Три дъновистки за лятната духовна школа на Седемте езера

Беседа на молитвения връх. Снимки: Петър Кърджилов

В двореца на величествена Рила – циркусът на Седемте езера – започна подготовката за Лятната духовна школа, основана от Учителя Петър Дънов. Работна група носи вода, събира дърва, подрежда кухнята, измива съдове и казани, сглобява тоалетни и бани, почиства изворите и пътеките, връзва клековете, подготвя местата за паневритмия и концерти, за лекции, беседи и творчество.

Лятната духовна школа на Рила съществува от 1927 г., провежда се на Седемте езера всяко лято от 1 до 23 август без прекъсване, с изключение на някои години от времето на комунизма, когато властта се е страхувала от всякакви събирания на хора. В лагера на Бялото братство се събират българи от всички краища на страната, идват и гости от други страни. Всички общуват помежду си с внимание, обръщат се едни към други с думите „брат” и „сестра”. И, докато много от нас имаме представа какво се случва в дните на Роженския събор, доста по-малко знаем за живота в Лятната духовна школа на Седемте рилски езера през август.

Нека опитаме да разширим представата за него с помощта на три дами, които са сред най-редовните на летния лагер на Бялото братство. Това са Ива Янчева, учител по музика от Перник, Павлина Бояджиева, консултант по индивидуално развитие (лайфкоуч) от Стара Загора и Ивелина Елмазова, собственик на рекламна и PR агенция от Габрово.

Ива идва в братския лагер от 20 години, Павлина от 25, Ивелина от 17. И трите дами, както и всички останали, казват, че на мястото на братския лагер се чувстват най-силно като у дома си. Всяка година търпеливо чакат отново да дойде август и „да се върнат вкъщи”. Ето какво разказват те за школата в Рила и учението на Петър Дънов.
Защо хора от цялата страна и гости от други страни идват тук през август?

Езерото Близнака. Снимки: Петър Кърджилов

Ива Янчева: Да започнем от 1929 г., когато Учителя Петър Дънов е довел тук една група от около 20-30, братя и сестри. Той е знаел, че това е изключително специално място и не случайно точно тук е разположена Лятната духовна школа, която от 1930 г. се провежда всяка година. Имало е кратки прекъсвания през тоталитарния период, когато братя и сестри са идвали тайно. Идваме тук, за да се почувстваме именно себе си, да общуваме и живеем по един естествен начин, поне за тези няколко седмици от годината. Тук човек се чувства свободен и щастлив сред силната енергия и красота на мястото, сред добрите, разумни и усмихнати хора, с които общува.

Павлина Бояджиева: Идвала съм и сама на Рила, както и с други групи, била съм и в други планини, но има нещо много специфично, нещо уникално, което не може да се усети на друго място по света и сред други групи. Това, което Учителя ни е завещал, тази фина духовна енергия, която присъства в братството може да се почувства само тук. За нас това е мястото, където се свързваме най-силно с тази висша космична енергия, която ни вдъхновява, която ни дава вътрешна сила, прозрение да работим върху себе си и да се развиваме. Това, което натрупваме тук, ни е го ползваме през цялата година в нашето всекидневие.

Ивелина Елмазова: За мен идването на Рила е като да очакваш да изгрее слънцето и да е светло през деня. Мога да направя следното сравнение: всички онези 11 месеца през годината са като едно живеене на изкуствено осветление. Истинското осветление го получавам именно в този близо един месец, когато имам шанса да живея сред хора, които са на едно друго вибрационно ниво, на друго духовно ниво, и чието израстване е много по-различно от това на хората, с които си заобиколен там, където живееш, работиш и се реализираш, независимо какъв си и какво правиш. Тук няма значение кой какъв е, откъде е, на колко години е, с какво образование е, колко езика владее, до колко е материално обезпечен, какво знае и какво не знае. Тук хората идват с душата си, защото намират една светлина, която я няма никъде. Имам шанса да пътувам на много интересни места. Била съм в Индия, в Перу, на много свещени места по света, срещала съм хора с различни духовни практики и учители, но това което има тук на Рила не може да се сравни с никое друго място. Мисля, че това е най-силно енергийното място на света. Не случайно Учителя говори за седемте свята и сравнява всяко езеро тук с един от тях. Той казва много интересни неща в беседите, които са достъпни за всички в интернет. Не случайно тук идват хора с различна вяра от цял свят.

Паневритмия на Трилисника. Снимки: Петър Кърджилов

Учението на Петър Дънов не е религия, то е начин на живот и светлина в пътя ти, независимо по кой път вървиш и какво изповядваш. Тук хората живеят по братски в един много  широк смисъл на думата. Сега присъствате на подготовката на Лятната духовна школа, където хора от цялата страна доброволно идват, за да подготвят пребиваването на онези хора, които са понякога хиляди през август. Те ще дойдат кой за два, кой за седем или повече дни, за да запалят онзи огън, който съхранява в душата усещането да бъдеш над материалните неща. Това е Рила за мен – едно зареждане с космическо гориво за цялата година.

Какво точно представлява учението на Петър Дънов? То не е религия, но се основава предимно върху Християнството. В повечето беседи той говори за Исус Христос, за християнските светци, цитира Библията и поръчва на учениците да прочитат определени пасажи от Светото Евангелие.

