Шефът на АЯР Сергей Цочев и физиците Георги Котев и Александър Белковац в задочен спор за ядреното гориво в АЕЦ“Козлодуй“

Подменено ли е ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй“ с нещо неизвестно и неописано в документите?

Сергей Цочев, шеф на Агенцията за ядрено регулиране:

Няма абсолютно никакъв начин да има разминаване между номерата, номенклатурата на това, което е описано в разрешенията и това, което е доставено. Когато пристигне горивото, се извършва входящ контрол, съвместно от представител на доставчика, хора на централата, представител на нашата агенция. Отделно експерт от Международната агенция по атомна енергия(МААЕ) по силата на договора за неразпространение на ядреното гориво индефицира всяка една касета. Защото сме задължени по силата на този договор, както и всички страни, които развиват ядрена енергетика, да правим много строг контрол на ядрения материал от гледна точка на това той да не се използва за военни цели. Всяка една касета има уникален номер върху нея. И се проверява не само номера, проверява се и геометрията, защото трябва да сме сигурни след като това гориво бъде заредено в зоната.

Георги Котев, физик, експерт по ядреното гориво, работил 19 години в АЕЦ „Козлодуй“:

Разминаване между номерата няма. Има разминаване между сортовете гориво, за които е издадена обосновката за безопасната им експлоатация (т. н. ТОБ). Тези сортове представляват цифрено-буквени комбинации (Например 16FL и 42FLB от старите сортове – ТВСМ или пък 430GO от новите – ТВСА. Цифрите показват обогатяването на горивото с Уран-235, а буквите – особености от геометричният и материален състав на съответният сорт.) и това понякога подвежда незапознатите с материята да ги бъркат с номера на касетите.
По естеството на служебните си задължения не съм присъствал на тези проверки, но от многократни разговори с колегите, които участват в това мероприятие (т. н. контролиращи физици) знам, че МААЕ по силата на международните спогодби се интересува единствено и само от обогатяването по Уран-235 в свежото гориво, като целта е то да не превишава 5%, от общата маса на горивото. Ако този показател е в норми, то агенцията въобще не се интересува от номера и всякакви други неща, за които Цочев разтяга локуми. В природата изотопа на Уран-235 заема малко над 0,7% от общото количество на този метал, а над 99% се заема от изотопа Уран-238. Ето защо се налага провеждането на тази процедура на “обогатяване”, но за мирни цели не повече от 5 %. В света има и реактори, които работят и с природен Уран, т. е. с малко над 0,7% по Уран-235, като например нашите румънски съседи.)

Сергей Цочев:

Старото гориво ТВСМ имаше проблеми свързани с деформация на конструкцията при продължителна експлоатация. Такъв проблем има и досега горивото, което се използва в Чехия, в АЕЦ “Темелин”. Това беше една от причините да се направи нов тип гориво, при което конструкцията е допълнително укрепена със специални циркониеви държатели. Едно от неговите предимства е, че то има по-здрава конструкция.

Александър Белковец, физик, работил 24 години в АЕЦ „Козлодуй“, експерт по ядрената безопасност:

Никой не оспорва, че конструкцията на касетите на новото ядрено гориво ТВСА е по-добра. Обаче в тази нова конструкция се използва като материал повече цирконий за сметка на стоманата. Нека г-н Цочев да отговори на един много простичък въпрос – виждал ли е той разчети, които да показват как се променя при това увеличение на циркония в активната зона критичният топлинен поток върху корпуса на реактора при стопяване на активната зона, което от своя страна влияе върху възможността за пробив в корпуса на реактора. Виждал ли е г-н Цочев някаква обосновка защо се промени разходът през активната зона от момента на пуска на реакторите досега?

Проблем за безопасността ли е  прегарянето на ядрени касети, заради по-дългото им престояване в реактора при постепенната подмяна на стария  с новия вид гориво?

