От 200 до 850 евро на домакинство е безвъзмездната помощ за енергийна ефективност

mincho-benov.JPG– Каква е минималната и максимална сума, която може да изтегли за енергийна ефективност едно домакинство по тази програма?– Те са различни в различните банки. Общо за 6-те банки минималният и максималният размер варира от 500 до 20 000 лева. Срокът за погасяване също е различен. Минималният срок е 1 месец (има предвиден и такъв къс срок за погасяване в една от банките), а максималният е 7 години. И в шестте банки, с които работим, лихвите по тези кредити са по-ниски от лихвите по стандартните потребителски кредити. Като лихвени равнища помощта от 20%, която всеки има право да получи, прави нещата просто несъизмеримо по-евтини. Но по-важното е, че когато човек си смени дограмата и си направи изолация, за този период, в който ще изплаща кредита си, той ще го изплаща без някакво съществено оскъпяване, но ще постигне много големи икономии от разходите си за отопление, да не говорим, че се повишава и стандартът му на живот.

– Могат ли последователно да бъдат изтеглени от 1 домакинство няколко кредита за енергийна ефективност за изпълнението на различни мерки?

Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома е кредитно споразумение между – Европейската банка за възстановяване и развитие, която осигурява 50 милиона евро, Международен фонд „Козлодуй“, който добавя към тази сума 10 милиона евро за изплащане на безвъзмездни помощи и 6 български търговски банки – Банка ДСК, Булбанк, Българска пощенска банка, Обединена българска банка, Прокредитбанк и Райфайзенбанк. Най-привлекателната особеност на тези кредити е, че след изпълнение на мерките за смяна на дограма, изолация и други, титулярът на заема получава безвъзмездна помощ в размер на 20% от стойността на проекта за енергоспестяване.

– Това е много важен въпрос. Подчертаваме и напомняме, че има ограничение за еднократност. Човек може само веднъж да тегли такъв кредит и в едно жилище само веднъж могат да се финансират подобрения с такъв заем. Тоест – ако някой реши тази година да си изтегли кредит, за да си смени дограмата, а догодина реши да изтегли друг кредит и да си направи изолация, той просто догодина ще е загубил това си право. Важно е това да се напомня, тъй като безвъзмездната помощ, която изплащаме, превръща в много случаи тези кредити в безлихвени, което дава достъп на хората до един безплатен финансов ресурс. Така че те могат да си разсрочат едно по-голямо задължение във времето, без да плащат по-висока цена, а в същото време да реализират много големи икономии. Затова е хубаво, преди да решат да теглят кредит, хората внимателно да обмислят от какви подобрения се нуждае жилището им по-комплексно и да финансират повече от едно енергоспестяващо мероприятие, за да се възползват в максимален обем както от възможността, така и от безвъзмездната помощ, която изплащаме.

– Може ли да кажем за тази безвъзмездна помощ, че е 20% при кредит до 15 хиляди лева, а за по-големи суми винаги е 850 евро?

– Максималният размер на помощите е ограничен по следния начин: той е 200 евро за дограма и за прозорци, и по 250 евро на ограждащ елемент при изолация. Ако човек реши да си изолира и пода, и външните стени, и покрива или тавана, би могъл да получи до 750 евро безвъзмездна помощ само за изолации. Ако иска да приложи останалите 4 технологии, ще получи до 400 евро помощ. Когато се финансира повече от 1 енергоспестяващо мероприятие, да кажем някой комбиниран проект, тогава максималният размер на помощта е 850 евро.

– Да разбирам ли, че по тази кредитна линия не се финансират климатици, енергоспестяващи крушки и битови уреди като перални, хладилници, телевизори?

mincho-benov.JPGМинчо Бенов е 41 годишен . Завършил е „Международни отношения“ и е специализирал „Финанси“. Работил е в областта на капиталовите пазари, във финансовия и банковия сектор. Бил е заместник изпълнителен директор на Софийската фондова борса, директор „Финансов сектор и капиталов пазар“ в американския консорциум „Флаг“ и управител на финансово-инвестиционна компания „Флаг интернешънъл“. Работил е по международни проекти на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Американската агенция за международно развитие.

