Димитър Динев: Най-лесно се крият и изнасят в чужбина пари чрез консултантски услуги

Схемите за измама са едни и същи. Само хората се сменят,твърди експертът

Снимки: авторката

Димитър Динев е основател на Асоциацията за противодействие на икономическите измами (АПИИ) и председател на управителния й съвет. Той е сертифициран проверител на измами при The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), САЩ. Доцент и доктор по икономика в Университета за национално и световно стопанство – гр. София. Aвтор е на „Икономическите измами – I част“, „Финансов мениджмънт с микрокомпютър“, „Финансово счетоводство I и II“ и „Модерният вътрешен контрол“ и др. Консултантската дейност и научните разработки на доцент Динев са в областта на системите за вътрешния контрол, превенцията, разкриването, разследването и възпрепятстването на икономическите измами.

– Доцент Динев, защо се захванахте с измамите? Това ли е най-големият проблем в икономиката?

– Икономическите измами са най-скъпите измами. Накратко те могат да се определят като измами на белите якички, на хората, които имат опит, познания, власт и възможности да ги извършват. Измамите вървят ръка за ръка с бизнеса. Аз казвам, че това е третата страна на бизнеса, втората е сивата икономика. Тоест имаме бяла, сива икономика и измами. Сивата икономика е нелегалната, незаконната. Например – произвежда се хляб. Три хлебарници са нормални, законни, а две произвеждат нелегално. Сивата икономика може да бъде свързана с различен тип престъпления. Но възможно е и тези, които работят в законната част, бялата икономика, да мамят своите клиенти и често го правят.
Бях лично мотивиран да бъде създадена Асоциацията за противодействие на измамите. В същото време бях финансов директор във фирма “Омонит”, която осъществяваше контрол върху концесионния договор на “Софийска вода”. Разкрихме много нарушения. Атаките срещу нас продължават, за да мълчим. Но, отново ще кажа, че цената на водата в София е основана на фалшифицирани данни. Много инстанции го знаят, но не зная защо тази измама все още продължава да действа.
Бях мотивиран да се създаде организация, която да подпомага институциите, фирмите, хората да се предпазват от измами. Върху мен бе осъществен различен вид натиск, за да си променя мнението, да предложим как да се излезе от ситуацията с нарушенията на концесионера на водата на София.
В асоциацията обединихме усилията на експерти, професионалисти в различни области – от академичните среди, финансисти, икономисти, юристи, инженери. Сертифицираните проверители на измами (б. р. – те имат Асоциация с управляващ орган в САЩ) – това е най-бързо развиващата се професия и квалификационна степен в САЩ. Изисква познания в областта на финансите, счетоводството, икономиката, правото, информатиката.

Снимки: авторката


– Защо се увеличават измамите? Мами се на всяко едно ниво – от продавача в магазина до висшия управник.

– В законодателството нямаме абсолютно нищо, което да регулира или противодейства на икономическите измами.
Обратно – всичките или почти всички закони и нормативни актове, особено в областта на контрола в последно време изобщо не засягат или реално не са адекватни на проблемите, свързани с корупцията, която придружава измамите. Контролната система е неработеща в тази област. Просто нищо не може да се направи, докато не се променят радикално законите. Главният прокурор и много други юристи казват, че трябва да се промени Наказателния кодекс.
Дефинирани са следните видове измами – обикновена (битова), компютърна, застрахователна, счетоводна. Има различни престъпления, свързани с тези измами – примерно – престъпления по служба. На практика не зная да има осъден за такава измама. А в тази област се вършат много престъпления.
Не ви ли прави впечатление, че се избягва думата “измама”? Замества се с някаква друга, не така остро звучаща. В доклада на ОЛАФ, например, измамите са преведени като “нередности”. Примерно за усвояването на европейските пари започна масово създаване на консултантски фирми, сдружения, които се правят само с цел печелене на проекти. Но не се спазват и не се обръща внимание на съществени икономически принципи.

– Какви са измамите в областта на цените?

