Петър Мутафчиев: Хората да могат да се оплачат, като им искат подкуп…

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев е роден през 1961 г. в град Първомай. Инженер-металург от Химикотехнологичния и металургичен университет, специалност “Добив на черни метали”. От 1988 г. започва работа в системата на БДЖ в Завода за спирачни съоръжения, като през 1993 г. е назначен за директор на завода.
През 1991 г., когато е избран за общински съветник от листата на БСП в община Първомай, започва политическата му кариера. Член е на Висшия съвет на БСП. От 1997 г. е народен представител в 38-то, 39-то и 40-то Народно събрание. Бил е заместник-председател на Комисията по транспорт и телекомуникации в 39-то Народно събрание. От 16 август 2005 г. е министър на транспорта.

– Г-н Мутафчиев, какво ще правите с корумпираните служители? Видяхте какъв сериозен проблем създадоха на държавата тези двамата от фонда за пътищата.

– Ще направя това, което се прави в момента. Една стройна система на контрол на отделните звена, които са свързани с реализацията на проектите. Същевременно трябва да има добра връзка между службите за борба срещу корупцията. Виждате, че системата, която е създадена до този момент дава резултати.

– Какви резултати, след като Европейският съюз ни спира европарите заради корупция…

– Залавянето на местопрестъплението на двама държавни служители, които са участвали в корупционна схема, е доказателство, че се работи за ограничаване на корупционните практики.

Министър Мутафчиев в новата мотриса „Сименс“, с която разходи журналисти из страната. Снимка: авторката

– Вие сте един от тримата управляващи фонда. Ще предложите ли заедно с финансовия министър Пламен Орешарски и с министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов някакви нови мерки срещу корупцията? Ако не беше изтекла информация, май нямаше да хванат двамата подкупни чиновници от фонд „Републиканска пътна инфраструктура“?

– Всички министерства имат най-малкото свои сайтове, в които всеки български гражданин може да подава пряко сигнали за корупционни практики. Виждате, че МВР непрекъснато огласява по телевизията телефони, на които могат да се подават подобни сигнали. Това е много важна връзка между обществото и държавната власт, за да може да се реагира бързо на подобни случаи. Защото знаете, че участници в този процес са както представители на държавната администрация, така и представители на обществото. Мисля, че това е един от най-важните елементи в борбата с корупцията – хората да могат да се оплачат, когато им поискат подкуп, пари, за да им свършат работа, услуга… Оттам нататък всичко останало е организация, за да се пресече явлението.

– Получавали ли сте подобни сигнали на вашия сайт?

– Сериозни корупционни сигнали до този момент не са постъпвали на сайта на Министерството на транспорта. Има информация за конкретни нарушения на служители за недобро обслужване. Веднага сме ги проверявали.

– Може ли да се загуби сигнал за искане на подкуп? Или просто да не стигне до вас?

– Няма възможност да се премахва информация от сайта. Той е направен с добра защита и информацията задължително достига до хората, които се занимават с него.

– Случаят с директора на Агенция” Пътища” и неговия брат, с подкупите на двамата служители, ще извади ли отново наяве дебата кое министерство да управлява пътищата?

– Не бива непрекъснато да се поставя въпросът към коя структура да бъде фондът. Вие знаете, че новата структура, която беше изработена на база на препоръки на ЕС, изхождайки от това, че фонд “Републиканска пътна инфраструктура” е краен бенефициент (получател) на две програми. Програма “Транспорт” , на която управляващо е Министерството на транспорта и програма “Регионално развитие”, управлявана от Министерството на регионалното развитие. Министерството на финансите е координиращият орган на всички програми в страната. Така че това е добър вариант. Ако има проблеми в изпълнителските функции на Агенцията, това не е проблем на самото управление на фонда. Причините трябва да се търсят другаде. Ако е необходимо да се направи “преструктуриране”, ако трябва да се вземат мерки за подобряване на административните връзки между отделните звена на фонда. Това са въпроси, които засягат изпълнителското управление. Не мисля, че в този момент трябва отново да поставяме на политическата сцена въпроса към регионалното или към транспортното министерство да бъде, или към Министерски съвет Агенцията.

Снимка: Булфото

– И все пак, къде е мястото на пътищата?

– Вие знаете моето становище за необходимостта от единство при изработване на транспортната инфраструктура. Трябва да гарантираме интермодалност на транспорта (възможност за гъвкаво използване на различните видове транспорт), към която Европа се стреми. Но и сегашният троен управителен съвет дава тази възможност, тъй като министерството на транспорта има възможности да предложи политика по програмата за ремонт, рехабилитация и строителство на пътища. След борда на директорите, програмата трябва да бъде одобрена и от министъра на транспорта.

– Какви пари спира Европейската комисия заради корупционния скандал?

– ЕК е препоръчала на министерството на финансите да се въздържаме от плащане на проекти, които са с финансиране от европейските фондове. И да не се сключват други договори докато не се установят причините и има ли конфликт на интереси във фонд “Републиканска пътна инфраструктура “.

– Колко са проектите, на които се спира финансирането?

– Проектите са по три финансови меморандума по Програма ИСПА, по които фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ е изпълнителна агенция. Това са 4 пътни участъка от проекта “Транзитни пътища 3”, автомагистрала „Люлин“, която има даден старт на строителство и супервизия и проекта за техническа помощ за подготовка на пътни участъци по трансевропейските транспортни мрежи. По тези проекти Агенция “Пътища” има сключени договори и ги изпълнява.

