Защо се надуват сметките за парно? Комисия проучи 102 блока и намери причините

Трябва да има санкции за абонати, които лъжат, че няма да ползват топло

Има поне 12 начина за манипулиране на уредите за измерване, за да показват по-малка консумация, твърди Павел Кърлев от федерацията на потребителите. Снимка: e-vestnik

Представете си, че трябва да платите за топла вода почти 200 лв. за месец, при спряно парно. Или, че сметката ви за парно е скочила с близо 400%, а сте пестили и студували. Тутакси ще решите, че топлофикацията е сбъркала или ви мами в сметката.
Оказа се обаче, че според проверката на специална комисия в януарските фактури на изследвани 102 сгради с подобни странни сметки в София, няма грешки. Огромната сума, която взриви търпението на абонатите, е формирана по правилата и има съвсем логично обяснение за сметки, по-големи с по 50-150%.

“Топлофикация София” беше проверена от назначена от министъра на икономиката и енергетиката междуведомствена комисия, председателствана от заместник-ректора на Техническия университет Никола Калоянов. В нея влязоха експерти от енергийното министерство, ДКЕВР, Комисията за защита на потребителите и други потребителски организации, журналисти (б. р. – член на комисията беше и авторката – редакторка в e-vestnik).

Проверяващите установиха причините за изкривяването на дяловото разпределение на консумираната енергия от сграда или вход между отделните потребители. Те са посочвани много пъти, но все не се намира начин да бъдат отстранени. Комисията провери и анализира как столичното дружество и фирмите за дялово разпределение са изчислили някои фрапиращи сметки за януари, когато подаването на топлинна енергия беше ограничавано заради газовата криза.

Тръби от стара инсталация в абонатна станция. При неизолирани тръби и спряно парно сметките за топла вода скачат неимоверно заради топлинните загуби. Снимка: Таня Киркова

Каква енергия е доставяна, каква е разпределяна, как е разпределяна? Изправни ли са топломерите в абонатните станции, които мерят влизащата в сградата топлина. Какво е влиянието върху сметките на промяната на прогнозните дялове за т. нар. БВГ (битово горещо водоснабдяване), за сградна инсталация и отопление? Защото по време на отоплителния сезон енергията, която сумарно плащат всички потребители, обслужвани от една абонатна станция, се равнява на измерената с общия топломер, но сметките на отделните абонати се формират според определените им от фирмата за дялово разпределение или поискани от самите тях прогнозни дялове.

Фантастични сметки за топла вода в сграда със спрени радиатори

Ето какво се случва в един от проучените панелни блокове в ж. к. “Люлин”. Хората, които живеят в 39-те апартамента в един от входовете на сградата, са се отказали от парно. Но продължават да ползват топла вода.
Нормално 1 кубик се затопля с около 60 – 70 кВтч. Но в този вход 1 куб.м. вода през януари 2008 г. се е подгрявал със 125.72 кВтч, а през януари 2009 г. – вече със 153.93 кВтч. В случая специфичният разход на енергия за топлата вода е бил толкова голям, че е странно защо хората са още абонати на топлофикация. Много по-евтино щеше да им излезе да си топлят водата с електрически или газов бойлер. Какви са причините?

Радиатор с т. нар. топломер – уред за дялово разпределение. През годината енергията се отчита месец по месец по прогнозни дялове, а накрая се прави изравнителна сметка според показанията на уреда. Ако потребител обяви ниско потребление, а използва повече енергия, надува сметките на съседите си и парите им се възстановяват чак при изравняването. Снимка: e-vestnik.bg

Входът е краен, с изключено парно, и загубите на топлина в него са големи. След като по отоплителната инсталация не се подава топлинна енергия, тръбите за гореща вода, които не са изолирани, излъчват топлина все едно, че са радиатори. Студените помещения направо теглят енергия от тръбите. Освен това не се знае и дали някой от абонатите, които нямат водомер за топла вода и плащат на брой лица в домакинството (такива са 4 апартамента) не си е извел тръба (байпас) от общата и не си е направил подово отопление в жилището.
Топлинните загуби в сградната инсталация в някои случаи надхвърлят значително дела на енергията за загряване на водата – това показва анализът на данните за ползване на топла вода в изследваните 102 сгради. При съществуващия начин на представяне на енергията за гореща вода, потребителят не може да разбере ясно защо разходът на енергия за загряване на 1 куб.м. вода в различните сгради е различен.

