В енергетиката се задава погрешният въпрос

Възобновяемите източници не могат да покрият растящото търсене на енергия в света

Слънчева електрическа централа. Снимка: Снимка: Солар репауър

Да перифразираме Томас Пинчън** – ако се задава погрешният въпрос, няма значение какъв е отговорът. В наши дни светът изглежда съзнателно структурира енергийните си проблеми по начин, при който се избягват правилните въпроси и следователно, верните решения.

Напредъкът на човечеството е неразривно свързан с развитието на моторизираната енергия, задвижвана от изкопаеми горива. За съжаление тези ресурси са ограничени и при тях се отделят странични продукти със сериозно въздействие, най-вече въглероден диоксид, който може да представлява съществена заплаха, тъй като задълбочава климатичните промени.

Логичен отговор може да бъде ограничаване на потреблението на енергия и неблагоприятните му странични ефекти. Модерният, изискващ използването на много енергия, начин на живот обаче изглежда неприкосновен. Според доклада International Energy Outlook световното търсене на енергия ще се увеличи с 48 % между 2012 и 2040 година.

Индивидуалният автомобил, задвижван от бензин, дизел или електричество, вече изглежда е изконно право. Комфортът, осигуряван от климатиците, се счита за жизненоважен. Новата дигитална икономика поглъща около 10 % от електроенергията в света, което е еквивалентно на енергията, използвана за осветление по цялата планета през 1985 година. Вместо да поставят под въпрос тези незадоволими апетити, хората насочват вниманието си към намирането на нови ресурси или преминаване към възобновяеми източници на енергия. И при двата подхода обаче има специфични рискове и нито един от тях не отговаря на правилните въпроси.

Експлоатацията не нетрадиционни петролни залежи носи
значителни рискове за околната среда, както показа катастрофата
от 2010 година с платформата Deepwater Horizon. Фракингът и
извличането на петрол от битумни пясъци изискват големи
количества вода за извличане, транспорт и преработка на
суровината.

Процесът може да замърси подземните води и
водоносните пластове и се налага отпадните води да бъдат
съхранявани и преработвани. Фракингът освен това увеличава
потенциалните емисии на метан. Тежките петролни и битумни пясъци
имат по-голямо съотношение на въглерод към водород, заради
което при използването им се отделят по-големи емисии на
въглероден диоксид.

Възобновяемите източници имат много предимства пред тези
методи. Те обаче имат и значителни ограничения и недостатъци.
Единствено слънчевата енергия има потенциала някой ден да замени
изкопаемите горива. Другите възобновяеми енергийни източници
като вятъра са твърде специфични от географска гледна точка или
са трудни за преобразуване, за да бъдат икономически конкурентни
в близко бъдеще.

При всички тях има проблеми, свързани с
неравномерната им наличност, което ги прави неподходящи за
основно производство на енергия. За разлика от традиционните
енергийни източници най-благоприятните места за добив на
„зелена“ енергия често са далеч от потребителите, което води до
необходимостта от преустройство на вече съществуващата енергийна
инфраструктура, включително електропреносната мрежа.

Възобновяемите източници също така имат по-малка енергийна
плътност. Въглищата, в зависимост от качеството си, осигуряват с
50 % до 100 % повече енергия от дървата, които заместват.
Петролът и газът осигуряват три до шест пъти повече енергия
спрямо въглища със същото тегло.

Биогоривото етанол обаче има с 30 % по-малка енергийна
плътност от бензина и с 12 % по-ниска от дизеловото гориво.
Ограниченият пробег на електрическите автомобили между отделните
презарежданията също отразява този проблем.

В много случаи държавните мерки, които целят насърчаване на
възобновяемата енергия, имат значителни негативни ефекти.
Биогоривата например често се използват, за да бъдат изпълнени
задължителните цели за енергия от възобновяеми източници в
развитите страни.

При производството на биогорива обаче за напълването на един
резервоар от 25 галона (1 галон е равен на 3,78 литра – бел.
прев.) на автомобил с висока проходимост е необходима царевица,
достатъчна за прехраната на един човек цяла година. Зърното,
използвано за задвижване на автомобили в САЩ, се равнява на
количество, което може да изхрани 400 милиона души. За да бъде
постигната световната цел за производство на етанол, 10 % от
зърнения добив в света трябва да бъдат пренасочени от употреба
за хранителни нужди към горива или пък да бъдат намерени големи
допълнителни поземлени площи, което може да оскъпи храните с 40 %.

Поради всички тези фактори потенциалът на възобновяемите
източници за намаляване на емисиите често е надценен, като се
игнорира истинската им цена. За добив на енергия от вятъра са
необходими стоманени кули, произведени от метал, стопен в
захранвани с въглища коксови пещи или дъгови пещи, за които е
необходима електроенергия, произведена от въглища или газ.

Необходими са също турбинни перки от пластмаса, синтезирана от
суров петрол, добит чрез дизелови или дизелово-електрически
двигатели. Нови насаждения за биогорива изискват допълнително
разчистване на земя, което води до обезлесяване. Емисиите от
промененото използване на земята, торовете и транспорта могат
напълно да неутрализират ползите от биогоривата.

Истинският дебат за енергетиката трябва да бъде структуриран
по различен начин. Отправна точка може да бъде това да се
установи какви енергийни източници са на разположение, да се
изчисли устойчивостта им и след това енергийното търсене да се
оформи около тези ограничения. Това може да означава да
пожертваме удобството на личните автомобили за обществен
транспорт или неефективните големи домове в предградията за
по-малки апартаменти, разположени близо до работното ни място.

Може да означава също правилно определяне на цените на
енергията, при което се отчитат дългосрочните ефекти (например
изчерпването на суровините) и съпътстващите продукти (като
въглеродни емисии).

За съжаление при общество, прекалено много заето с
индивидуализма и убедено, че технологията може да разреши всички
проблеми, ще установим, че подобни решения имат неприятен вкус.
Ударението върху запазването и подобряването на жизнения
стандарт означава, че всички ще продължат да предпочитат лесните
отговори на погрешните въпроси – по принцип и особено, когато
става дума за енергетика.

БТА

*Сатяджид Дас е бивш банкер, автор на редица книги, когото
Блумбърг определи за една от 50-те най-влиятелни личности в
света във финансовата сфера за 2014 година.

**Томас Рагълс Пинчън – американски писател, един от
най-изтъкнатите представители на американския постмодернизъм от
втората половина на 20 век.

Здраве, Наука & Tex
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.