Конфискуваните антики в Националния музей и въпросителни за Васил Божков + фотогалерия

Гавраил Лазов, шеф на отдел „Археология“ в Националния исторически музей. Снимка: Нели Томова

В Националния исторически музей (НИМ) има временна изложба от предмети, конфискувани при акции на полицията и на Службата за борба с организираната престъпност. Много от тях са били години наред предмет на следствие и съдебни дела. Неотдавна директорът на музея Божидар Димитров обяви, че със съдебно решение много от предметите са предадени окончателно на НИМ. Сред тях са и множество антични предмети и монети, конфискувани от известен нумизмат, сочен от полицията като търговец на антики – Митко Станков Бузата, който живее във Виена. Предметите и монетите са конфискувани от него в края на 80-те и началото на 90-те години. Малка част от тях са изложени във витрините, повечето са във фонда на НИМ. По този повод e-vestnik посети музея и се поинтересува какви са предметите и монети, конфискувани от Митко Станков и др. попаднали под ударите на закона събирачи и търговци на антики (виж снимките). Шефът на отдел „Археология“ на НИМ Гавраил Лазов в интервюто по-долу обяснява произходът на някои предмети и историята им.

– Как са попаднали тези предмети в музея?

– Постъпили са във фонда на Национален исторически музей във връзка с акции на ЦСБОП (под неговите различни наименования), водиха се в различни ведомства дълъг период от време.

Витрина с различни експонати, сред които кратер и бронзов шлем от IV в. пр. Хр., нелегално изнесен в Германия и върнат в България. Снимки: Нели Томова

Изключително интересен е случаят с доктор от Мюнхен, българин по произход, който се прибира в България, но на границата нашите специализирани органи откриват в джобчето на костюма му една миниатюрна сребърна фигурка на Афродита, която е показана тук под номер едно, в резултат на което започва по-прецизна обстойна проверка на багажа му. Откриват се други сребърни предмети, от типа на тези, номер 2 и 3, както и цялата поредица, свързани с българското културно-историческо наследство. След съответната дейност във връзка с извършеното нарушение, съд, тези материали са придобити в полза на държавата, след което са предадени в НИМ. Проверката продължава и впоследствие със съдействието на ЦСБОП и неговите контакти с Интерпол, в НИМ е предоставен и един от най-красивите и изцяло запазени кратери, почти най-голям по размер. Това е червенофигурен античен съд със сцена, която представя едно украсяване на Херма и също така един бронзов шлем, халкидски тип с подвижни набузници, с изключително добре запазена патина.

Червенофигурен кратер – IV в. пр. Хр. Снимки: Нели Томова

Във връзка с този случай се оказва, че арестуваният доктор, живущ в Мюнхен, е имал контакти с друг наш сънародник, който дълго време беше един от най-активните прекупвачи на културни ценности, той също беше в обсега на наблюдение и на следствие от страна на органите, контролиращи незаконния трафик на културни ценности. И при обиска на този българин (б. р. – става дума за Митко Станков Бузата), след неговото бягство през територията на Югославия, бяха открити изключително много ценни предмети, от древни и от по-късни периоди, които той съхраняваше в едно мазе в центъра на София. Блиндирано, с метална врата, затворена със специален секрет, който се отключваше през едно помещение от съседните мазета. И при отварянето на тази врата, тъй като присъствах там като поемно лице, при обиска с разрешение на прокуратурата, вътре се видяха хиляди антични и други предмети, в резултат на което ние нарекохме това помещение пещерата на Али Баба. Помежду си знаехме, че става въпрос за най-голямата група предмети, намиращи се на едно място, събирани незаконно. Там трябва да отбележа, че имаше количества от порядъка на хиляди, още с пръстта по тях, пръстени, извадени от земята с металотърсачи, както и други антични предмети, халки и други апликации от колесници от бронз, заедно с един кантар, какъвто се ползваше по това време на Женския пазар в София. В едното блюдо бяха поставени предмети, явно, че те идват там и на килограм се откупуват, без дори да се разпределят. В това помещение, освен стелажите, на които бяха сложени всички предмети, запълнени и подредени щателно, при обиска специализираните звена откриха под настилката от теракот тайник, в който бяха открити и няколко антични златни предмета и други от по-късна епоха. Така че това беше тайник в тайното хранилище, в пещерата на Али Баба.