– Аз и моите колеги имаме индикатори за крупни измами в областта на образуването на цените на водата и електроенергията. Един от индикаторите за икономическа измама при определяне цената на тока например е, че голяма част от бизнесплановете на енергийните дружества са засекретени. Това означава, че много малко хора имат достъп до тях и вътре може да е включено всичко. Единственото обяснение за увеличението на цените е поскъпването на ресурсите и услугите в световен мащаб. Сигурен съм, че както при водата, за която зная, и поскъпването на тока е задължително заложено в приватизационния договор, бизнесплановете, стратегиите за развитие. Това е един от индикаторите за възможна измама.
Защо е засекретен бизнес планът на “Софийска вода”? За да не се разбере, че данните за водния баланс не са верни. Естествено обяснението е, че цифрите в бизнес плана са търговска тайна. Но те касаят една трета от българското население. Това е манипулация. Най-страшното е, че хората я виждат и нищо не могат да направят.

– Електроразпределенията заплашиха, че ще имаме проблем с качеството на тока, след като ДКЕВР не прие исканото от тях увеличение на цената. Нямало да могат да направят нужните инвестиции.

– Ето ви един елемент от измамата – въвеждане в заблуждение. Какво значи инвестиции? Терминът “инвестиции” също не е дефиниран. За собственика всеки изхарчен лев е инвестиция. Ако някой ми каже, че в нормативен акт или договор е дефинирано кои вложения ще се смятат действително за инвестиция, бих му стиснал ръката. Изнудването – ако не се увеличи цената, ще стане еди какво си – е трик. Виждал съм го и преди. Казваха – ако не се вдигне цената на водата, няма да се направят необходимите инвестиции. Те не се и правят след това. Реално се прилагат схеми на източване на предприятието.

– Защо не реагираха общинарите?

– В Столичния общински съвет бизнес планът на “Софийска вода” се гласува от хора, които много не се интересуват конкретно как стоят нещата, особено ако техни фирми не участват в обслужването. Така е ставало и в Топлофикация София. Докато имаше държавна субсидия – тя е покривала реалните разходи. Чрез нея са купувани скъпи материални активи. Често се отчита, че такива са закупени, а се оказва че ги няма.
За да се скрият или пренесат пари в чужбина или се прехвърлят към наши фирми тук в страната – най –лесно е да се използват консултантски услуги, рекламна дейност и т. н. Насреща няма продукт, който да може конкретно да се калкулира. Чрез ПР агенция се прикриват средства, които изтичат към партийни каси и лични сметки. Могат да се отчитат много часове труд, големи ставки. За съжаление тези схеми на измама се използват много от чужденците. По този начин се стимулира корупцията – подкупи, подаръци, плащанията на интереси.

Снимки: авторката

Друг е въпросът, че няма никаква политика в тази област. Никой даже не споменава думата “измама”. Тия дето идваха (б. р. – експертите от ОЛАФ), да не са от офиса за противодействие на нередностите? Те са от офиса за противодействие на измамите – ОЛАФ.
Заврели сме си главата, да не кажа къде. Изпратил съм програмата на курсовете, които организираме, във всички министерства. Тези курсове посочват начини за превенция на измамите. Много по-трудно е, когато измамата е извършена и се стигне до съда и не се получава резултат.

– Защо?

– В САЩ споделят опита си и казват, че по-добре е да не се стига до съда. Да се вземат мерки да не се извършат измамите. Да се създаде среда за разкриването им преди да са се случили. Стигне ли се до съд се намесват вещи лица, адвокати, съдии, корупция, подкупи… Измамници твърдят, че парите са дошли от семейството и т. н. и въобще други трудно доказуеми неща. Или трябва да се използват специални разузнавателни средства, за да се съберат данни или …уличените да си признаят.
А се използват много сложни схеми при измамите, включително със законни подаръци. Не е задължително измамите, подкупите да са явни. Може да се отпусне кредит, който друг изплаща, а не получателят му. Или кредитът да бъде безлихвен. Безкрайно много са схемите за измама. Следя всичко, което се публикува в тази област. Имам участие в един сборник от 62 автори, които представят истински истории на измами, като описват различни схеми.
Медиите са пълни с истории на измамени хора.

– Около кандидат студентските изпити се коментираха отново измамите с изпитните въпроси, с приема в университетите.

