш живота си в друга страна, друго общество, друга култура и по друго време е трудно, а в действителност може би и невъзможно. Колкото по-отдалечена е културата, що се отнася до време и различия с културата, която самият ти познаваш, толкова по-трудно е да си представиш живота там и тогава. Цивилизацията, която Сталин и хората му създават, е така радикално различна от съвременната западноевропейска, че може да бъде почти неразбираема. Често ни липсва апаратът за разбиране и категориите от понятия, необходими, за да можем да разберем онова, което се е случило. Въпреки това усилието трябва да бъде направено.

За да разберем нещо различно и чуждо, от помощ може да се окаже препращането към вече познати понятия и категории. Съществува обаче и опасността подобен начин на процедиране да доведе до отклонения. В това свое представяне на Сталин и сталинизма ще се опитам да се доближа до Сталиновия начин на мислене дотолкова, доколкото е възможно. Ще използвам собствените му думи и понятия, ще цитирам него и съратниците му. Често обаче се налага тези думи и понятия да се превеждат, тъй като носят различно, често противоположно на съвременното си значение.

Друг начин да се доближим до действителността на Сталин и сталинизма е да чуем разказите на хора, сами преживели това време и документирали впечатленията и преживяванията си. По тази причина ще бъдат включени подобни разкази на очевидци от различни обществени слоеве.

Завземането на властта в Русия от болшевиките през 1917 г. е прелюдия към силов контрол и война срещу населението, която се вихри през следващите тридесет и пет години. Русия се оказва в изключителното положение на страна, подчинена на режим, обхванат от утопични представи за идеално общество, което трябва да бъде осъществено независимо от цената. Дори в периода на война на Съветския съюз с нацистка Германия терорът над населението продължава. След войната той се отприщва срещу оцелелите военнопленници и извършващите принудителен труд, както и срещу „нелоялните нации”. През последните години от управлението на Сталин е заклеймено еврейското население.

Сталинизмът е наричан „цивилизация на омразата” (Йорг Баберовски). Сталинизмът е и цивилизация на страха. Той е цивилизация, която набелязва и ограничава свободата на големи групи хора според социални или етнически критерии; система, която потиска и държи милиони хора от множество страни в постоянен страх. Терорът е същината на сталинизма, както и на болшевизма: В началото бе терорът. А той започва с Ленин. Терорът произлиза от болшевишките представи за създаване на ред и чистота. Старият, мръсен руски човек трябва да бъде ликвидиран, за да бъде показан новият, чист, съветски човек. Старата руска, християнска култура трябва да бъде изкоренена и заменена с една модерна, глобална, атеистична култура.

Сталин е обладан от утопиите си, от изкривените си представи за самия себе си и от ужасяващата си мания за преследване, която се обръща и срещу най-верните му сподвижници, също доказали се като лишени от морални скрупули. Те вярват в проектите си, т.е. Сталиновия проект, и не търпят противоречие. Онези, които имат други схващания, биват заклеймени като врагове и унищожени.
Етикет: , ,

 


Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на дарения от читатели, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.
 1. 1) чичата
  добре написано
 2. 2) SK
  Цивилизацията, която Сталин и хората му създават, е така радикално различна от съвременната западноевропейска, че може да бъде почти неразбираема.
  Естествено. При комунизма нямаше просяци, нямаше клошари. Дори думата клошар не съществуваше в българският език. Какво падение, каква мрачна картина. Човек да няма възможност да мине покрай някой просяк, да го напсува, или да му подхвърли в боклука покрил тротуарите, няколко стотинки.
 3. 3) Вицаджия
  Каква е разликата между Сталин и Исус Христос? Христос Казва: ако имаш две ризи дай едната на ближният си, а Сталин казва: Няма нужда, ние знаем как да си я вземем. И действително. Дълго време ще имаш да чакаш, една мутра(имам предвид богаташ) да послуша Исус Христос. Сталин не само, че взе ризите от мутрите, но ги изпрати при Исус Христос да го убеди, че неговият метод работи по-добре.
 4. 4) cobalt
  А - клошари си имаше, помня. Само ги прибираха по-често. Сега в духа на времето и клошарите, и останалите ги прибират по-рядко. Което си е чиста проба подобрение.
 5. 5) чичата
  коб, непоправим оптимист си, брато
 6. 6) Митьо
  SK, откъде се пръкват чак такива адски сбърканяци като тебе и като Сталин, а?
 7. 7) Земпарето
  Не само добре написано, но и вярно. Истината за някакво явление или социален процес, никога не е еднозначна и винаги ще има коренно противоположни оценки, това е простата логика. Темата "Сталин" е много важна за човешко осмисляне, точно защото в крайна сметка сталинизма се оказа човеконенавистна и терористича система и сама се видоизмени за да не загине безвъзвратно, както нейните западни варианти - фашизмът и националсоциализмът. Ние, българите, имахме незавидната историческа съдба да преживеем различните етапи от равитието на сталинизма и това, според мен, е главната причина за зомбираното мислене на по-възрастите поколения българи, а оттам и състоянието на държавата ...още