– Какъв е проблемът, ако няма плащане по тях?

– Когато строителят е издал фактура, инженерът я е сертифицирал и ти я предадат, обикновено по договор има определен срок, в който трябва да платиш на изпълнителя. За нашия случай с “Щрабаг” (б. а. – австрийската компания “Щрабаг” беше изпълнител на проекта за разширение на летище “София” и на новия пътнически терминал) този срок беше 52 месеца. Ако не платиш, започват да текат лихви…

– На “Щрабаг” наложихте ли някаква санкция и те върнаха ли парите на българската държава като неустойка за закъснението и дефектите при изграждане на пътническия терминал на летище “София”?

– “Щрабаг” имаха към нас претенции и искания за 20,5 млн.евро, ние към тях – за 10,5 млн. евро, които според някои консултанти не са толкова неоспорими. Взаимно се отказахме от претенциите и с това завършихме проекта на стойност, която е сертифицирана от инженера.

Министър Мутафчиев в кабината на мотрисата. Снимка: Булфото


– Какво е вашето становище за винетната система и за начините за набиране на средства за строителство и подръжка на пътищата?

– По този въпрос водим дебат, включително в ръководството на фонда. Трябва да изхождаме и от позициите, засягащи бъдещото изграждане на магистрали. Защото една евентуална ТОЛ система е съобразена именно със строителството на аутобаните. Ясно е едно – че в никой случай няма да се допусне дублиране на винетна с ТОЛ система. Това би усложнило взаимоотношенията между ползовател и представителите на държавата, които се грижат за пътната инфраструктура. Не трябва да има никакви притеснения. Промените в Закона за пътищата, които се правят за синхронизацията му с европейската директива, разбуни доста духове. Политиката, предложена още през 2004 г., имаше задача да определи различни начини, по които могат да се събират таксите. А с наредба на Министерския съвет, и това е посочено в член 7 на закона, се определя точно коя система действа. Това беше политика, предложена от предишното правителство. Тогава аз като депутат бях един от противниците в самия закон да е включена системата. Сега имено поради този принцип, който е заложен в закона, е пренесена европейската директива и раличните начини за плащане на пътните услуги.

– При възможността да се използва електронна винетна система , не се ли връщаме много назад във времето с ТОЛ- таксите за магистралите?

– При ТОЛ системата се плаща за изминато разтояние, а при винетната – за изминало време. ТОЛ системата може да бъде и много модерна. Примерно, когато с джи пи ес се отчита конкретното разстояние, което си изминал по първокласните пътища…

– Ще се строят ли съоръжения за ТОЛ система на магистрала Тракия?

– Нали ви казах, че има различни форми. Единият вариант е да се използва старата практика с поставяне на ТОЛ-колони и заграждения. Има и австрийска практика, при която отчетът на километрите става с електронни карти и засичане с чипове. Има и GPS система, която може да се използва, за да се наложи ТОЛ системата .

– Ние имаме ли вече ориентация каква система ще използваме?

– В момента фонд “Републиканска пътна инфраструктура” е подготвил задание за избор на консултант, който да предложи най-добрата система за България. Разработката на консултанта ще бъде обсъдена във фонда, в Борда на директорите и след това най-добрата система ще бъде предложена в наредба на Министерския съвет. Преди това обаче тя ще бъде обсъдена с бранша.Тази година трябва да решим каква трайна система за пътна такса да се избере за България. Ще се обсъди до каква степен новите по-модерни системи за отчитане са съвместими с общо европейската система, която ще бъде изградена след 2012- 2015 г. в общността.

– Ако пътувам с колата си от Видин през София до Бургас да не се наложи да платя винетка за пътя от Видин до София и ТОЛ такса за магистралата от София до Бургас?

– Няма. В закона ясно е казано, че видът на таксите, които се плащат, се определя от правителството с наредба. Няма никакъв проблем по отношение на дублирането на таксите. Ние имаме наредбата за 2008 г., таксите са ясни, винетките са разпечатани. Няма ТОЛ система, която да бъде въведена през 2008 г. Всяка промяна на наредбата се съгласува с бранша на превозвачите. Така че напълно можете да бъдете спокойни, че подобни съмнения са неоснователни.

– “Щрабаг” ще ремонтира ли ръкавите на новия пътнически терминал на летище София, които не работят?

– През декември миналата година подписахме Споразумение с “Щрабаг”за приключване на проекта и отказ от взаимни претенции. Към Споразумението има списък с 12 дефекти, които “Щрабаг” се ангажира да отстрани до месец май. Неработещите климатици на два от ръкавите също са включени в списъка. Всеки дефект е остойностен, тоест е определена сумата за отстраняването му. 1,5 млн.евро от средствата за изграждането на терминала сме задържали като банкова гаранция. Споразумяли сме се, че ще приемаме всеки отстранен дефект с протокол, подписан от изпълнителя“Щрабаг”, инженер-консултанта холандската фирма „Нако“, летище София и от Изпълнителна агенция към министерството на транспорта, която управлява проекта. Като се подпише такъв протокол се смята, че дефектът е отстранен. Ако не се подпише, ние ще удържим от банковата гаранция стойността за поправката и сами ще отстраним дефектите.

– Кога ще бъде готов паркът край летище “София”?

– До края на годината проектът за ландшафта на летището трябва да бъде завършен.

БългарияИнтервю
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.