Руските енергийни монополисти ли командват парада в България?

Георги Котев. Снимка: Личен архив

На 10 юли 2008 г., в обръщение по YouTube отправих публично обвинение към ръководството на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД в организиране и провеждане на мащабна корупционна схема, свързана с подмяна на ядреното гориво (виж тук). Последва бурна, но кратка лъжливо–клеветническа кампания по мой адрес от страна на ръководствата на АЕЦ и Агенцията за ядрено регулиране, но нито едно стойностно доказателство, което да опровергае моите обвинения. След като болшинството медии бяха “убедени” в “правотата” на държавните институции, те и до ден днешен продължават да имитират “липса на обществен интерес” към случая и да не запознават българските граждани с този уникален, със своята неповторимост, в световен мащаб, случай, а също така и да не задават верните въпроси на обвинената от мен страна.

Междувременно, под тихата медийна повърхност, много бавно (във времето) и трудно (законосъобразно) се имитира “решаване на казуса” на институционално ниво. Така, още в средата на юли 2008, в Окръжна прокуратура – Враца е заведена обща преписка по две срещуположни обвинения. Първото е на г–н Иван Генов, изп. директор на централата, срещу мен, за изнасяне на фирмена тайна, а второто е на г–н Петър Пенчев, член на комитета в моя защита, за злоупотреби при вноса и експлоатацията на ядреното гориво. Докато първото обвинение е отхвърлено от две независими прокурорски инстанции, то второто, след неуспешен опит да бъде потулено, на първо ниво, бива обжалвано и справедливо възобновено с искане за образуване на досъдебно произвоство.

Ето най–съществената част от постановлението на Апелативна прокуратура – София:

“По отношение на втория сигнал, за евентуални деяния по чл.356Е – чл.356И от НК, намирам, че преписката е прекратена неправилно.

Още в първоначалния сигнал на инж. Петър Пенчев са изнесени конкретни данни и са поставени конкретни въпроси, на които няма отговор в постановлението на Окръжна прокуратура – Враца. Прокурорът се е задоволил единствено да посочи: “В резултат на събраните документи и становища се налага извода, че не може да се говори за компрометиране на ядрената безопасност в резултат на използването на новия вид ядрено гориво”.

Не е отговорено на следните въпроси:
• има ли подмяна на ядреното гориво – деклариран един вид, а доставен друг вид гориво;
• има ли аномалии през последните 4 години, изразяващи се в трикратно превишаване на допустимото отклонение между пресметнатата и реалната продължителност на горивните кампании на реакторите;
• ако има такива аномалии, на какво се дължат те; възможно ли е да са следствие на смяната на горивото;
• съществува ли риск в ядрената безопасност, изразяващ се в дълбочинни прегаряне на ядрените касети от стария тип ТВС, в резултат на смяната на горивото;
• експлоатирано ли е непознато и непроверено ядрено гориво; има ли несъответствие между документа “Техническа обосновка на безопасността” ТОБ и реално доставеното гориво;
• има ли документация за реално доставеното гориво в АЕЦ “Козлодуй”, за неговото пробно експлоатиране и поведение;
• упражнил ли е председателят на АЯР контрол при изменение на конструкциите, системите и оборудването в ядреното съоръжение при екплоатацията на новия вид гориво;
• новото гориво има ли ТОБ “Техническа обосновка на безопасността”;
• не е разпитан Георги Котев, който твърди, че през последните 4 години АЕЦ “Козлодуй” е работил без изрядна документация; от къде има тези данни, на какви факти се обосновава;
• дали са прогнозирани и отразени измененията на продължителността на горивните кампании в документа ТОБ.

В съобщението на ДАНС е отразено, че с цел установяване на действителното наличие или отсъствие на данни за несъответствие в качествените показатели на ядреното гориво, е необходимо извършването на спектрометричен анализ от независим орган. Такъв анализ не е извършен.

Не е установено дали са извършвани такива анализи на доставяното ядрено гориво за всяка партида, придружени със спесификация на вида, формата и колочеството на ядрения материал, включително обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав съгласно НРИЛРБИЯЕ. Има ли разрешения от АЯР за всеки внос на ядрен материал съгласно чл. 58, ал. 4 от тази Наредба.

Не е изяснено налице ли е увеличение на енергийния потенциал в следствие на това или последващо прегряване и опасност от разхерметизиране на ядрените горивни касети. Следва да се установи допуснато ли е 25% съкращаване на ремонтните работи на 5–ти блок на АЕЦ “Козлодуй” през 2008 г. и технологично допустимо ли е това. Ако не е, създаден ли е риск за ядрената безопасност на централата.

