За дипломата на Гешев с повече подробности

В дипломата на Иван Гешев, представена на Висшия съдебен съвет при избирането му, липсват имена и подписи на ректора и председателя на комисията, липсва и номер на дипломата, и факултетен номер. Ако подписите са премахнати като лични данни, номерата – защо? И в дипломата ясно пише, че е издадена въз основа на указ на Тодор Живков от 1987 г., на който още се позовават през 1994 г. Снимката на дипломата е разпространена от Висшия съдебен съвет и е публикувана в много медии в предишни години.

 

Не на всички завършили Висшата школа в Симеоново се признава специалност. Образованието, получено в Академията на МВР (както се нарича сега) за определени периоди на време не отговаря на държавните изисквания, на които отговарят държавните училища… Освен институционална акредитация, Академията е трябвало да има и програмна акредитация.

Това и пропуските в юридическата подготовка на Главния прокурор ме накараха да проверя дипломата му:

1.Влязох в сайта на Висшия съдебен съвет (виж тук http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/i.g.-diploma.pdf) за да видя дали г-н Гешев е завършил магистратура по специалността „право“. Съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ приета с Постановление на Министерския съвет № 162 от 23.07.2002 г. магистратурата изисква 5-годишно обучение.

2. От дипломата е видно, че г-н Гешев е постъпил в школата през 1989 и е завършил на 15.09. 1994 г.

3. Положил е теоретико-практически изпит на 23.02.1995 г., а удостоверението за успешно завършен стаж и практико-теоретичен изпит му е издадено на 01.03.1995 г. От което излиза, че стажът му не покрива законово изискуемите 6 месеца, а е по- малко от 5 месеца и половина;

4. И дипломата, и удостоверенията са без номера, факултетен номер и подпис на издаващо длъжностно лице. Документите са заверени само с надпис „вярно“ без подпис към него;

5. Дипломата е издадена на основание Указ №2415/1987 г. на председателя на Държавния съвет Тодор Живков.
Но след новата Конституция (12.07.1991 г. ) България се управлява според Конституцията и такива укази няма. Има Закон за висшето образование, според който Школата на МВР няма качеството на Висше училище.

6. Към датата на издаване на дипломата на г-н Гешев (1994 г.) е в сила Закон за висшето образование, който в чл. 2 казва, че висшите училища се създават само с акт на Народното събрание. Към 1994 г. Висшата специална школа на МВР няма статут на висше училище поради липса на решение на Народното събрание.

В удостоверението за правоспособност на Гешев – за изпит и завършен стаж – също няма подпис. В бланката в местата за номер на диплома и факултетен номер също е оставено празно. По-надолу на листа има само надпис „Вярно!“ като заверка за копието.

7. Такъв акт за Висш институт за подготовка на офицери и научна дейност (ВИПОНД) Народното събрание издава едва през 2002 г. (виж тук https://news.bg/archive/vipond-stana-akademiya-na-mvr.html)
14.06.2002 г.

„Висшият институт за подготовка на офицери и научно изследователска дейност за нуждите на МВР (ВИПОНД) ще се преобразува в Академия на МВР, решиха депутатите на днешното си редовно заседание
За да може да отговаря на закона за висшето образование, в дейността на академията ще бъдат включени 3 нови специалности – “Държава и право”, “Строителство” и “Обществознание”, за които ще се дават образователните степени бакалавър, магистър и научната степен доктор.
Депутатите приеха предложението на председателя на Народното събрание Огнян Герджиков студентите и курсантите, изучаващи “Държава и право” да придобиват само образователната степен бакалавър. Така завършващите тази специалност няма да иматправоспособност да упражняват юридическата професия.
Според Герджиков даването на магистърска степен може да засили девалвацията на юридическото образование у нас.

8. В доклад относно: Подготовката на кадри в Академията на МВР и тяхната реализация (2002 – 2007 г.) (https://rudocs.exdat.com/docs/index-498524.html) е казано:
„В изпълнение на изискванията на Закона за висшето образование през м. април 2007 г. бе проведена процедура по институционалната акредитация на Академията на МВР. За резултатите от нея сте информиран с докладна записка (рег.№ 8887 от 02.11. 07 г.) на ректора“. (т. е. до тази дата Академията няма нито институционална, нито програмна акредитация);

Националната агенция за оценяване и акредитация е дала изрична препоръка към Академията на МВР – да се направят постъпки пред висшестоящите органи на МВР за получаване на правото да се подготвят кадри както за нуждите на министерството, така и за нуждите на гражданското общество.
Ръководството на Академията на МВР предприе конкретни мерки за създаване на условия в тази насока.“

9. Липсата на акредитация за периода на издаване на дипломата на г-н Гешев е призната и в официалния сайт на Академията на МВР (виж тук):
(https://www.mvr.bg/academy)

„До края на учебната 1989/1990 г. на завършилите факултетите „Държавна сигурност“ и „Народна милиция“ се признава гражданска специалност „Право“ (бел.- ред. – както пише в дипломата на Гешев, тя е издадена през 1994 г. въз основа на указа от 1987 г.).

През 1991 г. на основание на Закона за МВР ВИ „Георги Димитров“ е преобразуван във Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД).

От 2001 г. ВИПОНД притежава институционална акредитация за срок от 5 години. Обучението в институт е организирано в съответствие със Закона за висшето образование, държавните изисквания за степените „бакалавър“, „магистър“, „доктор“ и със съвременните потребности на академичната практика“;

10. Тъй като към приложените в сайта на ВСС документи за г-н Гешев липсва документ за допълнителна квалификация, която да изхожда от висше училище, акредитирано да обучава по специалност „Право“, стои въпросът дали неакредитирано училище (школа) може да издава диплома за „юрист“ без да е акредитирана институционално и програмно да обучава по „специалност право“.

 

От фейсбук-страницата на автора

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.