Светица ли е Ванга?

Част от окултното знание днес ще бъде научно знание на бъдещето

в. Култура

Ванга през 70-те години. Снимка: Фондация „Ванга“

Преди повече от 20 години се преследваха и “дамгосваха” тези, които имат способности да оказват лечебно въздействие чрез собственото си психо-биологично поле. Наричаха явлението биоенерготерапия и т.н. Моя милост предложи като най-уместен и компактен термин “биотерапия”. Може да се каже, че Джуна Давиташвили е една от най-силните биотерапевти на XX в. В България също има много добри биотерапевти: Вера Кочовска, Момера Пенчева, Кирил Янков, Йордан Иванов и др. След много борби и намесата на лица на отговорни позиции, които бяха видели добро, дейността на тези хора се легализира и наред с иглолечението и някои други процедури, вече официално е обозначена като алтернативна медицина.

Освен това, поне част от онова, което е било обявявано в Средновековието за “дело на дявола”, е научно доказано още през 60-70-те години на миналия век. Например, установено е, че дланите и пръстите на биотерапевтите в работен режим излъчват ултравиолетови фотони, които стимулират организма. Иначе казано, не става дума за халюцинация или самовнушение от страна на пациента. Не напразно известният квантов физик Дейвид Бом казва, че “физиката започва да нахлува в области, които досега са били изключително в сферата на мистиката”.

Има всички основания да се въведе и понятие алтернативно знание. Това би било едно приемливо съвременно понятие, с което да бъдат определяни явленията, които засега са предмет на езотериката. Веднага искам да отбележа, че е груба грешка и голямо невежество окултизмът да се асоциира с черната магия. Трябва добре да се знае! Истинският окултизъм заклеймява черната магия!

Може уверено да се каже, че поне част от окултното знание днес ще бъде научно знание на бъдещето.

Ето една възможно най-кратка информация за онези, които не са навлизали в териториите на алтернативното знание. Твърде схематично може да се каже следното: езотерика и окултизъм са синоними по съдържанието си. Думите езотеричен,езотерика,произхождат от гръцкото прилагателно esoterikos – вътрешен, достъпен за посветени. Етимологията на окултен, окултизъм е свързана с латинската дума ocultus – таен, скрит. Това знание наистина се пази в тесен кръг, за да не могат да злоупотребяват с него хора с нисък духовен ръст. А Теософиятапризовава да познаем непосредствено Бог чрез „сърцето“ си, т. е. чрез собствен опит, вглъбяване, съзерцание, медитация, размисъл, интуитивно усещане. Думата „теософия“ означава „мъдростта на Бога“ (от гръцките думи theós – бог и sophia – мъдрост). Тя има своя корен в древните знания главно на Индия, Тибет, Египет, на идеите на Питагор и Платон и на християнската доктрина. Западната теософия е значимо явление в духовния живот на Европа и САЩ. България е дала своя европейски и световен принос чрез делото на теософа Петър Дънов, една личност с оригинална мисъл и много мъдрост, разработил оригинална, масово приложима система за духовно усъвършенстване.

Теософската доктрина е свързана с опити за научно осмисляне на проблемите и явленията, касаещи Висшата същност и “невидимия“ свят. Първият център за изучаване на паранормалните явления под името Теософско общество е създаден през 1875 г. В изследванията са участвали и големи учени – психолози, физиолози, физици.

В последно време в някои медии се появиха гръмки твърдения, че “ясновидството на Ванга е научно доказано”. Те отблъсват сериозните учени. А това забавя изследването на феномените. Ясновидството не е научно доказано. Ясновидството обаче е факт! Най-приемлива позиция от страна на науката би била официалното признаване, че изследвания, които по логичен подход и методология се родеят с научен анализ, макар да са върху обекти, които засега са извън науката, могат да се разглеждат като правомерен извъннаучен казус.

В книгата “Ванга: отвъд предела” детайлно са разгледани случаи на ясновидство от страна на Ванга и са обяснени логично и непротиворечиво. Обясненията са на базата на алтернативното знание и на квантово-механичния модел за функциониране на съзнанието, предложен от световно известния математик и физик Роджър Пенроуз и физиолога Стюарт Хамероф.

Християнската доктрина признава съществуването на душа, която се отделя от тялото след смъртта, но нищо не казва за нейната същност. Съвременният човек закономерно иска да знае нещо повече. Концепцията в древноиндийската философия за строежа на вселената и човека дава допълнително знание. Служители на Българската православна църква се изказват враждебно за хиндуизма и будизма. Но това означава религиозна нетърпимост! Така те злепоставят нашата Църква, за която толерантността към религиите е основно изискване. Всеки културен индиец се прекланя пред личността на Иисус Христос. Уважението ни към православното християнство няма да бъде затъмнено, ако уважаваме и проявяваме интерес и към други култури. Да се отнасяме негативно към древноиндийската философия, това означава да поставим под съмнение ценностите и доказаните постижения на хилядолетната култура на Индия. Това никой културен и здравомислещ човек не би си позволил. Източното знание, отразено в свещените книги Веди, е получавано въз основа на трансценденталното знание на адепти с изключително висок духовен ръст и морален статус и ние можем да му се доверим.

