Любка Георгиева: Хора без радиатори се обаждаха да питат кога ще пуснем парното

Не може всичко в дяловото разпределение да се реши изведнъж и абсолютно точно, твърди експертката от енергийното министерство

Любка Георгиева. Снимки: авторката

Любка Георгиева е експерт по топлотехника с 30-годишен стаж в бранша. В момента е началник на управление ”Топлоснабдяване”в Министерството на икономиката и енергетиката и член на борда на директорите на софийската Топлофикация

– Г-жо Георгиева, хората са недоволни от сметките за парно. Ще се наложи ли нова промяна на Наредбата за топлоснабдяване?

– Две неща се промениха. Първо – заплащането на енергията. Преди се заплащаше цена за енергия и цена за мощност. Сега нямаме двукомпонентна цена, потребителите заплащат само една цена. Промени се и начинът на разпределение на енергията между потребителите в една сграда.
Преди живеещите в сградата избираха примерно 30% от енергията да се разпределя като излъчена от инсталацията и те се разпределяха между всички в съотвествие с кубатурата на апартаментите. Тоест този дял се водеше като някакъв постоянен разход в сградата. Останалата енергия се разпределяше в зависимост от това кой как си е включвал радиаторите, тоест според показанията на разпределите върху отоплителните тела. Но се получи парадокс. При 30 % за “сградна инсталация”, ако в блок с 20 апартамента, само в два са работили радиаторите, на тях трябваше да се начисли 70% от енергията, влязла в сградата. И хората да плащат енергия, която не могат да изразходват.
В момента няма сградна инсталация в София, която да работи на пълната си проектна мощност. Потреблението на енергия се вижда от количеството газ, което е изразходвано и по количеството енергия, което е продадено.

– И какво показват данните?

– Ако преди 2 години топлофикацията е продавала близо 6 млн. Мвтч топлинна енергия, днес тя продава 4 млн., въпреки че има присъединени нови сгради. Това означава, че всички сгради ползват по-малко енергия, отколкото са ползвали преди 5 години. Има сгради, които работят с 20% от мощността на инсталацията.. И това е заради регулирането.

– Но нали затова бе въведено дяловото разпределение и бяха сложени вентили на радиторите, за да можем да ги затваряме, когато ни няма вкъщи, да пестим и плащаме само за топлината, която сме потребили?

– Системата за топлоснабдяване се регулира три пъти. Един път се регулира в източника, тоест в теца. Втори път – в абонатната станция и трети път – с термостатните вентили на отоплителните тела. И така се получи, че има сгради , които работят с 20% от мощността, която е реално исталирана с отоплителните тела.

– Не може да задължите хората да не си изключват радиаторите… Не трябва ли абонатната станция да затваря влизането на повече от нужната енергия в сградата, когато потреблението силно намалее?

– Влиза по-малко енергия. Но една абонатнатна станция не може да се ограничи до нула. Почти до нула. Затова централизираното отопляване на сградата се прави от абонатна станция, защото то топли цялата сграда. Не можеш да го направиш за един човек. И ако при проектирането и строителството на сградата са предвидени 100 единици мощност за цялата отоплителна инсталация, 20 единици от тях са предвидени да се излъчват от тръбите. Но когато в блока влязат 60 единици топлина и частта, излъчена в тръбната инсталация, се променя. Енергията, излъчвана от тръбите се променя много по-малко, отколкото се променя топлината, която се излъчва от радиаторите.

– Но с промените в наредбата за топлоснабдяване трябваше да се отчетат и различните топлинни характеристики на най-горните и на крайните апартаменти. Ако хората на последния етаж са си махнали радиаторите или са спрели парното, по вертикалните тръби до тях не идва топлоносител. А те трябва да плащат за сградна инсталация, въпреки че не се топлят и дори играят роля на въздушна възглавница за останалите?

– Отчитането на частните случаи може да стане с развитието на наредбата. Не може всичко да се реши наведнъж и абсолютно правилно. Всички тези неща са елементи на топлотехнически изчисления, които могат да влязат след много анализи и след решение на живеещите в сградата как да елиминират по-студените зони, които се получават. В немската наредба за топлоснабдяване няма такива коефициенти, които да отчитат различните топлинни характеристики за жилищата. В швейцарската ги има от 2 години. Но в Швейцария имат дялово разпределение от 50 години, а чак сега го правят. Всеки документ за начина на разпределение на енергията в една сграда може да се развие. Ние го правим стъпка по стъпка. Така променихме начина на определяне на процента за сградна инсталация, когато заради решението на хората да студуват, за да пестят, се получиха аномалии в разпределението. Когато една сграда се преохлади, тя харчи повече енергия, отколкото ако всички в сградата ползват по малко.

– Тоест излиза, че е по-изгодно хората да завъртят вентилите на 2 или на 3. Имате ли някакви изчисления? Правено ли е изследване – например да се сравнят две еднакви сгради като в едната вентилите на всички радиатори се поставят на 3, а в другата да се включват и изключват?

