Младежка безработица: рецептите на европейските страни

Изправени пред безработицата, която засяга средно 24,4 % от младите европейци, страните членки отдават предпочитание към различни механизми за справяне с проблема: чиракуване, финансови стимули за работодателите, обучение и други. Ето някои примери.

(В скобите са посочени данните за безработицата сред младежи и като цяло за всяка страна. Източник: Евростат от края на април)

Шампионите на чиракуването

Германия (7,5 % – %,4 %). Младежите имат право още от 15-годишна възраст на минимални доходи, броят на младите безработни е намалял два пъти от 2005 година. Първото обяснение е много слабата раждаемост: младите, които навлизат на трудовия пазар, намират по-лесно място. До такава степен, че страната изпитва недостиг на чираци. Чиракуването – 1,5 милиона младежи – е основният път (60 %) към работното място. То може да започне на 16 години, за три години, в 344 професии. Само че част, която не е пренебрежима от младежите, напускат училище без диплома или квалификация.

Австрия (8 % – 4,9 %). Близо 40 % от младежите на 15 години избират чиракуването и се подготвят три години за професия, прекарвайки 80 % от времето в предприятие. Младежите, които не намират място за подготовка, могат да се запишат в междупрофесионален център, който се управлява от града или провинцията, или пък да се подготвят в партньорски предприятия на Австрийската агенция по заетостта (AMS) в селските райони.

Дания (12,2 % – 7%). Чиракуването е ключът, който отваря вратата към трудовия пазар. Държавата дава на общините значителни средства, за да могат младежите на възраст от 16 до 24 години да поемат пътя си във всяко отношение (професионално, социално и здравеопазване). За да получат право на обезщетение при безработица, младежите трябва задължително да получат подготовка или да имат минимум 6 месеца стаж, оставайки на разположение за работна позиция. При все това някои младежи изобщо не попадат в обхвата на този механизъм.

Привържениците на „младежките гаранции“

Финландия (19,9 % – 8,2 %). Обявена през 1996 година след пик на младежката безработица, достигнала 34 %, програмата „младежки гаранции“ поема индивидуално всички граждани на страната на възраст под 25 години (под 30 години за току-що дипломиралите се) още щом се запишат в бюрата като безработни или три месеца след излизането им от образователната система. За младите имигранти акцентът е овладяването на финландския език. Програмата (60 милиона евро годишно) се изпълнява под ръководството на министерството на образованието, а за всеки индивидуален случай отговорност носят местните колективи в над 200 центрове. Според правителството тя е успешна за 80 % от младежите.

Швеция (24,7 % – 8,4 %). Страната е пионер от 1984 година на „младежките гаранции“. Агенцията по заетостта предлага на безработните от три месеца младежи на възраст под 25 години план за ориентация, след това трупане на опит (стаж, чиракуване, договор за определен срок), подготовка или помощ за създаване на предприятие. Това води до удовлетворителен резултат за 46 % от обхванатите от тази схема през 2011 година (среден разход 6000 евро). При все това въпреки големия брой дипломирани шведи равнището на безработицата сред младежите остава високо поради редица причини, сред които е разминаването между подготовката на кадри и нуждите, както и силната защита на служителите, които вече са заели определени позиции, за сметка на младите.

Специфичните отговори на кризата

Португалия (42,5 – 17,8). Планът „Младежки устрем“ бе обявен преди година и започна да се прилага с цел да се помогне на 90 000 младежи да си намерят работа или да започнат стаж. Само че от него се възползваха едва 12 000 кандидати и правителството информира намаляване наполовина на механизмите за подпомагане до частично или пълно освобождаване от вноски на работодателите и субсидиране на стажове от 80 до 100 %. Правителството си дава една година, за да подпомогне 120 000 младежи.

Испания (56,4 % – 26,8 %). В очакване на въздействието от реформата на трудовия пазар правителството представи подробно през март „15 шокови мерки“ за младежите, сред които подготовка на 450 000 испанци на възраст под 25 години, които страдат от „образователен дефицит“. Този план на стойност 3,48 милиарда евро за четири години и финансиран на 32 % от ЕС, предвижда младите хора, които създават предприятия, да запазват облагата от обезщетението си при безработица (в продължение максимум на 9 месеца). Наемането на работник на възраст под 30 години ще дава правото на намаляване на задължителните вноски с до 800 евро годишно за срок от три години.

Великобритания (20,5 % -7,8 %). Обявен през април 2012 година, механизмът „Младежки договор“ цели да съдейства за професионалното включване на младите хора. Целта му е да създаде 500 000 професионални възможности за хората под 24 години чрез чиракуване. Този план се основава на финансови облаги при наемане на младежи.

Франция (26,5 % – 11 %). За една четвърт от местата за младежи има помощи. През последните месеци влязоха в сила две нови мерки: „работни позиции на бъдещето“, насочени към малко или неквалифицираните младежи (30 000 включени при цел 150 000 през 2014 година) и „договорите на поколението“ – помощ от 4000 евро за наемане на младеж и запазването на работа на възрастен служител. Също като в Испания правителството залага в дългосрочна перспектива на развитието на чиракуването и реформата на пазара на труда.

БТА

Свят
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.