Биволъ: Какво иска българското „Поколение П“?

Протестиращи издигнаха искания – „Без партии и монополи“. Въпросът е – с какво? Снимка: Национален протест срещу безобразията в България, страница във Фейсбук

„Пълно и окончателно освобождение от всичко“* – с тази чегеваристка формула, позната от романа на Пелевин „Поколение П“ започнаха протестите срещу монополите.

Това включваше национализация, народен съд, смъртни наказания за виновните и прочее. Наред с тези атрибути на севернокорейската власт протестиращите искаха и някои съвсем капиталистически чудеса: намаляване на сметките, разбиване на монополите,  работеща съдебна система, граждански контрол над управлението и всичко да се реши сега и тук.

В тази какофония се чуваха и разумни гласове. Биволъ се постара да компилира сборен продукт от конкретни и изпълними искания с различни източници: предложения на протестиращи, елементи от програмата на Гражданска Инициатива „Справедливост“, от Сдружението за Оптимизиране на Правосъдието и Администрацията СОПА, от Николай Колев – Босия и от личния ни опит на журналисти, сблъскващи се с корупция и гьонсуратлък във всички нива на управлението.

Получи се нещо като програма от осем точки за повече прозрачност и отчетност, към която има икономическо приложение, пипнато от експертна ръка. Преди около месец го раздадохме на всички, които ни питаха за съвет и се върнахме към нормалния режим на работа срещу корупционерите и гьонсуратите.

Вчера текстът беше публикуван в прокламация-програма на Отвореният обществен съвет във Варна. Удоволствие е да видим, че тази компилация вече влиза в публична употреба. Ние също я публикуваме, за да не влезе в някоя партийна програма, което ще си е чиста злоупотреба. Единствените, които могат да претендират за авторство тук са хората от българското „Поколение П“. П като Протест, но и като Промяна.

ПЛАТФОРМА ЗА ПРОЗРАЧНА ДЪРЖАВА, ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

Има една изключително сериозна предпоставка за започване на чисто – ЛУСТРАЦИЯТА. Анализът на процесите, довели до уродливото разпределение и концентрация на собственост и ниското качество на живот в България е еднозначен: трябва забрана за служители и агенти на комунистическата Държавна Сигурност, както и за членове на висшата партийна номенклатура да заемат публични длъжности. Забрана за период от поне 20 години. Съпротивата на цялата политическа класа срещу лустрацията ще е истерична.

Точка първа: ЛУСТРАЦИЯ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Обща идея: Последните три правителства бяха служебни – назначени от службите. Агенти на ДС докараха Симеон от Мадрид. Агент Гоце акушира на Тройната коалиция, офицери от ДС контролираха до последно агент „Буда“. Без лустрация сега, следващите три правителства също ще бъдат назначени от службите.

За да има лустрация трябва да се въведе конституционен текст, който да върже ръцете на ченгетата в Конституционния съд, а самата лустрация да се въведе в специален закон.

През годините службите са натрупали достатъчно информация за организираните престъпни групи. Вместо да я четем в грамите на американските посланици, тези папки трябва да се разсекретят, а Прокуратурата да започне веднага работа.

Правосъдието иска време, но отварянето на досиетата и папките ще има моментален ефект за обществен и икономически катарзис. Както българските граждани, така и чуждестранните ни партньори ще си направят изводите кой кой е в днешната българска политика и икономика и ще остракират ченгетата и бандитите.

(1) Промяна в Конституцията чл.6, ал. 2, за да разреши ограничаването на права за съпричастните към престъпни, човеконенавистни режими като комунизма;

(2) Промяна на Закона за отваряне на досиетата за пълно и моментално отваряне на целия архив на Комисията по досиетата за гражданите;

(3) Разсекретяване и публикуване на всички разработки на ЦСБОП/НСБОП/ГДБОП и ДАНС свързани с организираната престъпност. Това не е информация, която застрашава националната ни сигурност, за да бъде класифицирана като държавна тайна 15 или 30 години. Тайната е в интерес единствено на престъпните групи и корумпираните политици, които са ги закриляли през годините.

Точка втора: РЕГЛАМЕНТИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

Обща идея: Еднозначни правила, при които по-трудно се лъже и краде. Тези на вид малки промени ще гарантират правото на всеки един гражданин да осъществява пряк контрол върху работата на институциите, ще се търси пряка и лична отговорност от държавните служители.

Въведено в нов член в Конституцията:

(1) Всеки има право на регламентирано управление;

(2) Функциите и отговорността на управляващите са строго определени;

(3) За всеки акт на държавен или местен орган има определени със закон:

1. процедура и срок за изпълнение;

2. субект, вид и реален минимален размер на индивидуалната отговорност за неспазването на процедурата и срока;

3. субекти, процедура и срок за иницииране на отговорността.

(4) Нормативните противоречия се обявяват за противоконституционни;

(5) Конституционният съд действа по инициатива на всеки български гражданин, орган на законодателната, изпълнителната или съдебната власт, или орган местното самоуправление.

