Всичко, което трябва да знаете за отровните мъже

Лилиан Глас. Снимка: от тв екрана

„Отровният мъж“ се отличава с три характерни особености. Това е мъж, който:

1) предизвиква отрицателни емоции у вас;
2) постъпва лошо или несправедливо с вас;
3) кара ви да възприемате себе си зле, което се отразява на поведението и самоуважението ви.

Ако се сещате за някого, който може да бъде свързан с посочените по-горе особености, това означава, че на пътя ви се е появил отровен мъж. Освен член от семейството, съпруг, приятел или интимен партньор, отровният мъж може да бъде всеки един представител на противоположния пол, който е част от вашия личен, професионален или социален живот. Възможно е също така той да е някой, чиито услуги ползвате – лекар, стоматолог, адвокат, счетоводител, или с когото сте в делови отношения. Не е изключено мъж, който е отровен за вас, да не оказва подобно въздействие върху другите жени.

Отрицателни емоции – въпросник

Когато един мъж ви кара да се чувствате зле, трябва да знаете точно какви отрицателни емоции предизвиква у вас. Възможно е той да ви въздейства по този начин не само когато присъства физически до вас, но и когато просто си мислите за него. След като сте в състояние да разпознаете специфичните отрицателни чувства, които той събужда у вас, ще усетите по-осезаемо емоционалната вреда, която ви нанася.
Замислете се за този отровен мъж в живота си. Отговорете с „да“ или „не“ на следните въпроси:

1. Кара ли ви да изпитвате гняв към него?
2. Кара ли ви да изпитвате тъга, когато мислите за него?
3. Изпитвате ли презрение към него?
4. Предизвиква ли възмущение или отвращение у вас?
5. Чувствате ли се притеснена в негово присъствие?
6. Кара ли ви да изпитвате вина?
7. Кара ли ви да се срамувате?
8. Провокира ли ревност у вас?
9. Чувствате ли се отчаяна в негово присъствие?
10. Страхувате ли се от него?

Въпросите, на които сте дали положителен отговор, показват отрицателните емоции, които предизвиква у вас този отровен мъж. Не е достатъчно обаче само да знаете, че той ви кара да се чувствате зле, необходимо е също така да си дадете сметка за онези емоции, които показват по какъв начин постига това, за да вникнете по-добре в поведението му.

Как се държи той с вас? – въпросник

След като сте разбрали какви отрицателни емоции събужда отровният мъж у вас, е важно да откриете причините, поради които се чувствате толкова зле. Кои негови постъпки провокират тези отрицателни емоции у вас? За да разпознаете конкретното поведение, което ви кара да изпитвате отрицателни емоции към него, трябва да отговорите на някои допълнителни въпроси:

Садистично поведение
1. Казва ли жестоки неща по ваш адрес, последвани от думите: „Просто се пошегувах“?
2. Подиграва ли ви се, когато ви се случи нещо лошо или сте разстроена?
3. Прави ли ви саркастични забележки?
4. Изпитва ли удоволствие, когато ви казва неща, които ви смущават или объркват?
5. Шегува ли се за ваша сметка?
6. Прави ли му удоволствие да ви подценява или да унижава хората около себе си?

Манипулативно поведение
1. Обръща ли нещата така, че да търси вината у вас?
2. Лишава ли ви от ласки или секс, ако не направите това, което той иска, или като форма на наказание?
3. Има ли финансови затруднения, заради които често иска пари от вас?
4. Настоява ли да признаете, че сте направили или казали нещо, без това да отговаря на истината, намеквайки, че имате проблеми с паметта?
5. Опитва ли се да ви навреди тайно?
6. Често ли си противоречи?
7. Опитва ли се да създава неприятности и проблеми или да провокира скандали?
8. Държи ли се предизвикателно, като по този начин още повече влошава нещата?
9. Манипулира ли вас и другите хора около себе си с плановете си или с великите си идеи?

Непочтено поведение
1. Хващали ли сте го в лъжа?
2. Често ли изопачава истината?
3. Има ли навика да укрива или да изопачава важна информация?
4. Занимава ли се със съмнителни дейности, които биха имали неблагоприятни последици за вас?
5. Вземал ли е някога пари от вас без ваше разрешение?
6. Прибира ли се късно и отсъства ли, без да дава обяснения, което би могло да означава, че води таен живот?
7. Изневерявал ли ви е повече от веднъж?