Една по-добра грамотност в областта на алтернативното знание би спестила на Църквата възмутителната, но и смехотворна кампания за произнасяне на анатема спрямо Петър Дънов и Ванга. Аргументът на няколкото свещеници е: да се отворят очите на хората, да бъде преодоляно тяхното “невежество”, та те да не “следват” споменатите личности. Вярата у последователите на Дънов не е на елементарно равнище, тя е дълбоко осмислена. Защото Дънов ги е водил към Христос, а не към себе си (както му се приписва въз основа на едно изречение, взето извън контекста; като при това твърде недобросъвестно се игнорират десетките хиляди други изречения, казани и написани от него)! Тъй че комично е да се мисли, че Бялото братство изведнъж ще се разтури, защото на няколко църковни служители им хрумнало да петнят светлата памет на Дънов. А Ванга? Тя не е автор на учение. За какво “следване” може да се говори там? Или свещениците са амбицирани да изтръгнат от сърцата на хиляди хора тяхната дълбоката признателност за това, че Ванга им е помогнала! Не си ли дават те сметка, че по този начин накърняват собствения си авторитет!

А сега по същество. Главното обвинение срещу Ванга е, че тя е “викала духове”. Ето къде е голямото невежество!! Струва си православните свещеници да имат поне обща култура в областта на алтернативното знание. Това обвинение говори за тотално объркване между ясновидство и спиритизъм. В Библията категорично се осъжда призоваването на духове. Това, което свещенослужителите не знаят, е, че такова деяние се осъжда и от окултизма! Да! Тук говорим за окултизъм в неговия чист вид. Не за псевдо-, нито за профаниран окултизъм. Класическият спиритизъм забранява спиритическите сеанси, когато те се провеждат от любопитство или за развлечение. Защото на такива сеанси най-често се явяват “духове” от ниските слоеве на астралната “материя” и те могат да причинят вреда. Не малко хора са получавали физически и/или психически увреждания след подобни сеанси. По правило спиритически сеанси са били практикувани от обучени окултисти и само с изследователска цел.

Ванга никога не е викала духове. Това могат да потвърдят всички, които я познават. Въз основа на елементи от алтернативното знание и като имаме предвид кристално чистия личен живот на Ванга, можем да бъдем сигурни, че ниските духове са били далеч от нея, защото нейните силни позитивни вибрации са ги прогонвали. Това, което се е случвало при Ванга, е, че на нея й се е явявал ангел Господен. Освен него, пред нея са “заставали” и душите на преселилите се във вечността роднини и близки на посетителите, които са отивали при нея.

Посланията, които Ванга е съобщавала на хората, доброто, което е правила, и естеството на нейната философия говорят ясно, че нейният източник е високо издигната фигура (дух) в небесното царство. На много честни и скромни свещенослужители несъмнено също са се явявали ангели Господни. Може би те са усещали интуитивно нещо като благодат и душевна радост, но не са чували глас, не са имали визуални възприятия. Така е, защото, образно казано, “електрическото съпротивление” при тях (както и при повечето хора) е твърде високо, например 2000 ома. При Ванга, поради някаква анатомо-физиологична особеност, “съпротивлението” спрямо нефизическа субстанция е било примерно 2 ома. И Ванга е имала силни, отчетливи възприятия.

Да си представим една хипотетична ситуация. Ванга е жива и при нея отива отец Х – един от онези, които я обявяват за “сатанински феномен”. Този човек има баби, дядовци, роднини, които са вече в Отвъдния свят. Ванга вижда някои от тях, съобщава на отец Х случки от живота им, какво “те” й казват, какво питат и т.н. Е, нима отец Х ще приеме, че неговите скъпи покойници са под “юрисдикцията” на Дявола?! Тези души на негови близки се явяват и пред него, но той просто не ги вижда, не ги усеща. И така е правилно. Иначе хората биха “луднали”! Затова такива като Ванга са единици на планетата. Самата тя е казвала, че е “врата” за разумните безтелесни форми, както ги наричам в моята книга. Тя не ги е викала. Те обаче са настоявали да застанат пред нея, за да изразят грижа, тревога или радост за останалите тук, на Земята.

Второто основно обвинение, заради което според отците Ванга трябва да бъде класифицирана като врачка, магьосница и вещица, е използването на захарни бучки, върху които посетителят е трябвало да преспи. Гледането на захар при Ванга е било второстепенен механизъм. Всъщност, най-впечатляващите й ясновидения или предсказания са направени, без да е имала в ръцете си захар или друг предмет! В книгата си обяснявам защо ясновидците понякога използват кристали и предмети. Това няма нищо общо с Дявола!

