Александър Белковец: Моето уволнение от АЕЦ е за урок на останалите

Оператори работят в контролния център на АЕЦ „Козлодуй“ през януари т. г. Снимка: Ройтерс

Александър Белковец е 49-годишен. Работил е 24 години в АЕЦ „Козлодуй“, включително като главен експерт по ядрена безопасност в 5 и 6 блок. Неотдавна той изнесе в Интернет данни, че в АЕЦ „Козлодуй” се използва ядрено гориво с непредвидимо поведение, с което потвърди твърденията на ядрения физик Георги Котев от миналата година. Белковец твърди също, че методите на работа в централата са опасни от гледна точка на ядрената безопасност.

Белковец е уволнен е на 5 януари 2009 г. Като причини за уволнението той посочва, че е вписвал в оперативните дневници на централата нередности при работата, за което получавал забележки от директора Иван Генов, че така уронва авторитета на ръководството. Белковец неотдавна е опериран от рак на щитовидната жлеза. Уволненият експерт не може да говори след операцията, общува само писмено, чрез Интернет или чрез сина си. Интервюто с него е направено по електронната поща.


– Твърдите, че има нередности с ядреното гориво, с което в последните години се зареждат 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”. Опасно ли е поведението му от гледна точка на ядрената безопасност?

– Питате ме дали е опасно това, че на 5 и 6 блок активните зони се държат алогично? Отговорът е – да, докато не бъдат направени както трябва всички обосновки за поведението на горивото по време на аварии, докато програмите за разчет на зоните не могат да предвидят с нужната точност поведението на активните зони, докато се налага, без всякаква обосновка, да бъдат променяни масиви коефициенти в системата за вътрешно–реакторен контрол, което е  нарушение на инструкцията за внасяне на изменения в проекта.

– Бихте ли описали какво се случи като открихте дефектирала касета с ядрено гориво? Шефовете на централата наградиха ли ви?

– При откриването на дефектиралата касета аз даже не бях на моето работно място. По разпореждане на ръководството помагах на колегите от радиохимията при контрола на херметичност на касетите. При провеждане на “газовия контрол” (“газово” КХО), бяха регистрирани висок брой импулси, което не се беше случвало дотогава. Затова направих няколко замервания, за да се уверя, че не греша. При телевизионния оглед на тази касета се оказа, че тя има дефект от типа пряк контакт между горивото и топлоносителя. Наложи се да се правят допълнителни огледи, при които бяха открити и други дефекти по горивото. Откриването на дефектите на свой ред доведе до искане от АЕЦ “Козлодуй” до завода производител да промени конструкцията на използваните тогава касети. Вие ме питате дали съм получил някаква награда за това. Честно казано, не помня, но работата за мен и колегите ми се увеличи значително по обем, а това води до увеличаване на времето за съответните технологични операции, което не винаги се харесва на ръководители от типа “рапортуващи рекордьори”.

– Какви хора сега приемат горивото от производителя – руската компания ТВЕЛ?

– За приемане на свежо гориво в завода производител се изпращат хора, които не са свързани пряко с ядреното гориво, а по усмотрение на ръководството. Предполагам, че това не е никаква тайна, и ръководството на АЕЦ може да ви представи тази информация заедно с отчетите от тези командировки. (б. р. – в предишни години за приемане на ядреното гориво са изпращани експерти в тази област).

Работник в генераторната зала на АЕЦ „Козлодуй“. Снимка: Ройтерс

– Бихте ли описали, ако може с пример, как се държат шефовете в централата към т. н. “човешки фактор”, към ядрените специалисти.  Витае ли чувство на страх и умора в централата? Говори ли се за предстоящи съкращения? Вас съкратиха ли ви или ви уволниха?

– Както ви разказа в интервю за вашия вестник г-н Георги Котев (б. р. – виж тук), в атомната централа съществува вътрешен интернет-форум за мнения и предложения. Предполагам, че архив от този форум се пази. Може да поискате от ръководството на АЕЦ да ви разреши да го разгледате. Ще видите, че основните теми, които се дискутират там са: високите цени в магазините, обслужващи централата, лошото качество на храната и лошите условия на транспорт. Оплакванията от храната намаляха, след като, при поредното оплакване, ръководството обвини персонала на централата в изчезване на вилици и лъжици от столовете.

За страх и умора не искам да говоря. Самият факт, че средната възраст на квалифицирания персонал се увеличава и че през последните години много хора с висока квалификация напуснаха АЕЦ “Козлодуй”, а не се изказват по медиите, понеже доста от тях останаха да работят в системата на енергетиката и едно такова изказване автоматично би довело до изгонването им от тази система, би трябвало да ви отговори на този въпрос.

След толкова години, без никакви наказания, бях уволнен от работа само заради това, че не позволих на изпълнителния директор г-н Генов и директор „Безопасност и качество“ г-н Митко Янков да издевателстват над мен. Моето уволнение трябвало да послужи и като урок на останалия персонал, какво може да го очаква при неподчинение или несъгласие с ръководството. Освен уволнение, всеки човек в АЕЦ може да бъде подложен и на психически тормоз. Инструментите за това са много, може да се каже, че има изградена цяла система.

– Какви записи в оперативните дневници, които сте правили, ядосаха изпълнителния директор Иван Генов? За какво неподчинение става дума? Оперативните дневници не са ли като черната кутия в самолетите?

– Господин Генов може да го ядоса всичко. Конкретният случай е следният. Колега, който се обучава за контролиращ физик, е бил накаран от ръководството да изпрати контейнер със свежо ядрено гориво от възел “Свежо гориво” до блока. Това е в нарушение на всички нормативни правила, понеже до работа с ядрено гориво се допуска само лицензиран за тази дейност персонал. Такова действие налага контролиращият физик на смяна да направи много по-задълбочена проверка на този контейнер, защото човекът който го е изпратил , не отговаря за нищо. Този факт съм отбелязал в оперативния дневник. По принцип в оперативните дневници би трябвало да се отразява абсолютно всичко, свързано с изпълнението на задълженията на длъжностните лица по време на смяна.