Точка трета: РЕМОНТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

Обща идея: В българските условия на политическо търгашество чисто мажоритарният избор може да доведе до двупартийна система и още по-уродлива търговия с волята на избирателите. Ето защо по-добрият вариант е силен межоритарен елемент при запазване на пропорционалната система.

(1) Намаляване на броя на депутатите на 120;

(2) Силен мажоритарен елемент при избора на депутатите:

1. задължителна преференция в партийните листи, без праг за тяхното пренареждане;

2. един депутат – една листа;

(3) Инициатива за референдум със 150 000 подписа;

(4) Възможност за отзоваване на народни избраници: депутати и местна власт;

(5) Ново райониране на МИР за избягване на диспропорциите. Създаване на МИР Чужбина за изчистване на деформациите от изселническия вот.

(6) Елиминиране на мъртвите души от избирателните списъци (чрез активна регистрация или друг механизъм)

Точка четвърта: РЕМОНТ НА СЪДЕБНАТА И ПРАВООХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

Обща идея: Над магистрата не е само Господ, а Народа, който го избира и контролира така, както избира и контролира законодателната власт:

(1) Пряк избор на съдии, прокурори, шефове на РПУ;

(2) Пряк избор на ВСС от съдиите и прокурорите с отделни квоти;

(3) Ефективен граждански контрол на ВСС чрез граждански борд;

(4) Ясна отговорност и строги наказания за съдебен произвол;

(5) Деклариране от магистратите на принадлежност към тайни организации (масонски и др.)

(5) Въвеждане на психотест за магистратите (прокурорите например имат право да носят оръжие без да минават психотест).

Точка пета: ПРОЗРАЧНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ И РАЗХОДИ

Обща идея: Който иска да се крие и да има тайни не може да търгува с данъкоплатците. Всички разходи – публични и в интернет.

(1) Конституционна забрана Държавата и общините да извършват всякакви сделки, да сключват договори и да влизат в съдружия с икономически субекти, чиито собственици физически лица не са публични (ограничение за офшорките);

(2) Kонституционна забрана за тайни клаузи и търговски тайни в публичните договори (като се почне от договорите за газ, ток, ядрено гориво, през обществените поръчки, до покупката на консумативи и тоалетна хартия);

(3) Всички разходи на публичната администрация – публични! Да бъдат публикувани в Интернет до седмица след извършването – (дори и тези за тоалетна хартия, бланки, консумативи, метли и т.н);

(4) Разсекретяване и обнародване на всички енергийни договори с български и чужди доставчици, минали и действащи, без изключения;

(5) Разсекретяване и обнародване на всички приватизационни и концесионни договори без изключения;

(6) Публикуване онлайн на всички процедури за продажба, замяна или промяна на статут на държавни земи с ясно обозначаване на страните – фирми или физически лица.

Точка шеста: ПРОЗРАЧНА И МОДЕРНА ДЪРЖАВА И АДМИНИСТРАЦИЯ

Обща идея: Прозрачна държава – защитени граждани. Администрацията да служи на гражданите, а не обратното. Преки и електронни транзакции между администрацията и гражданите и обслужване на едно гише.

(1) Въвеждане на ефективен граждански/потребителски борд към всяка държавна Комисия и Агенция;

(2) Конституционно фиксиран принцип на мълчаливо съгласие на администрацията, когато е сезирана от гражданите;

(3) Конституционна забрана за отказ на обществена информация за гражданите (освен при държавна тайна свързана с националната сигурност и следствена тайна);

(4) Конституционно закрепен принцип на еднократно събиране на информация от гражданите и икономическите субекти – ако информацията е налична в една администрация, другите администрации са длъжни да я изискат служебно, а не да карат отново гражданите да я попълват и да плащат за прием на документи;

(5) Преработване на Закона за достъп до обществена информация: съкращаване на сроковете, премахване на всички основания за отказ освен държавната тайна, тежки санкции за администрацията, която отказва да спази ЗДОИ;

(6) Преработване на Закона за личните данни: повече прозрачност за публичните фигури и държавните служители;

(7) Премахване на ограниченията за достъп до Търговския регистър въведени при ГЕРБ;

(8) Анулиране на договорите на администрацията и местната власт с търговски банки и създаване на банка Обществен Трезор, която да обслужва напълно безплатно всички преводи и плащания на административни и местни такси от гражданите;

(9) Фиксирана със закон разходосъобразност на всички административни и местни такси: абсурд е формуляр с цена 2 стотинки да се продава за 1 лев.

(10) Одит на разходите за (неработещо) електронно правителство от 15 години насам. Отстраняване на всички доставчици виновни за забавянето и максимално бързо въвеждане на работеща система от успешни държави като Естония.

Точка седма: РЕВИЗИИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

(1) Ревизии на всички сделки с държавни земи за последните 23 г.;

(2) Ревизии на всички приватизационни и концесионни договори за последните 23 г.;

(3) При установени нарушения – санкции и обвинения за нарушителите:

1. Разваляне на опорочените сделки;

2. Конфискация, а не национализация на обектите на нарушенията (земи, предприятия, активи). При национализация могат да осъдят държавата;

Точка осма: ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАЦИИ И МЕРКИ ЗА РАСТЕЖ

Обща идея: Твърдо и безкомпромисно антимонополно законодателство. Облекчаване и насърчаване на малкия и средния бизнес. Електронно управление и елиминиране на ненужна администрация. Запазване на борда и недопускане на финансова дестабилизация.

