Как да минем към друг мобилен оператор, без да си променяме номера

mobil09_07.jpgПоследно от средата на април всеки клиент на мобилен оператор, ако желае, трябва да може да се прехвърли към друг оператор, като запази същия си номер. Тоест, ако имаш примерно номер 0888 012345, трябва да можеш да минеш към Глобул или Вивател със същия номер, без дори да се променя кодът с трите осмици отпред.
Тази процедура е наречена с малко неясния термин „преносимост на номерата”. За нея се говори вече от 3 години. Преносимостта беше поставена като изискване от Европейската комисия, но в България влиза с голямо закъснение. Имаше отлагане заради МТел, като от там изтъкваха различни причини, че преносимостта не може да се въведе в сроковете, които беше поставила Комисията за регулиране на съобщенията. Това даде основания за съмнения, че МТел бави нарочно, защото, като оператор с най-много клиенти, се предполага, че от него ще има най-голям отлив към другите оператори.
Сега всички технически и други въпроси са решени и преносимостта може да започне. Как ще става това? Колко ще струва? В какъв срок?

На всички тези въпроси в интервюто по-долу отговаря подробно Николай Кичев, директор “Регулации” в МТел, който се занимава с проблемите на отношенията на компанията с другите телекомуникационни оператори. Икономист е по образование. Започнал е да следва в Софийския университет, но е завършил Американския университет в Париж. Има магистратура от Американския университет в Благоевград.

Николай Кичев: Преместването ще струва 5 лв. До 7 часа трябва да се сменят сим картите

– Господин Кичев, МТел обяви, че до 11 април ще бъде готов да въведе т.нар. преносимост на номерата. Другите оператори казаха, че ще стартират тази услуга на 14 април. Ще стане ли това едновременно?

– Заедно трябва да се стартира. В момента вървят тестовете между операторите. Те са успешни, по график. Не е уточнена финално датата, когато ще започне преносимостта.

Николай Кичев. Снимки: авторката

– Какви проблеми би могло да има?

– Когато общуват две информационни системи, ако се загубят данни, те няма да могат да работят, както се очаква от тях.

– Когато се обадя на абонат, преместил се към друг оператор, с номера си от предишния, няма да може да стане връзката, ли?

– Примерно. Има много сценарии. Зависи от вида на комуникацията, която евентуално би се загубила. Ние освен трафични данни за разговорите ще обменяме и информация за абонатите, за техните лични данни. И за да няма грешки, трябва да се тества всяка система как работи, преди да се въведе в експлоатация.

– Какво трябва да знаят потребителите?

– Потребителите, които желаят да се възползват от преносимостта, следва да проверят Общите условия, за да са наясно какви са правилата, какво и как да го направят. Те вече са публикувани на Интернет страницата на компанията.
Основното, което трябва да знаят е, че когато решат да преминат към мрежата на друг оператор, те трябва да отидат в търговски център на оператора, който ги обслужва, да подадат заявление за пренасяне на номер, да си платят таксата от 5 лева и последната излязла сметка. След това операторът донор (този, на който са били абонат до този момент) им издава сертификат, с който абонатът има право да пренесе своя номер към някой от другите оператори. Има 30-дневен срок, в който абонатът може да прецени при кой друг оператор да отиде. Показва този сертификат и след това се задвижва процедурата между двата оператора. Те трябва да определят точен ден, в който ще стане реалното прехвърляне. То се прави със смяна на сим-картата. Уговаря се датата, на която това нещо ще се случи. До тази дата абонатът би следвало да е получил нова сим карта от новия си оператор и да бъде уведомен в кой час да смени старата сим-карта с новата.

– Той връща ли старата сим-карта на предишния си оператор?

– Физическо връщане няма. Абонатът трябва да знае, че след като стане активен потребител на новия оператор, той би следвало да заплати последващата фактура към стария си оператор, защото във времето от заявлението до момента, в който абонатът получи новата карта, ще има допълнително излязла фактура. С плащането й ангажиментите му към предишния оператор приключват.

– Като я плати ли става включването към новата мрежа?

– Не, включването става в уговорената между двата оператора дата. Има и максимален срок, в който те трябва да насрочат дата – 10 дни. Абонатът е уведомен и в деня, в който всъщност ще се извърши промяната на обслужване от един оператор към друг, има един прозорец от време, който може да бъде максимално 7 часа, съгласно функционалите изисквания. В рамките на този времеви прозорец абонатът трябва да смени физически двете сим-карти.

– Няма ли да започне бягство от един към друг оператор и неплащане на фактури?

