Проф. Маргарита Пешева: Иво Прокопиев и Ирена Кръстева да седнат на нова Кръгла маса – за медиите

Разговор с проф. д-р Маргарита Пешева по повод новата й книга „СЕМ: 2001-2010 г. Регулаторни практики”

Проф. Маргарита Пешева. Снимка: личен архив

Маргарита Пешева е професор във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Автор на редица изследвания в областта на електронните медии, политическия и медиен маркетинг, история на българската телевизия като: „Телевизията– политическата машина“, „Дворецът на Дедал. Опит за история на Българската телевизия“, „Телевизия в преход“, „Обърнатото огледало“ и др. От 2001 г. до 22 юни 2010 г. е член на Съвета за електронни медии и два мандата негов председател.

– Нека да започнем този разговор с един важен въпрос. Защо решихте да публикувате тази книга? Събраните в нея документални свидетелства са твърде специализирано четиво, което ще бъде интересно на ограничен кръг читатели- медийни юристи, историци и екперти, които имат интерес към регулаторната практика от близкото минало. В областта на медийната регулация няма друга такава книга, дали тя наистина ще е полезна?

– Реших,че е време да публикувам такава документална книга по няколко основни причини. Първата е строго научна. Книгата е финална част от голям научно-изследователски проект, посветен на развитието на електронната медийна среда във второто десетилетие на прехода: 2001-2010г… Втората причина е предимно емоционална. Прецених, че е време да направя своего рода реабилитация на дейността на СЕМ като сериозен регулаторен орган. Да представя публично пред медийния сектор и обществото част от свършената от мен работа и окончателно да затворя тази страница от професионалния си живот. Работата на Съвета далеч не отговаря на публично изградената представа за него като зле работещ орган, който постоянно произвежда гафове – бихте ли ми показали безгрешни органи и безпогрешни професионалисти? Постарах се да докажа това със силата на фактите и документите. Що се отнася до личния ми принос в развитието на писмената експертиза, тя е част от много обширна писмена експертна дейност, упражнявана от редица други колеги-членове на СЕМ през годините… Документалните свидетелства, които публикувам хвърлят достатъчно светлина върху интензивната експертна работа, която Съветът упражняваше през тези години. Ето защо подигравателното название „семкаджии”, с което се наричат членовете на Съвета, вероятно повече подхожда на онези, които лансираха това обидно определение в медиите, и предимно на техните господари, чиято поръчка те безропотно изпълняваха. Негативният бранд на СЕМ беше произведен съзнателно и целенасочено, той се възползва от някои негови спорни решения, но преследваше конкретни корпоративни цели.

– Бих искала да продължа с един въпрос, който си „открадвам” от първото Ви интервю, дадено в качеството Ви на председател на СЕМ, на Слави Трифонов, което също е публикувано в книгата ви – какво липсва на българските медии?

– В българските медии в годините на прехода се оформиха поне три отчайващи липси. Първата е все по-голямото отсъствие на качествена журналистика, която е посредник и изразител на общественото мнение, а не политически брокер и наемник на определена пиар агенция. Втората е свързана с подмяната и налагането на ужасно изкривен медиен образ на действителността в стила на „балканизираната” комерсиализация. Третата се свежда до тоталното рухване на професионалния морал, който трябва да е водещ императив в журналистическата работа.
Отсъствието на качествена журналистика напоследък изглежда застрашително, все по-очевидни са платените публикации, все по-натрапващи са многобройните пиар материали, все по-крещяща е зависимостта на редица медии от парите за медии, които министерствата разпределят по линия на европейските фондове. Всичко това наистина „убива” качествената журналистика, тя се маргинализира, бива постоянно изтиквана в ъгъла на медийното пространство. Медийната среда стана пъстра и широка, в нея има безспорни журналистически постижения, но и отвратителни професионални компромиси.
Изкривеният медиен образ на действителността постоянно подменя истински – с измислени събития, истински – с фалшиви медийни герои. От медиите „емигрираха” истинските герои на нацията – писателите, поетите, художниците, учените. Те всекидневно биват замествани от плеймейтки и фолк диви, манекенки, мутри и мутреси, герои на подземния свят. И ако медийният свят действително създава представата за едно общество, у нас тя е ужасно изкривена и уродлива. Обществото ни дълго боледува и няма как неговите медии да пращят от здраве. Имам усещането, че хората на духа след първите години на прехода сами се оттеглиха от тази изкривена медийна публичност, защото компанията на социалното подземие е крайно неподходяща за тях. Това коренно промени и донякъде „балканизира” публичното медийно лице на обществото. В него всеки пост на Н.Л. или откритието, че „Англия е столица на Великобритания” се оказват далеч по-интересни, от което и да е стойностно постижение.
Професионалният морал е все по-голям дефицит в новата журналистика. Количеството на платените, но необозначени публикации в последните години нараства застрашително, много журналистически материали се предлагат по поръчка и с предварително определена „гарнитура” от силните на деня. Непрекъснато сме свидетели на разследващи „журналистически разстрели”, които се правят най-вече заради икономически или корпоративни интереси. Медийните войни се превръщат в ежедневие, в журналистическа норма, която се приема в реда на нещата. Границата между позволеното и непозволеното в журналистическата професия почти изчезва.

