Как спряха парите по САПАРД и как назначих Калинка – разказва Димитър Тадаръков

Димитър Тадаръков, бивш шеф на фонд „Земеделие“. Снимка: Агенция КРОСС

От сутрешния блок на Нова ТВ.
Водещ: Да започнем от там, Калина Илиева е назначена по ваше време, защото това също беше един от споровете – тя е била назначена по ваше време във фонда, нали така?

Димитър Тадаръков: Точно така. През края на 2007 година обявихме конкурс за назначаването на младши експерт или експерти, които да завършат програма САПАРД и да бъдат подготвени за голямата Програма за развитието на селските райони. С оглед, на което публикувахме в два ежедневника, на сайта на ДФ „Земеделие” и на сайта на Министерство на земеделието обявата, по която трябва да се кандидатства. Около 845 човека, ако не се лъже паметта ми, си подадоха молбите по дадения образец, по който трябваше да бъдат допуснати до конкурсния изпит. Около 420-430 човека от всичките бяха одобрени и тя беше между тези одобрените. За да се появи в тази група и да премине през това първо сито аз бях пуснал заповед както при всички конкурси, които по мое време съществуваха и се назначаваха кадри от трима или пет човека, начело със зам.- изпълнителен директор и директор на „Човешки ресурси”. Той е проверил тези документи, за да се появи в тези 420-430 човека. След това се явиха на изпит, също пред изпитна комисия, пак пусната със заповед, всичко това седи в архива. На изпитната комисия по 10-балната точкова система тя се е класирала между първите 40 човека. Защо? Защото тя беше една от мисля, че пет или шест човека, които се явиха и бяха завършили в чужбина. На нас такива кадри на фонд „Земеделие” му трябваха.

Водещ: Според дипломата?

Димитър Тадаръков: Значи, ние не коментираме дипломата, защото при нас, за да се яви, е имала някаква служебна бележка подписана от Министерство на просветата и образованието за легализация на нейната диплома както и на другите.

Водещ: Въпросът е, че всъщност това, което казвате, че тя е владеела два езика е било много важно, а не това, че тя е била наясно с материята чак толкова много?

Димитър Тадаръков: Не, значи ще ви кажа, не е точно така. Изпитът се състои във владеенето на език, писмено и устно, седи всичко това в нейното досие как се е представила, компютърна грамотност с текст и задача, която трябва да изпълни и по изпит пред комисия, писмено и устно, пред програмата САПАРД и Програмата за развитие на селските райони какви познания има. Въз основа, на което ми се предостави от тази комисия пред мен, аз никой от тези около 40 човека не съм ги виждал, защото те бяха избрани от комисията, те бяха избрани и от съответните зам.-изпълнителни директори, които трябваше да работят с тях. Тоест при мен имаше три подписа на всичко това, което е минало и аз пуснах съответната заповед. И доколкото си спомням тя отговаряше на ниво младши експерт и аз на това ниво съм й подписал тази заповед. И по мое време, докато бях аз там, такива неща като случая „Калина Илиева” не можеше да има.

Водещ: Имате предвид, че не можеше от младши експерт да се превърне в шеф на фонда?

Димитър Тадаръков: Това първо не зависеше от мен, но не можеше да има първо, нарушение на комуникацията с европейските органи, какъвто е ОЛАФ.

Водещ: И след това какво се случи всъщност с Калина Илиева според вас?

Димитър Тадаръков: Проблемът, докато бях аз там, първо, цялата комуникация с ОЛАФ минаваше през мен, цялата комуникация с МВР, прокуратура АФКОС, АФКОС е структура изградена от МВР за комуникация с Европа и с ЕК и ОЛАФ минаваше от там, защото винаги в България трябваше да има писмена информация за какво информираме Европа, и ако има нарушения само за това. Тоест по мое време нищо, което е свързано само с визия, че е нарушен проект, но не са откраднати европари, не са откраднати български пари, не е нарушен бюджета на България, никъде не информирахме. Ние информирахме само нашето ръководство, всичките тези договори изпращахме в архива и те никога не влизаха в изпълнение.

Водещ: Както се казва, вътрешните проблеми ги решавахме тук.

