Шведите стават боклукчии на Европа

сп. Политика

Боклукчийски камион вкарва боклук в централата на парното в Стокхолм. Боклукът се използва направо за гориво, без никакви преработки. Снимка: от видеофилм за централата в Стокхолм

Първата инсталация за изгаряне на битови отпадъци започва да действа в Стокхолм точно преди сто години. А днес най големият дял в шведския енергиен баланс се държи не от петрола и природния газ, а от биогоривата, които произхождат главно от отпадъци. Освен това те осигуряват повече енергия от водната и атомната енергетика, взети заедно, макар че тези два сектора също са добре развити в Швеция. Биомасата, сиреч растения, растителни и животински (вкл. човешки) отпадъци, се използва широко за производството на електро- и топлоенергия. Използва се и като гориво в транспорта и суровина в промишлеността. Почти всички шведски градове се отопляват централно от ТЕЦ-ове, които изгарят отпадъци или работят с произведен от отпадъци биогаз.

Столицата на Швеция е отоплявана днес главно от електроцентралата „Хьогдален“ и няколко по-малки квартални централи, разположени в непосредствена близост до града, от който пещите им се снабдяват с отпадъци. Има ли протести на жителите? Не са се чували такива. Ръководителите на електроцентралата се хвалят, че вредните субстанции в газовете, които излизат от комините, са равни на дима от цигарите на трима пушачи на улицата. Това потвърждава и инспекцията за охрана на околната среда. „Хьогдален“ е построена на островче край природен резерват и на разстояние от петнайсетина километра от два национални парка. Наскоро е било решено да бъде изградена нова инсталация за изгаряне на отпадъци в историческия град Сигтун – първата шведска столица, – разположен в близост до стокхолмското летище „Арланда“.

ПРАЗНИ ОСТРОВЧЕТА

Разбира се, изгарянето води след себе си до отделяне на въглероден двуокис и до прекомерното затопляне на климата. Но в случая с отпадъците става дума за въглероден двуокис, погълнат преди това от атмосферата. Освен това от оставените по сметищата отпадъци с времето се отделят значително по-опасните парникови газове, метан и водна пара. В добавка сметищата заемат ценни крайградски терени, нужни са разходи за поддръжката им и трябва да се удължават маршрутите за транспорт на отпадъците. В Швеция само един процент от битовите отпадъци отиват на сметищата и често това са вредни субстанции, които се затварят в специални контейнери, така че да не проникват в атмосферата или подпочвените води.

Преди да попаднат в котлите, отпадъците трябва да бъдат пречистени от вторичните материали – хартия, стъкло, изкуствени материали и метали. Над половината от сметта от домашните домакинства може да бъде използвана отново като суровина. Напоследък става популярен методът за раздробяване на органичните субстанции в домакинските отпадъци (напр. остатъци от храна или неядивните части от зеленчуците и пускането им през мивката в канализационната система. Така те се събират с комуналните отпадъци и служат за производство на биогаз, използван за отопление и гориво за транспорта.

Стокхолм стана първият град в ЕС, сдобил се с титлата екологична столица на Европа. На експертите и туристите, посещаващи по този повод града, се показват с гордост кварталите на Шостад – градче с няколко десетки хиляди население, което скоро ще се самозадоволява с енергия. Сметта от домакинствата и отпадните води се събират в пречиствателна станция в покрайнините на града, където се преработват в гориво за електроцентралата (400 мегавата) в другия край на населеното място.

И всичко това става на разстояние едва 4 км от центъра на Стокхолм на територията на едновремешни промишлени предприятия и пристанища. Чудесната изолация на сградите също спомага за слабото потребление на енергия. Тя се осигурява от слънчеви панели по покривите.

ВНОСЕН БОКЛУК

Благодарение на изгодните данъчни ставки преработването на битови отпадъци е с висока възвръщаемост. Даже вече има недостиг на отпадъци. В Гьотеборг от много години се внасят отпадъци от норвежката петролна столица Ставангер. Напоследък Норвегия, въпреки залежите си от газ и петрол, също третира отпадъците като енергийна суровина. Предприети са опити за внос на смет от Неапол, който е затънал в боклук, а италианските власти не се в състояние да решат този проблем. Едно шведско-норвежко предприятие възнамерява да купува оттам около 100 милиона тона смет годишно, плащайки по около 90 евро за тон.

Така че отпадъците могат да станат истинско злато за града като в култовия филм със София Лорен „Златото на Неапол“ (1954 г.). Енергийната фирма „Хем“ от град Халмстад, южно от Гьотеборг, е готова да реши кризата с боклука не само в Неапол, но и в други европейски метрополии, уверява Пер Олунд, един от шефовете на „Хем“. В Европа постоянно се намират на склад 150 милиона тона битови отпадъци на сметищата въпреки забраната на ЕС. Ще ги вземем, казва той.
Шведски експерти са изчислили, че 3 млн. тона смет са енергетичен еквивалент на един милиард кубични метра газ.

В Полша „се произвеждат“ всяка година 12 млн. тона смет, която продължава, независимо от забраната от ЕС, да се изсипва на сметищата. Това съответства горе-долу на дефицита в газовия баланс. Но поляците изобщо не се интересуват от преработването и изгарянето на сметта. Един от полските дейци на местното самоуправление, инж. д-р Йежи Жора от Ченстохова, обръща внимание върху факта, че между шведския и полския подход към използването на сметта има даже семантична разлика: в Полша се говори за „термично обезвреждане на комуналните отпадъци“, а в Швеция – за тяхното „енергетично оползотворяване“.