– Не сме възложили такова изследване. Но сме включили в наредбата възможността за енергийното обследване, което гражданите могат да възложат да им бъде направено. Когато разбереш какво е състоянието на сградната инсталация, на цялата останала част от всички тръби, по които се носи топлоносителят до отделния радиатор, можеш да предприемеш мерки, за да намалиш потреблението си. И да реши сградата дали ще се отоплява с парно или ще мине към друг начин на отопление. Защото за никого не е полезно в една сграда двама души да се топлят, останалите да не искат…

– И да плащат?

– Да. Но имахме такъв случай – хора живеят в апартаменти, които се водят със свалени радиатори, но се обаждат по телефона и питат защо не е пуснато парното.

– Наистина ли има такива случаи?

– Да. Защото практически те се топлят, когато има парно в сградата. Плащат 20 лв. на месец за сградна инсталация, а температурата му е 10-12 градуса. А навън е минус 2-3 градуса. И фактически те се догряват с електричество. Но има вътрешни апартаменти, които са пломбирали или махнали радиаторите, с 18 градуса… и могат въобще да не ползват допълнително енергия. Една такава наредба не може да реши всички частни случаи. Тя трябва да даде принципите.

– Но наредбата би трябвало да даде възможност да се решават и частните случаи… Например живеещите в блока могат да решат да премахнат щранга в баните, да изолират вертикалните щрангове или да предприемат топлотехнически мерки за по-точно определяне чрез различни коефициенти участието на всеки апартамент в сградната инсталация?

– Последният проблем – щранговете в баните. Разбира се, може да ги махнат или да сложат автоматичен вентил долу в абонатната станция и да ограничат подаването на топла вода по тези тръби. Вентилът ще се затваря и ще се регулира подаваната там топлина. Защото, когато има нерегулирани участъци – а това са точно тези щранг лири – на практика в тях отива страшно много топлина. Защото като затвориш радиаторите си, влязлата в сградата топлоенергия трябва да отиде някъде – и тя отива именно в щранглирите и по вертикалните общи тръби. Тя просто се премества там. А абонатната станция изключва топлоподаването, когато вън е плюс 12 градуса.

– Но регулаторът на абонатната станция не затваря ли притока на топло, ако вътре бъдат затворени повечето радиатори и рязко намалее потреблението?

– Не може абонатната станция да регулира абсолютно всичко. Просто не може. Тя не може да се самозатвори.

– Тогава възможно ли е справедливо отчитане на потребената енергия?

– Радиаторът е все едно една електрическа печка. Само че на тази печка й подаваш вода, а не електричество. Тя не може да излъчи 10 мвтч при положение, че възможността й е да има два. Не може да му разпределиш 10 мвтч при положение, че възможността му е да отдели два. Може да му начислиш 3, 4, но не 10. При разпределението търсим да слезем до допустимата граница на потребление, което човек трябва да плати за този радиатор.

Любка Георгиева. Снимки: авторката


– А тези загуби, които могат да се получат – пак входът трябва да ги плати, тоест останалите апартаменти. Как е в другите държави в Европа?

– Там твърдо между 30 и 50% от общата енергия, влязла във входа, се разпределя между всички. Там обаче тази сума се определя на принципа, че това са разходи на топлоснабдителното предприятие за поддържане на системата. Така определят долната граница, че с плащането на енергията за сградна инсталация да се покриват постоянните разходи на предприятието. И се взимат 30 или 50%, като ги определя предприятието. То само си решава колко да е този процент. Останалото се разпределя между потребителите според ползването. Но там няма откачени радиатори. Никъде в тези страни няма свалени радиатори.
И у нас Законът за енергетиката забрани да се свалят радиатори.

– Фирмите за дялово разпределение ли следят дали се увеличават свалените радиатори?

– Следят.

– Но нищо не правят?

– Какво да направят? Ако се е пробил радиатор, зорлем не можеш да го оставиш. Но този процес на демонтиране на отоплителни тела е намалял.

– Какво става с изравнителните сметки? Всъщност нали с тази наредба се ограничи времето за рекламация и искане да се преработват изравнителните сметки на сградата до 3 месеца?

– Все още има непредадени изравнителни сметки. Но няма да има проблем , защото топлофикациите са се разбрали с фирмите. Заради закъснението на наредбата някои фирми по-бавно въведоха софтуерните продукти. Едни от фирмите работят с подизпълнители, други предпочитат да си правят сметките сами, за да си поемат отговорността за точността, защото програмният продукт е нов. Но фирмите са обещали до 15 ноември да предадат всички изравнителни сметки.

– Доц. Калоянов от Техническият университет твърди, че се получава голямо изкривяване в измерването и сметката, ако разпределителите не са поставени на точното място върху радиатора?

– Ако уредите на всички радиатори в сградата са монтирани на еднаква височина, няма проблем. Защото за всички е допусната една и съща грешка – еднакво отклонение от мястото, където трябва да се постави уредът. Но ако са поставени на различна височина – тогава има. В този случай абонатите трябва да поискат проверка.

БългарияИнтервю
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.