Димитър Тадаръков: И трябва да си ги решаваме тук. Това е България, България не е кандидат член на Европа, България е член на Европа, всичките неща трябва да си ги решаваме тук. Когато аз напуснах по морални причини, вие знаете – спряха програмата САПАРД и я спряха по един странен начин. Защо странен? В петък следобед осем одитора от ЕК плюс двама представители на ОЛАФ бяха при Плугчиева. Там беше Валери Цветанов, министърът на земеделието, Димитър Ивановски, зам.-министъра на финансите, който отговаряше за всички евросредства, Атанас Пенчев, директорът на одиторите в България и много други. В продължение на час и половина осем одитора разказаха пред тази структура важна на държавното управление, че всичко в програма САПАРД е добре, има един-два проекта, които трябва да се видят, изгладят и така нататък. И си тръгнаха с обещанието, че парите ще бъдат пуснати. В понеделник сутринта, без дори, аз не мога да си представя, че те са изготвили и доклада до ЕК, говорителят, … каза, че ни спират парите.

Водещ: Как така, как си го обяснявате това нещо?

Димитър Тадаръков: Ами това е политическо решение…

Водещ: Кой е взел това политическо решение?

Димитър Тадаръков: Някой от Европа…

Водещ: С каква цел?

Димитър Тадаръков: Ами аз нямам идея…

Водещ: Не може да не си го обяснявате по някакъв начин?

Димитър Тадаръков: … не, тогава казах на Плугчиева да отиде при еврокомисарката и да се бори. Тогава казах на Станишев да отиде при Барозу и да се бори, защото всичко това, за което разказаха осем човека одитори, двама от ОЛАФ, не отговаря на истината. И когато напуснах по морални причини, че те не защитиха българските производители и бенефициенти, не знам дали си спомняте, аз казах, рано или късно програма САПАРД не е корумпирана и тя ще бъде отворена за българските производители. Кога я отвориха? След година и половина, месец септември и оставаха два месеца да успеем да усвоим около 1000 проекта. Невъзможно, технически и технологично. Ако Брюксел знаеше, че програма САПАРД е толкова корумпирана и не се страхуваше, че ще заведем дело в Страсбург, никога нямаше да я отворят. Как ще накарате Брюксел да отвори една корумпирана програма? Напускайки тогава, дойде новото ръководство с Атанас Кънчев, Паликарски отговаря за програма САПАРД и доколкото ми казаха – Калина Илиева става негова секретарка и след това започва директната комуникация с хората от ОЛАФ, които бяха допуснати в Агенция САПАРД. Това, което аз не допуснах.

Водещ: Обаче може ли да ми обясните как става така, че една секретарка, била преди това младши експерт, изведнъж започва да води някаква кореспонденция с ОЛАФ, това как се случва?

Димитър Тадаръков: Ами това само тя може да обясни и тези, които са я ръководели, защото това по мое време не можеше. При мен имаше също секретарки, зам.-изпълнителните директори имаха секретарки, зам.-изпълнителните директори имаха комуникация с ЕК, с ОЛАФ. ОЛАФ идваше на, ако не се лъжа, на четири проверки. Но кореспонденцията, ние сме страна член на ЕС, даваме само това на ОЛАФ, за което има евронарушение, за да го открият, за да ни помогнат.

Водещ: Някога случвало ли се е да получите телефонно обаждане, някой да ви каже, тук има едно момиче, казва се Калина Илиева, дай да й помогнем там нещо?

Димитър Тадаръков: Не, не. И тя е един от многото младши експерти. Второ, силата при мен, че аз бях помолен да отида на този пост и бях поканен като професионалист, аз не бях партиен кадър, нито на БСП, нито на ДПС, нито на НДСВ. И аз там участвах и ръководех този фонд професионално, като позиция от която разбирам и мога, и затова затворих програма САПАРД 109%. И колкото и да искаха да я унищожат не можеше да се унищожи, защото тя беше така затворена. И затова отворихме разплащателната агенция и започнахме първите, подготвихме първите проекти по САПАРД.

Водещ: Когато едно момиче няма 30 години, е назначена за младши експерт, след година и половина става директор на такъв фонд  и управлява колосални за размерите на България…

Димитър Тадаръков: 13 милиарда.

Водещ: … това е изключително странно, съмнително, какъвто искате епитет да му сложите няма да сбъркате. Въпросът е, как се случи всичко това?

Димитър Тадаръков: Ами ще ви кажа. Отваряйки закона и устава на ДФ „Земеделие” и закона, ще видите, че кандидатура за изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, преди да отиде в управителния съвет трябва отгоре да има писменото съгласие на премиера.

Водещ: Тоест имал ли е премиерът…

Димитър Тадаръков: … някой го е подвел, не знам как, той е написал съгласието си. Въз основа на това съгласие влиза в този управителен съвет на ДФ „Земеделие”, където председател е министърът, има четири или пет зам.-министри и другите членове, всичките от държавни ведомства, в това число и от Министерство на земеделието. И те всички това са гласували. И това е било след мен.