– Къде виждате изход от тази криза в медийната област?

– Изходът, по моя преценка, е в бързото постигане на съгласие по много важни професионални въпроси, които днес кардинално разделят медийната гилдия. Постигането на това съгласие е дълъг и много труден процес, който, за целите си, може да използва различни средства – публични дискусии с участие на враждуващите медийни страни, постигане на съгласие по въвеждане на общ Етичен професионален кодекс, приет и подписан от всички, законово осветяване на медийната собственост и на фактическите собственици на медиите, въвеждане на действащ модел за финасиране на обществените медии БНР и БНТ. Но преди всичко друго е разбирането колко голяма (и опасна) е кризата в медиите, в каква степен тя допълнително „разболява” твърде болното ни общество.
Мисля, че е дошло времето за една втора кръгла маса – този път в областта на медиите, по време на която, в много труден диалог, да се изговорят всички натрупани проблеми и конфликти (икономически или професионални), и с общи усилия да се преодолеят възникналите много големи противоречия. Време е медийната общност да осъзнае, че със собствени сили и възможности трябва да сложи край на журналистическите „разстрели”. Защото с тяхна помощ тя сама „разстрелва” себе си.
На тази кръгла маса задължително трябва да седнат някои водещи фигури от днешната „медийна барикада” – например Ирена Кръстева и Иво Прокопиев. Колкото и ужасно трудно да изглежда това. Може би е време да осъзнаем, че именно медиите трябва да променят себе си и средата, да положат усилия за професионален диалог, колкото големи и тежки да са техните различия и противоречия. Медийното съгласие ще позволи по-ефективно да се упражнява силен граждански натиск за постигането на толкова нужното ни политическо съгласие. Друг изход просто няма. Трябва да признаем – медийният сектор е в дълбока ценостна криза, и той сам трябва да се справи с нея.

– Разкажете още нещо интересно от ранния период на СЕМ?

– Една от големите трудности беше свързана с наблюдението на регионалните програми. Тогава ми хрумна идеята да поискаме специализирана техника от Министерството на отбраната, като председател имах срещи с министър Свинаров и с началника на „Клубове Военна информация”. Тогава Георги Лозанов добродушно се шегуваше (цитирам по памет), че „председателката на СЕМ търси пеленгатор за осъществяване на регионален мониторинг върху програмите”. Естествено нищо не излезе от тази идея. Регионалните звена за мониторинг бяха създадени по проект по линия на програма ФАР, който СЕМ успешно изпълни.
Спомням си и друга интересна случка – предаването „Тройка на разсъмване” по радио Витоша започна като медийна провокация, ето защо имаше постоянни нарушения на установените правила в медийния закон, които се отнасяха до добрите нрави. Често в 9.00 сутринта там надълго и широко се коментираха ползите и вредите от груповия секс или фелациото. В рамките на меката регулация, освен административни наказания, правехме срещи с операторите при допуснати драстични нарушения. По време на една такава среща, директорът на радио Витоша директно обвини членовете на СЕМ (цитирам по памет) , че „сме стари, твърде изостанали и старомодни, че днешното разбиране за морал е съвсем различно, че младите хора по друг начин оценяват кое е морално и кое не. Ето защо предаването се движи напред заедно с новите представи за морално и неморално, позволено и непозволено и т.н.” Аз въобще не отрекох възрастта си, но доц. Райна Николова, която тогава едва беше прехвърлила 30 години, реагира остро като каза, че ако за Маргарита Пешева и Лилия Райчева това обяснение е донякъде логично, то за нея е съвсем нелогично – нито е стара, още по-малкото старомодна, и че представите за морал, позволено и непозволено са строго обозначени в медийния закон, ето защо подобни волни интерпретации са твърде неудачни…Добродушен смях.
И още една любопитна случка. Предаването „Сигнално жълто” по Телевизия Скат с незабравимата Албена Вулева също често прекрачваше закона. Нямаше как – поканихме собственика на Скат г-н Валери Симеонов на среща, за да обсъдим защо това предаване допуска толкова нарушения. Г-н Симеонов беше много сговорчив и по време на срещата постоянно ме убеждаваше: „Г-жа Пешева, аз Ви обещавам, че тя ще се поправи, ще видите…”. Аз, на свой ред, му казах: „Дано наистина се поправи г-н Симеонов, макар че много се съмнявам…”. В крайна сметка аз се оказах правата, тя не се поправи и напусна тази медия.

