Кабинетът „Борисов” в последния си миг подари държавни имоти, сред тях летище край Бургас

Имало още имоти за крадене от държавата. Ударно ги прехвърлят на общини, управлявани от ГЕРБ, в нарушение на процедурите

Хангар в бившото военно летище в с. Равнец край Бургас. Снимка: блог avioravnets.wordpress.com

На последното си заседание кабинетът в оставка на премиера Борисов е прехвърлил ударно големи държавни имоти на общини, управлявани от ГЕРБ. Сред тях са сгради и терени край Бургас, Созопол, Айтос, Димитровград, Пловдив и др. (виж по-долу списък по точки от дневния ред на заседанието на кабинета).

Най-големият имот е бившото военно летище в с. Равнец край Бургас, чийто терен е над 3,5 млн. кв. м или над 3500 декара, с 50 сгради на него (които се рушат), с обща застроена площ над 17 449 кв. м. Този държавен имот става общински, община Бургас и кметът на ГЕРБ Димитър Николов ще могат да правят с него каквото поискат, много по-лесно да продават, преотстъпват, да внасят като апортни вноски в дружества и т. н. Всичко това скрито зад мъгляви благовидни планове за благото на общината.

Откакто правителството е в оставка, работи усилено по прехвърляне на държавни имоти на общини, управлявани от ГЕРБ. Това става в нарушение на нормативно утвърдени правила – без процедура на съгласуване с министерствата, в нарушение на чл. 32, ал.1 от Устройствения правилник на Министерския съвет. Или пък, в някои случаи има най-малко нарушение на изискването на същия правилник за 10-дневен срок за съгласуване – тоест той е съкратен на няколко часа или до 1-2 дни. В такъв срок практически е невъзможно администрациите в съответните ведомства да реагират и да дадат становище по същество.
Тази спешност лишава държавата от възможността да направи преценка доколко конкретното разпореждане (дарение) на държавни имоти е съобразено с държавния интерес. А това е основната цел на съгласувателните процедури.

Постройки в закритото военно летище в с. Равнец край Бургас. Снимка: блог avioravnets.wordpress.com

Въпросът е, защо е това паническо бързане и нарушаване на правилата от правителството в оставка, след като процедурите могат да се движат нормално и да бъдат довършени от служебното правителство?
Освен ако причината е, че разпореждането с държавните имоти от страна на сегашното правителство може да не бъде възприето от следващия кабинет като нещо в интерес на държавата. И така да бъдат засегнати нечии партийни или икономически интереси…

Прехвърлянето на имоти се вижда в Информационната система за правна информация в сайта на Министерския съвет – само в дневния ред на последното заседание на МС в оставка на 25.01.2017 г. са предвидени 10 точки за прехвърляне на имоти.
Всъщност, тези и всички останали решения от дневния ред на това последно заседание на МС са взети в нарушение на споменатите изисквания за процедури на съгласуване според правилника на Министерския съвет, което се вижда от сканираните към преписките по решенията документи. Такова е положението и с почти всички решения взети от МС в оставка в последните му заседания, а и преди това.
В нито един от тези случаи не е направен опит имотите да бъдат предлагани на други държавни ведомства и институции, преди да бъдат прехвърлени на общини. Нито е направен опит да бъдат продадени на търг, както изисква законът за държавни имоти.

Постройки в закритото военно летище в с. Равнец край Бургас. Снимка: блог avioravnets.wordpress.com

Най-фрапантен е случая с решение № 43 от последното заседание на кабинета в оставка от 25 януари 2017 г. Според него поради отпаднала нужда на Министерството на отбраната държавен имот от 3  524 487 кв. м незастроена площ и 50 сгради с площ 17 449 кв. м на военното летище в с. Равнец се прехвърлят към община Бургас. Летището е затворено окончателно 2002 г. Оттогава сградите, някои от които нови, по на 10-ина години, са изоставени.

