Шефове на АЕЦ „Козлодуй” си направили частни фирми. ДАНС знае, но си трае

Изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Генов е регистрирал като съдружник с още трима шефове от централата фирмата ИКАР-В-04, а след това и други фирми. В ДАНС са добре осведомени за бизнеса, но мълчат. Снимка: Ройтерс

Четирима шефове от АЕЦ „Козлодуй”, сред които и директорът на централата Иван Генов, са регистрирали частни фирми, по-късно някои от тях прехвърлени на синове и съпруги, разкрива ядреният физик Георги Котев, бивш служител в централата. Котев миналото лято оповести пред медиите, че в блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” се работи с подменено ядрено гориво и е възможно зад това да се крие корупция. В последната си публикация по темата в блога на „Асоциация на свободното слово Ана Политковская” Котев свързва регистрацията на първата фирма на шефовете от АЕЦ с поетапната подмяна на ядреното гориво от двата блока с новия вид.
Ето и разкритията на Котев:

„Хронология на фирмената история на ИКАР-В-04, според данни от търговския регистър и НИС “Делфи” – по дати, както и паралел с етапите на смяна на стария вид ядрено гориво от типа ТВСМ с новото – ТВСА.

Името на фирмата е образувано от първите букви на имената на съоснователите му, а именно:

“ИКАР – В – 04” означава:

И – Иван (Генов – изпълнителен директор на АЕЦ)
К – Кирил (Николов – Зам. изпълнителен директор на АЕЦ)
А – Александър (Николов – директор по производство в АЕЦ)
Р – Румен (Иванов – управител на фирма КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ)
В – Васил (Хаджиев- ръководител на управление в АЕЦ).

В интерес на истината следва да уточня, че посочените тук длъжности са били актуални към началото на 2007 г. и оттогава са претърпели някои изменения, като към настоящия момент само Иван Генов и Кирил Николов запазват тогавашните си позиции като държавни служители. От петимата съоснователи аз не познавам нито лично, нито косвено само Румен Иванов”, пише Георги Котев.

Георги Котев на пресконференция в София. Снимка: Таня Киркова

Той нарича фирмата “пералня” и посочва датата на регистрация – 18 март 2004 година, по фирмено дело № 2886/2004, в СГС (Софийски градски съд). Регистрираният първоначален уставен капитал е 50 000 лева (по-късно вдигнат на 500 000 лв., виж по-долу). Фирмата има свой сайт – ikar-v04.com. Фирмата е с предмет на дейност: Организация и управление на инвестиции в строителството, проектиране и строителство на жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти, строително-ремонтни работи, търговия с недвижими имоти, проучвателна, консултантска и инженерингова дейност в областта енергетиката и топлофикацията. Най-отдолу в посочените дейности е сложено именно това, в което съдружниците са специалисти и вероятно именно в тази област е основната работа на фирмата. Съдружниците същевременно са и държавни служители в същата сфера на дейност. (Към момента на регистрация на фирмата Генов още не е бил директор, а зам.-директор на централата. В течение на времето съдружниците заемат различни длъжности в АЕЦ „Козлодуй“).
Приблизително по същото време руската компания ОАО “ТВЕЛ” изпраща в АЕЦ Козлодуй документацията за предстоящото да се внедри поетапно нов вид ядрено гориво, известно като ТВСА, пише Котев. Сред тази документация е и допълнението към техническата обосновка на безопасността, т. нар. раздел 31, за поведението на горивото. По-късно Котев, чиято работа в АЕЦ е била да следи поведението на горивото, ще установи несъответствие в съдържанието на този раздел 31 с характеристиките на реално доставяното през последните над 4 години гориво. Това е и основното обвинение на Котев, за което той нееднократно говори пред медиите. Идеята е, че новото гориво вероятно е подменено с някакво по-евтино, което не се държи според приложената документация. Разликата в цените само на една касета такова гориво може да достигне да 200-300 хил. евро, предполага Котев (виж тук интервю с него по темата).

По-нататък Котев пише, че споменатите шефове на АЕЦ регистрират още една фирма през 2004 г. в Старозагорския окръжен съд (решение № 1374 от 30. IV. 2004 г. по ф. д. № 614/2004) – дружество с ограничена отговорност „Ветроенергетика – България“ – ООД. Съдружници са четирима от петимата основатели на ИКАР-В-04 и няколко нови лица. Липсва Кирил Николов. Последващото развитие на това дружество засега не ми е известно, пише Котев.