Затова в доклада си до енергийния министър комисията предлага да се раздели енергията за битово горещо водоснабдяване на два компонента: енергия за подгряване на водата и енергия, излъчена от тръбите, които довеждат топлата вода до всеки апартамент. Тогава живеещите във входа, ще разберат, че могат да намалят сметките си, ако изолират тръбите. А за някои сгради ще се види, че не е изгодно да ползват само топла вода и по-евтино ще им излезе да си я осигурят с електрически, газов бойлер или от други източници на енергия.
Така изглеждат нещата за двете тричленни семейства от същия вход, които имат по 195,22 лева сметка за януари 2009 г. Миналата година за същия месец те са платили 118,51 лв. Освен високия специфичен разход за подгряване на 1 кубик вода тези домакинства нямат водомер за топла вода и нормативно им се начисляват по 4,34 куб. м. вода на човек, което прави общо 13,02 кубика на месец за домакинството. При това няма значение колко кубика реално са употребили – може повече, а може и по-малко.

При друг апартамент сметката за топла вода е 119,95 лева за този януари, тоест тя се е увеличила с цели 353,54 % спрямо януари 2008 г., когато е била 27,31 лева. Ако се разгледа обаче историята на ползване на топла вода на това семейството, се вижда, че за януари 2008 г. са им били начислени 3 кубика потребление, но след годишното изравняване е трябвало да доплатят 325,61 лева, тоест са ползвали много повече вода, съответно енергия за подгряването й. През годината енергията над прогнозното количество за този абонат се е начислявала на всички останали съседи. Затова за 2009 г. фирмата за дялово потребление е определила на това домакинство прогнозно 8 кубика вода за януари, тоест почти три пъти повече. Като се добави влиянието от увеличението на цената на топлоенергията и увеличеният разход на енергия за подгряване на 1 кубик вода в този вход, става ясно откъде идва огромният скок на сметката този януари спрямо януари миналата година.

В доклада от проверката на високите декемврийски сметки от 2006 г. се установява, че една от направените препоръки е абонатните станции да се настроят така, че в сградите да постъпва енергия съобразно потреблението. Ако това не е направено, и в сгради, където не е изключено отоплението, специфичният разход за подгряване на водата за битови нужди е огромен, 2-3 пъти над нормалното.
На въпрос на e-vestnik възможно ли е Топлофикация да е подавала повече енергия, отколкото е необходима на дадена сграда, Стефан Дочев, директор в дружеството, отговори, че не е възможно, пък и това не е било включено в обхвата на тазгодишната проверка.

Как е в сграда, където се ползват и парно, и топла вода?

Един от потребителите, чиито сметки са били проучени, е имал през януари 2008 г. прогнозно количество гореща вода 8 куб. м. След отчитане на водомера се вижда, че е ползвал повече вода и при изравнителната сметка е променен прогнозният дял за 2009 г. на 10 куб. м. на месец. След изравнителната сметка се е оказало, че в този апартамент е ползвано по-голямо количество енергия, отколкото му е било начислено и абонатът е трябвало да доплати. Това е довело до увеличаване на прогнозния му дял на 16,98%. А увеличаването на прогнозния дял увеличава прогнозната енергия за отопление с 36,72%.

Част от нова абонатна станция пред столичен жилищен блок, приготвена за смяна. Новите абонатни станции пестят енергия и намаляват общата сметка на блока. Подмяната с нови абонатни станции обаче не се почувства в последните години, защото цените на газа и парното растяха непрекъснато. Снимка: авторката

Общата употребена топлина в сградата обаче през януари 2009 г. е намаляла спрямо януари 2008 г., което води до намаляване на дела за сградна инсталация и оттам и на енергията за сградна инсталация с 1,9%. Сумарният ефект на промяната на тези три фактора води до увеличение на енергията през януари 2009 спрямо януари 2008 г. с 41,91%. Като се отчете връзката между промяната на енергията и сметката, се вижда, че промяна на енергията с 41,91% води до промяна в сметката с 91,19%.

По време на проверката е извършено термовизионно заснемане на блок с жилища, чиито собственици са заявили нулев прогнозен дял за отопление. Термовизионното заснемане недвусмислено показва ползване на топлина от централната отоплителна система, както може да се види на снимката.

Една от причините да бъдем неприятно изненадани от своите сметки за парно и топла вода е, че не знаем въз основа на какво прогнозно ползване се изчисляват сметките на съседите ни от входа. Затова, когато чуваме в съседния апартамент душът в банята да шурти с часове и цялата рода на обитателя да се изрежда в събота и неделя на гости, можем да предположим, че това ще има някакво влияние върху нашата сметка. А в някои подобни случаи съседът е декларирал пред фирмата за топлинно счетоводство, че ще си бъде цяло лято на село и е поискал да му разпределят нула кубици вода всеки месец.