Сергей  Цочев:

Сигналът на Котев в самото начало беше, че има разминаване между фактическата дължина на кампанията и изчислената с комплекса от компютърни програми. Фактическата е малко по-дълга. По-дългото експлоатиране доведе до това, че определен брой касети достигнаха по-висока дълбочина на изгаряне, отколкото вписаната в регламента – 49 мегават денонощия на килограм уран. Превишението е от 1 – 1,5 % .  Преди да бъде достигнато това превишение централата е поискала съгласие от производителите и то е било получено. Целият експлоатационен опит, цялата наука, която съществува по света, е категорична, че с такова малко превишение не може да се стигне до някакви термомеханични, радиационни или  химични изменения на горивото, респективно на целостта на топло отделящите елементи. И последващият контрол категорично го доказа.
Това 1,5% превишение е дори в рамките на грешката на програмите, с които те смятат това превишение.

Георги Котев:

Производител и автор на ограничението по дълбочина на изгаряне е заводът производител НЗХК, в град Новосибирск, а не ТВЕЛ, който е само посредник. Още повече пък Курчатовският институт, в Москва, който без никакво право и основание е “издал” това “разрешение” за прегаряне. Това е само първото от поредица такива разрешения. Ето защо не се удивлявайте на ниската стойност на “разрешеното прегаряне, само 0,15 МВт.д/кгУран, а на малката бройка – само 6. При алчните и безскрупулни същества е характерно, че когато едно престъпление им се размине те му организират рецидив, като задължително увеличават размера на плячката. Та така е и тук. Нещо повече, дълбочината на изгаряне се засича не само от програмите, но и от системата за вътрешно-реакторен контрол, където превишенията са още по-големи.

В паспорта на програмите има посочени параметри за които се допуска отклонение, пресметнато реално, но дълбочината на изгаряне не фигурира сред тях. Въобще няма никакъв документ, който да регламентира и допуска такова отклонение. Този параметър просто трябва да се спазва и толкова, без обсъждане. Вместо това надзорникът защитава нарушителя. Как се нарича това?

След зареждане на блоковете за 14 и 15 кампании, горивото се държи по противоположен начин  на очакваното по документите, съобщи Александър Белковец в интервю за e-vestnik през февруари (виж тук). АЯР дори запитала АЕЦ за тези алогични данни? Направени били допълнителни измервания.

Сергей Цочев:

Г-н Белковец говори за една величина, която се нарича аксиален офсет на енергоотделянето. Сигурно ще затормозим простосмъртните хора. Става въпрос за неравномерност на енергоотделянето на касетите в долната и горната част на активната зона. Тази величина се докладва всеки божи ден в Агенцията за ядрено регулиране, както още много други величини, защото ние осъществяваме много строг ежедневен контрол на това какво се случва в атомната централа. Ако някой не знае, моят ден всяка сутрин започва първо с информация какво се е случило в централата през нощта. След това в 11,30 часа ние имаме конферентна връзка с местната инспекция, имаме инспектори, които стоят в “Козлодуй” 365 дни в годината. Между 8 и 11 часа те са били на обход в централата, проверявали са записите в оперативните дневници, били са на пултовете за управление. Така че няма нещо, с което “Козлодуй” внезапно да ни изненада и ние да не сме в течение. Аксиалният офсет е отношение между разликата в енерго отделянето в долната и горната част на активната зона към тяхната сума. Този  параметър се получава от АЕЦ- а  всеки ден в АЯР и за него в  технологичния регламент е записано, че той не трябва да се отклонява повече от плюс минус 5% за продължителност  от половин – един час. По отношение на аксиалния офсет и по отношение на коефициентите за обемна неравномерност през целия период на експлоатация на централата, включително по време на тези кампании, не са нарушавани стойностите , записани в технологичния регламент, респективно не е нарушена защитата в дълбочина. Няма нито веднъж нарушение на стойностите , записани в технологичния регламент, които гарантират безопасната експлоатация на блока. Горивото в тези блокове се подменя поетапно. То не е заредено отведнъж. От 2004 г. насам постепенно е подменено цялото гориво. Чак в 2008 година зоната на 5 и 6 блок са изцяло заредени с новото гориво ТВСА.

