Корупция, монопол или защо новата учебна година пак ще започне без учебници

Б.р. – публикуваме отвореното писмо на издателя Пламен Паскалев, което повдига важни въпроси за корупцията и нарушенията при издаването на учебници.

Уважаеми колеги, докога? След Общото събрание повдигам въпрос, който засяга голяма част от гилдията ни и отношенията между различните фирми. Действително в Етичната харта на българските книгоиздатели, книгоразпространители, литературни агенти и преводачи се говори за „честна конкуренция, взаимно доверие и уважение с цел запазване авторитета на бранша“. Говори се за регламентиране на „основните принципи“ на взаимоотношенията между издателите и книгоразпространителите. Чл. 1 гласи, че взаимоуважението и взаимно зачитането на правата между участниците в книжния сектор е основна ценност. Чл. 2 ни убеждава, че пазарната конкуренция трябва да се води почтено и толерантно и т.н. Повдигам този въпрос, защото смятам, че практиката на няколко от големите български учебникарски постоянно и грубо нарушава тази Етична харта.

Бихме желали да Ви запознаем със сигнали за нередности, свързани с процедурата за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти, която се провежда съгласно ЗАКОН за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г., НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г. Издадена от министъра на образованието и науката и заповеди РД09-1858/16.11.2016 г. и РД09-1982/12.12.2016 г., издадени от министъра на образованието и науката.

При контактите ни с редица училища в страната получаваме информация, че:

Масовост е придобило явлението от ръководството на едно училище да се заявява, че всички учебници в даден клас и дори в цялото училище ще са на едно определено издателство. Обичайно е това да се оправдава с неверните доводи, че така доставката и организацията били по-лесни, а учениците били едностилни. По този начин напълно се потъпква правото на всеки учител да избира учебника, по който ще преподава.

Провели сме частни разговори с директори, на които сме обещали пълна конфиденциалност и неразкриване на източника, и те ни запознаха с действаща от години схема за получаване на комисионни срещу избиране на учебниците на конкретни издателства (обичайно в пълен комплект по всички предмети). Издателствата се „отблагодаряват“, като превеждат даден процент от сумата на поръчаните учебници обратно към училището, под формата на спонсорство от подставени фирми или лица. Честа практика е директорите да усвояват тези суми, като купуват на името на училището различни предмети и ги употребяват за лично ползване.

Имаме редица сигнали, че като търговски представители и автори на издателските групи:

a) „Klett Lernen und Information“, „Анубис“, „Булвест 2000“ и
б) „Просвета София“ АД, „Просвета Плюс“, „Просвета АзБуки“, „Просвета Либри“,

в много градове официално или неофициално работят и агитират държавни служители: в РУО, директори, учители и дори служители на МОН. Същите издателски групи, с активна помощ на гореспоменатите държавни служители, организират под различен вид и форма нерегламентирани частни събирания с учители, на които предстои да бъдат оценители на внесените проекти за учебници и учебни комплекти. На тези събрания с учителите се провеждат преждевременни и неодобрени от МОН „обучения“ и „консултации“. Намират се форми, под които учителите да получават различни „подаръци“ (говорим за лаптопи, електронни дъски и др. скъпи и примамливи предмети) и обещания за парични поощрения при определен избор на учебници, а понякога и предварително под формата на „консултации“.

Същите издателски групи, съгласно НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г. Издадена от министъра на образованието и науката, трябва просто да разпространят проектите на учебник или на учебен комплект под формата на готово книжно тяло до всички училища, в които учебният предмет се изучава. Вместо това те доставят до всички училища по няколко броя от съответния проект, доставят безплатно с тях и по няколко броя от бъдещи свои издания на тетрадки и други учебни помагала, които не са предмет на оценяване, а предстои да се продават на свободния пазар.