– Финансират се тези технологии, които изброих – подмяна или монтаж на енергоспестяващи прозорци от съвременнен тип със стъклопакет, който осигурява коефициент на топлопреминаване 2 или по-малко от 2. За да се постигне този коефициент на топлопреминаване, задължително стъклопакетът трябва да е двойноостъклен с поне едно нискоемисийно стъкло. Това е първата технология.
Втората са изолациите, но на ограждащи елементи. Към тях спадат външните стени, а ако жилището е на I етаж – и пода. Ако пък е на последния етаж – и покрива, защото подът и покривът съответно при тези апартаменти представлява ограждащ елемент.
Третата технология е закупуване и монтаж на котли и печки на биомаса, тоест всякакво гориво с дървесен произход. На пазара има вече много и различни горива от биомаса – брикети, пелети и т.н. По тази линия могат да бъдат финансирани и горивни камери на камини, стига да се свързани с водна риза, отоплителен кръг и да се използват за отопление. Основното изискване, което имаме към котлите и печките на биомаса е, те да са с коефициент на полезно действие (КПД) минимум 70 или 75%, в зависимост от това дали горивото се подава ръчно или автоматично.
Четвъртата технология е газови котли. Изискванията ни към тях засягат отново главно КПД-то, според което най-общо има 2 типа газови котли – стандартни и кондензни. Вторият вид е по-висок клас технология. В зависимост от това дали са стандартни или кондензни, изискваме да имат КПД 80 или 85%.
Петата технология е закупуване и монтаж на слънчеви колектори. Изискванията ни към тях са доста, те са по-специфични и са свързани със слънцедобива, коефициента на полезно действие и др., но отново финансираме по-висок клас технология, тоест – слънчеви колектори, които работят ефективно целогодишно, включително през зимните месеци и при облачно време.
Последната технология, която финансираме, са термопомпените системи за отопление и климатизация. Когато ме питате за климатици, това е отговорът. Финансираме климатици, но от типа – термопомпени системи, които могат да работят както в режим на отопляване, така и в режим на охлаждане. Изискванията ни към тях са малко по-строги, тъй като това са съоръжения, които работят директно на електрически ток и ако нямат съответните качества, може да се получи обратният ефект – да се разходва енергия, вместо да се пести. Финансираме инверторни климатици от енергиен клас А, съоръжения, които работят в много широки температурни режими. Главното ни изискване е коефициентът на преобразуване на тези климатици да е над 3.5. Коефициентът на преобразуване означава, че с 1 киловатчас електроенергия този климатик трябва да вкарва в жилището 3.5 киловатчаса топлина. Климатик с такъв коефициент реално и ефективно намалява сметката ви за ток. В момента, по данни на Агенцията по енергийна ефективност това е най-евтиният начин за отопление.

– Ако даден абонат е свързан към топлофикация, а иска да си изгради газова инсталация примерно, как определяте кое от двете е по-енергоефективно като решение, за да му отпуснете или откажете кредит?

– Въпросът не е кое е по-енергоефективно, тъй като при сегашната цена на централното топлоснабдяване вероятно от гледна точка на експлоатационни разходи ще излезе, че отоплението на газ е по-енергоефективно. Въпросът е по-скоро кое е икономически по-обосновано, тъй като отоплението на газ предполага един сравнително голям инвестиционен разход. Трябва да се закупи газов котел, да се направи съответната инсталация, докато при централното топлоснабдяване тези инвестиционни разходи са направени много отдавна, те са даденост и човек плаща само експлоатационни разходи. Така че решението тук е индивидуално за всеки човек. Има обаче много такива случаи. Хората често сменят централното топлоснабдяване с друг начин за отопление. Обикновено избират инверторни климатици, тъй като те са много подходящи за масовите жилища.

– Климатиците са подходящи за отоплението, но те не биха могли да произвеждат топлина за подгряване на водата за битови нужди, как тогава ги определяте като енергийно ефективни?

– Да, но човек спокойно може да си спре само отоплението, ако е централно топлоснабден, а да си остави топлата вода.

– А може ли с кредит по програмата за енергийна ефективност в дома да сменим отделни елементи от системата си за отопление – например чугунените радиатори с алумуниеви?