– Точно затова Комисията за регулиране на съобщенията включи във функционалните спецификации следните възможности. Когато абонат не плати последните фактури към предишен оператор, новият оператор може да му прати съобщение, че трябва да се издължи. Ако и след това той не го направи, новият оператор може да му спре достъпа до услуги или да заплати. Новият оператор решава как да го направи.

Николай Кичев. Снимки: авторката

– А вие, в МТел, какво ще правите, ако дойдат при вас абонати длъжници на Глобул или Вивател?

– Не искам да дискутирам хипотезата, че абонатите няма да си плащат, защото, ако кажем, че ще им поемаме сметките, де факто ще нарушим правилата на конкуренцията по отношение на Глобул и Вивател. Не би било честно, защото ще започнем да им привличаме абонати по нелоялен начин. Ние не искаме да стимулираме потребителите на нашите конкуренти да не си плащат на тях.

– Как точно се провежда разговорът с прехвърлени номера?

– Технически много сложно, колкото и на пръв поглед да изглежда просто. Към момента техническото решение е следното: всеки един оператор поддържа при себе си база данни с всичките собствени абонати, плюс тези които са отишли при други оператори и са дошли при него. При всяко повикване, първото, което прави мрежата на оператора, е да потърси информация в тази база данни, къде се намира виканият абонат. На базата на информацията, която се върне от базата данни, мрежата преценява накъде да бъде пренасочено повикването. Ако базата данни каже: този абонат вече е при Глобул, тогава автоматично мрежата ще пренасочи разговора към Глобул.

– Как ще разбере викащият потребител, че абонатът, когото търси, вече не е на МТел, а примерно на Глобул?

– Регулаторът препоръча два метода за информация. Единият е гласово съобщение – в случай че абонатът е преминал към друга мрежа и разговорът се тарифира по друга тарифа, абонатът ще получи гласово известие за това. Другата възможност е сигнално съобщение.

– Набирам вашия номер. Вие сте се преместил от МТел на Глобул и аз не зная това...

– Преди да проведете разговора си вие ще получите съобщението, за да прецените дали тарифирането ви устройва.

– Не е ли много сложно? Няма ли да стане объркване, забавяне на свързването?

– Всички промени, които са свързани с преносимостта в рамките на мрежите на операторите, са направени. В момента тестваме връзките помежду си и начина на обмен на информация. Доколкото знам, направено е и при другите оператори. Никой не е казал, че има проблем.

– В другите държави, в които е въведена преносимостта на мобилните номера, какви проблеми са възникнали? Има ли желаещи да се местят с номера си към други оператори?

– Има различни сценарии, различни практики. Истината е, че преносимостта на номерата е процес, който ще се развива и ще се променя във времето. Всичко, което възникне като проблем, би трябвало своевременно да бъде отстранявано от операторите. В случай, че това не се случи по някаква причина, регулаторът има достатъчно правомощия да санкционира или да наложи мерки, които да решат проблема. Не случайно този процес е наблюдаван и от Европейската комисия (ЕК). Всяка година се издава годишен доклад за далекосъобщения по страни, който анализира какво се случва във всяка от страните членки. В него има раздел “Преносимост на номерата”. Когато има съществени проблеми в някоя страна, които под някаква форма не са били решени, те са посочени в този доклад. ЕК има механизми да бъдат изискани мерки. Така че гаранциите за качествено протичане на процеса са много. В интерес на мобилните оператори е да елиминират проблемите, защото нивото на обслужване в България е достатъчно високо. И всяка отстъпка от него би се отразила зле върху компанията.

– МТел поиска миналата година да се отложи въвеждането на преносимостта?

– Много лесно би било да се въведе преносимостта под някаква форма. Истината е, че няма държава, в която това нещо да се е случило за по-малко от година. Аз имам данни от конференции, които са провеждани на тази тема в Европа. Средният срок за въвеждане и настройка e 29 месеца. Това не е случайно. Процесът е технологически сложен. Над 40 технологични системи са променeни, за да може това да работи. Това означава – всичките доставчици на тези системи да бъдат ангажирани. Всяка промяна на система е мини проект в големия проект на въвеждане и изисква време и усилия. 100 човека участват в този проект. Има страни, където е прибързано. Стартирано е на парче. Франция например. Две години по-късно се взима решение, че най-добре е да се започне отначало. И се прави наново старт на преносимостта.

– Какво показва европейската практика? Има ли желаещи да се местят с номера си в друга мрежа?