 8. 8) Anonymous
 9. 9) тъп та тъп
  Аз нали съм си проЗ,едно/само/ не мога да вдяна,чичата като тоталитарист как е прибрал знамето и не се е насрал от кеф при споменаването на "бсщата на народите".
 10. 10) инж.Лазар Маджаров
  SK не е от онези,за които тази статия,коментираща в същност,биографията на Сталин,може да му направи внушения ,тъй като мозакът му,вероятно -генетично, е зомбиран от идеята "комунизъм",която от много години се асоциира със личността на Сталин!За такива като SK,зверствата извършени след преврата от септември 1944г.,са нещо нормално имайки предвид същината на соц-комунизъма по сталински модел,от предатели на националните български интереси,като Г.Димитров,В.Коларов,Т.Живков и цялата камарила около тях.Според мен,сталинизъма е начин на мислене и морал,нямащи нищо общо със съвременното/дори и за онези години/схващане за права на човека,демократично управление и т.н.Не случайно,този начин на мислене намери почва и в цивилизовани/а не на мужици/държави като ...още

 11. 11) чичата
  инженерю, ти в кои времена и къде се титулова, че и от социално инженерство прихващаш
 12. 12) SK
  Маджаров едва ли не иска да ме искара виновен за убийствата извършени през вековете. Искам само да му кажа, че аз когато избягах от България, избягах като антикомунист, не като повечето които идват с идеята да забогатяват или да крадът на воля, тъй като много из между нас бяха и криминални, които тук станаха достойни бизнесмени. В България при комунизма живях 25 години, до края на 68. Работил съм в Плевен, в Габрово, в Севлиево, в Мадан, в Кърджали. Обиколил съм цяла България, но никъде не съм срещал просяци или бездомни, хора които да ровят в боклука за храна. Това ...още

 13. 13) Anonymous
  SK нещо лъже. При комунизма имаше ровещи по кофите. Има цигани с каруци, които обикаляха и ровеха по кофите в по-хубавите квартали. Имаше и българи, пак с каруци, които ровеха по кофите за да си хранят прасетата с намерените отпадъци. А в панелните квартали циганите си живееха съвсем по цигански. В Младост 4 например комунистите бяха настанали циганите в панелки и обичайна гледка беше циганчетата да се разхождат само по гащи. И ровеха по кофите, така че SK нещо си измисля. Циганите доброволно си продадоха апартаментите след 10-ти ноември и животът в Младост значително се подобри. А за другите глупости ...още

