Европа срещу България, казус I: Не на голф игрищата и строежите в парк „Странджа“

На това мястото е предвидено строителство според плана на община Царево. Там, където планината Странджа се среща с морето, е местообиталище на редки за цяла Европа животински и растителни видове. Снимка: Светослава Банчева

Ако правителството на България до 2 месеца не реагира срещу грубото нарушаване на европейското екологично законодателство в „Иракли“, „Банско“ и „Странджа“, България ще бъде изправена пред Съда на европейските общности и ще понесе сериозни глоби. Европейската комисия отвори наказателна процедура срещу България по три екологични казуса.

Първият от тях e за Странджа. Той се отнася до новия Общ устройствен план на Община „Царево“, който предвижда върху част от територията на Природен парк „Странджа“ да се строят хотели и голф-игрища. По този начин ще бъдат унищожени 25% от редките растителни и животински видове и местообитания в парка, които са с национално и европейско значение.

По отношение на Природен парк „Странджа“ българските институции от няколко години насам непрекъснато нарушават закона в полза на различни корпоративни интереси. Първо, през 2006 година там изникна незаконният строеж на фирма „Краш 2000“. След това тричленен състав на Върховния административен съд под ръководството на знаковия съдия Андрей Икономов (който отмени статута на защитената територия „Камчийски пясъци“) излезе с решение да се заличи Природен парк „Странджа“. Заради наглостта на това съдебно решение, парламентът се принуди да приеме специална поправка в Закона за защитените територии, с която се забранява статутът на природните паркове да се отменя със съдебни решения. Така „Странджа“ временно беше спасена от изсичане и застрояване.

Общия устройствен план на община Царево върху картата на парк „Странджа“ (в зелено). С червено са отбелязани местата, където е предвидено застрояване.

Тогава беше изработен нов Общ устройствен план на Община Царево, който изненадващо бързо се сдоби с положителна екологична оценка. Тази оценка беше подписана от бившия министър на околната среда и водите Джевдет Чакъров, а министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов издаде заповед за влизането на новия устройствен план в сила.

„Най-много ни притесни, че с новия план са  предвидени за застрояване всички територии около незаконния строеж на фирма „Краш 2000“, около Варвара и около Ахтопол. Териториите между р. „Велека“ и „Силистар“ са определени за плътно застрояване, а това са защитени местности от „Натура 2000“, в които строителството е забранено априори, казва Александър Дунчев от Асоциацията на парковете в България.

Според община Царево урбанизацията на бивши пасища, поляни и ниви не оказва негативно въздействие върху околната среда, но според орнитолозите там кацат мигриращите птици, а специалистите по фауна казват, че там са всички редки змии, костенурки, влечуги и други земноводни, които не се срещат в гората и заради тях зоните попадат в „Натура 2000“. Много учени от БАН с официални становища при обществените обсъждания предупреждават, че животинските видове и техните местообитания ще бъдат унищожени, но това не се приема нито от експертния съвет, който прави екологичната оценка, нито от експертния съвет към Министерството на околната среда и водите.

Докато тече процедурата по одобрение на екологичната оценка, природозащитници подават в прокуратурата сигнали срещу зам.- министъра на околната среда и водите Чавдар Георгиев. Оказва се, че той е в управителния съвет на две фирми за недвижими имоти в Царево и в управителния съвет на две фондации за развитието на голф туризма в България, което е явен конфликт на интереси. До ден днешен прокуратурата не е предприела нищо срещу него.

5 май 2009 г. Строежът на фирма „Краш 2000“ е ограден и се охранява. Оказва се, че с незаконни документи в България може да се построи цял хотелски комплекс. Снимки: e-vestnik

„Точно Чавдар Георгиев обясняваше, че новият устройствен план на Царево предвижда на голяма част от териториите да се изградят голф-игрища, казва Йорданка Динева от Българската фондация „Биоразнообразие“. Чавдар Георгиев и разни псевдо-еколози и биолози се опитваха да представят голф игрищата като незастрояване и неунищожаване на местообитанията. Което е безумие, защото за целта се премахва почвеният слой, слагат се разни изкуствени смески и др., и всъщност се подменя цялата екосистема. А и голф игрищата изискват много напояване. Вместо да използваме водата за пиене или за посеви, ще поливаме с нея голф игрища. Да не говорим, че тези голф игрища не се правят самоцелно – около тях ще бъдат построени и съответните хотелски комплекси“.

Още един конфликт на интереси има и при изработването на самата екологична оценка. За нея са наети трима специалисти – професорите от Лесотехническия университет Екатерина Павлова и Димитър Павлов, които са съпрузи, и експертът по фауна Николай Коджабашев, който е преподавател по зоология в същия университет. Първо, двамата съпрузи са свързани лица и второ, нямат нужната квалификация – оценителите трябва да имат екологично или биологично образование, а те са лесовъди.