Егоистично поведение
1. Полага ли усилия, макар и рядко, да ви накара да се чувствате добре, освен в случаите, когато на него самия му е удобно да постъпва така?
2. Показва ли ви, че за него вие сте най-важният човек, или по-скоро подобни жестове идват със закъснение?
3. Случва ли се да не е до вас или да намира оправдание за отсъствието си, когато наистина се нуждаете от него?
4. Непрекъснато ли говори за себе си, без да обръща особено внимание на вашите проблеми?
5. Изпитва ли необходимост винаги да бъде първи?
6. Отказва ли да се справи с лошите си хигиенни навици или с небрежността си – неща, които ви отблъскват?
7. Рядко ли харчи пари за вас, включително и за подаръци?

Некомуникативно поведение
1. Често ли ви отбягва, когато е разстроен?
2. Трудно ли е да го накарате да говори откровено с вас?
3. Държи ли се резервирано, хладно, надменно или безучастно, като по този начин прикрива чувствата си?
4. Успявате ли лесно да се свържете с него или да разберете къде се намира в даден момент?
5. Избягва ли да дава обяснения, свързани с работата му?
6. Отказва ли да отговаря на въпросите ви, когато се опитвате да получите някаква информация от него?

Поведение, свързано с критикуване и неодобрение
1. Унижава ли приятелите и/или членовете на семейството си?
2. Критикува ли ви постоянно заради външния ви вид, възрастта, теглото или поведението ви?
3. Винаги ли ви прави забележки, когато допускате грешки?
4. Говори ли неодобрително за бившата си съпруга или по принцип за жените в живота си?
5. Критикува ли като цяло жените, включително и начина, по който изглеждат?
6. Проявява ли склонност да пренебрегва или да се противопоставя на повечето неща, които казвате?
7. Прави ли му удоволствие да поставя хората намясто?
8. Съмнява ли се във всеки човек?

Гневно поведение
1. Съществуват ли неразрешени проблеми между него и майка му или роднините му от женски пол?
2. Проявява ли жестокост или подлост?
3. Държи ли се така, сякаш някой непрекъснато му е виновен за нещо?
4. Често ли разговаря с вас с враждебен, нападателен тон?
5. Често ли разговаря с вас по начин, който показва, че поведението ви го дразни?
6. Често ли се отнася надменно с вас?
7. Често ли ви крещи и ви ругае?
8. Отправя ли ви неоснователни обвинения?
9. Държи ли непременно да постигне своето и проявява ли враждебност към вас, когато не успее?
10. Избухва ли безпричинно?
11. Случвало ли ви се е да ви бута или да ви блъска?
12. Случвало ли ви се е да ви удря или да упражнява някакво друго физическо насилие над вас?
13. Спомняте ли си някога да е удрял по стената с юмрук или да е чупил предмети, когато е бил ядосан?

Единайсет типа отровни мъже

Въз основа на отличителните черти, изброени в трите въпросника, можем да откроим единайсет типа отровни мъже.
Те са:

1. Завистливият съперник
2. Потайният пасивно-агресивен изгаснал, но коварно изригващ вулкан
3. Надменният самодоволен всезнайко
4. Съблазнителният манипулативен лъжец
5. Сърдитият контролиращ грубиян
6. Подстрекаващият подмолен натрапник
7. Саморазрушителната обречена жертва
8. Сантименталното мекотело
9. Себичният нарцис
10. Емоционалният ледник
11. Социалният психопат

Както се вижда от названията, преобладаващото поведение е определящо за всеки един от тези типове отровни мъже. Ето защо е важно да си дадете сметка какви отрицателни емоции събужда у вас отровният мъж – по този начин ще разберете от кой тип е той. Възможно е даже да разпознаете тези типове отровни мъже сред известните медийни личности или сред хората, които са част от вашия живот или от живота на приятелите и членовете на семейството ви.

