Доколко вредят с излъчването си смартфоните и мрежата им

Илюстрация: Нюзуик

 

Ограничавайте времето, което прекарвате с мобилен телефон, поставен до ухото ви или близо до друга част на тялото – това съветва американското издание Cancer.org („Рак”). Български специалист по електроника посъветва същото в интервю за e-vestnik и препоръча използване на слушалки със или без жица (виж тук).

Американското издание публикува множество популярни и обяснителни статии за канцерогенни въздействия. В статии за мобилните телефони и мобилната мрежа се обяснява какво е радиочестотната радиация, как въздейства и се посочват досегашни изследвания.
В следващите редове са извадки от статии в американското издание:

 

Клетъчните (мобилните) телефони стават широко достъпни през 90-те години. Оттогава, нараства непрекъснато броят потребители на мобилни телефони, както възрастни, така и деца. Нараства рязко и количеството време, което хората прекарват на своите телефони.

Клетъчните телефони излъчват форма на енергия, известна като радиочестотни (RF) вълни, така че безопасността на използването на мобилни телефони поражда известни опасения. Основните опасения са фокусирани върху това дали мобилните телефони могат да увеличат риска от мозъчни тумори или други тумори в областта на главата и шията, тъй като тези области са най-близо до мястото, където телефонът обикновено се държи, докато говорите или слушате разговор.

Как работят мобилните телефони?

Клетъчните телефони изпращат сигнали до (и ги получават от) близки клетъчни кули (базови станции, клетки), използвайки радиочестотни (RF) вълни. Това е форма на енергия в електромагнитния спектър, която попада между FM радиовълните и микровълните.
Подобно на FM радиовълните, микровълните, видимата светлина и топлината, RF вълните са форма на нейонизиращо лъчение. Те нямат достатъчно енергия, за да причинят рак чрез директно увреждане на ДНК (гените) вътре в клетките.

RF вълните се различават от по-силните (йонизиращи) видове лъчения като рентгенови лъчи, гама лъчи и ултравиолетови (UV) лъчи. Йонизиращото лъчение може да разруши химическите връзки в ДНК, което може да доведе до рак. Възможните честоти на електромагнитната енергия, варират от изключително ниски честоти (като тези от електропроводи) до изключително високи честоти (рентгенови и гама лъчи) и включват както нейонизиращо, така и йонизиращо лъчение. При много високи нива, RF вълните могат да загряват телесните тъкани. Но нивата на енергия, отделяна от мобилните телефони, са много по-ниски и не са достатъчни за повишаване на температурите в тялото.

В радоизлъчването на определена честота е известно явлението паразитно излъчване в хармонични честоти, с друга дължина на вълната, по-висока и по-ниска от тази, на която излъчва предавателят. То е по-слабо от основната честота, но трябва да се има предвид като съпътвстващо паразитно излъчване.

Как са изложени хората?

RF вълните идват от антената на мобилния телефон, която е част от корпуса на ръчен телефон. Вълните са най-силни в антената и губят енергия бързо, когато се отдалечават от телефона.
Телефонът често се държи до главата, когато човек се обажда. Колкото по-близо е антената до главата на потребителя, толкова по-голямо е очакваното им излагане на радиочестотни вълни. Най-близките до телефона телесни тъкани абсорбират повече енергия от радиочестотните вълни, отколкото тъканите по-далеч.

Количеството енергия от радиочестотни вълни, на което е изложен човек, зависи от:

Времето, през което е на телефона.

Дали лицето държи телефона близо до главата, или вместо това използва режим на високоговорител или устройство за свободни ръце. Колкото по-далеч от тялото на човек е телефонът, толкова по-малко той е изложен на радиация.

Разстоянието и посоката до най-близката кула на мобилния телефон. Мобилните телефони регулират мощността си, за да използват минималното количество енергия при добър сигнал. Но когато сигналът е слаб, когато си по-далеч от кулата, предавателят на смартфона (или на обикновен мобилен телефон) започва да излъчва повече енергия, за да е достатъчно добър сигналът. Същото прави и когато си в сграда, приземен етаж и др., и сигналът е по-слаб.

От значение е и обемът на трафик на мобилните телефони в района към момента. По-високият трафик (от много хора, които използват мобилни телефони) може да накара смартфона повече енергия, за да получите добър сигнал.

Според модела на смартфона (мобилния телефон) той може да има предавател с по-голяма или по-малка мощност. Различните телефони отделят различни количества енергия.

 

Специфична степен на поглъщане

 

на мобилен телефон (SAR – Specific Absorption Rate)

Специфичната степен на поглъщане (SAR) е количеството RF енергия от телефона, погълната от тялото на потребителя. Различните мобилни телефони имат различни нива на SAR. Производителите им са длъжни да докладват максималното ниво на SAR на своя продукт пред Федералната комисия за комуникации на САЩ (FCC). Тази информация често може да бъде намерена на уебсайта на производителя или в ръководството за потребителя на телефона.