 14. 14) До горния за SK
  SK не лъже. Той не е живал в България след 1970 г. И има болно въображение. Откровено съчинява или разказва розови спомени от младостта си. Това е болестно състояние. Някакъв сталинист от Чикаго ще обяснява на хора, които живеят тук в последните 40-50 години, как било. Все едно, че те не са били тук. Със сталинист не се спори. Подминаваш го като дирек. Да припомня само, че т. нар. социалистечска България фалира. В буквалния смисъл я доведоха до фалит Тато и компания. Шефът на БНБ в докладите си до Тато пише ужасяващи факти.
 15. 15) Im
  SK да си вдига чуковете от Щатите и да заминава за Южна Корея. Там си е чист сталинизъм. Стига е цапал форумите. Има избор. Куба също не е лош вариант. Ще го вземат и на двете места.
 16. 16) Гого
  Винаги са ме кефели Викингите.Там Сталин щеше да налива вино на празненствата.А иначе ние си обичаме Вождовете.Бай Тошо ,Бойко и т.н.Сталин е производна на нашата безпомощност да се наречем -истински хора.Той вирее при слабите човеци.
 17. 17) Каката
  Чичата, преди да ти налея малко акъл в главата, да рекна на оня SK/сталинист-комунист/първо да се нучи да пише, преди да се качи на тротООООара и да се опитва да мисли. По-добре да си стои горе на клона, та да се вижда по-добре червеното му маймунско дупе! Чичата, от твоите "размисли и страсти" ме заболя главата, но няма да ме разбереш защото у тебе тя липсва...
 18. 18) До SK
  Скакалец червен, ти правиш ли разлика между просяк и клошар? Щото това го може всеки тъпанар, освен тебе и чичата..
 19. 19) Клошар
  Товаришч SK, ти се оля, че чак се размириса.Ами що избяга при империалистите, при мръсните американци, а не отиде в Куба, Северна Корея или Русия??? Отговори бе пиян отворко! Кого си седнал да будалкаш тук? Ти тук хората за малоумни ли ги имаш?
 20. 20) До клошара
  Кого си седнал да будалкаш тук? Ти тук хората за малоумни ли ги имаш?
  Съдейки по този форум мога да кажа - да. Мнозинството от хората са малоумни или престъпници. Умните и порядъчните, или измряха, или ви напустнаха.
 21. 21) чичата
  на една от горните фотографии се вижда как димитров е хванал подмишка, вожда на световния пролетариат/ човекът с когото мечтаеха да се фотографират рузвелт и чърчил и з-а която снимка му нададоха какви ли не джипки и джепанета
 22. 22) свако
  Един мой познат, който в дале4ната 1953г. е бил у4еник във втори клас ми разказва за деня в който пукнал Сталин. Голямата новина я снесла даскалицата.Влиза тя в класната стая и след като стои известно време като патка пред дръвник запо4ва да реве. Децата не издържат на гледката и също по4ват да ревът. Най-после у4ителката се поуспокоява и казва с измъ4ен глас: Деца, другарят Сталин умря! И пак рев, рев. Чи4а, ти не си ли поплака тогава?
 23. 23) чичата
  всички плачеха
 24. 24) Земпарето
  Верно е било така, много нещастни хорица са плакали за смъртта на своя палач. До там са били докарани от смазващата, тотална пропаганда, че чичко Сталин е най-добрия човек на света и без него и великия Съветски съюз сме за никаде. Не можем да се сърдим на поколението облъчено от колективната шизофрения, те не са виновни. Само за малко да се поставим на техно место и ще се опитаме да ги разберем.
 25. 25) Anonymous
  От де се взе това Зампаре То всичко знае и всичко разбира, В огъня масло налива.
 26. 26) Земпарето
  Anonymous, не очаквах невъздържани писания от теб. Не съм многознайко, просто искам да стигна до истината за нещата, мислейки малко по-свободно...
 27. 27) Плачеща
  Ами ревяхме та се късахме като севернокорейци след смъртта на Ким Ир Сен. Такава масова истерия може да съществува само в диктатури, обезличили народа и превърнали го в тълпа от ...такива като Чичата!
 28. 28) Калеко до Анонимен №20
  20) До клошара 15 Септември, 2010 в 2:30 am Кого си седнал да будалкаш тук? Ти тук хората за малоумни ли ги имаш? Съдейки по този форум мога да кажа - да. Мнозинството от хората са малоумни или престъпници. Умните и порядъчните, или измряха, или ви напустнаха. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Другарю SK, не се крий като анонимен! След тротУУУарите, сега си писал, че умните са ни напусТТТТнали, неграмотнико смешен, неграмотнико наш! А колкото до престъпниците, то тук има много такива, но те са създадени от хора от "твоята черга",с ...още

 29. 29) чичата
  ти плачеща, какво си: върба или на ... онуй
 30. 30) Anonymous
  Извинете, това ли е форума на армейските подофицери, интелектуалци?
 31. 31) Норд
  Интересно ако талибаните уцелят с "нещо" Белият дом тука колко ли народ ще плачат!!!
 32. 32) SK
  Велик е Калеко, велик граматик. Не е кат Съ-Къто нещастен смешник. По тротуара разсеяно ужким върви, Но в дупките гледа да не пролети, Че няма го Сталин да го спаси. Страната прекрасна не ще да напустне, Че ще остане без умни глави. Уви.
 33. 33) Anonymous
  http://e-vestnik.bg/wp-includes/images/yahoo/msn_cry.gif


 Начало | България | Свят | Мнения & Co | Интервю | Писмо от | Здраве, Наука & Тех | ИStoRии | Малък коментар | Арт & Шоу | Спорт | Виното | Фотогалерия | Видео | Връзка с нас


  

ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В САЙТА | ЗА ВРЪЗКА С НАС | ЗА РЕКЛАМА

направен 2007-2018® с мерак design and develop by www.ljube.com 2007 w.ljube.com