Александър Белковец:

Аксиалният офсет (АО) не трябва да се отклонява плюс минус 5% от стационарния за съответния период на кампанията. Става въпрос не за големината на АО, а за физическото явление, което той представя. Нека г-н Цочев да измисли вариант на зареждане, при което АО (специално използвам тази абревиатура, за да не пиша постоянно енергоотделяне в долната и горната част) в началото на кампанията в стационарен режим на работа при еднакво положение на регулиращата група, да е по-отрицателен отколкото в края на предишната кампания (ако го направи, може даже да претендира за родоначалник на нови тенденции в реакторната физика). Също така, ако може да обясни и факта, как при най-голям разход през първи циркулационен кръг подгряването там е най-голямо, ще бъде просто супер. Как ще има превишавания по Кv, когато още на 12 септември миналата година са коригирани масиви в програмното осигуряване?

Сергей Цочев:

Има серия причини, които могат да доведат до различно поведение на коефициента аксиален офсет в началото на кампанията, от това, което е имало старото гориво ТВСМ. Това съвършенно не означава, че е компрометирана по някакъв начин безопасността… Офсетът е величина, която зависи от много параметри –  зависи от дълбочината, до която е потопена регулиращата група, от концентрацията на борна киселина, офсетът зависи от това, че в новото гориво се използва така нареченият изгарящ поглътител, който рефлектира върху измерванията, за които говори г-н Белковец и т. н.
Но не може един технически параметър, който има по-скоро информационен характер и за него няма строги ограничения – такива каквито има за обемните коефициенти на неравномерност, да бъде изваден от контекста и да се направи заключението, че там има проблем с безопасността.

Александър Белковец:

Става дума за стационарна мощност, стационарно положение на регулираща група и т. н., и че при предишните кампании също се е използвало гориво с изгарящ поглътител, но такива аномалии нямаше, както нямаше и проблеми със софтуера на системата СВРК и изведнъж всички проблеми се започват през тези кампании. И пак повтарям, да престанат спекулации с механическите характеристики на касетите. Тук става въпрос само за гориво.

Проблемът е, че поведението на горивото в активната зона на реактора не е очаквано, не е описано в документацията, че може да се случи.  След като са се получили отклоненията в офсета, АЯР иска обяснение, правят се нови замервания, които потвърждават  противоречивите данни …и по съвет на руската страна се премахват два комплекса от софтуера.

Сергей Цочев:

Нещата са били през цялото време под контрол и всичките параметри са поддържани с голям запас от безопасност.
Тази централа си има главен конструктор, има си научен консултант, които дават съответните указания на централата, включително в такива ситуации. Няма нищо странно, ако научният консултант и организацията, която е разработила този софтуер направи съответните промени. При това през цялото време говорим за програми, които са атестирани от руския контролиращ орган, валидирани, верифицирани по всички правила. Казал съм го публично и още миналото лято- основната причина в разминаването в дължината на кампаниите, е именно в този софтуерен комплекс. Не че горивото е подменено. Този програмен комплекс е внесен в България през 2002 г. Горивото ТВСА е изпробвано на руски централи преди да бъде сложено в АЕЦ “Козлодуй”. Това беше едно от основанията ние да се съгласим то да бъде заредено в нашата централа.

Георги Котев:

Това е така и точно поради тази причина са недопустими всякакви последващи разминавания, от разрешените в паспортите на софтуера. А на практика се получава точно обратното.
Вече е напълно ясно, че разработчикът на софтуера, Курчатовският институт в Москва, е разработил продукта за едни сортове гориво и така той е бил паспортизиран от руския контролиращ орган. На практика, обаче, се доставя съвсем други сортове гориво и от там се получават разликите, които пък бламират паспортите на софтуера. А това че горивото е подменено най-добре си личи при елементарно сравнение между сортовете описани в основния документ ТОБ и сортовете заложени в програмният комплекс. Изключително елементарно упражнение, което се избягва вече толкова месеци.

