Пировата победа на БАН

Д-р Лъчезар Аврамов. Снимка: личен архив

Още една такава победа – и ние сме загубени! – възкликва епирският цар Пир след победата си над римляните в битката при Аскулум. Същото може да извика и БАН след победата си над ликвидаторите в Народното събрание. Какво, всъщност, се случи?

Здравият разум на министър-председателя стопира ирационалните напъни да бъде превърната в закон една малоумна компилация от взаимно противоречиви идеи и текстове – от свръхцентрализация (директно администриране от министъра) до свръхпопулизъм (избор на директори от колективите), гарнирана със забранителни постановки, абсурдни в научната практика.

От пръв поглед се виждаше, че законът е писан без елементарна представа за управление на научната сфера – нито политическо, нито икономическо, нито административно. Действителните автори бяха неумело законспирирани, а официалните вносители – гротескно невежи. И едните и другите искрено благодариха на генерал Борисов, затова че захвърли в коша интелектуалния им щедьовър.

Сражението е спечелено – войната продължава! Войната беше обявена с изказването на експерта на Световната банка Симеон Дянков – „Най-добре ще е да се затворят повечето отдели в БАН и техните сгради да се продадат. С парите може дори да се закупят акции на борсата, което в скоро време ще е много удачно.” Заемайки креслото на финансов министър той се зае с изпълнението на гениалния си промисъл – „Като им спрем парите, сами ще се закрият“. През есента бюджетът на БАН беше намален с 10 милиона. През пролетта с 20 процента, след това с още 20. Какъв беше резултатът?

За повече от година са спрени 478 договора по двустранни спогодби за научно сътрудничество и обмен, по които Българската академия на науките е страна. Поради липса на възможности за съфинансиране, сериозни проблеми има в усвояване на средствата по 34 проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Научният състав на БАН е напуснат от над 300 млади учени. Нови не постъпват, дори да желаят – няма финансова възможност. Средствата по вече спечелени проекти от Фонд „Научни изследвания”, оценени от международни експерти, са намалени наполовина. Модерна апаратура бездейства без консумативи. Оставени без поддръжка се рушат академичните сгради.

Системните лъжи и инсинуации, в чието разпространение от все сърце се включи и министърът на науката и образованието, дадоха основание най-авторитетни международни институции, като списание “Nature” да оценят бъдещето на българската наука, като “песимистично”.

Това е гледката след победата! А какво е бъдещето? Поставена е задача “с разум и с мир” да се приеме закон за БАН, обвързан с Националната научна стратегия и тогава ще се разгледат възможностите за дофинансиране на академията. Как ще стане това?

През месец април 2010 г. Съветът за административната реформа към Министерския съвет, под председателството на същия Симеон Дянков прие документ в европейски стил – “Методология за стратегическо планиране в Република България”. Там са посочени участниците, стандартите и принципите при разработка на национални стратегии.

Казано е, че реалистични стратегии могат да бъдат разработени само в партньорство с всички заинтересовани страни (университети, НПО, бизнес организации и граждани). Партньорите трябва да бъдат включени в процеса на разработването и по всяко време трябва да се запознават с готвените промени в регулираните от държавата области. Те могат да заявят своята позиция и да дават предложения за промяна при спазване на шест основни принципа: всеобхватност, прозрачност, документиране, обратна връзка, приемственост и равнопоставеност, с което да бъде гарантирано, че се формулират реалистични стратегически документи, ползващи се с обществена подкрепа.

Да бъде гарантирано, че една нова политическа линия няма да отрече вече поетите ангажиментите в рамките на дебата по изготвяне на стратегическия документ и да ги подмени с нови. Да бъдат ясно формулирани стратегически цели и т. н. Всичко това трябва да бъде бюджетно осигурено и придружено с план за действие по препоръки, базирани на европейския опит. Срок – един месец, отговорници – Игнатов и Дянков. Щеше да е смешно, ако не беше жалко!

Единият моментално заяви своите представи за научни приоритети:
писане на софтуер,
земеделие
и археология, обслужваща туризма.

Идеите на другия знаем:

духовната сфера – на църквата,
естествените науки, насочени към реставрация на артефакти от метал.