В началото на месец май 2004 г. Министерският съвет на България приема нова наредба за реда за издаване на разрешения и лицензии за внос и износ на ядрен материал. През месец октомври 2004 г. е доставена първата партида от новия вид гориво и още в същия месец – 12 броя от касетите са заредени в реактора на 6-ти блок, като начало на поетапния преход към новото гориво.

Котев прави следната връзка: „Вероятно в резултат на успешния старт на начинанието, се е появил и първият солиден финансов бонус за организаторите. В резултат на което, на 20 декември 2004 г. с решение № 2 на Cофийски градски съд, уставният капитал на ИКАР-В-04 е увеличен от 50 000 на 400 000 лева. На 14 октомври 2005 г. уставният капитал на дружеството е увеличен до 500 000 лева. Поетапното заменяне на старото с новото гориво е в пълен ход и през същата година и в двата реактора са заредени, респективно доставени от Русия, само касети от новия вид.”

По нататък Котев разкрива, че в края на месец февруари 2006 г. „славната петорка”, както той нарича съдружниците, решава да се почерпи за добре свършената работа и заминава на двуседмична екскурзия в Аржентина и Бразилия (с включено участие в карнавала в Рио де Жанейро), заедно със семейните си половинки. „Към момента на завръщането им от там (на 1 март) се случва и един от най-рисковите инциденти в историята на АЕЦ Козлодуй”, пише Котев. Той е свързан с отказ от спускане в активната зона на 22 от общо 61 броя органи за регулиране на реактора на 5-и блок.
На разговорен език специалистите ги наричат пръти.

Ръководството на централата крие за инцидента. Тогавашният министър на енергетиката Румен Овчаров също казва, че нищо не се е случило в АЕЦ. По късно се разчува в чужбина и случаят е признат за инцидент от българския регулатор и от международната агенция. „Блокът е спрян за 10 дни, загубите са за над 10 милиона лева, а наказани отговорни лица за инцидента няма”, пише Котев. Няма и компенсации от фирмата, доставила некачественото оборудване.

Залата за управление на 5 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Снимка: Булфото

„През същата година в реакторите и на двата големи блока пак са заредени само касети от новия вид. Приблизителното им съотношение спрямо старите става вече около 50:50. На 8 февруари 2007 г. е създадена нова фирма “ИКАР ТУР” ООД, с разнообразен предмет на дейност, но предимно туризъм и търговия, със скромен уставен капитал от 5 000 лева, в което 80% са собственост на ИКАР-В-04, а останалите 20% на Ирена Минчева Иванова – неизвестна за мен личност”, пише Котев. Виж тук сайта на фирмата. Котев предполага, че както обемът на дейност на туристическата фирма далеч надхвърля уставния капитал, така и дейността на първата фирма ИКАР-В-04 едва ли се ограничава с уставния капитал от 500 000 лв., а става дума за десетки милиони. „Може да решите да се възползвате от услугите им. Парите трябва да се перат, за да не миришат”, казва Котев.

През зимата на 2007 г. вече започват да се забелязват първите безпрецедентни разминавания в продължителностите на горивните кампании и на двата блока – между прогнозата, получена с програмите за пресмятане на неутронно-физичните характеристики, и реалните показания от експлоатацията, обяснява Котев, който по това време е работел в централата и се е занимавал точно с това. Поведението на ядреното гориво според Котев е опасно, защото е непредвидимо.

„Забелязва се тревожно раздвижване сред шефовете на АЕЦ. През месец март 2007 г. Васил Хаджиев и Красимир Каменов заминават на едноседмична командировка в централата на руската ОАО “ТВЕЛ” в Москва. Задачата им е да установят причините за забелязаните аномалии и да получат инструкции за отстраняването им. Нищо такова на практика не се случва, а разликата продължава да расте през следващите месеци и години, до пълното зареждане на двата реактора само с ново гориво.