Александър Белковец:

Съгласно всички нормативни документи, АЯР е единственият орган, който може да се произнася по тези въпроси, дори да излизат от Магаданския университет на Слави Трифонов. Що се отнася до позоваване на главен конструктор (за научен консултант това просто е несериозно) и руския контролиращ орган, то те не могат да дават директни указания на централата, всичко трябва да минава през българския ядрен регулатор и само той решава дали да ги има предвид, когато взема своето решение. Промяна в софтуера на системата за вътрешно реакторен контрол е изменение в проекта на тази система. Аз не знам защо през цялото време се опитвате да бъдете адвокат на АЕЦ, при положение, че законът  за използване на ядрената енергия изисква всяко изменение в проекта  да може да бъде направено само след получаване на разрешение от АЯР.
Български специалисти ходили ли са в руските централи, където това гориво е работило, за да се запознаят с поведението му?

Сергей Цочев:

Не мога да отговоря конкретно. Най-вероятно са ходили. Става въпрос за 2002  година.  Но това гориво имаше определен експлоатационен опит, когато беше внедрено в нашата централа. Въпреки това…в този период това гориво е заредено на руските централи ВЕВЕР- 1000, внедрено е и на украинските ВЕВЕР 1000. Не е внедрено само на 5 и 6 блок. А натрупаният експлоатационен опит показа, че има определени несъвършенства във софтуера, който трябва да бъде актуализиран по съответния начин. И начинът да бъде актуализиран този софтуер е именно организацията, която го е разработила да направи необходимите корекции. Няма нищо криминално. Криминално е, когато някой сам отиде и започне да променя някои параметри. Тогава, когато това прави научният консултант и разработчикът на този софтуер, няма нищо криминално.

Георги Котев:

Експлоатационният опит се документира именно във въпросният ТОБ(Техническа обосновка на безопасността). Само, че в предоставения ни от ТВЕЛ ТОБ се говори за съвсем други сортове гориво, различни от използваното в Козлодуй. Няма документ, който да е констатирал несъвършенства в използвания софтуер. Ако те са факт, софтуерът трябва да бъде незабавно снет от употреба, а докато бъде заменен с верен – реакторите да бъдат спрени. Всичко останало е авантюризъм, равен на престъпление.
Промените в софтуера следва да бъдат последвани от ново паспортизиране на програмите от руския контролиращ орган и чак тогава предоставени за експлоатация. Точно това не се прави. А в програмите се “пипа” безконтролно, при доказано вече нарушени паспорти.

Александър Белковец:

На 12 и 13 септември група ВМПО е направила промени в програмното осигуряване. Не е ли необходимо това изменение да се реализира само след изготвяне на съответно техническо решение за внасяне на изменение в проекта? Официално тези масиви са получени, след като бяха направени изменения в софтуера. Закономерно възниква въпросът, защо е било необходимо това бързане за внасяне на промените? Пак повтарям, този софтуер, след като е въведен в експлоатация като част от системата СВРК е собственост на АЕЦ и само тя има право, разбира се с разрешение на АЯР, да прави промени в него. Или вие искате да кажете, че АЕЦ досега е работила с невъведена в експлоатация система СВРК? Механизмът на криминалният “ремонт” на програмите съм разказал и показал подробно в Доказателство №6, на сайта www.eurochicago.com.

Каква е все пак ядрената безопасност в АЕЦ „Козлодуй“?

Сергей Цочев:

Облъчването на персонала за последните 10 години е паднало повече от 10 пъти, включително за последните 4 години, периода откогато е внедрено това гориво. От момента, в който е внедрено това гориво – 2004 година насам, активността на охлаждащата вода в първи контур( тази която охлажда горивото) е паднала повече от 10 пъти. Газообразните изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй”, които са в пряка функция от активността на топлоносителя и от херметичността на горивото са паднали повече от 100 пъти. За този период няма нито един случай ( защото за всеки планов ремонт, когато се отваря реактора, горивото се проверява касета по касета) няма случай на индефицирана дефектна касета, или топлоотделящ елемент. Събитията на 5 и 6 блок през последните 5 години като цяло падат непрекъснато като брой. Аз не зная как, ако горивото е подменено с долнокачествено, ще се получат тези показатели.“ Към този оптимистичен рапорт на шефа на АЕЦ може да се добави една подробност – на 1 март 2006 в АЕЦ „Козлодуй“ стана инцидент, окачествен в някои доклади на Запад като един от четирите най-опасни инциденти в ядрена централа (виж тук). Тогава (както бяха принудени да признаят от АЕЦ “Козлодуй” впоследствие), 22 от 60 пръта, които спират реактора, са отказали да се спуснат. Това беше сравнено от някои експерти с автомобил, който се движи без спирачки. Опасното в случая, което няма връзка с горивото, е, че от АЕЦ „Козлодуй“ се опитаха да прикрият инцидента, като съобщиха, че няма инцидент. Агенцията първоначално също не би тревога, а го призна за инцидент много по-късно, когато вече се вдигна шум и в чужбина. Въпросът е – щом така реагират в централата на инцидент, как да вярваме, когато ни убеждават, че всичко е наред с ядреното гориво?

