Кризата е възможност за нов световен ред

в. Интернешънъл хералд трибюн

Хенри Кисинджър. Снимка: Ройтерс

Новата американска администрация се готви да встъпи в длъжност във време на сериозни финансови и международни кризи, затова може би изглежда парадоксално да се твърди, че самите неуредици в същността на международната система предоставят уникална възможност за съзидателна дипломация. Тази възможност съдържа едно привидно противоречие. На определено ниво финансовият срив представлява сериозен удар по репутацията на Съединените щати. Въпреки че американските политически преценки често са се оказвали противоречиви, американската рецепта за световен финансов ред като цяло не е била оспорвана. Сега сред ръководните фигури в САЩ се шири разочарование от нея.

В същото време мащабът на бедствието прави невъзможно останалият свят да се спотайва зад американското надмощие или зад американските провали. Всяка страна ще трябва да направи преоценка на приноса си за бушуващата криза. Всяка ще се стреми, доколкото е възможно, да се разграничи от условията, породили срива. Същевременно всяка ще бъде длъжна да се изправи пред факта, че дилемите й могат да бъдат разрешени единствено чрез общо действие.

Дори най-богатите страни са застрашени от намаляващите ресурси. Всяка ще трябва да преформулира националните си приоритети. Ако възникне система от съвместими приоритети, ще се появи нов международен ред. Той обаче ще се фрагментира катастрофално, ако различните приоритети не могат да се съгласуват.

Съществуващата международна финансова система достигна най-ниската си точка точно когато по света се развиват паралелни политически кризи. Никога не е имало толкова много трансформации по едно и също време в толкова много различни части на света, като при това те стават глобално достъпни чрез мигновената комуникация. Алтернативата на новия международен ред е хаосът.

Всъщност финансовите и политическите кризи са тясно свързани отчасти защото през периода на икономическо изобилие се отвори празнина между икономическото и политическото устройство на света. Икономическият свят се глобализира. Институциите му обхващат целия свят и действат чрез принципи, които приемат, че световните пазари се саморегулират.

Финансовият срив разкри тази заблуда. Той направи очевидна липсата на глобални институции, които да омекотяват удара и да променят тенденцията. Неизбежно, когато засегнатите общества се обърнаха към своите национални политически институции, те се ръководеха главно от съображенията на вътрешната политика, а не на световния ред. Всяка голяма страна се опита най-вече сама да разреши непосредствените си проблеми и да отложи общото действие за по-късен етап, когато влиянието на кризата намалее. Появиха се т.нар. спасителни пакети, приемани на парче от всяка държава – главно чрез заместване на вътрешния заем, който беше основната причина за бедствието, с привидно неограничения правителствен заем. Засега това допринесе единствено за спиране на първоначалната паника.

Нов международен ред няма да има нито в политическата, нито в икономическата област, докато не се появят общи правила, които да служат като ориентир за страните. Накрая, съгласуваност между политическата и икономическата система може да се постигне само по два начина: като се създаде международна политическа регулаторна система, която да има същия обхват като тази на икономическия свят; или като бъдат смалени икономическите единици до размер, с който политическите структури могат да се справят. Това вероятно ще доведе до нов меркантилизъм, може би на регионално равнище.

Безспорно предпочитаният изход е едно ново глобално споразумение от типа на това от Бретън Уудс. Ролята на Америка в това начинание ще бъде решаваща. Парадоксално е, че американското влияние ще бъде толкова по-голямо, колкото по-умерено е поведението ни; ние трябва да смекчим нравоучителния тон, който характеризираше твърде много американски позиции, особено след разпадането на Съветския съюз. Това ключово събитие и последвалият период на почти необезпокояван глобален растеж допринесоха твърде много за това, световният ред да се отъждествява с приемането на американските идеи, включително вътрешнополитическите ни предпочитания.

Резултатът беше някаква присъща склонност към едностранни действия, от което обикновено се оплакваха европейските критици, или пък някаква настойчивост за обсъждания, чрез която държавите биваха поканени да докажат, че са годни да влязат в международната система, като се подчинят на американските правила.

От встъпването в длъжност на президента Джон Ф. Кенеди преди половин век не е имало друга администрация, която да влиза във властта, натоварена с толкова много очаквания. Няма друг случай, при който всички основни актьори на световната сцена да са заявявали открито своето желание да предприемат преобразуванията, наложени им от световната криза, в сътрудничество със Съединените щати.

Новоизбраният американски президент Барак Обама на пресконференция във Вашингтон. Снимка: Ройтерс

Необикновеното влияние на новоизбрания президент върху представите на хората е важна част от оформянето на нов световен ред. Но то очертава една възможност, а не политика. Истинското предизвикателство е общата загриженост у повечето страни и у всички водещи държави във връзка с икономическата криза, както и общият страх от джихадисткия тероризъм да се оформят в обща стратегия, подкрепена от разбирането, че новите въпроси като разпространението на оръжия, енергетиката и промените в климата не могат да се решат на национално или регионално ниво.