– За България ще стане ясно скоро. Но според данни от конференция, проведена в Португалия, в Европа само една четвърт от общия брой абонати, които си сменят мрежата, си запазват номера. Тоест ако годишно средно 20% от потребителите си променят операторите, само една четвърт от тях си запазват номера. Това показва, че преносимостта не е най-важният фактор, който влияе на решението на един абонат дали да си смени оператора или не.

Николай Кичев. Снимки: авторката

– Ако потребителят иска да се върне обратно в мрежата на предишния си оператор, след колко време може да го направи?

– Комисията за регулиране на съобщенията е предвидила най-малко 3 месечен срок, за да не се получава местене от мрежа на мрежа. Три месеца е разумен срок, но аз го намирам за кратък.

– Колко ще струва на абоната преместването?

– 5 лева. Регулаторът не е написал тази сума никъде в норматива, но изрази становище, че 5 лева не е висока цена за преносимост. Това е символична цена, която ще предотврати използването на преносимостта за нелоялна практика между операторите.

– Каква нелоялна практика?

– Много лесно могат да бъдат мобилизирани голям брой клиенти, които да блокират процеса на преносимост.

– Как ще стане?

– Като напълнят един магазин с хора със заявления, получат се опашки и няма да има възможност клиентите да бъдат обслужвани, например.

– А очаквате ли да настъпи някаква промяна в пазара на мобилната телефония заради преносимостта на номерата?

– Българският пазар е силно конкурентен и това се вижда от докладите на Европейската комисия. Последният доклад е написан от Галъп интърнешънъл, фирма която работи в сферата на регулациите и е била назначена миналата година да направи анализа за развитието на услугите в Южна и в Източна Европа. Според него от всички страни на Балканите най-силна конкуренция има в България с около 40% средно намаление на цените през миналата година. Съпоставено с данните за цяла Европа, това е най-голямото намаление.

– Но това става, защото в България цените бяха държани дълго на едно високо ниво?

– Не е точно така, защото когато се погледне средната цена на минута в България се вижда, че тя е с 40% по-ниска отколкото в другите страни от ЕС.* Такива са фактите, но трябва да се погледне все пак с какви доходи разполагат хората. Стандартът на живот в по-богатите европейски държави е по-висок. Хората получават по-големи доходи. Но когато се съпостави цената на услугата, у нас тя е чувствително по-евтина. На хората пак им се струва скъпо, защото имат ограничение в праговете на доходите. Но нашата цена е по-евтина. Дали цената може да бъде още по-ниска? Естествено с техногичните промени мобилните оператори стават все по-атрактивни. Ако забелязвате в България почти всички услуги поскъпват. Почти няма сектор, в който да не се повишават цените. Само при мобилните услуги се намаляват. Това е индикация, че има конкуренция.

– Но операторите намаляват най-много и предимно цените в собствените мрежи?

– Да. Но когато казах, че средно най-много в Европа са се намалили цените в България имах в предвид средната цена – не само в собствените мрежи.

– Ще се изравнят ли цените в собствената мрежа с тези за разговори с чуждата? Как ще върви този процес у нас?

– Този процес ще върви, както върви конкуренцията. Всяко нещо, което някой оператор реши, че би му позволило да предостави по-добри условия и привлече повече потребители, ще бъде направено, защото това са механизмите на конкуренцията.

– Какви са прогнозите ви за развитието на далекосъобщителния сектор в България?

– Секторът на далекосъобщенията в България формира между 7 и 10% от брутния вътрешен продукт на страната. Все още е много динамично развиващ се сектор. В Западна Европа се забелязва леко намаление на общия ръст на далекосъобщенията, но в България ръстът все още е висок и има много голям потенциал за развитие на сектора. Доходите у нас растат с темпове, изпреварващи европейските. Според статистката трафиците на данни в България са значително по-ниски от европейските. Това означа, че с изравняването на доходите ще се изравни и потреблението.

– Какъв е броят изговорени часове в мрежата годишно?

– Такава статистика се води и тя е основа за развитието на мрежата. Хората не забелязват, че мрежата се променя всеки час. Тя е много динамична система, защото потреблението расте много бързо, то не е константно в определени локации. Трафикът в София расте под една форма, в Благоевград под друга. Тази година по един начин, догодина – по друг, което изисква инсталиране на допълнителни капацитети.

––––––––––––––

* Б. р. – Според проучвания на цените в Европа през последните 3 години, мобилните услуги в България са сред най-високите в ЕС. След като австрийският телеком купи българския МТел, годишната печалба на Телеком Аустрия се увеличи значително.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.