– В книгата ми „Икономическите измами“ съм публикувал изследване сред 400 мои студенти, които съм анкетирал. Дефинирани са реалните проблеми, които съществуват във ВУЗ-овете – започвайки от влизането в университета чак до завършването и дипломирането на студентите. Курсовете за подготовка на кандидат студентите обикновено се водеха от преподаватели, които след това участваха при проверка на кандидатстудентските работи. В някои ВУЗ-ове има преподаватели, които си пишат примерно по 1000 часа, които е невъзможно реално да покрият. По този начин се източва съответното висше учебно училище, най-вече държавните университети.
Преписването на курсови работи, на изпити, купуването на готови проекти – съществува пазар на такива измами. Достатъчно е да се погледне в Интернет – има телефони (виж тук за търговията с курсови и дипломни работи)…
Друга измама е плагиатството на учебници. Превеждат се стари учебници от английски, като се използват студенти и след това се представят като авторски, не като преводни. Ето ви тип на завършена измама – облагодетелствуване вследствие на плагиатство. Известно ми е, че на министъра на просветата е изпращана много информация – анонимни и неанонимни сигнали за измами. Но министерството може да направи много малко, заради така наречената академична автономност на ВУЗ. От една страна е добре висшето образование да бъде независимо. Но от друга страна университетите правят каквото си искат и министерството не може да се намеси. Среща се семейственост при управлението им, създаване на групички, недопускане на качествени хора да се развиват.
Когато говорим за държавни университети високата степен на академична автономност според мен вреди.

– Политическата измама?

– Някои я наричат популизъм. Политикът знае, че няма да направи това, което обещава. Избирателят е заблуден, че може да се случи. Политикът след това извършва някакви действия, колкото да покаже, че прави нещо. За него обикновено това е поза. И присъдата е на 4 години.

Снимки: авторката

– Защо правителството, управляващите не правят нищо? Толкова е явно – едно и също лице собственик или консултант в десетки фирми. Едната източва другата, кредитира я, мрежата им е така оплетена, че се мамят клиенти, държава, съсобственици…

– Това, че някой измислил с няколко фирми да използва различни начини за облекчаване на данъците – няма нищо лошо. Но когато говорим, че в една къща има регистрирани 6 фирми и няма никакъв знак, че там се извършва бизнес, а фирмите са с близък, сходен предмет на дейност, изниква въпросът – това не е ли индикатор за възможни измами по ДДС?

– Нали има експерт счетоводители?

– Но когато говорим за измами с финансовите отчети, счетоводителите също участват . Те са лицата, които знаят как и могат да го направят. Индикатор за такава измама е примерно заверката на 120 отчети за два дни към края на годината. Как става това? Истината е, че у нас ролята на финансовите отчети не е толкова голяма колкото в Америка. Там много се играе на борсата и при измама с отчетите излъганите са обикновено акционерите.

– И при нас започнаха да надуват данните на финансовите отчети.

– Правят го отдавна. Въпросът е, че няма толкова жертви акционери, които да влияят, да реагират.

– Както стана с американския енергиен гигант “Енрон”?

– Има и гръмнали и европейски фирми. Вижте ЦСКА, вижте Кремиковци.

– Къде е измамата при тях?

– Не винаги има измама. Може да има индикатори за измама.

– Тогава?

– Нещата стигат до познаването на методите за разкриване на измамите. Обучението е един от стратегическите начини да се предпазим от тях. Примерно как стоят нещата с ЦСКА? Потърсете по медиите информация кой е собственикът. Ние не знаем кой е собственикът на ЦСКА. Или поне той не се съобщава.

– Не може да бъде тайна собственикът.

– Може, може. Ако е офшорна фирма. И изглежда е така. В България има 7 души експерт проверители на икономически измами. Има възможност повече хора да бъдат обучени, създадени като специалисти. Когато проверителят знае една технология, един бизнес процес как протича, как става, има опита и види, че нещо е различно, това го кара да прояви съмнение. Също, както трябва да се докладва при съмнителни операции за пране на пари. Никой не е дефинирал какво значи съмнителни операции. Инспекторат има във всички министерства и те дори са задължени да извършват проверки. Но те правят само проверка. След това идва ред на разследването. То включва доста неща, включително и налагане или не на санкции.