Става дума за огромен имот. За него е имало заявено писмено желание от Министерството на икономиката да му бъде предоставен за изграждане на индустриален парк, тъй като имотът е на стратегическо място до Бургас, на 19 км от центъра, на няколко километра от бургаското езеро.
Кметът на Бургас пъргаво се включва в започналата процедура и заявява намерение в този имот да направи …същото. Откраднал идеята? Започналата процедура от Министерството на икономиката е спряна, за да отиде целият имот в общината и кмета на Бургас. Дали защото те ще защитят по-съвестно държавния интерес? Или защото по-лесно и пъргаво могат да се разпореждат с този имот като общински, да правят врътки, каквито с държавен имот не може?

Пистите на закритото военно летище до с. Равнец край Бургас. В далечината отзад се вижда рафинерията Лукойл Нефтохим. Снимка: блог avioravnets.wordpress.com

И кметът и общината първоначално заявяват същите инвестиционни намерения. Така кабинетът на Борисов приема, че държавният интерес към имота отпада и приема, че интересът на общината е по-важен. Само че инвестиционни намерения на общината влизат в противоречие с режима на държавните помощи и свързаната с тях нормативна уредба. Затова в последният момент, в последните часове на кабинета, когато имотът е прехвърлен, кметът на Бургас се отказва от заявените инвестиционни намерения за имота и вече го иска за реализиране на дейности, свързани с „трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение”…  Без нищо конкретно всъщност за какво му е този имот.

Така вече не е ясно какво точно ще прави общината с дареното от държавата. Резултатът е, че тя се лишава от огромен имот, за който само допреди няколко месеца е имала сериозни инвестиционни и стратегически намерения, за да го подари на община Бургас. С бързане на всяка цена, в последния момент, в последното заседание на кабинета „Борисов 2”, като последна точка от дневния ред, без никакво съгласуване с компетентните ведомства, както изисква правилникът на Министерския съвет.
Същото е и с другите изредени в дневния ред имоти край морето и др. За всеки от тях може да се направи разследване и да се види, че става дума за улесняване на прилапването им.

Помещение в закритото военно летище в с. Равнец край Бургас.Снимка: блог avioravnets.wordpress.com

Ще се заеме ли служебното правителство да възстанови на държавата тези набързо раздадени имоти? Готово ли е „да извади на светло” и други подобни врътки с държавни имоти?
Това може да стане, като служебното правителство изиска от Министерството на икономиката например документите за инвестиционните намерения за летището край Бургас и причините, поради които министерството се отказва от намеренията си.
Също така да изиска от Министерството на отбраната (като доскорошен собственик на имота и вносител на предложението за прехвърлянето му на общината) документи за процедурата по прехвърляне на имота на община Бургас. Защо министерството на отбраната и кабинетът са предпочели да подарят имота на общината пред инвеститорския интерес на държавата?
След като месеци наред процедурата е била блокирана заради противоречия между режима на държавните помощи и инвестиционните намерения на общината за имота, защо въпреки това той е прехвърлен на община Бургас буквално в последните секунди на правителството на Борисов, в нарушение на нормативните изисквания?

Порталът на закритото военно летище в с. Равнец край Бургас. Снимка: блог avioravnets.wordpress.com

Поради неспазване на правилника на Министерския съвет, министерството на отбраната (като вносител) може да започне процедура по отмяна на решението по т. 43 от заседанието на МС от 25.01.2017 г.
Още повече, че собствеността не се прехвърля автоматично с решението на кабинета, а едва след като се подпише договор между кмета и областния управител, както е посочено в т.4 от решението.

Служебното правителство би могло да проучи и отмени и други решения на кабинета „Борисов 2”, които са взети в нарушение на нормативите и са против държавния интерес.

(Виж тук и тук блогове с повече снимки от закритото летище – avioravnets.wordpress.com и ivankolev.com)

Из дневния ред на последното заседание на Министерския съвет от 25 януари 2017 г.:

Т.10. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС;
Т.11. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН;
Т.12. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, ГР. СОФИЯ;
Т.17. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ;
Т.28. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Т.29. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО;
Т.30. РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА „РИБНИ РЕСУРСИ” ЕООД – СОЗОПОЛ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА
Т.35. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И А БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ВНАСЯНЕТО МУ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД – СОФИЯ
Т.40. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС
Т.43. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС;

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.