Водещ: В момента се опитвате да персонифицирате по някакъв начин вината?

Димитър Тадаръков: Не аз, законът е казал, аз не правя персонална визия спрямо някого, законът я посочва, вижте точката от закона.
…Някой трябва да отговаря по тази система.

Водещ: За шефа на фонд „Земеделие” има ли изискване за стаж?

Димитър Тадаръков: Предложението е на министъра, на председателят на управителния съвет. Министърът прави това предложение до премиера кой да бъде…

Водещ: Това го разбрахме, въпросът е, има ли изискване за стаж?

Димитър Тадаръков: …Препоръчително е да има професионални качества, да ползва чужди езици, да е в системата, да е участвал. Но сами разбирате, че досега, върнете се десет години от управлението на фонда, ще видите, че няма нито един човек, който да е управлявал фонда, който да е със стаж година и половина във фонда. Първият е бил Стоян Христов със сигурно, ако не се лъжа, с над 20 години стаж в управлението на проекти. Вторият е доцент Асен Друмев, също с 40 години стаж в управлението. Аз съм с 30 години стаж в управлението на проекти. Къде виждате година и половина?

Водещ: Никъде не виждам и това ми е много странно. Обаче през цялото време се говори и в момента като оправдание, че … Калина Илиева беше много близка до ОЛАФ. Въпросът ми е, как така става близка до ОЛАФ?

Димитър Тадаръков: … Ако тя е помагала, понеже голямата част от ОЛАФ бяха немскоговорящи, благодарение на езика си тя е влязла в разговори…

Водещ: Тя не е била единствената сигурно в земеделското министерство, която знае немски.

Димитър Тадаръков: Да, но тя е сложена като секретарка или близка сътрудничка на зам.-изпълнителния директор Паликарски, който отговаря за програмата САПАРД, където приключваше и по Програмата за развитие на селските райони. Те имаха тези кореспонденции с ОЛАФ, други в сферата нямаха кореспонденция  с ОЛАФ, разбирате ли?

Водещ: Понеже много слухове вървяха напоследък, можем ли да кажем, ще го кажа по най-мекия възможен начин, че успехът на Калина Илиева се дължи на женски чар?

Димитър Тадаръков: Това друг може да го каже, аз не мога да го кажа, мен ме няма вече две години във фонда.

Водещ: Не сте чувал нищо такова?

Димитър Тадаръков: Не. Но отново ви казвам, че и най-големият женски чар, който можеше да съществува, има много по-големи красавици и “Мис Българии”, и разни други, означава ли, че те са шефове на фондове шефове на агенции, министри?

Водещ: Може да са почукали на вярната врата?

Димитър Тадаръков: Ами не знам. И да са почукали, ако е имало някой с повече мозък, едва ли ще ги назначи на този пост, ако няма съответната професионална позиция, опит, експеримент, работа в това направление и чак тогава да му даде да управлява това нещо. Фондът управлява много повече от всичките седем оперативни програми на всичките министерства.

Водещ: Трябва ли някой да поеме персонална политическа отговорност за това?

Димитър Тадаръков: Аз считам, че да.

Водещ: Кой е този човек?

Димитър Тадаръков: Ами този, който е предложил Калина Илиева да бъде назначена. Тоест слагайки с подписа предложението до премиера, подвеждайки и премиерът да пише съгласие, той трябва да поеме тази отговорност.

Водещ: Това е министърът на земеделието Мирослав Найденов?

Димитър Тадаръков: Не го казвам аз, законът го казва. Там е написано точно как.

Водещ: Какво обаче очаквате да се случи оттук нататък, ще има ли спрени проекти, ще има ли връщане на пари, ще има ли съдебни дела?

Димитър Тадаръков: Значи, да разграничим нещата – спрени проекти да се надяваме, че няма да има, защото по закона, който посочва, тя е избрана по всичките правила – тоест с диплома или не, няма нарушение. Ще има плащане на проекти, които тя, екипът на ДФ „Земеделие”, след мен, по някакъв начин спря и не ги финансира и в момента бенефициентите чрез съда си възвръщат правото да получат тези пари, отново за сметка на българския данъкоплатец, защото той ще плаща, понеже Европа няма да им даде тези пари. Ако не се лъжа са заведени над 90 дела, вторите над 25 са спечелени. Тоест първите милиони вече са на масата на министъра на финансите. Някой трябва да ги плати. Това също някой трябва да поеме тази отговорност.

Стенограмата е от агенция КРОСС

БългарияИнтервю
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.