Ивелина Елмазова: Учителя казва на своите ученици, че те трябва да познават свещените книги. Учението наистина е въз основа на Християнското учение, но то е свързано с много неща, които други религии и велики учители са проповядвали във времето. Тоест, Учителя не дели нещата, той говори и за Будизма, за много неща, които са важни за развитието на човечеството в неговия духовен път. Той надгражда нещата и ги обединява по един много широк начин, който отделни църкви и духовни структури в днешно време не възприемат, защото тук няма ограничения. Това, което ми харесва най-много в учението е ученето на любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта, идеята че човек може да се прояви и реализира наистина, когато носи любовта в себе си. Харесва ми свободата, която Учителя дава – той нищо не забранява, а просто те оставя свободен по пътя на любовта и разума да проявиш себе си, развивайки онези качества, които са вложени във всеки един човек, който иска да бъде човек с главно ‘Ч‘ – да не работи само за себе си, а и за другите.

Добре ли е да се учи вероучение в училище и трябва ли то да бъде само върху Православното Християнство или е по-добре да обхваща различни религии и учения?

Почивка с пъпеш. Снимки: Петър Кърджилов

Ива Янчева: Не зная как ще прозвучи, но аз мисля, че функцията на религиите затихва. Те са изиграли своята роля във времето и сега намирам дори че те пораждат само конфликти и противоречия, защото все още сме свидетели на това как хора се избиват и то на верска основа. За мен точно това е най-силното в учението на Учителя, че то е над религиите. То не стъпва на религия, а на всичко онова, което е божествено, вечно, изначално и от тази висота човек вече не се ограничава само с една религия. Затова, според мен не трябва да има вероучение изобщо, защото България по закон е православна държава, но тук живеят много хора с различни вероизповедания и дори такива, които са вярващи, без да определят себе към каквато и да било религия. Така че нека всеки да бъде свободен да намери пътя към Бога, без да му се вкарва в главата точно определена религия. Що се отнася до музиката на Учителя, тя непременно трябва да присъства в програмата, защото това е един изключителен метод за трансформация, за повдигане на духа, за радост ако щеш. А ние имаме изключително много нужда от тези неща в живота си, и ако на тях обръщаме внимание, а не на враждите и това, което ни разделя и противопоставя един на друг, предполагам, че Земята ще е най-прекрасното място за живот. Така че децата в училище трябва да се учат да укрепват духа си, но не с религия, а с музика.

Отворена ли е Лятната духовна школа към хора, които искат да развият своята духовност? Какви са условията да дойдат тук и как могат да се приобщят?

Ива Янчева: Разбира се това учение добива все по-голяма мащабност и популярност не само в България, а в целия свят и постоянно расте броя на хората, които проявяват интерес. За тях е важно да дойдат тук и, макар че ни е не можем да познаваме всички, които имат интерес към Учителя и към учението, обществото е отворено. Няма как да затваряме вратите и да пускаме само познатите. Когато подписваме с МОСВ и Национален парк „Рила“ всичките документи, за да може да се проведе Лятната духовна школа, имаме изисквания за спазване на определени правила, защото мястото на което се намираме е защитена територия и зона с ограничено човешко присъствие.

Беседа на молитвения връх. Снимки: Петър Кърджилов

Затова една от точките в правилника ни е някой да те познава и препоръча. Ако обаче дойде човек, когото никой не познава, даваме възможност той сам да се определи с поведението си. Ако то е в разрез с правилата и живота, който водим тук, бива помолен най-учтиво да освободи територията на лагера. Всички разумни братя и сестри винаги са добре дошли.

Как протичат дните в Лятната духовна школа? Какво включват заниманията на Седемте езера?

Павлина Бояджиева: Всяка сутрин посрещаме изгрева на Молитвения връх – пеем, произнасяме заедно молитви, формули и слушаме беседа. После пием топла вода, която е много полезна за здравето, някои закусват и се подготвяме за паневритмия. Всеки ден градските братски групи се редуват в приготвянето на вегетариански обяд за всички останали. Готвенето започва с песни рано сутринта. След паневритмия може да се помогне с носене на вода за кухнята, събиране на дърва, или да се отиде на разходка до някой от върховете на циркуса.

Подготовка за обяд. Снимки: Петър Кърджилов

Следобед имаме разнообразна програма с различни събития – концерти, лекции по астрология, педагогика, екология, групи по рисуване, астродрама, ботаническа екскурзия с НП „Рила“, уроци по пеене и свирене. Всяка година, обикновено на 17 август, организираме почистване на циркуса на Седемте езера, на съседния циркус и на най-натоварената пътека от х. „Рилски езера“ до ез. „Бъбрека“. Преди празника на 19 август правим бдение, което продължава три денонощия на Молитвения връх, като на всеки час групите се сменят. Участието навсякъде разбира се не е задължително. В осем вечерта имаме наряд, на който присъстваме всички. След наряда се регистрират пристигналите в същия ден. В най-горещите часове на деня и през вечерта обикновено четем словото на Учителя. Лягаме си рано, за да станем навреме за изгрева.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.