Бюджетната политика в областта на науката също знаем. Тя е отразена в току що приетия бюджет – намаление 0,2 % от БВП годишно.

Тъй като всичко това не подлежи на нормален коментар, ще си позволя да дам на премиера един прост съвет. Господин Борисов, уволнете Игнатов, забранете на Дянков да се занимава с неща, от които нищо не разбира, намерете компетентни хора и наваксайте пропуснатото време за научно и технологично развитие. Само с един здрав разум няма да влезем в европейското общество, основано на знанието.

––––––––––––––

* Лъчезар Аврамов e доктор на физическите науки, работи в Института по електроника на БАН и е единственият учен от Източна Европа, номиниран за Наградата на Европейския съюз за изключително високи научни постижения – “Excellence in Scientific Research” (така наречения “Научен Оскар”) за изследвания, свързани с диагностика на онкологични заболявания. Основател е на ново за България научно направление “Биомедицинска фотоника”, характеризирано в световната литература като “революция на интерфейса между наука и технология”.

Със съкращения от obshtestvo.net

.

Младите учени предупреждават за нов скандален законопроект за БАН

В становище на сдружението на младите учени „Когито“ се казва, че само 24 часа след като премиерът Борисов е оттеглил закона, който разформирова БАН, изненадващо бързо министерството на образованието и науката реагира и раздаде на членовете на Комисията по наука и образование и новоизбраните членове на работната група по закона на БАН нов текст предложение. Той е описан в декларацията на сдружението на младите учени:

“В него се предлага Съветът на настоятелите на БАН, доминиран от министрите Дянков и Игнатов да се превърне, още нероден, в един деспот, авторитарно контролиращ и дирижиращ не само финансите за всички направления на науката в БАН, но и самата наука и имотите й. В настоятелството влизат: двама народни представители – председателят на ресорната комисия, един член на комисията, двама министри или представители на министри, двама представители на бизнес организациите, последният бивш председател на БАН, двама видни учени общественици. Настоятелството се грижи за имуществото на академията и контролира цялата й финансово-стопанска дейност, утвърждава финансирането на направления за научна дейност …, извършва структурни промени в институтите, утвърждава избора на директори… И върхът – „С въвеждане на настоятелството отпада Общото събрание на Академията, като изпълнително-контролен орган“.

СКАНДАЛ! Общото събрание, което е демократично избран представителен орган на учените от всички направления и защитава техните интереси, се разпуска! Очевидно е, че министрите Игнатов и Дянков няма да се откажат от антидемократичните си, вредни за българската наука, а от там и за българското общество идеи! Раздаденият текст, със сигурност ще предизвика нов обществен скандал и няма да бъде приет от научната общественост, не само на БАН.

За сравнение ще кажем, че в българските Университети съществува Съвет на настоятелите, но той има съвсем други задачи и функции. Той подпомага висшето училище за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение. В него не могат да бъдат членове Президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, заместник-министри, Председатели на държавни агенции и др. (с което се гарантира автономията на ВУЗ-а!) Отделно функционира Академичен съвет, аналог на Общото събрание в БАН (с което се гарантира демократичното управление на ВУЗ-а)! При такова сравнение с текста, предложен от МОМН за Съвета на настоятелите на БАН, виждаме в нова светлина концепцията – няма да го разформироваме, искаме го целия.

…Настоятелството на БАН ще диктува генералната посока на научните изследвания в БАН и в страната. Как ще стане това, без да има Общо събрание и без да се вземат предвид мненията на учените за техните собствени възможности и перспективи? Какъв всъщност проблем се решава с това предложение за Настоятелство? Дали проблемът за науката в България и превръщането на БАН в модерен научно-изследователски център? Или проблемът БАН като разменна монета на политически престрелки. Защото точно в това, злоупотребявайки с проблемите му, го превърнаха политическите партии! …Ние сме свидетели на опити за нови атаки и компроматни войни в медиите… Надяваме се, че здравият разум ще надделее и БАН няма да загуби демократичното си управление и автономията си в буря от аплодисменти!“, заявяват от сдружение „Когито“.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.