Приложение 1

ИКОНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

България има 2 основни и взаимно свързани икономически проблема, които постоянно се задълбочават:

Проблем 1 – Нарастваща бедност, дори и сред работещите българи;

Проблем 2 – Умъртвен сектор на малките и средни фирми;

За нито един от тези проблеми не е виновен нито ЕС нито Валутния борд.

За това състояние е виновна само и единствено политиката на поредица правителства.

В състояние на световна икономическа криза нашата икономика може да започне скоростно да расте само ако малките и средни фирми започнат да работят интензивно за да генерират работни места и национален продукт.

Извод: Възможна е политика за справяне със собствени сили и с двата проблема!

До сега Държавата насърчаваше монополите и беше спирачка за малките и средни Фирми.

А трябва да е точно обратното – държавата да контролира монополите и да тласка към растеж малките и средни фирми. За това има предвидени и европейски средства.

Мерки:

– всяка административна единица да бъде финансирана проектно – Какво означава това? – Да е ясно по какъв въпрос работи, за колко време, количествено какво преследва като резултат и как го измерваме този резултат. Като престане да има нужда от тази административна единица (отдел, дирекция, агенция и т.н. я закриваме);

– Възстановяване на контрола върху държавния дял в дружества, в които е извършена „тайна“ приватизация – най-ярък пример за това е Пловдивския панаир.

– Да се преразгледат плановете за големи разходи – като разходите за военна техника – хеликоптери, изтребители и т.н.

A. Насърчаване на малките и средни фирми:

– Конституционно задължение за НС, МС и общинските администрации за съобразяване на всеки нормативен акт с интересите на малките и средни фирми. Как да стане? – Абсолютно всеки проект на закон, постановление, решение и т.н. трябва да е съпроводен с ясен икономически план за:

– Преките и косвени разходи на администрацията по него, от къде ще дойдат средствата и до какво ще доведат;

– Колко ще струва на малките фирми;

– Какъв ще е ефектът върху откриването или закриването на работни места;

– С какво подобрява конкурентната сила на фирмите.

– Поемане на отговорност за определяне на приоритетни сектори на икономиката. Това е нещо, от което 23 години всички правителства бягат. Няма модерна страна в света, която да не стимулира националните си приоритетни икономически сектори. Това не е комунизъм и не противоречи на свободната конкуренция!

– Използване на системата от европейски регулации за насърчаване на националното производство. Не е вярно твърдението, че понеже сме член на ЕС не можем да си пазим пазара от внос на некачествени стоки или стоки с дъмпингови цени. Точно обратното – всички страни членки на ЕС го правят!

– Обществен борд на всички Оперативни програми, разпределящи Евро фондове и реално гарантирана на достъп до тези фондове за малките и средни фирми!

– Ясна външноикономическа политика – намиране на нови пазари!

Б. Недопускане на финансова дестабилизация

Основна мярка – запазване на системата на Валутен борд.

В. Преодоляване на огромната междуфирмена задлъжнялост (общо задълженията на фирмите са около 163 милиарда лева, а помежду им 108 милиарда лева). В дъното на тази задлъжнялост, която е воденичен камък за малките фирми са Държавата и общините. Те не си плащат задълженията към фирмите (освен ако не са им близки). По този начин фирмите се принудени да взимат краткосрочни кредити и да правят печалби за банките.

Мерки: – нормативно задължение за плащане в срок

Г. За обществените поръчки:

– Гарантиране на достъпа на малките и средни фирми до обществени поръчки;

– Създаване на банка със специалисти извън администрацията, които да се разпределят на случаен принцип за комисиите, които оценяват офертите. Различни комисии да оценяват техническите и финансовите оферти за всяка поръчка;

– Да се даде възможност за обществени коментари към обявленията за обществени поръчки в АОП – така ще бъдат компрометирани опитите за нагласени поръчки;

Д. Някои данъчни предложения:

По различни оценки кражбите на ДДС годишно са в размер от 800 милиона до 2 милиарда лева! Това се случва само благодарение на политически и административен чадър.

Какъв е изводът? Ако се спрат кражбите на ДДС:

– Може да се намали ДДС от 20 на 18%

– Може да се намали ДДС за лекарства на 0% !

– Може да се въведе 10% или 5% ДДС за храните !

Въвеждане на семейно подоходно облагане чрез въвеждане на семеен минимален доход. Пример ако общите доходи на едно семейство са под жизнения минимум то никой от работещите в семейството да не плаща данък общ доход, независимо дали получава заплата над минималната. Това фискът може да си го позволи без да наруши финансовата стабилност.

От сайта Биволъ

* Препратка към книгите на Пелевин „Чапаев и пустота“ и „Generation P“

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.