– В книгата си твърдите, че „СЕМ упражнява по-скоро „мека”, отколкото „твърда” регулация. През годините Съветът отдаваше голямо значение на превенцията – работните срещи, публичните дискусии, диалога с неправителствените организации, и по-малко – на административно наказващата дейност. Тя имаше (и днес има) важна роля в дейността на регулатора, но проблемът не е в това постоянно да наказваш един или друг оператор. А да го накараш най-сетне да прочете медийния закон, за да знае какви са неговите права и задължения към сектора и към обществото.”(с.30) Доколко тази „мека” регулация спомогна за изграждането на медийната професионална общност у нас?

– Смятам, че спомогна. Не е имало случай на поискана среща от страна на даден радио или телевизионен оператор или неправителствена организация, която да бъде отказана. През тези девет години Съветът проведе редица публични дискусии по особено важни професионални стандарти – за кеч предаванията и наложителното им преместване в тъмната част на денонощието, за „голите новини”, които грубо нарушаваха медийния закон, за речта на омразата, която нарушава принципите на радио и телевизионна дейност. От разстоянието на времето, мога да кажа, че развитието на „меката” регулация си остава едно от най-мъдрите решения на регулаторния орган. Той вложи много усилия за постоянен професионален диалог със сектора, с влиятелните медийни неправителствени организации, за развитие на корегулацията и саморегулацията. И днес това е политика на СЕМ, която смятам за правилна.

– Посочвате няколко ключови спорни решения на СЕМ през този период – прекратяване регистрацията на телевизия Ден, вписването, а след това и заличаването, по искане на Светия Синод, на регистрацията на телевизия Православие, предсрочното прекратяване мандата на двама генерални директора на БНТ – Лили Попова и Кирил Гоцев, създаването на законодателство в защита на децата от вредно медийно съдържание и острата медийно професионална и обществена реакция срещу това. Това ли бяха най-значимите трудности, с които органът се сблъска и защо се оказа толкова трудно да бъде обединено обществото около сформираната от вас позиция?

– Това бяха най-спорните решения на Съвета, по моя преценка. И най-трудните. Особено трудно беше и решението за преустановяване на телевизионните конкурси, при оттеглен честотен ресурс от страна на Комисията за регулиране на съобщенията. Големият залог беше цифровизацията, въпреки всичко тя твърде закъсня, но не по вина на СЕМ. А за да се обедини обществото около една професионална позиция, тя трябва да бъде коректно отразена от медиите. Стига те да нямат други икономически или корпоративни интереси. Всъщност основните медийни главоболия на СЕМ през годините бяха повече с пресата, отколкото с влиятелните електронни медии. Например bTV през 2002 г. не поведе война срещу СЕМ, който направи публична дискусия относно кеч предаванията и издаде задължителни указания за тяхното преместване в тъмната част на програмата. Решението на СЕМ беше обжалвано от медията на всички инстанции, но ние спечелихме делата. Тогава bTV по своя инициатива свали този формат от програмата си. Същото се отнася и за Нова телевизия – имахме големи трудности и противоречия с първите издания на „Биг Брадър”, правихме няколко срещи и разговори и с общи усилия ги преодоляхме. Но Нова телевизия не поведе война срещу регулатора, което беше вярната професионална позиция. Смятам , че и днес редките опити за непремерени атаки към СЕМ идват или от пресата или (както беше и преди) – от някои националистически телевизионни програми.

– Сред проблематичните области обръщате внимание и на скандала с досиетата на двама членове на СЕМ, което налага прекратяването на техния мандат. Действително ли досиетата се оказаха такъв проблем за българското общество? От собствените ми впечатления при разговорите с моите студенти, така т.нар. „деца на прехода”, те като че ли не му отдават чак такова значение?

– Скандалите с досиетата на двама уважавани членове на СЕМ силно подрониха обществения авторитет на регулатора. Отделен въпрос е защо тази проверка предварително не беше извършена от Парламента и от Президента, които по закон избират и назначават неговите членов? И в двата случая не ме напусна усещането, че тези досиета бяха извадени в удобния момент най-вече за разчистване на някои политически сметки. Иначе за днешните студенти, темата изглежда далечна и трудно разбираема, те се вълнуват много повече от актуалния политически живот, усещането за история им е чуждо.

