Какво стана със събарянето на комплекса „Златна перла“ край Варвара?

Комплексът на фирма „Краш 2000“ край с. Варвара, май 2009 г. Снимки: e-vestnik

В e-vestnik повече от 3 години пишем за злополучния комплекс „Златна перла“ край с. Варвара на фирма „Краш 2000“ (първо тук 2007 г., последно тук, 2010 г.). Тия дни в сайта на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) излезе следното съобщение, което обещава, че все пак незаконните постройки могат да бъдат съборени. Но… Ето и самото съобщение, което описва сагата:

През 2010г. от РДНСК Югоизточен район са издадени 8 броя заповеди за премахване. Същите са обжалвани по съдебен ред пред Административен съд-Бургас.
По три от образуваните съдебни производства са постановени решения, с които са отхвърлени жалбите на „Краш 2000” ООД. Решенията са обжалвани с касационни жалби пред Върховен административен съд. Към настоящия момент все още не са образувани дела във ВАС.
По останалите пет дела все още не са постановени решения от Административен съд-Бургас. Следващите съдебни заседания по тях са насрочени през м.юли и м.септември 2011г.
През 2011г. от ДНСК са издадени още 2 заповеди за премахване, по които в момента тече 14-дневния срок, в който могат да бъдат обжалвани по съдебен ред.
От изложеното е видно, че до момента от ДНСК са издадени общо 10 заповеди за премахване на установени незаконни строежи във Ваканционно селище „Златна перла”, които все още не са влезли в сила.

Заповедите за премахване ще бъдат изпълнени от ДНСК след тяхното влизане в сила – след приключване на образуваните по тях съдебни производства с влезли в сила решения.
Колегите от сайта „Бивол“ са направили още по-пълен преглед на ситуацията със „Златна перла“:
Сагата „Златна перла” още не е приключила. След пет години премятане по държавни институции и съдилища все още няма изгледи скоро багерите да влязат в незаконното селище на „Краш 2000” край Варвара. Преди дни ДНСК издаде две от общо десетте заповеди за премахване на строежи в селището – на „Вилна сграда D” и „Вилна сграда G”. Но най-вероятно инвеститорът„Краш 2000” ще ги обжалва, което отнася събарянето на комплекса към необозримото бъдеще.

5 май 2009 г. Строежът на фирма „Краш 2000“ е ограден и се охранява. Оказва се, че с незаконни документи в България може да се построи цял хотелски комплекс. Снимки: e-vestnik

Комплексът „Златна перла” е изграден като сбор от 10 сгради и за всяка от тях се издава отделна заповед за събаряне. Съдът умува в продължение на четири години и най-после реши, че след като е изникнал в защитена територия – Природен парк „Странджа”, без ОВОС и с фалшифицирани строителни разрешения, е незаконен. Но само за 8 от построените вили. Това даде възможност на ДНСК да издаде заповеди за тяхното събаряне още през 2010 г. „Краш 2000” обаче обжалва заповедите и те все още отлежават в съда. За две от постройките – вили D и G, явно се допускаше, че може и да са законни. След дълго протакане и техните строителни книжа са отменени, а ДНСК издаде заповеди за събарянето им. В седемдневен срок фирма „Краш 2000” трябва доброволно да премахне постройките. Ако не го направи, дирекцията ще пристъпи към принудително събаряне, като наеме фирма чрез процедура по Закона за обществените поръчки. Има и фирма, желаеща да го направи, дори веднага. СМК Монтажи – Бургас е готова да се включи в разрушаването на комплекса. Дружеството дори искало още сега да събори оградата, която е изградило, и за която не му е платено. Но всичко това, според Георги Георгиев, директор на РДНСК, скоро няма да се случи. След като бъдат връчените заповедите за доброволно събаряне на двете вили, „Краш 2000” могат да обжалват в 14-дневен срок и най-вероятно ще го направят. В случая производството е двуинстанционно – делата се гледат в административен и върховен съд. Сроковете, в които българските съдилища се справят подобни казуси, са известни. Затова може да се предположи, че  събарянето на „Златна перла” пак се отлага.