Шведите оползотворяват битовите отпадъци (заедно със земеделските отпадъци и специално отглежданите енергетични растения) и за производството на горивен биогаз. Освен това възникващият в този процес компост замества изкуствените торове, чието производство е изключително енергоемко. Почти всяко селце има днес обекти за преработка на отпадъци, често под формата на водни паркове, които служат и за отдих. Шведският министър на околната среда Андреас Карлгрен обяви, че до 2020 г. Швеция ще елиминира използването на петролни продукти в двигателите и ще ги замени с биогорива или електрически. Експертите не оспорват това, като само са скептични относно срока и предпазливо посочват 2030 г.

Автомобилите на биогориво (етилен и газ) станаха толкова популярни в Швеция, че производството на това гориво не успява да настигне търсенето. Пред дистрибуторите на биогаз се редят големи опашки от автомобили. Бунтът на таксиметровите шофьори, принудени да правят престои в работата си заради нередовните доставки на горива, доведе до това, че биогазът започна да се смесва с природен газ, който има подобен химически състав. Но природният газ има незначителен дял (около един процент) в шведския енергиен баланс, което показва, че и без него може лесно да се мине.

ЕНЕРГИЯ ОТ ВСИЧКО

Има много други потенциални източници на енергия. Давид Фрикерас, бизнесмен от шведския град Норкьопинг, е работил на младини на норвежки петролни платформи в морето и е мечтаел да разполага със собствени източници, които също да му дават такава бърза печалба. Оказало се, че почти навсякъде могат да бъдат намерени течни суровини, наподобяващи петрола. Така че той започва от производството на малки инсталации, произвеждащи дизелово гориво от рапица за нуждите на селяните от околността. С времето тези агрегати стават все по-ефективна стока за износ. Уникалната технология позволява произведеното гориво да се пречиства без използването на вода, което е допринесло за голямата й популярност в сухите райони на Африка и Азия. Агрегатите са много прости за обслужване. Почти всеки може да произвежда гориво за собствени нужди, ако намери необходимите суровини.

Няколко десетки инсталации намериха приложение на Британските острови. Англичаните ги купиха, за да преработват мазнината, използвана за пържене на риба и чипс, в дизелово гориво. Наскоро Давид Фрикерас обяви, че е получил поръчка от клиника във Флорида, която отнема тлъстините от дебели хора. До сделка още не се е стигнало, но шведските медии бързо пресметнаха, че от един килограм човешка мазнина може да се произведат 1,5 литра течно гориво.

Това може да звучи малко зловещо, но животинските мазнини вече в по-голяма степен биват преработвани чрез инсталациите на Фрикерас. Наскоро се появиха статии на тема преработката на стари джинси и други памучни отпадъци. В миналото обществата въобще не са произвеждали отпадъци, а всичко е било използвано (напр. старите дрехи за изолация на жилищата), което е показано на откритата тази година изложба в стокхолмския Нордически музей.

Швеция, две трети от чиято територия е покрита с гори, храни големи надежди за разработването на технология за ефективна преработка на дървесни отпадъци в метилово гориво. В населеното място Питеаа зад полярния кръг е построена първата в света пилотна инсталация, която революционизира този процес.

Благодарение на катализатор, открит от докторантката от този регион Каролине Хагстрьом, там са произведени първите литри биодизел (талово масло), което е на конкурентна цена с дизеловото гориво от петролен произход. Таловото масло (tall oil) се получава в процеса на преработката на дървесина, но може да бъде рафинирано и от дървесни отпадъци. И от тази пролет за пръв път започна да бъде продавано по шведските бензиностанции като дизелово гориво.

Откритието на докторантката ще позволи освен това в близко бъдеще да започне производството на едно друго гориво – диметилов етер (DME), наричан често горивото на XXI век. То се получава от отпадната луга от множеството целулозни и хартиени фабрики. Досега те бяха изгаряни в котли, което даваше значително по-малка енергийна полза от превръщането на лигнитните отпадъци в горивен газ за двигатели. Шведският производител на камиони „Волво“ от няколко години тества по пътищата автомобили с двигатели на диметилов етер. Досега това гориво беше доста скъпо, но от него се отделят 3-4 пъти по-малко замърсители и то значително намалява шума от двигателя.

ДЪРВЕНИЯТ ГРАД

Преди да бъде открит петролът и неговите предимства, главната енергийна суровина е била дървесината. Сега, когато петролът привършва, дървесината се връща не само в производството на горива за двигатели. Известно е колко енергия от изкопаеми суровини (в Полша – въглища) трябва да бъдат изразходени за производството на цимент. Затова в Швеция започнаха отново да строят от дървесина – не само жилища, но и мостове.

Град Вексьо, южна Швеция, привлече неколкостотин журналисти от цял свят, за да наблюдават строителството на жилищни сгради с над десет етажа само от дървесина. Толкова високи сгради от дърво не са били построявани досега в света. Освен това жилищните сгради са толкова добре изолирани, че за отоплението им е необходима само топлината, излъчвана от техните обитатели и от използваните от тях вентилатори, хладилници, телевизори и други електроуреди.

По БТА

Здраве, Наука & Tex
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.