„За наша радост гл. ас. Николай Коджабашев, фаунистът в техния екип, се оказа достатъчно независим, за да не се поддава на финансов натиск, казва Александър Дунчев. За него е важно да запази името си. Той се свързал с Природен парк „Странджа“ и казал, че ще отстои мнението си и ще се опита да защити парка в екологичната оценка“.

Зоологът Коджабашев дава становище, че предвиденото развитие и застрояване на Южното Черноморие в Община Царево ще има въздействие върху 25% от приоритетните за опазване от европейско и национално значение видове и местообитания. Това е огромен процент, но в крайното решение на екологичната оценка професорите-съпрузи пренебрегват това експертно мнение и казват, че устройственият план няма да има значително въздействие върху местообитания и видове.

Крайморски пейзаж от парк Станджа. Тук има планове да се построи голф игрище. Снимки: Светослава Банчева

Тогава Коджабашев собственоръчно сезира Европейската комисия с писмо: „Аз участвам в екологичната оценка като единствения експерт „Фауна“ и моето мнение не беше взето предвид в крайната оценка, което считам, че е нарушение на Европейски директиви и на тяхната философия“. Впоследствие това становище е използвано и в жалбата до ЕК на Асоциацията на парковете в България и се оказва най-силното доказателство за нарушението на европейските директиви.

Другите нарушения, които са описани от българските природозащитници в жалбата до ЕК, са следните: МОСВ одобрява екологичната оценка непрозрачно, без да го обявява, което пречи на екологичните организации да обжалват. Срокът за обжалване е две седмици след излизане  на решението, но когато то не се публикува никъде, има голям риск да се изпусне законовият срок.

„Ние, благодарение на Закона за достъп до информация, всяка седмица пускахме писма със запитвания излезнала ли е оценката, за да няма дупка, в която да го прокарат, без да разберем“, казва Александър Дунчев. Така от Асоциацията на парковете в България успели да обжалват във Върховния административен съд първо екологичната оценка на МОСВ, а след това – и заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството Гагаузов за одобрението на общия устройствен план на Царево. По случая в момента се водят две отделни дела във ВАС.

Обжалването също не минало гладко. „Първата ни жалба във ВАС за екологичната оценка беше отхвърлена в нарушение на Охурската конвенция за достъп до правосъдие, казва Александър Дунчев. Съдията Икономов, който успя да затрие защитената местност Камчийски пясъци и се опита да заличи Природен парк „Странджа“, отхвърли тази жалба. За късмет, петчленният състав на ВАС тъкмо е имал среща с Европейската комисия и с европейските върховни административни съдии. На нея ги предупредили по-стриктно да спазват европейските закони и жалбата ни беше върната в съда. С другата заповед – на министъра на регионалното развитие и благоустройството също имаше перипетии, но накрая и двете жалби потеглиха успешно, паралелно с разследването на ЕК.

След като българската държава разбра, че ЕК ще бъде безпощадна по отношение на този кристално ясен случай, преди две седмици на поредното заседание на ВАС, министерството на околната среда и водите оттегли своето решение и се оттегли като страна по делото. Отказа се от този свой незаконен акт и сега се очаква министърът на регионалното развитие и благоустройството да направи същото. В противен случай нарушението си остава – оттеглена е оценката, но не е оттеглен общият устройствен план като заповед. Сега очакваме строителният министър също да се включи в действията по преустановяването на това нарушение, за да се стигне до закриване на тази наказателна процедура от страна на ЕК към България“, надяват се еколозите.

В прессъобщение на МОСВ за казуса „Странжда“ се казва, че “процедурата по прилагане на Общностното законодателство в областта на околната среда ще бъде проведена повторно, с цел неговото правилно прилагане в цялост“, което вероятно значи, че ще преработват екологичната оценка. За да се прекрати процедурата на ЕК срещу България обаче трябва да се преработи целият общ устройствен план на община Царево, така че да не уврежда териториите на Природен парк „Странджа“.

Още статии от e-vestnik за безобразията в Природен парк „Странджа“:

ДНСК не иска да събаря незаконния строеж край с. Варвара в „Странджа“

Ще спасят ли изборите комплекса на фирма „Краш 2000“ край Варвара

Търсят се доброволци да разрушат незаконния строеж край морето в парк „Странджа“

Шефът на парк „Странджа“: Искат да строят курорти с 50-60 хил. легла. А откъде вода?

Кметът на Царево и фирма „Краш 2000“ пак подкараха багерите към „Странджа“

„Спасете Странджа!“ или как гражданското общество свърши в районното

Как съдът ликвидира парк „Странджа“ и го хвърли на строителната мафия

По Южното Черноморие строят комплекси със скорост по 600 кубика бетон дневно

Инвеститори и местни се готвят да лапнат 7 млрд. лева от брега на „Странджа“

Защо не арестуват фалшификаторите, построили комплекс край морето

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.