По този начин нарушават Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Забранява се всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им, Чл. 34. (1) Забранява се осъществяването на нелоялна конкуренция, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се прекратяват или се нарушават сключени договори с конкуренти и (5) Забранява се предлагането или даването на добавка към продаваната стока или услуга безвъзмездно или срещу привидна цена на друга стока или услуга… от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.52 от 8 Май 1998г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007 г.

Практиката да се подаряват значителни количества учебници и учебни помагала на учителите, които преподават по съответния предмет в даден клас, е незаконна и напълно неприемлива. Учителите до такава степен са свикнали с тези „подаръци“, че ги очакват като нещо напълно нормално. Учителите работят за държавата и единствено тя има функцията и задължението да закупи необходимите им за подготовка на преподаването книги и да им ги предостави по съответния служебен ред.

А тези „подаръци“ са противозаконни не случайно. Учебници се правят не само от богати групировки. По наредба учебници могат да се правят и от малки фирми и дори от самите автори – без да се минава през издателство. За да бъде осигурена нормална конкуренция продуктите не могат да се подаряват в огромни количества, защото по-малките фирми и отделните автори просто не разполагат с такива средства. И от тях не се очаква да разполагат с такива, а да са експерти в своята област и да създават добри учебници.

Подобен е случаят и с практиката от страна на големите издателски групи да се предлагат безплатни обучения и безразборно да се раздават квалификационни кредити. Обученията на учители са изключително отговорна дейност, подлежаща на специален режим на лицензиране в МОН и отговорна за квалификацията на всички български преподаватели. Всяка сериозна обучаваща организация е инвестирала значителни средства в получаване на ISO сертификат, привличане на качествени експерти-лектори, подготовка и организация на стойностни обучения. Абсолютно несериозно и цинично е да се предлагат уебинари и семинари без никакво заплащане, а на тях вместо обучение – учителите да получават рекламни фирмени лекции и всякакъв вид примамливи обещания с цел – закупуване на учебници от съответната фирма.

Големите издателски групи умишлено и без логични доводи лобират за оставане в НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. на текстове, водещи до излишни огромни разходи при конкурсите, очевидно с цел финансово обезкръвяване на конкуренцията. Те правят това с ясното съзнание, че това тяхно поведение ще доведе до започването на новата учебна година без учебници.

Забележително е и абсурдното ценообразуване на двете големи издателски групи. На първо място от години прави впечатление, че цените на двете фирми в голяма степен съвпадат, което е нагледен пример за съгласувана незаконна търговска практика. В момента, при поръчките за новите учебниците наблюдаваме завишаване на цените при учебниците, където липсва сериозна конкуренция и огромно намаляване на цените там, където конкуренцията е сериозна. Отново целта да се обезкръви финансово конкуренцията на по-малките фирми е повече от прозрачна!

Издателство „Архимед 2“ намира позицията на ръководството на АБК по тези въпроси за напълно пасивна, дори нещо повече, за безмълвна подкрепа на съществуващите позорни практики. „Пазарната конкуренция трябва да се води почтено и толерантно“, наистина ли? Когато някои от монополистите придобият огромната част от пазара на новите учебници – всички тези думи ще бъдат напразни. По тази причина сме сезирали прокуратурата и работим усилено за осигуряване на сериозни доказателства на следствието, което вече е в ход. Молим всички колеги, които разполагат с каквито и да било доказателства по повдигнатите въпроси, да се обадят в изд. Архимед 2. В близките дни, след съгласуване със следствието, ще бъдат приети и следните мерки:

1. Сезиране на КЗК.
2. Национална пресконференция за информиране на медиите и представяне на част от доказателствата.
Оставаме в очакване ръководството на АБК да обясни на издателите на учебници какво точно прави по въпроса, че пазарната конкуренция трябва да се води почтено и толерантно? Защото ръководството на МОН (на което не му е точно това работа) вече взе отношение и изпрати писмо (макар и доста дипломатично, но все пак е стъпка в правилната посока)…

Арт & Шоу
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.