Снимката на камерата показва работещ радиатор в апартамент, чийто собственик е изключил радиаторите си. В тъмнолилав цвят са апартаменти, които са си монтирали външна изолация. В тях също може да се хване топлинно излъчване, просто трябва да се настрои на по-висока чувствителност уреда.

Във входа ни може да има не един, а няколко подобни случая. А съседът отляво, примерно, е поискал да му намалят и прогнозния отоплителен обем, защото щял да затвори радиаторите в двете стаи и само от време на време да пуска топлото в кухнята. Наистина, при изравняването след края на отоплителния сезон се оказва, че Топлофикация има да ни връща надвзети пари. Но, понеже месечните суми през зимата са били непосилни за бюджета ни, сме изостанали в плащанията, натрупали са се лихви, съизмерими с парите, които имат да ни връщат.
Порочният кръг се повтаря всяка година, но Топлофикация, Министерството на икономиката и енергетиката и енергийната комисия към парламента не откриха досега работещо решение. Прехвърляха отговорността на потребителите, без да им предоставят достатъчно информация за разпределянето на топлинната енергия в сградата…

В жилищна сграда в “Младост” 3, например, от 30 апартамента 20 са с промяна в прогнозния дял, което силно влияе върху разпределянето на дяловете и сметките.

Какво предлага комисията, за да са наясно потребителите

Ако министерството въведе предложенията на междуведомствената комисия, фирмата за дялово разпределение ще уведомява потребителите за определения на всеки имот прогнозен дял за отопление и прогнозно количество гореща вода, като ще поставя на подходящо място във входа информационна таблица и ще връчва копие от нея на упълномощеното лице.
При всяка промяна на дяловете за разпределение на топлинна енергия в сградата, “Топлофикация София” ще уведомява потребителите, ще подменя информационната таблица и ще връчва копие от нея на упълномощеното лице. Всеки собственик или ползвател на жилището ще може още да намери в Интернет на страницата на фирмата за дялово разпределение, която обслужва входа, промените в дяловете за разпределение на всички жилища.

Повечето фирми за топлинно счетоводство работят с различни уреди. Ако абонатите са недоволни и искат да сменят фирмата, трябва да сменят уредите. Това и без друго ще стане на десетата година след монтирането им – толкова им е животът. Снимки: авторката

При заявен нулев дял от потребител и отчитане на положителна изравнителна сметка (тоест консумация), ще се въведе санкция за изразходваната в повече топлинна енергия. Събраната от нарушителите в даден вход глоба ще се разпределя между потърпевшите съседи. Само така отчасти може да се избегне безотговорното заявяване на нулево или силно занижено потребление на вода и топлина от потребителите, а след това използване на много повече енергия и гореща вода, което се хваща чак при годишното изравняване, твърди доцент Никола Калоянов, заместник ректор на Техническия университет в София.

Енергийното ведомство трябва да осигури освен това възможност на потребителя самостоятелно да може да си провери сметката. Това може да стане чрез еталонен софтуер, какъвто има в Германия. Министерството на икономиката и енергетиката трябва да проучи европейския опит и да възложи изготвянето на такъв софтуер за България. В момента всяка фирма за дялово разпределение има свой софтуер, който е строго пазена търговска тайна.
Анализът на предоставените от топлофикация данни показа, че 35,4% от общия годишен топлинен баланс на потребителите отива за загряване на вода. През януари 2009 година е продадена с 9,1% по-малко количество топлинна енергия, отколкото през януари 2008 г. В същото време потребителите са се увеличили с 2,2%, а отопляемият обем с 2%.
86,73% от общо 12 834 топлофицирани жилищни сгради с битови потребители са употребили по-малко енергия през януари 2009 г. в сравнение с януари 2008 г. Но 303 602 битови абонати (от общо 377 423) в София имат по-големи сметки за януари 2009 г. спрямо януари 2008 г.

Колко абонати са с повишени сметките за януари 2009 спрямо януари 2008 – данни от проверката

Над 150% повишение –            13 938 абонати
Между 100 и 150% повишение –    14 162 абоната
Между 50 и 100% повишение –    60 500 абоната
Между 34,7 и 50% повишение –    50 755 абоната
Между 20 и 34,7% повишение –    72 560 абоната
Под 20% повишение –            91 687 абоната
С понижение на сметките –        73 821 абонати

Разликата в сметките за януари 2009 и януари 2008 г. се дължи и на повишение в цената на топлинната енергия с 34,7%, което обаче ще бъде преизчислено по старите цени при изравнителните сметки, според решението на Комисията за енергийно и водно регулиране.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.