Като не е изяснила всички поставени по–горе въпроси, Окръжна прокуратура Враца е постановила немотивирано, съответно незаконосъобразно, постановление, в частта, с която е отказала да образува досъдебно производство по чл.356Е – чл.356И от НК. Тези въпроси могат да бъдат изследвани и изяснени само в рамките на валидно образувано и проведено досъдебно производство. За изясняването им са необходими специални знания в областта на техниката, а именно на ядрената физика, ядрената безопасност и технологията на използването на ядрено гориво. Доколкото прокурорът не разполага с такива знания, е необходимо да се назначи експертиза от ядрени физици и специалисти в областта на ядрената безопасност, които да дадат отговор на тези въпроси. Такава експертиза може да бъде назначена и проведена единственов рамките на досъдебното производство, което налага постановлението на Окръжна прокуратура – Враца да бъде отменено в атакуваната част и се разпореди образуване на досъдебно производство.

Дали са налице данни за присвояване по чл. 201 и сл. от НК, следва да се прецени след разследване, в рамките на това по чл.356Е – чл.356И от НК, поради което постановлението следва да се отмени, и в частта му, с която преписката се изпраща по компетентност на Районна прокуратура – Козлодуй.”

От момента на подаването на сигнала до момента на издаването на постановлението на Окръжна прокуратура – Враца изминават 106 дни (него и всички материали по случая можете да видите във форума или на моята страничка в сайта www.eurochicago.com). От момента на обжалването му до момента на издаването на постановлението на Апелативна прокуратура – София изминават 37 дни. За сравняване на качествата на двете постановления, по отношение на обективно свършена работа и дума не може да става. За почти три пъти повече време врачанска прокуратура не е свършила практически абсолютно нищо, докато за по–краткото време – Апелативна софийска осмисля и формулира цели 14 изключително важни и точни въпроси и няколко подвъпроса към тях. Така да се каже, самият факт на конституирането на тези въпроси вече е голям напредък, който обаче частично се обезценява заради половин годишното му протакане. За огромно съжаление той ще продължава да се обезценява и занапред, защото преписката е върната на същата инстанция, която веднъж вече е отказала да образува съответната процедура по нея. Дали сега тя ще си промени мнението? Едва ли, като се има предвид, че за досега несвършената работа прокурорът Десислав Начков не носи никакви последствия. Той не е наказан или санкциониран по никакъв начин. Какъв, тогава, ще му бъде стимулът, на него или на колегите му по служба, да запретнат ръкави и да изпълнят старателно и професионално, забележките на софийският прокурор? Нещо повече, даже обратно, сега Начков ще се прави на засегнат и обиден, за това че “работата му” не е била оценена по достойнство. В резултат на което той ще протака досъдебното производство до безкрай, като за това той пак няма да бъде наказван.

А междувременно престъпната страна печели възможност да прикрива следите си, да заличава или даже да фалшифицира факти. Те вече спечелиха половин година, но видимо това не им е достатъчно, защото благодарение на публичността и прозрачността на моите обвинения те разбраха, че няма как безследно да премахнат уликите. Остава им само да протакат максимално и на всички възможни фронтове. Така освен на фронта на досъдебните процедури те продължават да нарушават и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в лицето на, забележете, председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), Сергей Цочев. Въпросният господин на два пъти през последните 6 месеца публично заявява, че разрешението за поетапният преход от един вид ядрено гориво към друг е публично и всеки, който поиска може да го получи (в–к Банкер, бр. 30, от 2008г., а също така и интервю по БНР, от 15–ти септември, 2008г.). Но когато то му бива поискано, той на практика го предоставя само частично, без най–съществената и неразделна част от него – техническото решение, с което АЕЦ “Козлодуй” е поискала разрешението за този преход. Не може висш чиновник от такъв ранг да лъже толкова нагло и безнаказано. (А и това не е единствената му лъжа за този период.) Така на практика съзнателно се пречи да бъде показано основанието за издаването на разрешението от АЯР. Но още по–интересни са мотивите с които е направен този отказ, а именно: “Няма съгласие на ОАО “ТВЕЛ” – Руска федерация за предоставяне на защитена по договора информация. Техническо решение №2903/11.12.2003г. и приложения с №№ 1–29 съдържат документи, предавани от ОАО “ТВЕЛ” – Руска федерация на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД по силата на договор …” Забелязвате ли, няма съгласие на руска компания да бъде проверена какъв бизнес върти на територията на страна–членка на ЕС. Кой командва парада в Р България? Българските държавни институции или пък руските енергийни монополисти?
……