През изминалите пет години фирма „Краш 2000” използва всички „пробойни” в закона, мобилизира и всичките си възможности за лобиране, за да защити незаконно изграждания комплекс. Успя дори да повлияе на съда да обяви Природен парк „Странджа” за незаконен, за да се появи възможност да узакони „Златна перла”. Едва ли инвеститорът ще се откаже на финала.

Собственост

Кой стои зад „Краш 2000” е известно на българската общественост – алжирският гражданин Краш Абделхамид, Бахтишен Ехлиманова Казанджиева и Емил Иванов. От своя страна, чрез общата им фирма „Нессма Трединг”, Краш Абделхамид е обвързан с Анна Накова Дойнова, сестра на  комуниситческия функционер от близкото минало Огнян Дойнов. Счита се, че „Краш 2000” е свързана със структури на „Мултигруп“, близки до лидера на ДПС Ахмед Доган. Към това подозрение навежда фактът, че през януари 2008 г. е вписан особен залог, според който „Краш 2000“ прехвърля дълга си към „Българо-американска кредитна банка“ АД на фирмата „Саут уест“ ЕООД –  100% собственост на „Персонал инженеринг“.“Персонал инженеринг” пък е собственост на „Минстрой холдинг“, с управител Николай Вълканов, бивш шеф в „Мултигруп”. Известно е, че свързана с „Минстрой холдинг” изплати хонорар от над 1 млн. лева на Ахмет Доган за „консултации в областта на хидрогеологията”.

За ДНСК обаче 100-процентов собственик на „Златна перла” продължава да бъде „Краш 2000”. Строежът е под забрана и всякакви сделки с него са невалидни, коментира Георги Георгиев. Въпреки, че дългът е прехвърлен на друга фирма, тя не може да бъде считана за съсобственик на „Златна перла”. „Краш 2000” фигурира като единствен собственик в търговския регистър. Затова към него се насочват всички заповеди за премахване на постройките, от него ще се търси заплащането в случай на принудителното им събаряне.

Сага

Дълга, объркваща и скандална е историята на „Златна перла”. Заради нея и заради това, че застрояването на терена е включено в новия ОУП на община Царево, Европейската комисия води наказателна процедура срещу България.

Комплексът започна да изниква на територията на Природен парк „Странджа” през 2006 г. и веднага предизвика широко обществено недоволство. В продължение на 8 месеца пред очите на всички институции „Краш 2000” необезпокоявано заливаха бетон и издигаха ваканционното си селище върху имоти 2013 и 2014 в местността „Дълбоки дол” край Варвара в противоречие със законите. Подробният устройствен план на вилното селище е одобрен от община Царево година преди това, независимо че теренът не е урбанизиран и съгласно действащия ОУП на Царево там не се предвижда застрояване. Застрояване забранява и статутът на ПП „Странджа” като защитена територия. За удивително краткия срок от 1 месец Областната дирекция “Земеделие и гори” в Бургас променя предназначението на земеделските земи за “неземеделски нужди”, също в нарушение на Закона за защитените територии. Месец по-късно общината дава разрешение за строеж на комплекса без ОВОС, дори без становище необходим ли е той. През  2006 г. „Краш 2000” започва да строи – хотел, осем вилни сгради и панорамен бар, обособени във ваканционно селище „Златна перла”. Интересът на обществото и на еколозите нараства, те започват да оказват натиск за изясняване законността на строежа. Започва безкрайното обикаляне по държавни институции и съдилища.