– Принципно при финансирането на газови котли, както и на котли и печки на биомаса, може да се финансира изграждането на отоплителния кръг, радиаторите и тръбите. Помощта обаче се начислява и изплаща само върху цената за закупуване и монтаж на топлинния агрегат.

– Бихте ли обяснили по-подробно къде намират приложение слънчевите колектори, които финансирате. Например в сега съществуващите градски комплекси приложими ли са те за спестяване на разходи?

– Слънчевите колектори действително водят до доста голямо спестяване, главно от електрически ток, който се използва за подгряване на вода за битови нужди. Знаете, че през летните месеци това е основен разход за електричество. Те намират приложение в проекти за отопление. Включват се в отоплителния кръг, подгряват водата през зимните месци до определена температура и основният топлоизточник всъщност доподгрява тази вода. Оттам идва една много голяма икономия, тъй като едно е да подгрявате вода в радиаторите от температура 7 на 50 градуса, а друго е да я отоплявате от 30 на 50 градуса. Разликата и в паричен еквивалент е значителна. За съжаление, монтажът на слънчеви колектори в комплекси, особено в старите жилищни блокове, е доста сложно, защото е трудно да се направи инсталация за жилищата, които се намират на по-ниските етажи. Слънчевите колектори са подходящи за по-топлите райони на страната, около Черноморското крайбрежие и в Югозападна България, там, където има по-високи средни температури и повече на брой слънчеви дни през годината.

– Има ли случаи при които вашите експерти проверяват дали са внедрени мерките за енергийна ефективност, те са налице, но не се е получил желаният ефект на енергоспестяване и на кредитополучателя се отказва безвъзмездната помощ?

– Има такива случаи, но за наша радост те са много малко на брой. Въпреки това, винаги се намира някой, който се опитва да изкриви системата. Да кажем, ние сме дали одобрение за смяна на дограма, при условие, че стъклопакетът ще е с нискоемисийно стъкло. Хората си сменят дограмата, но си спестяват някой лев и вместо нискоемисийно стъкло, поставят стъклопакет с обикновени стъкла. Когато констатираме такива случаи, а това на практика е неизпълнение, да не говорим, че се разменят и документи с фалшиво съдържание и прочие, но като констатираме такива случаи, санкцията, която налагаме, е да откажем изплащането на безвъзмездната помощ. Всеки един отпуснат кредит се проверява от нас по документи. Проверката се изразява в сравняване на позициите на офертите, както са били одобрени от нас – с реквизитите на оригиналната фактура – издател, получател, адрес на монтаж, цени, вложени материали и т.н. Когато е необходимо, се обаждаме на фирмата-изпълнител и на кредитополучателя. Освен това имаме ангажимент да проверяваме на място 8% от кредитите на място.

– Как избирате кого да проверите – на случаен принцип или при съмнения?

– На принципа на случайния подбор. Разбира се, ако проверката по документи ни накара да се усъмним в нещо, задължително отделяме документите за проверка на място. При такива проверки нашият технически компетентен специалист отива на адреса на монтаж, прави съответните замервания, вижда какво е направено и дали то е със съответното качество. Но 8% е достатъчно представителна извадка, за да се хванат някакви опити за злоупотреби. За наша радост, вече и фирмите научиха какви са изискванията, знаят, че се правят такива проверки, а и хората са добросъвестни в по-голямата си част.

– Какво трябва да направи човек стъпка по стъпка, за да получи кредит за енергийна ефективност и съответно да използва възможността за безвъзмездна помощ?

