Г-жо Фандъкова и общинари – кога ще отворите Витоша за софиянци? Зависи само от вас по закон

Пълнят планината с автомобили, заради неработещ Княжевски лифт и спрени и ограничени автобусни линии

Самотни туристи качват пеш към Черни връх. Зад тях в далечината се виждат спрените влекове и лифтове на Витоша. Снимка: e-vestnik

Отворено писмо до Йорданка Фандъкова, кмет на София и общинските съветници на Столичен общински съвет:

Като жител на град София се обръщам към вас с призив да изпълните правата и задълженията си по българските закони и да подобрите достъпа на жителите на София до Природен парк Витоша.
Към настоящият момент жителите на столичния град са с ограничен достъп до природния парк вследствие:

– Неработещ Княжевски лифт.
– Липса на редовен градски транспорт до центровете Алеко и Златните мостове в работните дни.
– Недостатъчен градски транспорт през почивните и празничните дни.

Този ограничен достъп води до увеличено използване на леки автомобили за достъп до планината или до отказване на софиянци да излизат в планината.

С настоящите предложения припомням следните ваши правомощия и възможности:

1. Единствено в правомощията на кмета на столичния град е възможността да задължи един собственик на неработещо съоръжение да го подмени съгласно разпоредбата на чл 195. ал. 4  на ЗУТ – „В случай че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване.“

или да го премахне съгласно  чл.195 ал.6:

„Кметът на общината издава заповед за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.“

Призовавам кметът на София г-жа Й. Фандъкова да назначи комисия по чл.196 за да установи състоянието на всички наработещи лифтове и влекове разположени на територията на Столична община в ПП Витоша, необходимите ремонтни и възстановителни дейности, както и дали те не са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, и дали създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение.

Според проучванията на общественото мнение*, 75% от жителите на София смятат, че възстановяването на Княжевския лифт е най-подходящото решение за подобряване достъпа до Витоша.

2. Обръщам се към общинските съветници от Столичния общински съвет да възстановят ежедневният градски транспорт до хижа Алеко и местността Златните мостове. Това може да стане само с тяхно решение.
Обръщам тяхното внимание на следните факти добити от едногодишен мониторинг* на посетителите в планината:

40% от всички посетители, посещават Витоша в работните дни, когато няма градски транспорт до планината.

Заради липсата на градски транспорт, жителите на София са принудени да ползват личните си автомобили, което е видно от проучването на общественото мнение за начина по който достигат до гражданите.

Достъпа до център Златните мостове е особено затруднен, което е видно от едногодишното преброяване на автомобилите* по различните пътища във Витоша:

Направление Алеко                   – 23 499

Направление Златните мостове – 68 934

3. Само общинските съветници със свое решение могат да направят градският транспорт до Витоша удобен. В момента той не е такъв според 44 % от столичани. Оптимизирайте съществуващи маршрутни линии на масовия градски транспорт (повече спирки, удължаване на маршрута, сгъстяване на графика) и така подобрете достъпа.

Тези три прости действия са от вашата компетенция, г-жо Фандъкова и г-да общински съветници, и могат да бъдат предприети само ако вие имате воля за това. Няма нужда да чакате планове за управление или промени на закони, достъпа на софиянци до Природен парк Витоша зависи само и единствено от вас.

С уважение,
Тома Белев
Жител на София

– – – –
* Данните използвани и цитирани в писмото са от:

1. Социологическо проучване на  общественото мнение с цел отразяване  на обществените нагласи и разбирания във  връзка с предстоящата актуализация  на Плана за управление на ПП „Витоша”.  Документът е разработен във връзка с изпълнението на Обособена позиция №2 „Извършване на социологическо проучване на общественото мнение с цел отразяване на обществените нагласи и разбирания във връзка с предстоящата актуализация на плана за управление на ПП „Витоша” от обществена поръчка с предмет „Извършване на социологическо проучване и мониторинг на туристопотока“, съгл. договор №ОПОС-03-105/02.01.2014 г. между Дирекция на Природен парк „Витоша“ и ДЗЗД „ЕСТАТ – Онлайн сълюшънс“, в състав ЕСТАТ ООД и Онлайн сълюшънс ЕООД
2. Преброяване на пешеходците и превозните средства на входните точки на парка  по сезони (проведено в периода 14.12.2013-13.12.2014 г.) проведено за нуждите на актуализация на ПУ на ПП Витоша

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.