Витрина с икони и бронзови статуетки, конфискувани от Митко Станков Бузата. Снимки: Нели Томова

– Къде са тези предмети и тези монети сега?

– Всички предмети, които са взети като веществени доказателства във връзка с нарушението на Закона за паметниците на културата и други съществуващи тогава закони, бяха приети в следствието със съответното документиране, запечатани с червен восък, с подписите на няколко поемни лица и след това, след приключване на предварителните дейности, бяха предоставени на НИМ, където една работна група със заповед на директора на НИМ започна да прави експертните оценки на предметите и те се съхраняват във фонда.

– Засега във витрините са изложени само тези?

– Ами ние можехме да запълним всичките витрини на тази временна изложба с материалите, които са взети. Макар че те са сравнително еднотипни и не всички представляват най-голяма ценност. Въпросът е, че те са взимани и от тях са отбирани най-стойностните, които са задържани в колекцията или пък са изнасяни зад граница.

– Възможно ли е в полицията някаква част от тези предмети да са изчезнали?

– Вие ми задавате въпрос, на който може би Ванга би отговорила, ако е жива.

– Защото като процедура, нали сте бил поемно лице…

– Мога да гарантирам, че при толкова участници и при толкова стриктно отваряне и затваряне на тези контейнери, дори имаше едно категорично становище, че при всяко отваряне и затваряне на запечатаните касети с прибраните материали трябваше да присъства член от семейството на съответния човек, срещу когото бяха извършени тези действия, а това бяха юристи хора. Така че дълго време всичко това, докато се мине процедурата, ставаше с участие на член на неговото семейство, по искане на адвоката защитник.

– Значи сега тези неща са тук във фонда?

– Да.

Бронзова фигура, II-III в. Снимки: Нели Томова

Бронзова фигура, II-III в. Снимки: Нели ТомоваВитрина с различни експонати, сред които кратер и бронзов шлем от IV в. пр. Хр., нелегално изнесен в Германия и върнат в България. Снимки: Нели ТомоваОловен котел от III-IV в. Снимки: Нели ТомоваБронзова статуетка на божество, II-III в. Снимки: Нели ТомоваВитрина с икони и бронзови статуетки, конфискувани от Митко Станков Бузата. Снимки: Нели ТомоваЧасти от венец и накити от злато от елинистическата епоха, открити в село Мулетарово.  Снимки: Нели ТомоваСъд за благовония (балсамарий) от бронз, II в. Снимки: Нели ТомоваФигури от бронз, II-III в. Снимки: Нели ТомоваЧервенофигурен кратер - IV в. пр. Хр. Снимки: Нели ТомоваКоланна апликация (вляво) и фибула от сребро (III-IV в.) Снимки: Нели ТомоваБронзова фигура, II-III в. Снимки: Нели ТомоваЧервенофигурен кратер, IV в. пр. Хр. Снимки: Нели ТомоваОловен котел от III-IV в. Снимки: Нели ТомоваСнимки: Нели ТомоваДетайл от червенофигурен кратер, IV в. пр. Хр. Снимки: Нели Томова

– Знам, че Митко Станков е имал ценни монети, може би от тях трябваше да покажете нещо?

– Ами, там е най-интересният момент, че при откриването на един класьор с монети и печати, се оказа, че това не са ценните монети на Митко Станков, които той преди това е показвал на сбирки на нумизматите и на изложби в НДК.

– Е, щом ги е показвал на изложби в НДК…

– Ами, много просто, в момента, в който той незаконно е напуснал страната, той вероятно ги е взел със себе си. А не бяха открити в тайниците при проучването…

– Той за да ги покаже на изложба, не ги ли е притежавал официално, да ги е регистрирал?

– Това е въпрос на следствените органи. Ако се докаже, че той е имал регистрирана колекция, никой нямаше да го пипне.