– Финансовото министерство влезе в “Топлофикация” с ревизия и нищо не откри. Как се получава така да не се забележат такива пробойни, от които изтичат парите на дружеството. Да не забележат явни измами?

– Скоро имаше едно изказване на председателя на Сметната палата, че работили по различни методики. Пак се връщам към факта, че в нито един закон, нормативен акт, няма регулиране в тази област, ако не за измами, то поне за задължение на одиторите да докладват за съмненията си и да носят отговорност, ако не са докладвали.
На конференция в Орландо, САЩ, миналата година бе съобщено, че след случая с фалита на “Енрон”, много силно са променени всички изисквания към одиторите, към изпълнителните директори по отношение на вътрешните контроли, че те действат адекватно. Това се отнася за компаниите, които са листвани на борсата. У нас няма толкова много такива фирми. Друг момент е, че одиторите са задължени да докладват на звената по сигурността на борсата за свои съмнения или за индикатори за измами. В САЩ има национален и международен стандарт за отговорността на одиторите при одит на финансовите отчети, касаещ финансовите измами.

– У нас как е?

– Никак. Абсолютно нищо. В Наказателния кодекс има само един текст, отнасящ се до Комисията за финансов надзор и регулацията, която тя осъществява. Но в него няма нищо за измамите. Първо трябва да се прегледа законодателството за контролната система и да се промени радикално. Да се дадат повече правомощия – изисквания, права и задължения на лицата, които действително осъществяват контрол на измамите.
Одиторите казват – не е наша работа, не сме полицаи. Като не си полицай, полицаят да не би да е икономист?
Обадиха ми се да ме питат за казуса с обществените поръчки. Критериите при тях са толкова неясно заложени в нормативната база, че могат да бъдат променяни и така и така. Или реално предварително определят кой ще бъде изпълнителят. Другите кандидати просто участват. И там се прилагат различни схеми. Там какво чудо е… От обявяването на една обществена поръчка до изпълнението й схеми за измами колкото искаш.

– Посочете една.

– Примерно трябва да похарчим определени пари – трябва да измислим за какво да ги похарчим, но така да ги похарчим, че ние да имаме полза – подаръци, комисионна… Прави се обществена поръчка. Имаме предвид коя фирма ще участва. Подготвяме тръжната документация и заданието, така че тя най-добре да отговаря на заложените изисквания. Това е единият вариант.
Другият вариант е да се включат подизпълнители. При това се използват всички правила по закона – като отиде одиторът всичко е точно – дата на публикуване, материалите купени, документите, всичко изготвено, тръжна комисия създадена със заповед. Като погледнете, всичко розово.
Няма обща рецепта. Сега, след случая с фирмата на брата на шефа на Пътния фонд, която уж дала най-ниска цена и затова била избрана, ще се прави по друг начин.

– Тогава възможно ли е въобще да се противодейства на такива измами?

– Като няма нищо в законодателството – нито за превенция, нито за разкриване, нито за противодействие на измамите, естествено, че на измамниците няма да им пука. Контролната система на държавата е рухнала или е на колене и се моли на измамниците. На вътрешните одитори им се плаче. Преди те са били външни ревизори, имали са правомощия и авторитет, доколкото е било възможно. Сега са смачкани. Те имат три възможности: или да прикрият, или да разкрият, или да напуснат, като разкрият измамата. Кого ще разкрият? Кмета, директора, министъра? Но те са го назначили. Трябва да се запази независимостта, сигурността на тези хора. Одиторът да знае, че като докладва за измами, няма да бъде малтретиран, уволнен и репресиран. Такъв закон има в САЩ , който стимулира превантивното противодействие на измамите.

– Имаме ли шанс?

– Има. Но първо трябва да има политическа воля, а такава няма. От 15 години се занимавам с противодействие на икономическите измами. Едно и също се прави. Само хората се сменят. Използват се едни и същи схеми. Затова опозицията ги знае наизуст и знае къде да атакува сегашния кабинет. Просто защото правят едни и същи номера.

БългарияИнтервю
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.