Пробойни

През лятото на 2006 г. Върховната административна прокуратура издава заповед на ДНСК да извърши проверка на законността на строежа. РДНСК-Бургас отменя издадените разрешителни, заповед за спирането му издава и РИОСВ-Бургас.
Прокурорската проверка констатира, че „Краш 2000” са представили съгласувателно писмо от МОСВ, според което проектът няма нужда от ОВОС. Под него стои подписът на зам.министър Йордан Дардов, който е фалшифициран.  Писмото съдържа всички останали атрибути на истински документ.

През 2006 г. „Краш 2000” оспорва пред ВАС спирането на строежа и съдът изключително бързо се произнася в полза на частната фирма. Основният му мотив е, че природният парк няма приет план за управление, който да очертава границите му. Очевидно правораздавателният орган не е запознат с нормативните актове в държавата – границите и обхватът на всяка защитена територия се уточняват със заповедта на нейното обявяване, а не с плана за управление. За ПП „Странджа” това е направено през 1995 г.
През 2007 г., по жалба на община Царево и „Краш 2000”, тричленен състав на ВАС обявява заповедта за обявяване на Природен парк „Странджа” за нищожна, с което практически заличава най-голямата ни защитена територия и дава шанс на „Златна перла” да бъде узаконено.
Решението на ВАС кара Народното събрание да приеме закон, според който заповедите за обявяване на защитени територии не подлежат на обжалване по съдебен път. ПП „Странджа“ е възстановен.
През януари 2008 г. ВАС задължава МОСВ в едномесечен срок да разгледа преработения проект на План за управление на Природен парк „Странджа“. МОСВ пренебрегва съдебното решение. Паркът и досега няма план за управление.
През ноември 2008 г. с три свои решения ВАС прогласява строежа на „Краш 2000” за незаконен. РДНСК иска „Краш” да събори построеното, фирмата не се съобрази с това.
През май 2009 г. междуведомствена преписка в ДНСК блокира процедурата по събаряне. Писмото получава РДНСК – Бургас и в него пише, че около „Златна перла” има нови обстоятелства и има възможност „за правилно приключване на случая”, т.е. за узаконяване на комплекса. Законът за устройството на територията обаче не дава възможности да се узакони нещо, което веднъж е било обявено за незаконно. РДНСК не издава заповеди за събаряне.
„Краш 2000” иска възобновяване на делата за законността на комплекса, позовавайки се на преписката в ДНСК.
През април 2010 г. ВАС изненадва с поредното си решение – строителният контрол действа по собствена преценка и отказите му да изпълни правомощията си са необжалваеми. Въпреки, че съдът е обявил „Златна перла” за незаконна,  ДНСК е освободена от законовото си задължение да събори незаконния комплекс.

От „Краш 2000” не са особено претенциозни към средствата, с които си служат, за да защитят строежа си. Издадени са заповедите за премахване на всички постройки в селището и те се обжалват. Забавянето на съда ще им даде възможност да обмислят поредния си ход. А дотогава „Златна перла” ще се извисява на брега край Варвара като паметник на корупцията. Вероятно без пояснение ще остане и тезата за престъплението и наказанието. Въпреки това Биволъ ще продължи да търси отговори на въпросите:

– Санкционирано ли е „Краш 2000” за многобройните закононарушения, които е извършило?

– Издадени ли са най-после  наказателни постановления по актовете на РИОСВ от 2006 г. –  за 50 000 лв. и за 268 800 лв., платени ли са глобите?

– Извършено е престъпление – фалшифициран е подпис на зам. министър. Води ли се разследване, как протича, ще потъне ли и то в давностните срокове на закона?

Първият сигнал, който получи създаденият през февруари т.г. център за борба с корупцията БОРКОР касаеше именно фалшифицирания документ на екоминистерството, на базата на който е издадено разрешението за строителство на „Златна перла”. Сигналът подаде Биволъ. Журналисти от сайта неведнъж през годините са сезирали прокуратурата за извършеното престъпление. Осезаем ефект няма и до днес. По реакцията на БОРКОР те все още очакват да разберат, реална ли е волята му за разкриване на корупцията.

От сайта Биволъ

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.