– Първо много мнимателно да помисли и да прецени от какви подобрения има нужда домът му. Особено с оглед на ограничението за еднократност, за което вече споменах. Добре е да прецени дали ще си смени само дограмата или не е по-добре да си направи едновременно с това и изолация на стените. Ако има нужда, да мине на друг топлоизточник, който ще му намали резходите за енергия.
Като реши какво ще финансира е добре да избере фирми, които ще му изпълнят тези мерки. Едно нормално пазарно поведение предполага човек да прави максимално информиран избор. Ние винаги съветваме хората да разгледат оферти на различни фирми, да потърсят най-добрия баланс за себе си между качество и цена. Като си изберат фирмите, те трябва да им издадат типови оферти, в които е описано какво ще бъде направено и с какви качествени характеристики ще бъде изпълнен проектът. Всъщност тези оферти са единственото, което отличава този кредит от стандартните потребителски кредити в търговските банки.
Когато човек получи тези типови оферти, той ги взима и следващата стъпка е да избере банката, от която да изтегли кредита. По програмата работят 6 търговски банки. Те се намират в конкурентна среда. Всяка от тях има различни кредитни продукти по тази програма.

– Различни ли са и лихвите?

– Да, различни са лихвените равнища, максималната и минималната сума, сроковете за погасяване и т.н. Така че е хубаво човек да разгледа условията и да реши коя банка ще предпочете. След като си избере банка, отива в нея, казва, че иска да тегли кредит за енергийна ефективност, взима си стандартните документи и си попълва искането за кредит, придружено от офертата или офертите, които вече са му издадени от фирмите. Тези документи идват при нас. Докато банката прави съответната проверка за кредитоспособност, ние проверяваме дали технологията, която ще бъде финансирана, отговаря на нашите изисквания. Ако ние преценим, че технологията не отговаря на нашите изисквания, връщаме отговор до банката какво трябва да се поправи. Примерно, получаваме оферта за дограма, виждаме, че стъклопакетът е с 2 обикновени стъкла и връщаме отговор – моля, информирайте клиента си, че за да постигне нашите изисквания, трябва едното стъкло да е К-стъкло.

– Има ли някакви срокове, които трябва да бъдат спазени?

– От момента на подписване на договора за кредит, добре е да се знае, че има един срок от 4 месеца, в който проектът трябва да бъде приключен. Тоест – ако човек изпадне в просрочие, той си губи правото да получи безвъзмездната помощ. Този срок е много толерантен. Всички финансирани по кредита технологии се правят за далеч по-кратко време, но е хубаво хората да го имат предвид, защото за съжаление вече имаме 1-2 такива случая, при които от немарливост клиентите губят правото да си вземат парите. Когато проектът бъде завършен (това може да е на втория ден от подписването на договора за кредит, може да е на втората седмица, няма значение), човек отива на същото място, от което е взел кредита и подава искане за изплащане на безвъзмездната помощ. То трябва да бъде придружено от протокол за извършените работи, който е издаден от фирмата-изпълнител, и от оригиналната фактура за направените разходи. Тези документи идват при нас, ние ги проверяваме и в съответните срокове, в зависимост от това дали правим проверка по документи или и на място, информираме банката, че помощта може да бъде изплатена, в какъв размер трябва да бъде изплатена, и накрая човека си получава парите.

– В началото на разговора казахте, че кредитната линия практически е начин за безлихвено ползване на средства за енергийна ефективност. Как точно се получава това? Помощта се инвестира в погасяване на лихвата?

– Казах, че в много случаи кредитът е безлихвен. Дали ще излезе безлихвен, зависи от неговия размер и от срока за погасяване. Един кредит от 3 500 лева (между другото, до момента това е средният размер на кредитите по тази програма), със срок на погасяване от 3 години, излиза безлихвен, ако 1 500 от него се инвестират за дограма и 2 000 – за изолация. И не само е безлихвен, но и на човек му остават малко пари, така че кредитът може да има дори и положителен финансов резултат. А това дали получателят ще предпочете да си погаси с безвъзмездната помощ част от дълга към банката, или ще си използва парите за нещо друго, зависи от него.

– Има ли краен срок за кредитиране на енергийната ефективност в дома, след който вече няма да се отпускат такива кредити?

– По принцип програмата ще има някакъв край във времето, но това е предмет на предоговаряне между ЕБВР и българските банки-участници, така че нямам компетенцията да коментирам докога ще продължи работата на този кредитен механизъм. Надяваме се, до усвояването на предвидените средства.

– Колко от предвидените 50 милиона евро досега са усвоени за кредити?

– Около 17 милиона лева, с които са финансирани 6 800 проекта по програмата.

БългарияИнтервю
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.