Най-голямата грешка, която може да направи новата администрация, е да разчита на първоначалната си популярност. Духът на сътрудничество в настоящия момент трябва да се насочи към една голяма стратегия, преодоляваща противоречията от близкото минало.

Всъщност бремето на американската склонност към едностранни действия има известни основания. Освен това то се превърна в оправдание за съществено различие между Европа и САЩ: САЩ все още се държат като национална държава, способна да поиска от своите граждани жертви в името на бъдещето, докато за Европа, която е на пътя между изоставянето на националните рамки и непостигнатата политическа замяна, е много по-трудно да загърби настоящите ползи. Ето защо тя се съсредоточава върху „меката сила“. Повечето атлантически противоречия са по същество и само бегло засягат процедурни въпроси; при всички положения щеше да има конфликт, колкото и интензивни да бяха консултациите. Атлантическото партньорство ще зависи много повече от общите политики, отколкото от съгласуваните процедури.

Ролята на Китай в един нов световен ред е също толкова решаваща. Отношенията, които двете страни установиха главно като стратегически замисъл за сдържането на общ противник, се превърнаха през десетилетията в стълб на международната система. Китай направи възможно разюзданото американско потребление, като купи американския дълг; Америка помогна за модернизацията и реформирането на китайската икономика, като отвори пазарите си за китайските стоки. И двете страни надцениха трайността на това споразумение. Но докато действаше, то поддържаше невиждан глобален растеж. Освен това то намали безпокойството от ролята на Китай, след като той се изяви в пълна степен като приятелска свръхсила. Стигна се до единодушното мнение, че ако тези стълбове на международната система са във враждебни отношения, това би сринало голяма част от постигнатото и не би било от полза за никого. Това убеждение трябва да се запази и укрепи.

Необходимо е сътрудничество между двете страни на Тихия океан за справяне с последиците от финансовата криза. Сега, когато световният финансов срив опустоши китайските износни пазари, Китай набляга на развитието на инфраструктурата и на вътрешното потребление.

Бързото превключване на скоростите няма да е лесно и китайският растеж може да падне временно под 7,5-те процента, които китайските експерти винаги са определяли като линия, под която има риск за политическата стабилност. Америка се нуждае от сътрудничеството на Китай, за да се справи със сегашния си счетоводен дисбаланс и да направи така, че разрастващият се дефицит да не разпали опустошителна инфлация.

Въпросът за вида на глобалния икономически ред, който ще възникне, зависи до голяма степен от това, какви ще бъдат отношенията между Китай и Америка през следващите няколко години. Един разочарован Китай може да погледне по друг начин на специалната регионална азиатска структура, за която вече има условия в лицето на формулата „АСЕАН плюс три“ (форум за координиране на сътрудничеството между държавите членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и трите източноазиатски държави Китай, Япония и Южна Корея).

В същото време, ако протекционизмът в Америка се засили или ако Китай започне да бъде разглеждан като противник в дългосрочен план, може да се сбъдне едно самоизпълняващо се пророчество, което да осуети изгледите за глобален ред. Подобно връщане към меркантилизма и дипломацията от 19-и век би разделило света на съперничещи си регионални сили, което би имало опасни последици в дългосрочен план.

Китайско-американските отношения трябва да бъдат издигнати на ново равнище. Сегашната криза може да бъде преодоляна единствено чрез изграждането на чувство за обща цел. Въпроси като разпространението на оръжия за масово унищожение, енергетиката и околната среда изискват засилване на политическите връзки между Китай и Съединените щати.

Това поколение лидери има възможността да превърне транстихоокеанските отношения в намерение за обща съдба, както до голяма степен стана с трансатлантическите отношения в периода непосредствено след войната – с тази разлика, че сега предизвикателствата са по-скоро политически и икономически, отколкото военни.

Подобно виждане също така трябва да отвори вратите за страни като Япония, Корея, Индия, Индонезия, Австралия и Нова Зеландия – или като част от транстихоокеанските структури, или в регионални споразумения, занимаващи се с конкретни въпроси като енергетиката, разпространението на оръжия и околната среда.

Сложността на зараждащия се свят изисква Америка да възприеме по-исторически подход, а не да се ръководи от настояването, че окончателното решение на всеки проблем се изразява в програми с конкретни времеви рамки, което доста често е съобразено с нашия политически процес. Трябва да се научим да действаме според това, което е постижимо, и да сме готови да преследваме крайните цели стъпка по стъпка.

Един международен ред може да бъде дълготраен единствено ако участниците в него споделят не само грижата за изграждането му, а и за неговата сигурност. По този начин Америка и потенциалните й партньори имат уникалната възможност да превърнат време на криза във визия за надежда.

По БТА
*Хенри Кисинджър е бивш съветник по националната сигурност и държавен секретар в администрациите на президентите Ричард Никсън и Джералд Форд.

Мнения & Ко
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.