Александър Белковец:

Това, че събитията намаляват като брой, след толкова модернизации и подменено оборудване на блоковете, е нещо съвсем нормално. Ненормално ще е ако нещата стоят обратно. Бих искал г-н Цончев да коментира събитието от 15.07.2007г. „Попадане на радиоактивен разтвор в полуобслужвани помещения на СК-3” . Не съм казвал, че горивото е долнокачествено. И всичко това, което казвате по-горе се отнася до периода преди зарежданията през 2008 г. (б. р. – тоест изцяло с новото гориво)

Сергей Цочев:

Смея да твърдя, че това гориво е най-доброто, с което са работили тези блокове и че те се намират в най-добрата си форма от пуска си до сега. Поради това, че беше извършена много мащабна модернизация тези блокове са измежду най-добрите от блоковете ВЕВЕР 1000, а така също измежду блоковете с вода под налягане, каквито се експлоатират в други страни. И това не са мои думи , а са заключения на последната мисия на Международната агенция за атомна енергия, която мина ноември миналата година. Само след няколко месеца предстои Мисия на ВАНО (Световната организация на операторите). Така че няма от какво да се притеснява централата, защото тя в момента стои много добре. Разбира се осъзнавам, че съм регулатор и не ми е работа да й правя реклама. Ако тя сега е в добро състояние, аз съм доволен, моите колеги са доволни. Но АЕЦ “Козлодуй” има предизвикателства за утре, има задачи за други ден. Трябва да направят периодичен преглед на безопасността – нещо което се прави в момента, защото им изтича лицензията в края на годината.

Георги Котев:

Проследих въпросната мисия на МААЕ. Тя е проверявала точно определени мерки от програмата за модернизация на централата, но нито една от тях не е свързана с горивото. Нещо повече, преходът от старото към новото гориво въобще не е елемент от тази програма за модернизация. Даже още нещо повече, именно заради прехода от старо към ново гориво едно от основните мероприятия по тази модернизация още не е приключило, а именно актуализирането на новият ТОБ(Техническа обосновка на безопасността) към новото гориво. За този нов ТОБ са похарчени милиони, а може би и десетки милиони левове, още преди години, но той така и не може да влезе в сила. Така на практика АЕЦ Козлодуй няма актуален основен документ – Техническа Обосновка на Безопасността (ТОБ), за което вината е персонално на Цочев. Колкото и да не ми е приятно да го кажа, но в резултат на тази криминална история централата трябва да бъде спряна, до изчистването на ТОБ–а, а Цочев и компания вкарани в затвора. За съжаление в наказателният кодекс не е предвидено наказание за такова нарушение, защото никой нормален законотворец не би допуснал, че е възможно извършването на такова престъпление. Точно това се използва и от престъпната групировка.

Сергей Цочев:

Има безброй задачи, които “Козлодуй” трябва да върши. През май ще има национално учение по аварийна готовност, с много външни наблюдатели. Съвсем не съм на мнение , че всичко е само прекрасно, но не може един малък технически проблем  да се изважда от контекста и да се правят генерални заключения за безопасността на централата.

Георги Котев:

Подмяната на горивото ли е “малък технически проблем”? Ако не е той, то тогава кой е той и кому регулаторът е наложил санкции за неговото допускане?

ядец
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.