– За да ги показва на изложба, значи не ги крие…

-Да, но не са открити при следствието. Ние имаме и друг случай, когато известни нумизмати в цяла България…

– За коя година става въпрос точно?

– Ние говорим за пещерата на Али Баба, става въпрос за началото на деветдесетте години, не мога да кажа точно на коя дата е станало.

Гавраил Лазов. Снимка: Нели Томова

– Не е ли станало още преди 10-и ноември, когато е арестуван?

– Пълен абсурд тогава да е станало. Той тогава е лежал в затвора, нямаше да може да избяга. Той през 90-те избяга, но той лежа в затвора за друг случай. Когато са открити хиляда златни монети, те са открити под тенекията на капандурата под прозореца му, а не в пещерата на Али Баба. Това са два различни случая. На първия не съм бил поемно лице. Аз ви говоря за случая, когато вече на базата на първият случай се знае за второ нарушение чрез други случаи, които се навързват много и дават основание на прокуратурата да направи проверка на съответното мазе. Получават прокурорско разрешение и е направена проверката по всички изисквания, както специалисти, работещи в музея, така и граждани.

– А във вашата практика имало ли е други случаи от подобен мащаб?

– В момента постъпват количества от няколко десетки хиляди предмети, които трябва да бъдат подложени на експертна оценка, за да се придвижат съответните следствени действия и образуване на дела. Това са предварителни следствия. В момента има няколко тона предмети, които са задържани и чакат своя ред, да дойдат, за да бъдат описани тук.

– Според вас каква е разликата между Митко Станков Бузата и Васил Божков? Колекцията на Станков – той си купува някакви неща, складира си ги вкъщи и е арестуван. И Васил Божков прави същото…

– Ами Васил Божков е представил официално своята колекция, регистрирана е, същевременно докато тече регистрацията, тя беше експонирана дори за известен период от време в зала на НИМ. При въпроса тези предмети откъде са, отговорът беше, че за всички предмети има документи.

– Той самият каза пред в. „Труд” в интервю: „Купувам от хора, които купуват от иманяри”. Защо него не го обискират и проверяват, а проверяват по-дребни риби?

– Не мога да ви кажа това, към мен въпросът е излишен. Има следствени органи, има органи, които контролират спазването на законите в страната, ако има нещо нередно, би трябвало да се отправи въпрос към тях. Ние не сме правораздавателни органи, можем само да дадем компетентна оценка какво представляват предметите, които идват в нашето полезрение. И в много случаи ние сме успявали да кажем, че има предмети, които минават за автентични, а се оказват така наречените ментета или абсолютни фалшификати.

Бронзова фигура, II-III в. Снимки: Нели Томова


– Срещал ли сте се с Митко Станков?

– Доколкото се отнася до Митко Станков, първите контакти с него започнаха още когато НИМ започна да формира научно своите колекции. В ранните години той носеше в музея предмети, аз много добре си спомням, че поне аз съм приемал от него две златни обици, по един екземпляр от чифт. Вероятно затова е попаднал при нас, тъй като не е имало втори екземпляр, единият дори беше счупен. Подобен единичен екземпляр съм срещал в публикация в Сърбия. Така че нищо чудно двете обици да са от един чифт и едната да се намира в България, а другата в Сърбия. Но това са разсъждения, които нямат нищо общо с конкретния повод. Мисълта ми е, че тогава той предостави предмети за откупуване, те представляваха интерес за нас, тогава започвахме да формираме колекциите и тези златни предмети бяха откупени според силата на Закона за паметниците на културата и музеите и специално наредбата за даване възнаграждение на хора, които предоставят предмети, които те са съхранили. Затова за тези два предмета му беше изплатено възнаграждение. Но впоследствие, явно апетитът идва с яденето, той започва наред с това да се занимава с колекциониране на монети и печати, които представя на различни изложби, да се занимава и с други неща, да трупа материали, които довеждат до една голяма група предмети, незаконно натрупани по тогавашните и сегашните закони.

БългарияИнтервю
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.