Третият “съкрушителен” аргумент на църковните дейци е трансът. Ванга рядко е изпадала в транс. Измежду всички нейни по-известни предсказания, в състояние на транс тя е предсказала само събитията в Чехословакия. Имала е прилошавания, когато при нея са идвали хора, загубили близък човек буквално преди дни. Неосведомеността в алтернативното знание кара защитниците на Ванга да отричат състоянията на транс, за да я оправдаят, но самата тя пред проф. Шипковенски е изповядала, че “пада в транс”, за което има документирани записи.

Не е въпросът да се отрича. Трябва правилно да се обясни. Трансът (латински: transcendo – пресичам), според неврофизиологията, е специфично преходно функционално състояние на съзнанието, при което се променя контролът над възприятията и начинът на обработка на информацията. Вече казахме, че Ванга е имала твърде ниско “съпротивление” спрямо нефизическата субстанция – духовна, ментална, астрална. При особено силни “вибрации” на тези субстанции (когато висшият дух се е явявал при нея с много важно съобщение или когато е имало наскоро починал човек), у Ванга се е получавало известно зашеметяване. Промяната в гласа означава промяна в начина на обработка на информацията. Някак си не върви в XXI век трансът да се обяснява с “бесове” и с “обладаване от Дявола”.

Както е известно, Христос е казал: “Обичай ближния си”. Но революцията в нравствения кодекс, която той осъществява, е кодирана в едно допълнително послание: “Обичайте неприятелите си” (Евангелие от Матея, гл. 5: 44). Тези заръки имат общочовешки смисъл: да се обичат хората изобщо. Сега бих задала реторичен въпрос към пледиращите за анатема върху Ванга. Спазват ли те тези фундаментални заръки на Иисус Христос? Над 500 000 са хората, на които Ванга е направила добро – на някои е спасила живота, като ги е пратила при точния лекар, други, при които медицината се е оказала безсилна, тя е излекувала с билки, на трети е помогнала да намерят откраднати или загубени неща, важни за тях.

Всички тези хора носят в сърцата си най-искрена и топла благодарност към Ванга, много от тях са изпълнени с преклонение към нея. Като размахват заплахата за обявяване на анатема, като наричат Ванга магьосница и вещица, въпросните служители на Църквата грубо оскверняват светите чувства на тези хора към Ванга. Но ако оскверняваш чувствата на хората, значи ти не ги обичаш. Така тези свещеници нарушават по един недопустим начин основен принцип в моралния кодекс на християнството и заслужават да бъдат отлъчени от Църквата!

Цялата кампания, която се поде срещу Ванга и Петър Дънов, вероятно се корени в силната реакция на представители на Висшия клир срещу предложението Ванга да бъде канонизирана за светица. Такова предложение наистина е неуместно, въпреки светия живот на Ванга и нейното единодушно “канонизиране” от страна на много хора.

Какво представлява светецът? Могат да се изброят много характеристики, една от които е хората да не са разделени в оценките си. Това условие при Ванга не е налице. Има хора, които не я “признават”. Според твърде добросъвестните изследвания на д-р Лозанов при работата му с Ванга през 1965-1970 г., той е установил степен на познаваемост при нея около 80%. Изчислено е към 1995 г., че при Ванга са били над един милион души. Това означава, че при един милион посетители, Ванга не е познала на 200 000 човека. Но пък е познала на 800 000, четири пъти повече! Все пак, тези двеста хиляди съществуват. Това са хора недоволни. От тях не може да се иска да се покланят на Ванга. А пред един светец се покланят всички. В пантеона на християнските светци няма такива, за които някой да каже: “Аз не го признавам тоя светец”.

Случаят с дебата относно Ванга е много показателен за нивото на културата в нашето общество. Вместо Църквата да излезе с едно спокойно, обективно, аргументирано становище, няколко свещеника се нахвърлиха да оскверняват паметта на две достойни личности, оставили незаличима диря в съзнанието на българите.

Ванга няма да бъде канонизирана за светица, но тя е светица в душите и сърцата на твърде много хора в България и по света. Това “канонизиране” е много по-важно!

А какво да кажем за Петър Дънов? Можем само да цитираме думите на световно известния физик Алберт Айнщайн: “Целият свят се покланя на мен, а аз се покланям на учителя Петър Дънов от България”.

*Светла Е. Теодорова е авторка на книгата „Ванга: отвъд предела” (Изток-Запад, 2011). Завършила е атомна физика във Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Специализирала е биофизика. Работи като старши научен сътрудник по биофизика в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. Разработките й са в областта на теоретичната биофизика. Има оригинални приноси в математичното моделиране на различни биологични процеси. Автор и съавтор е на глави в научни книги, издадени в САЩ, и на редица научни публикации в престижни международни списания. От студентските си години проявява траен интерес и към нетрадиционните явления. Авторка е и на книгата “Трансцендентално знание и нетрадиционни явления. Обективен поглед”. Предлагаме част от статията й „Отвъд Ванга“, публикувана във в. Култура.

Мнения & Ко
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.