От къде пари за дограма и климатик? Безвъзмездни помощи чакат, никой не ги търси

Домакинствата не успяха да похарчат 50 млн. евро евтини кредити за повишаване на енергийната ефективност в жилището

Посетителка на изложението за енергийна ефективност в София през април опитва ефекта от нискоемисионните стъкла. От едната страна на стъклопакета греят инфрачервени лампи и стъклото е горещо, от другата страна е студено. Снимка: авторката

България е на път да не успее да усвои част от евтиния кредитен ресурс от 50 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие(ЕБВР) и още 14, 6 млн. евро безвъзмездни средства от Международния фонд Козлодуй. Те бяха отпуснати за мерки за пестене на енергия в дома през 2005 г. До сега домакинствата са използвали само половината от парите за изолация, дограма, закупуване на климатици, газови инсталации и слънчеви колектори. Получените кредити заедно с подадените молби са в размер на 45 млн. лева. 7,9 млн. лева е дадената помощ за изпълнените проекти.
Гражданите все още имат възможност да се възползват от заемите за енергийна ефективност до 31 август тази година, когато изтича срокът на кредитната линия на европейската банка. В момента се водят преговори тя да бъде удължена до пълното изразходване на ресурса, но това зависи от темповете на поемането му от пазара, съобщи мениджърът на програмата Борис Петков за е -вестник от Лондон.
Поевтиняването на кредитите става за сметка на безвъзмездните пари, които са между 20 и 30 процента от стойността на проекта, като максималният размер на облекчението за домакинство за един негов дом е 2000 евро. За всяка от мерките или дейностите е определен таван на гранта. Клиентите получават помощта след изпълнението на проекта.

Кредитна линия на Европейската банка за възстановяване и развитие по Програмата за енергийна ефективност в дома се изпълнява чрез посредничеството на 6 търговски банки – ДСК, ПроКредит Банк, ОББ, Булбанк, Райфайзен банк и Пощенска банка. Лихвите са близки до тези за потребителските кредити, като зависят от размера, срока за издължаване и кредитния риск за конкретния клиент. Всяка от банките обаче има някои бонуси или различия в условията и затова е добре клиентите предварително да се запознаят с тях преди за изберат откъде ще теглят парите. Безвъзмездната помощ може да покрие лихвата по кредита и дори да я надхвърли, при заем над определена сума. Така например ако се изтеглят 1500 лева за нова дограма от Прокредит банк със срок за погасяване 2 години, максималната безвъзмездна помощ ще бъде 300 лева, а таксите и лихвата – 169 лева. Тоест 131 лева се спестяват. Ако заемът е 2500 лв. , грантът е 500 лева, лихвата и таксите – 281 лв. и се получават 219 лв. отгоре, които могат почти да поемат първите две погасителни вноски.

Слънчеви панели, които могат да се поставят на покрива или друго подходящо място. Снимка: авторката

Идеологията на кредитната линия е да подпомогне хората с по-ниски финансови възможности, в панелни сгради и с големи топлинни загуби да предприемат мерки за подобряване на топлинните им характеристики.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на :
• Енергоспестяващи прозорци – помощ до 350 евро
• Изолация на стени – помощ до 450 евро
• Изолация на подове – помощ до 350 евро
• Изолация на покриви – помощ до 250 евро
• Котли и камини на биомаса(дърва) и инсталациите за отопление и топла вода към тях – до 600 евро
• Слънчеви колектори, включително със системите за отопление и топла вода – помощ до 600 евро
• Газови котли и инсталации – помощ до 600 евро
• Климатици ( Термопомпени системи) – помощ до 600 евро
Кредитополучателите трябва да използват съоръжения и материали, които имат определени енергийни характеристики и са одобрени от управляващата програмата организация, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ. На адрес www.reecl.org са посочени примерни фирми-доставчици, както и параметрите на материалите и енергийните уреди, които са одобрени. Целта е действително да се получи по-голямо спестяване на енергия, а не козметичен ефект за жилището и минимална икономия. Възможно е да се използват и фирми, които не са в списъка, ако предлаганите от тях съоръжения и подобрения имат същите енергийни параметри като посочените.