– Направи ми впечатление и друго ваше твърдение относно тази хубава представа за „регулация с човешко лице”. В книгата си казвате: „оформят се два коренно различни подхода: единият стриктно се придържа към закона, като не зачита разнообразието на бързо развиващата се медийна среда. Другият, към който се придържам и аз, уважава закона, но същевременно се опитва да осмисля различието и противоречията на новите медийни практики. За мен този подход е по-модерен, защото според него регулацията е не толкова рестрикция спрямо радио и ТВ операторите, колкото въвеждането на единни правила, които те трябва да спазват.”(с. 68) Имаше ли сблъсък между тези два подхода или те взаимно се допълваха?

– Поне в началото имаше такъв сблъсък, но с течение на годините много разногласия бяха преодолeни, за сметка на това се появиха други. Протоколите на СЕМ са безценно свидетелство за трудния професионален диалог, който сме водили през годините. Имало е случаи когато сме заставали на диаметрално противоположни позиции, от което не станахме врагове за цял живот. Винаги намирахме сили да надживеем конфликтите и продължим напред.

– Сред важните теми днес продължава да стои тази за изработването на нов български закон за радиото и телевизията…

– Един нов медиен закон трябва да осмисли новите хибридни медийни пространства, които интернет създаде. Кросмедията и дигиталните онлайн практики вече позволяват едно и също медийно съдържание да се предлага на потребителя по всяко време и място и на различни крайни устройства. Днес все повече говорим за медийни съдържания, платформи и агрегатори, и по- малко- за радио и телевизия като отделни медии. Дигиталните медийни съдържания позволяват и коренно различен диалог между линейните (традиционното радио и телевизия) и нелинейните медийни услуги (видео по заявка, плати, за да гледаш).
Социологическите изследвания, които провеждаме, показват много бързо отслабване на медийните брандове и усилване на медийните съдържания и ролята на потребителя. Когато всяко съдържание от традиционните електронни медии може да се намери навсякъде в мрежата, то регулаторните ограничения на това съдържание върху традиционната платформа (радио и телевизия) започват да се обезсмислят.

Медийните съдържания се конвергират, но у нас все още е рано за конвергентен закон, който едновременно да урежда преноса на електронни съобщения и упражняването на надзор върху радио и телевизионните програми. Просто медийната среда все още не е толкова развита. По същите причини не съм привърженик и на създаването на конвергентен регулатор – той изисква много добре развит и работещ медиен сектор, с ясни правила, приети и спазвани от всички, с добре развита саморегулация и ефективно работещи етични комисии. За съжаление у нас нещата не стоят по този начин. Което не изключва известни транформации на регулаторната рамка и нейните органи. Един нов медиен закон най-сетне трябва да извади радиорекламата от обхвата на регулаторната рестрикция, защото тя не отговаря на европейските стандарти и практики. Прилагането на свръхрегулация в областта на радиопрограмите вече не изглежда уместно. Медийната регулация на телевизионното съдържание е достатъчно голямо професионално предизвикателство.
Интеграцията на дигиталните съдържания вече е толкова голяма, че е много трудно да се регулира със строги законови норми. Тук е мястото на една бързо развиваща се саморегулация, която поставя етични бариери и норми по отношение на съдържания, които грубо нарушават журналистическите принципи и професионални стандарти. За жалост наблюдаваме „клониране” на саморегулаторните етични норми, което само забавя развитието на този процес.
Това, което новият медиен закон трябва да запази и развие, е свързано най-вече с опазването на водещите принципи на медийната демокрация – недопускане на омраза и дискриминация, все едно на какъв принцип, съхраняване на свободата на словото и правото на отговор. И което е особено важно – опазване на физическото и психическото здраве на децата от вредно медийно съдържание, недопускане на порнография в програмите, съхраняване на чистотата на националния език и добрите нрави.

Нужна е и нова визия относно структурата и управлението на обществените БНТ и БНР, чието обединение в холдинг не ми изглежда добра идея. Но си струва да се обсъди дали не е необходим отделен устройствен закон за структурата, дейността и управлението на БНР и БНТ, който най-сетне да въведе работещ модел за тяхното финансиране, да промени избора на техните ръководства и обнови тяхната структура. Отделен въпрос е, че медийният сектор въобще не показва съгласие и воля за изработване и приемане на нов медиен закон. Вероятно още дълго ще кърпим и преправяме стария закон. Отдавна се лутаме в ужасно дълъг и заплетен медиен тунел, но аз оставам непоправим оптимист – вярвам, че все някога ще се измъкнем от него.

Със значителни съкращения. Виж целия текст в научното електронно списание Медии и обществени комуникации.

Арт & Шоу
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.