Горната граница на SAR, разрешена в САЩ съгласно указанията за безопасност на FCC, е 1,6 вата на килограм (W/kg) телесно тегло. Но според FCC сравняването на стойностите на SAR между телефоните може да бъде подвеждащо.

Изброената стойност на SAR се основава само на работа на телефона с най-висока мощност. Но действителният SAR по време на употреба варира в зависимост от редица фактори, така че е възможно телефон с по-ниска изброена стойност на SAR понякога да изложи човек на повече енергия от RF вълни от такъв с по-висока изброена SAR стойност.

Причинява ли рак радиочестотната радиация (излъчване)?

За да се определи дали нещо причинява рак, се правят проучвания в две основни направления – лабораторни изследвания, включително с опитни животни и проучвания върху групи хора.
Често нито един от типовете изследвания не предоставя достатъчно доказателства сам по себе си.
Според лабораторни проучвания, радиочестотните вълни нямат достатъчно енергия, за да увредят директно ДНК. Поради това не е ясно как радиочестотното лъчение може да причини рак. Някои проучвания са открили възможни увеличени нива на някои видове тумори при лабораторни животни, изложени на радиочестотна радиация, но резултатите досега не са дали ясни отговори. Няколко проучвания отчитат доказателства за биологични ефекти, но това все още е област на изследване.

В големи проучвания, публикувани през 2018 г. от Националната програма за токсикология на САЩ (NTP) и от Института Ramazzini в Италия, изследователи са изложили групи лабораторни плъхове (както и мишки, в случая на изследването на NTP) на радиочестотни вълни върху цялото им тяло в продължение на много часове на ден, започвайки преди раждането и продължавайки поне през по-голямата част от естествения им живот. И двете проучвания установяват повишен риск от необичайни сърдечни тумори при мъжки плъхове, но не и при женски плъхове. Мишките в проучването на NTP не показват такъв резултат. Проучването на NTP обаче съобщава и за възможни повишени рискове от някои видове тумори в мозъка и в надбъбречните жлези.

Въпреки че и двете проучвания имат ясни научни резултати, те не дават възможност за извод как могат да бъдат отнесени към хора, изложени на радиочестотна радиация. През 2019 г.
Международната комисия за защита от нейонизиращо лъчение (ICNIRP) е излязла със становище, че на основата на тези проучвания не може правят заключения за възможността радиочестотната енергия да причинява рак.

И все пак, резултатите от тези проучвания не изключват възможността излъчването по някакъв начин да влияе на човешкото здраве.

Проучвания върху хора

Проучвания на хора, изложени на радиочестотна радиация на работните си места (които работят с радарни съоръжения, или с антени за комуникация и мобилни базови станции), не са открили ясно увеличение на риска от рак.

Редица проучвания търсят възможна връзка между мобилните телефони и рака. Някои от тях показват възможна връзка, други – не.

В медицинската практика са описани случаи на рак на гърдата у млади жени, които са носили смартфоните си близо до гърдите, пише сп. „Нюзуик“ през 2018 г. Но няма категорични доказателства, че това е пряк резултат от мобилните телефони. По много причини е трудно да се установи дали има връзка между мобилните телефони и рака, включително относително краткия период от време, от който започват да се използват широко мобилните телефони. Пречка за ясни заключения по този въпрос са и бързите промени в технологията с течение на времето и трудностите да се оцени колко е излагането на радиочестотна радиация при всеки отделен човек.

Какво казват експертните агенции?

Американското общество за борба с рака (ACS) няма официална позиция или изявление относно това дали радиочестотната радиация от мобилни телефони, кули на мобилни телефони или други източници е причина за рак. ACS обикновено се обръща към други експертни организации, за да определи дали нещо причинява рак (т.е. дали е канцероген), включително:

Възоснова на преглед на проучвания, публикувани до 2011 г., Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира радиочестотната радиация като „вероятно канцерогенна за хората“, въз основа на ограничени доказателства за възможно увеличение на риска от мозъчни тумори сред потребителите на мобилни телефони и непълни доказателства за други видове рак.

Съвсем наскоро Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) издаде технически доклад, базиран на резултати от проучвания, публикувани между 2008 и 2018 г., както и национални тенденции в процентите на развитие на рака. Докладът заключава: „Въз основа на проучванията, описани подробно в този доклад, няма достатъчно доказателства в подкрепа на причинно-следствената връзка между излагането на радиочестотна радиация (RFR) и образуването на тумори.“

Според Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC): „Понастоящем нито едно научно доказателство не установява причинно-следствена връзка между използването на безжични устройства и рака или други заболявания. Тези, които оценяват потенциалните рискове от използването на безжични устройства, са съгласни, че са нужни повече и по-дългосрочни проучвания за стандартите за радиочестотна безопасност, използвани в момента.”
Вижда се, че здравните институции предупреждават за възможни въздействия и канцзерогенна опасност, а комисии по комуникациите и технически лаборатории са по-категорични, че не е опасно.

 

От cancer.org, виж тук и тук

 

Здраве, Наука & Tex
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.