Отровни мъже на работното място

Най-често срещаният сценарий в тази категория е свързан с жени, които трябва да се справят с отровния си шеф. Неговите действия (или липса на действия) могат да направят всекидневната работна среда непоносима, а в най-лошия случай даже да съсипят репутацията на жената или да попречат на кариерата й.
Тъй като става дума за човека, от когото зависи възнаграждението ви – средството за икономическото ви оцеляване, или, казано буквално, дали ще сте в състояние да сложите хляб на масата, когато си имате работа с отровен мъж, залогът е много голям.
Макар че отровният колега или подчинен също може да ви бъде трън в очите що се отнася до прехраната ви, вие сте зависима от него в по-малка степен, отколкото от отровния си началник.
Патриша била висококвалифициран преподавател и се радвала на обичта на студентите си, но не успяла да направи академична кариера заради един изключително пасивно-агресивен отровен мъж – нейния шеф и директор на департамента, в който работела. Той й се усмихвал, а в същото време й забивал нож в гърба. Правел всичко възможно, за да й попречи да стане професор, като накрая паднал толкова ниско, че откраднал резултатите от научното й изследване с твърдението, че са негови. Тя не можела да направи нищо, защото той бил шефът. Нямало как да разкаже на по-висшестоящите (например на декана) за действията му, защото академичната политика предполагала тежки наказания, когато статуквото бъде нарушено. Щяла да я сполети съдбата на една друга преподавателка, която преди години постъпила по този начин: тя била уволнена заради нарушение на правилата. Въпреки че искала да напусне университета, като самотна майка, грижеща се за три деца, ученици в началните класове, без финансова подкрепа от страна на бащата – безделник, не й оставало нищо друго, освен да си затваря очите.
Каръл също станала жертва на отровен мъж в работата си.
Не той обаче бил шефът, а тя – тя била човекът, който трябвало да ръководи предприятието. Но Каръл до такава се страхувала от един свой служител – отровен грубиян, че на практика той контролирал както нея, така и нейния бизнес. Съсипал предприятието и печалбите бързо започнали да спадат. Тя обаче не го уволнила, защото се страхувала от физическа разправа. След като била присъствала на скандалите, които той вдигал на другите служители, и го била виждала да удря с юмрук по стената, когато не успявал да постигне своето, последното нещо, което искала да направи, било да си развали отношенията с него.
Въпреки че се притеснявала от последиците от поведението му върху бизнеса, физическата й безопасност била по-важна за нея. Джулия непрекъснато страдала от подлостта на колегата си
Джеймс. Той до такава степен й завиждал, че бил готов на всичко, за да я съсипе. Постоянно й приписвал собствените си грешки. Джулия никога не се оплаквала, защото не искала да я смя-
тат за дребнава. Надявала се, че рано или късно шефът сам ще стигне до истината. Решила да не обръща внимание на Джеймс.
Тя обаче направила лош избор, като не се опитала да се защити, защото в края на краищата била уволнена заради една грешка, допусната по невнимание от Джеймс. Тогава обаче било прекалено късно да се защити.

Отровните мъже ви карат не само да се чувствате, но и да изглеждате зле

Когато някой човек ви е неприятен, вашето тяло ви подава информация, че нещо не е наред. То не лъже, както и чувствата ви. Разгледайте отново отговорите, които сте дали на включените в началото на настоящата глава въпроси относно отрицателните емоции. Тези чувства влияят пряко върху външния ви вид.
Независимо от това дали забелязвате или не, вие излъчва тревожни сигнали, които се проявяват посредством езика на тялото и изражението на лицето ви, засягайки цялостното ви поведение и външния ви вид.
Когато някой ви кара да се чувствате зле, това обикновено проличава от изражението на лицето и състоянието на тялото ви. Спомнете си за някой мъж, който ви въздейства по този начин. Застанете пред огледалото и вижте какво се случва с лицето и тялото ви. Чувствате ли се по-скована? Прегърбена ли сте?
Лицето ви изопнато ли е? Устните ви стиснати ли са? Челото ви сбръчкано ли е? Очите ви присвити ли са? Изводът е, че отровният мъж предизвиква у вас отровен език на тялото, което не ви представя в особено добра светлина.

* Из книгата „Отровните мъже. 10 начина да се справите с мъжете, които превръщат живота ви в ад“, подготвена от ИК „Сиела“. Д-р Лилиан Глас е световноизвестна специалистка в областта на езика на тялото, редовен коментатор в „Шоуто на Нанси Грейс“ и експерт по езика на тялото в „Танцувай със звездите“ и „Вътрешният човек“. Води месечната рубрика „Истинската история“ на списание „Космополитън“, която е посветена на езика на тялото. Д-р Глас е работила с много актьори от Холивуд, носители на „Оскар“, помагайки им да усвоят определени модели на езика на тялото и на интонацията за някои от най-известните им роли.  Д-р Глас е автор на четиринайсет книги, включително и на бестселъра „Отровните хора: десет начина, по които можете да се справите хората, превръщащи живота ви в ад“, и на една книга, посветена на езика на тялото, озаглавена „Знам какво си мислиш: четирите кода за тълкуване на поведението на хората, които ще ви помогнат да подобрите качеството на живота си“, преведена в целия свят.

Арт & Шоу
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.