Броени дни след завръщането на Васил Хаджиев от Москва, обаче се случва прелом във фирмената история на ИКАР-В-04. Вместо четиримата най-високопоставени служители в АЕЦ „Козлодуй“ като управители на фирмата са назначени Алла Всеволодовна Николова – съпруга на Кирил Николов, Дарина Симеонова Арнаудова – неизвестна за мен личност и Христо Александров Николов – син на Александър Николов. Това става на 19 април 2007 година. Какво ли е предизвикало това разместване и то точно в този момент, когато индикаторите започват да светят?”, пита Георги Котев.

Общ изглед на АЕЦ „Козлодуй“. Снимка: Ройтерс

Според него в края на месец май 2007 г. Красимир Каменов написва, регистрира и изпраща в Агенцията за ядрено регулиране “научното си съчинение” за причините, довели до забелязаните аномалии. „Както се оказа по-късно, съдържанието и философията на това псевдотворение, са му подсказани от руските партньори по време на командировката му през март. Съдържанието на това творение, плюс опитът му да го скрие от мен – в качеството ми на главен експерт по реакторно-физични анализи, плюс предхождащото незаконно негово назначаване беше най-силният първоначален сигнал за мен, че в централата става нещо странно. Меко казано”, пише Котев.

По-нататък физикът разкрива, че в края на месец юли 2007 г., по друг повод, с него са се свързали офицери от тогавашната НСС, по-късно ДАНС. „След като бързо изчистихме причината, поради която ме потърсиха, решихме да започнем работа по изразените от мен пред тях съмнения за нередностите при боравенето с горивото в централата. Това неколкомесечно сътрудничество ми позволи да разнищя случая докрай, но в крайна сметка те се отказаха да го довършат, причините за което ще разкажа някой друг път, защото и това вече ми стана ясно. Само тук да допълня, че офицерите знаеха повече и от мен за “извънкласните” и фирмените дейности на шефовете на АЕЦ-а.

В края на май 2008 г. аз подредих напълно пъзела на престъплението и разбира се го докладвах на офицерите от ДАНС, като настоях да предприемат незабавни мерки, но, както вече казах, те отказаха. На 23 юни 2008 г. аз напуснах България. На 10 юли с. г. пуснах първия си клип в youtube (виж тук) с оповестяването на престъплението. На 14 юли 2008 г., според търговския регистър, за фирмата ИКАР-В-04 има вписано някакво ново решение, но какво точно не знам. След три дни Иван Генов, Александър Николов и Красимир Каменов дават пресконференция в София, за да “опровергаят категорично”, според повечето български медии, моите обвинения – нещо което не им се удава да сторят вече над 9 месеца”, разказва Котев

Според него фирмите ИКАР-В-04 и ИКАР ТУР най-вероятно не са единствените. „Вероятно парите, които те перат, са по-малката част от целия келепир, като основната маса отива за политически партии и политици, които прикриват мероприятието, но това предстои да бъде показано”, казва Котев. „За да може да се развие, отгледа и поддържа такава криминална атмосфера в българската АЕЦ, е необходимо и достатъчно персоналът да бъде държан изкъсо, недоволните да се потискат, а слугите да просперират – при тотален контрол, непрозрачност и отказ от достъп до информация”, пише в заключение Котев.

Според него, „за да е устойчива и защитена криминалната среда”, и двата интернет-сайта – на АЕЦ Козлодуй и на Агенцията за ядрено регулиране – не дават възможност на посетителите им да се обръщат с въпроси, мнения и предложения, към ръководствата на въпросните институции. „По този начин е отрязана отрицателната обратна връзка, която е основен гарант за саморегулирането… Премахването на тази важна обратна връзка говори единствено и само за тотална липса на самоконтрол на протичащите в АЕЦ-а процеси. Очакванията за това, какво може да се случи в резултат на тази диктатура, могат да обхванат целия спектър от негативни събития”, казва Котев. Той дава пример за сравнение – че на сайта на Държавния департамент на САЩ, който всъщност представлява Министерството на външните работи, е дадена възможност на всеки желаещ да попита г-жа Хилари Клинтън, каквото го вълнува. И тя отговаря.

Виж пълния текст на Георги Котев на сайта politkovskaya-bg.blogspot.com

E-vestnik ще пусне още материали за случая с новото ядрено гориво на АЕЦ „Козлодуй”, в които е дадена думата на Агенцията за ядрено регулиране за пояснение.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.