Някои фирми предлагат допълнителни отстъпки. Случва се други по-малки и неизвестни, да надуят някои цени, за да избият свои харчове за сметка на безвъзмездните пари от кредит “енергия”. Или да откажат да дадат на клиента някои от изискваните документи – оферти, фактури и протоколи за извършен монтаж. Затова, след като определи какви подобрения иска да направи в дома си, потребителят трябва да събере оферти от различни фирми, за да се ориентира в пазара.

Гориво за локално парно от дървени отпадъци. Снимка: авторката

Голяма част от хората предпочитат да вземат обикновени потребителски кредити, вместо енергиен, за нови прозорци или изолация, защото се плашат, че процедурите по отпускане на кредита и получаване на безвъзмездните пари е прекалено дълга и ще им отнеме много време.

Клиентът отива в избраната банка и дава оферта за смяна на дограма, за изолация, за покупка на климатик или друго подобрение. Банката предоставя документите за енергийния кредит в офиса на Програмата за енергийна ефективност в дома. Там се проверява дали офертите, материалите и уредите отговарят на изискваните енергийни параметри и се връщат на банката.
Може няколко апартамента във входа да се обединят и всички да кандидатстват за енергийни кредити. В този случай е по-изгодно, защото безвъзмездната помощ е 30% от стойността на проекта. Поставянето на изолация на един вход или един блок ще даде по-добра цена отколкото само за един апартамент.
Според банките обаче такъв комплексен кредит за група клиенти се получава по-трудно, защото банката прави оценка на риска индивидуално за всеки от клиентите поотделно. В един блок може да има няколко апартамента, в които живеят пенсионери, които са ограничени финансово и не са настроени да вземат кредит. На тях им е добра дървената дограма, не им трябва изолация, нищо не им трябва, обяснява банкова служителка от ОББ. За да се получи 30% безвъзмездна помощ за проекта е необходимо да участват най-малко 50% от живеещите в сградата.
Много по-лесно и бързо е, ако един потребител иска да си смени дограмата, изолира жилището, да си купи климатик, котле за отопление с газ и т.н. , стига клиентът да донесе максимално бързо всички необходими документи от фирмата, обясни служителката.

Хората, които планират да взимат енергиен заем, за да изолират външните стени на жилището си, без да изчакват съседите си, трябва да побързат. В най-скоро време може да спре отпускането на евтините заеми за изолация на жилища на парче, съобщи за е-вестник отлично информиран източник от мениджмънта на програмата.
След като приключи с покупката на уредите и ремонтните дейности в дома си и не по-късно от 4 месеца след взимане на кредита, клиентът трябва да подаде искане в банката за получаване на безвъзмездната помощ. Към него се представят фактури и протокол за извършената работа от фирмата – изпълнител. Банката изплаща помощта, след като управляващата кредитната линия организация одобри изпълнението на енергийния проект по документи, може да направи и проверка на място.
ОББ е сключила договор с ЕБВР за 5 млн. евро кредитен ресурс. Досега са взети кредити за 3 млн. лева. Ние подписваме анекс с Европейската банка за удължаване на срока – тоест докато не свършим кредитния ресурс, който ни е предоставен, няма да приключим, са категорични от банката.

Представител на фирма показва дограма с нискоемисионно стъкло. Снимка: авторката

Финансиране на цялостна изолация и саниране на жилищни сгради може да се осигури и по друга кредитна линия за енергийна ефективност на Европейската банка в размер на 20 млн. евро. Тя стартира от началото на 2008 г. и предвижда 15% от стойността на проектите да се предоставя под формата на грант на кредитополучателя. Тези заеми обаче са предназначени за фирми от частния сектор, тоест възможни кандидати могат да бъдат собственици на жилищни сгради.

