ПИБ отговаря на e-vestnik по повод статията за откраднатия милион, който беше осъдена да върне

Бел. ред. – Публикуваме без редакторска намеса получения по мейла отговор на Първа инвестиционна банка по повод статиите: „Първа инвестиционна окончателно осъдена за откраднат 1 млн. от сметка на клиент. Но никой не съди крадците“ и „БНБ прикрива кражби от сметки на клиенти. Дъщерята на Хампарцумян е шеф на отдел, който проверява банките“. Ще публикуваме отделно коментар по темата, поради любопитния характер на отговора – няма кражба, всичко е точно и т. н.

Централата на Първа инвестиционна банка. Снимка: архив

***

Право на отговор

Уважаеми г-н Бакалов,
По повод Ваши публикации в сайта www.e-vestnik.bg [1] със заглавие „Първа инвестиционна окончателно осъдена за откраднат 1 млн. от сметка на клиент. Но никой не съди крадците“ и „БНБ прикрива кражби от сметки на клиенти. Дъщерята на Хампарцумян е шеф на отдел, който проверява банките“, бихме желали да направим следните уточнения, за да могат вашите читатели да получат обективна и пълна информация относно разглеждания случай.
Още в самото заглавие на едната публикация вие заявявате, че правният спор между Първа инвестиционна банка АД и фирма „Кулинар Еърпорт Център“ АД, с предишно наименование „Кулинар“ АД, е за „ОТКРАДНАТ 1 МЛН. ЛВ.“ Подобно твърдение е невярно и подвежда читателите. Между страните никога не е имало спор за „ОТКРАДНАТИ“ средства, нито съдът, на която и да е от двете инстанции, на които се е водило делото, се е произнасял по такъв спор. Предмет на спора между двете страни е оспорена трансакция на основание чл. 57 от ЗПУПС;
Дело по реда на НПК с участие на Първа инвестиционна банка АД, във връзка с претенция на „Кулинар Еърпорт Център“ АД, не се е водило. Въпросното дело бе водено по реда на ГПК;

Разглеждане на дело пред Върховен касационен съд не е имало, тъй като съдът със свое  Определение от 28.07.2017 г. НЕ ДОПУСНА касационно обжалване на решение;
Оспорването на извършени трансакции и отговорността на банката и клиента по изпълнение на рамковия договор за сметка са разписани в Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/. Оспорването на трансакция не е необичайна практика, както за операции извършени в банките в страната, така и във всички банки в страните членки на Европейския съюз. От водения между страните спор, съдът не е установил нередност или  компрометираност в системите на банката за електронно банкиране, поради което твърдение за „компрометираност“ и „ненадежна“ е неоснователно;
Банката е изпълнила наредена от оправомощен ползвател (в случая ОТ ЛИЦЕ, КОЕТО Е ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО) упълномощен от другите двама членове на съвета на директорите лице да извършва самостоятелно банкови операции, чрез системата на виртуален банков клон на банката, и подписало нарежданията с издаден на негово име Квалифициран електронен подпис /КЕП/;
Банката е приела пълномощни за регистрация във виртуален банков клон и оправомощаване на члена на съвета на директорите на дружеството самостоятелно да се разпорежда със средствата по сметките, като е извършила необходимите за целта проверки. Приетите от банката пълномощни са били редовни от външна страна, придружени с превод, легализация  и потвърден подпис на преводача от Министерство на външните работи на Република България, дирекция „Консулски отношения“. При наличие на посочените заверки от оправомощените за това органи, банката не е имала основание да откаже регистрация на дружеството до виртуален банков клон;
Банката не е имала основание да счита, че оспорените трансакции са неразрешени, предвид че същите са потвърдени от законен представител на дружеството и подписани с издаден КЕП, на който той е автор;
Титулярят на сметката, получател на средствата, е известен и виден от представеното по делото като доказателство платежно нареждане. Към момента няма данни по образувано по сигнал на „Кулинар Еърпорт Център“ АД досъдебно производство, следствените органи да са установили наличие на основания към получателя на средствата да му бъде повдигнато обвинение, нито че има данни това лице да е извършител на оспорените нареждания;
В банката е представено пълномощно от двама от  членове на съвета на директорите на „Кулинар Еърпорт Център“ АД с предишно наименование „Кулинар“ АД, с упълномощено лице Бисер Борисов, но с правомощия единствено това лице да подаде искане от името на представляващите за регистрация на дружеството във Виртуален банков клон на банката и да определи като оправомощен ползвател с права да се разпорежда самостоятелно със средствата на дружеството  един от членовете на съвета на директорите, за което също е представено пълномощно от други двама от членовете на съвета на директорите. За пълномощника Бисер Борисов не е представяно в банката пълномощно с права да се разпорежда и оперира със средства от сметките на дружество „Кулинар Еърпорт Център“ АД;
“Първа инвестиционна банка“ АД осъществява търговска дейност на територията на Република България, където официалният език е българският език.  Всички документи, които са съставени в чужбина на чужд език, се превеждат на български език от заклет преводач, който носи отговорност за достоверността на превода. Подписът на преводача се потвърждава от дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи, с което се удостоверява, че преводачът е вписан в регистъра с право да осъществява преводи. В общите условия на банката изрично е договорено оформлението и необходимите заверки и превод на документи, съставени в чужди държави и на език, различен от българския. Всички посочени условия са били изпълнени;
Адвокат Бисер Борисов няма регистрация във виртуалния клон на банката. Упълномощено лице, на което да бъде направена регистрация във виртуален клон на банката с право на активни банкови операции, е членът на съвета на директорите на дружеството ищец;
Платежните нареждания, извършени през профила и регистрацията на дружеството ищец, са извършени не на 02.08.2011 г,, а на 08.08.2011 г. и са наредени и подписани с КЕП, издаден на името на члена на съвета на директорите на дружеството;
Проверката от страна на БНБ е извършена въз основа на Заповед на подуправителя на БНБ, управление „Банково“, като проверката е протекла съгласно План за надзорна проверка и работна програма за надзорна проверка. В констативния протокол, за резултата от проверката, проверяващият екип подробно са посочили предприетите от тях действия, датите на посещенията в банката и документите, които са изискани и прегледани в хода на проверката. Банката не е изразявала становище до БНБ, единствено е изпълнила изискването за предоставяне на документи, правила, процедури, които са представени в указания от БНБ срок. Считаме тези факти за важни и необходимо да бъдат изложени на Вашите читатели, за да бъде представена по най-обективния начин конкретната ситуация.

С уважение,
Първа инвестиционна банка АД

(Бел. ред. – още по темата за ПИБ – Могат да ти откраднат парите от сметката, а банката да вика – всичко е точно)

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.