Писмо на Ласло Ковач до Яне Янев

ЛАСЛО КОВАЧ
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ B-1049 BRSUSSELS

До Г-н Яне Янев
Заместник- председател на парламентарната група
На Обединените демократични сили
Народно събрание на Република България
Електронна поща: 409yanev@nt52.parliament.bg

20 февруари 2007 г.
GM/jo’d/ D188

Уважаеми г-н Янев,

Благодаря Ви за писмото от 23 януари 2007 г. за въвеждането в България на акциз върху домашната ракия. Този отговор също се отнася за едно подобно писмо, което сте написали до моя Генерален Директор г-н Верю .

Може би ще е полезно най-напред да обясня накратко системата за акциза върху алкохола в рамките на ЕС. Структурите на акциза върху алкохола са уточнени в Директива 92/83/EЕC на Съвета, която определя различните категории продукти. Ставките на акциза върху алкохола са определени в Директива 92/84 ЕЕС на Съвета и определят минималните акцизни ставки, които държавите- членки трябва да приложат за различните категории продукти. Тези директиви определят основните правила, които държавите- членки трябва да спазват. Съществуват все пак известен брой дерогации на тези основни правила, които държавите- членки са получили за конкретни цели, но подчертавам, че това по- скоро са изключения от нормата.

В контекста на приемането на България в ЕС бе ясно, че са необходими промени във връзка с акциза върху алкохола за България с цел той да се приведе в съответствие с правото на Общността. Все пак по време на дискусиите и преговорите, които се проведоха, и като се има предвид особената ситуация с облагането на домашно произведената ракия в България, се стигна до дерогация за облагодетелстващо данъчно облагане, което бе приложено към Акта за присъединяване, текстът, на която гласи:

България … може да приложи намалена акцизна ставка, не по-ниска от 50 % от основната национална акцизна ставка за етилов алкохол, спрямо етиловия алкохол, произведен в обекти за дестилиране, които годишно произвеждат повече от 10 хектолитра етилов алкохол от плодове, доставени им от овощни стопанства. Прилагането на намалената ставка се ограничава до 30 литра плодови спиртни напитки годишно за производствено овощно стопанство, предназначени изключително за тяхно лично потребление.

Подобна дерогация получиха също и Чехия, Унгария, Словакия и Румъния.
Затова, връщайки се на конкретния въпрос, който ми зададохте, аз трябва най-напред да подчертая, че тези дерогации, без значение дали се отнасят за България или друга държава- членка, вече осигуряват облагодетелстващо данъчно облагане за домашно произведения алкохол до разрешените граници и е в сила от датата на присъединяване. Второ, тези дерогации са част от условията за присъединяване, които са ратифицирани както в Договора за присъединяване, така и в Акта за присъединяване. Това в действителност изключва всякаква възможност за повторно отваряне на преговорите за промяна на клаузите от дерогациите, например, за отпускане на преходни периоди.

Все пак винаги съществува възможност за държава-членка да помоли за дадена мярка , каквато е дерогацията. В подобни случаи Комисията ще разгледа внимателно молбата и, ако тя се подкрепи, може да направи предложение на Съвета съгласно Член 93 от Договора [за създаване на Европейската икономическа общност]. В този особен случай въпреки че не е отправена официална молба аз трябва да Ви информирам, че е малко вероятно с оглед на горе-изложеното Комисията да направи предложение, за да подкрепи молбата за преходен период.

С оглед на гореспоменатото, ако решите, че все още искате среща, за нас ще е удоволствие да приемем. Бих искал обаче да ви посъветвам, че би било по- подходящо да се срещнете с моя Генерален директор г-н Верю, на когото ще изпратя копие от това писмо.

С уважение,
Ласло Ковач

ядец
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.