Фонд “Енергийна ефективност” също е потенциален финансов източник, въпреки че досега не са отпускани заеми на домакинствата или етажната собственост за цялостна изолация, смяна на дограми, отоплителна и електрическа инсталация. Досега във фонда не са постъпили такива проекти. Към края на 2007 г. във фонд “Енергийна ефективност” са регистрирани 42 проекта на обща стойност 15,1 млн. лв. Финансирането със средства на фонда е в размер на 10,5 млн. лв. Преобладават проектите за саниране и реконструкция на сгради предимно в публичния сектор – на общини, болници, университети. Фондът за енергийна ефективност е създаден чрез Закона за енергийна ефективност като юридическо лице, независимо от държавните институции. Той управлява финансови ресурси, осигурени от Глобалния екологичен фонд, правителството на Австрия, държавният бюджет и частни български донори. Фондът функционира като корпоративна структура и обслужва три стратегически групи клиенти: общини, корпоративни клиенти и физически лица и прилага индивидуален подход при оценка на техните проекти. Той отпуска кредити, частични гаранции по кредити, портфейлни гаранции, които са за компании за енергийни услуги (ЕСКО) и за саниране на многофамилни жилищни сгради.
Чрез този тип гаранции се цели да се преодолеят затрудненията при финансиране на енергоспестяващите мерки в жилищните сгради, етажна собственост.
При кандидатстване за финансиране от Фонда е задължително предварително да се направи енергийно обследване на сградата. То определя енергийните характеристики на зданието и предлага мерки с определен ефект и срок на изплащане на вложената инвестиция. Разходите за обследване се приемат за собствено участие.

Съсобствениците в една жилищна сграда могат да се организират и да получат фирмен кредит, за да направят енергийни подобрения – изолация на покрив, мазета, стени и други. Кредитът се предоставя от Компании за енергийни услуги (ЕСКО), които също изпълняват проекта.
ЕСКО фирмата трябва да гарантира резултата от проекта, който тя би трябвало да завърши до ключ. Каква част от финансирането ще се поеме под формата на фирмен кредит е предмет на договора. В най-общия случай проектът частично се финансира със средства на собственика и частично от ЕСКО фирмата. Процентът на лихвата се договаря, като той е различен за жилищна и за обществена сграда. Агенцията за енергийна ефективност няма регистър за ЕСКО фирмите, които работят на българския пазар. Фирми, които действат на принципа на ЕСКО фирмите са Енемона и Бруната.

От началото на 2008 г. има нов източник за финансиране на проектите за енергийна ефективност в сградния сектор. Това е Европейския фонд за регионално развитие по съответната Оперативна програма. Финансирането е 100% безвъзмездно като 85% е от Европейския фонд и 15% от Републиканския бюджет. Собствениците в многофамилни сгради също могат да получат възможност за такова финансиране, ако регистрират свое сдружение и кандидатстват с добър проект за саниране и смяна на отоплението с енергийно по-ефективно.

В Националната програма за обновяване на жилищния сграден фонд е записано, че общините трябва активно да съдействат за обновяване на блоковете на своя територия. По специално те трябва да направят Асоциация на „играчите“ на своя територия, тоест да обединят заинтересованите представители на бизнеса, на Асоциациите на съсобствениците на жилищните сгради, на строителни, на фирмите за строителни материали и други. Тази Асоциация трябва да приеме конкретна Програма за обновяване на сградите на своя територия.
В Агенцията за енергийна ефективност(АЕЕ) не са чували това да е изпълнено. Едно от задълженията на министерството на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ) е да се създаде Специализирано звено към министерството, което да се занимава с изпълнението на националната програма за обновяване на сградния фонд.
Едно от основните задължения на общините е да съдействат за изготвянето на нови устройствени планове на жилищните комплекси на своя територия, които да определят парцелите и имотите в тях. Само на базата на такъв план общината може да издаде нотариални актове на собствениците на обновените жилищни сгради за земята под сградата и прилежащата територия. Като стимул за саниране на старите жилищни сгради етажна собственост. Националната програма предлага общините да издадат акт за собственост на сдружението на собствениците от даден блок, след като го подновят. Според информация на Агенцията за енергийна ефективност започната е работа по нови градоустройствени планове на жилищни комплекси, но те все още не са приети.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.