Ще си позволя няколко уточняващи коментара към иначе отлично формулираните и зададени въпроси от АП – София.
• Текстовете от НК, по които ще се води досъдебното производство не предвиждат търсене на наказателна отговорност точно по повдигнатият от мен казус, но това е разбираемо. Едва ли на някой законодател някога ще му дойде на ум да предположи извършването на именно такова чудовощно престъпление, като подмяната на ядреното гориво. Здравият разум би приел едно такова предположение за абсурдно и лигично би го отхвърлило, както навярно и е станало, при приемането на съответните текстове от НК. Ситуацията, очевидно, е нестандартна и поради тази причина и решението и следва да е нетрадиционно. Най–логично е наказателното преследване да се насочи по линия на корупционната схема, в особенно големи размери, както логично се предлага в постановлението на АП – София.
• За моето участие в досъдебните процедури. Вече повече от шест месеца нито една държавна институция не желае да се ангажира с гарантиране на моята неприкосновеност, при евентуалното ми завръщане в България, с цел участие в разследване.Назначаването на такава гаранция не следва и от постановлението на АП – София. Настоявам, че искането ми е напълно основателно, с оглед на големият брой неразкрити поръчкови убийства в страната, за последните 8 години. На същия този фон се демонстрира безпрецедентни охранителни мерки на лица като Младен Михалев – Маджо, политика Ахмед Доган и други. Така държавата изразява двоен стандарт към своите граждани. И друг път съм го казвал, че искам тази гаранция, не защото животът и сигурността на лицето Георги Котев са по–важни от тези на който и да е друг българин, а единствено и само, защото той е единствен който може да защити и докаже твърденията си. В случай на “нещастен случай” с него обвинението няма да може да бъде поддържано и естествено ще отпадне. Ако такава гаранция не ми бъде дадена предварително, то аз още от сега заявявам, че няма да се явя на никакво прокурорско или каквото и да е повикване от България.
• За независимата експертна оценка на верността на моите обвинения. В България няма независими ядрени експерти. Който малко или много разбира от тази област по един или друг начин е свързан с АЕЦ “Козлодуй”. Следователно участието му в една такава оценка би породило конфликт на интереси. Това ми твърдение се базира, както на над 17-годишния ми практически опит в бранша, така и на случващото се през последната половин година. Нито в постановлението на ОП – Враца, нито пък в писмото на МС на РБ се цитират имена на такива експерти, а шест месеца е повече от достатъчен срок за изработката на такова становище по многобройните изнесени от мен факти. Решение в тази посока може да се търси или в рамките на международен експертен съвет или под някаква друга форма, която може да бъде обсъдена и приета от състава, който ще води разследването, мен и които и да са български ядрени експерти, съвместно, с консенсус.
• За най–важния документ, който може незабавно да даде отговор на почти всички повдигнати от мен обвинения – ТОБ, неколкократно цитиран в постановлението на АП – София. През последните шест месеца, обвинената от мен страна – висшите ръководства на АЕЦ–а и АЯР всячески се стремят да не го споменават, като че ли той не съществува. Това е симптоматично с оглед на усилията им да прикрият вината си. В тази връзка съвсем основателно се опасявам, че предприетите от тях действия за изкуствено забавяне на изясняването на случая целят неговото фалшифициране или подмяна. Ето защо смятам, че неговото осветяване и незабавно сравняване с характеристиките на реално експлоатираното ядрено гориво в АЕЦ “Козлодуй” е от първостепенно значение за справедливото разрешаване на казуса. Хватките на обвинената страна, да опази “фирмена тайна” на чужда компания, оперираща на територията на Р България, са предателство спрямо националния интерес.

(Със съкращения)

Виж повече в блога на Георги Котев

Други публикации на e-vestnik по темата:

Български ядрен физик се крие в чужбина и предупреждава за опасно гориво в АЕЦ Козлодуй

Йордан Йорданов: Ядрено гориво с минал срок доставиха през 1993 г. Ако сега Котев казва истината, ще се разгърми

Какво все пак е горивото на АЕЦ „Козлодуй” и защо заплашват Котев?

Отговори на физика Георги Котев на пресконференцията, дадена на 17.07.2008 от ръководството на ЕАЦ Козлодуй

Физикът Георги Котев: Шефът на АЕЦ „Козлодуй” продължава да лъже


  Физикът Георги Котев показва документи за горивото в АЕЦ „Козлодуй“

Мнения & Ко
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.