Като съвестен служител всичко съм отразявал в оперативните дневници (като даже съм получавал забележки от ръководители като господин Генов – сегашният изпълнителен директор – че по тоя начин уронвам авторитета на ръководството). Като контролиращ физик, а след това и като старши контролиращ физик, съм натрупал богат опит и при работа с ядреното гориво, и при работата, свързана с ядрената безопасност на блоковете. Като главен експерт по ядрена безопасност 5 и 6 блок работата ми пак е била свързана с оценката на ядрената безопасност, контрол за спазването на ядрената безопасност и изпълнението на предписанията, свързани с нея. Смея да твърдя, че много добре познавам АЕЦ и много малко хора в АЕЦ имат моя опит.

Общ изглед на АЕЦ „Козлодуй“. Снимка: Ройтерс


– След като ви уволниха, някой от колегите и от шефовете заинтересува ли се от вашето състояние? Предложиха ли ви подкрепа? Имало ли е подобен случай с други ваши колеги, които вече не работят в централата?

– Сигурно не очаквате да ви отговоря конкретно на този въпрос. Да, има колеги, които ме подкрепят, има колеги, които ми предложиха помощта си. Но просто те все още са на работа в АЕЦ ”Козлодуй” и при това ръководство на централата нямам никакво право да ги назовавам, за да не ги подложат на психически тормоз. Но съм убеден, че ако това ръководство продължи да “управлява” централата, ще има и други публикации.

Най-важните факти за нередности в централата и опасни методи на работа за които съобщава Белковец (със съкращения):

1. За ядреното гориво:

Напълно подкрепям становището на г-н Георги Котев относно несъответствие между горивото, заредено в активните зони на 5 и 6 блок и каталожното му описание. Поведението на горивото е алогично и непредвидимо. При сегашното ръководство на централата за т. нар. приемъчен контрол на горивото се изпращат хора, които не се занимават с ядрено гориво (контролиращи физици), а хора, като на екскурзия.

2. За проектните изисквания към блокове ВВЕР-1000:

През 2008 година АЕЦ-Козлодуй с разрешение на АЯР без никаква обосновка променя проектните разходи през активната зона, чрез внасяне на изменение в технологичния регламент за безопасна експлоатация. Съгласно всички регламентиращи документи в областта на ядрената енергетика, първо такава промяна трябва да бъде съгласувана с главния проектант на блоковете при обосновани причина и влиянието на такава промяна върху работата на останалото оборудване на 1-ви контур и чак след това тази промяна може да бъде направена.

Изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Генов по време на интервю за агенция Ройтерс. Снимка: Ройтерс

3. За работата на блокове 5 и 6, след спиране на блокове 3 и 4:

При ниски температури на околната среда, след спиране с разхлаждане едновременно на 5 и 6 блок, повторното им пускане може да се извърши само при наличие на независим източник на пара за технологични нужди. След спиране на 3 и 4 блок възниква неотложна нужда от изграждане на такъв независим източник на пара (или по-просто казано една парокотелка), но вече трета зима ръководството на АЕЦ не е решило този проблем.

4. За хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво:

През 2008 година след искане на АЕЦ „Козлодуй“, АЯР издава разрешение за строителство на първи етап на хранилището. Есента на 2008 година започва и самото строителство. Смущаващо е обаче, че в разрешението на АЯР за хранилището нищо не се говори за това, дали това разрешение е дадено и за контейнерите за съхранение на отработено ядрено гориво. Използването на предлаганите от проектанта контейнери за съхранение на отработеното гориво, е направо престъпление срещу бъдещите поколения. За съхранение на отработено ядрено гориво се използват контейнери, които са предназначени за транспортиране.

5. За периодичния преглед на безопасността и регламенти за експлоатация:

АЕЦ „Козлодуй“ е сключил договори за изготвяне на технологични регламенти и преглед на безопасността, които са спорни от гледна точка на на финансовите им условия, а и от техническа гледна точка. За някои от проектите има договор с руска фирма, а те вече са изготвени от персонала на централата.

Снимка: Ройтерс

Много от вероятностните анализи, например, отчитат по-голяма вероятност от изригването на Везувий, отколкото авария в АЕЦ със стопяване на активната зона. И, ако функционирането на вулкана все пак се подчинява на природните закони, то за безопасна експлоатация на ядрените инсталации, в страшно голяма степен зависи от така наречения „човешки фактор“. Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) и други организации, работещи в тази област, след анализа на най-големите аварии в АЕЦ по света, препоръчват на държавите притежаващи ядрени инсталации, като са издали и серия документи свързани с културата на безопасност, да обърнат по-голямо внимание на „човешкия фактор“. Като пример може да се види важността именно на „човешкия фактор“ при трагедията в Чернобилската АЕЦ. Ако поне един от специалистите е бил отказал да изпълнява (или да съгласува тази програма за изпитания), особено когато са се извеждали технологичните защити, трагедията нямаше да я има. Тогава възниква въпрос: Защо не са го направили? Много просто – от страх. От страх да загубят работата си, от последващ психически тормоз и т.н.

6. За медийното „подсигуряване”:

В началото на всяка година АЕЦ подписва договори с много медии за така нареченото медийно присъствие, но като гледам, че след разкритията на г-н Котев много малко медии повдигнаха този въпрос, то аз вече мисля, че тези договори се сключват по-скоро за медийно мълчание по въпросите, които не се харесват на ръководството на АЕЦ.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.