Антон Антонов: Проверка за алкохол могат да правят само полицаи със светлоотразителни жилетки, стикер със снимка и номер

Полицията в България има само 750 дрегера

Антон Антонов, началник на сектор „Пътен контрол“ в „Пътна полиция“ на дирекция „Охранителна и пътна полиция“ в МВР. Снимка: авторката

Кой има право да прави проверка за алкохол на пътя? Коледните празници наближават, проверките зачестяват. Полицаи от РПУ и всякакви подразделения на МВР спират шофьорите и ги подлагат на тест с уреди, които са си купили сами, установи e-vestnik. Ако уредът покаже наличие на алкохол и шофьорът откаже да даде подкуп, полицаите викат свои колеги, които имат официално зачислен уред и му правят втора проверка, за да му напишат акт.

Поради тази рекетьорска практика се обърнахме официално към МВР да даде пояснения кой има право да прави проверка за алкохол и с какви уреди. На въпросите ни отговаря главен инспектор Антон Антонов, който е началник на сектора „Пътен контрол“ в отдел „Пътна полиция“ на дирекция „Охранителна и пътна полиция“ в МВР.

Научихме, че квартални полицаи от охранителна полиция си купували собствени дрегери, проверявали с тях водачите за алкохол и от рушветите си избивали инвестицията за 1-2 смени.

– Напълно е възможно човек да си купи собствен дрегер. Тези уреди се продават свободно на пазара и са общодостъпни. За да бъдат използвани от служители на МВР обаче, дрегерите трябва да имат сертификат като средство за измерване. Лабораториите, които издават такъв сертификат, са строго определени. Те са получили лиценз от Българския институт по метрология. Всяко техническо средство се води на отчет на три нива – в лабораторията, в структурната единица на МВР и на централно ниво. Аз мога да ви кажа веднага колко са уредите, кой уред къде се намира и кой работи с него. При организацията на всекидневната работа има начини за контрол.

По какво се познава дали един дрегер е разпределен служебно на полицаите по съответния ред, или те са си го купили, за да рекетират водачите?

– Всеки технически уред, с който се установява нарушение – радар, дрегер за алкохол и др., трябва да има стикер за метрологична проверка. Без този стикер гарантирам, че уредът е нелегитимен. На някои дрегери този стикер се поставя отстрани. На големите дрегери се намира в задната част. Независимо от местоположението му, стикерът за метрологична проверка трябва да съществува. Никой от полицията не си позволява да работи с уреди без такива стикери. Или ако някой го прави, то е незаконно.

Застават вечер полицаи от местното РПУ на входа или на изхода на квартала и започват да проверяват шофьорите за алкохол със собствен дрегер. Ако водачът е пил, но не иска да даде подкуп, охранителните полицаи викат служители на КАТ, които имат легитимен дрегер, мерят му алкохола вече с официалния уред и вписват показанията и номера на редовния дрегер в акта. Знаете ли за такива случаи?

– Наистина, преди около 1 година имаше установени такива случаи, но към момента хората, които извършваха подобни нарушения, вече не са служители на МВР.

Уволнени са, така ли?

– И не само – това е длъжностно престъпление. Ще се върна на реда, по който водачите се проверяват за алкохол, за да обясня как възможностите за злоумишлени действия в тази насока са стеснени максимално. По същия начин е и с радарите, и с всички технически средства, които имат памет и фиксират нарушения. Уредите (в случая дрегерите) се разпределят на полицаите централизирано и се водят на отчет. Преди всяка смяна началникът определя къде ще работят служителите, зачислява им техническото средство и им го записва в дневника, който е основният им отчетен документ.

Антон Антонов. Снимка: авторката

Всяко техническо средство (дрегер, радар и др.) се води под номер, зачислено е и към края на седмицата или в края на всеки месец прекият ръководител е длъжен да изтегли паметта му. Там се съдържат всички нарушения, които са установени. Ръководителят взима дневника на служителя и сравнява показателите от паметта на дрегера с показанията, записани в дневника. Началникът проверява това, което служителят е записал като данни за актове и фишове, и докладва на директора на областната дирекция дали всичко е наред. Мислите ли, че някой ще допусне служител на КАТ  да установи нарушение с един законен уред, без след това да го отчете? Например – в паметта на дрегера да има 10 – 20 проби, които показват превишено съдържание на алкохол, но в дневника да няма данни за актове и др.?

– Колко дрегера официално са разпределени за проверка на алкохол в България?

– В страната общо има около 750 дрегера.

На кого са разпределени тези дрегери? Имат ли право полицаите от охранителна полиция да разполагат с такива дрегери или само служителите на КАТ може да проверяват за алкохол?

– Ако началникът на структурното звено е преценил, че се налага, служителите на охранителна полиция също може да правят проверки за алкохол и да им се разпределят дрегери. Всички служители, които са упълномощени да контролират водачите по Закона за движение по пътищата, може да правят такива проверки. Важно е да се знае, че когато извършват контрол на пътя, полицаите (независимо дали са от охранителна, от пътна полиция и др.), задължително трябва да носят светлоотразителна жилетка и стикер със снимка и индивидуален номер. Това показва, че те са обучени (в средата на тази година много служители преминаха доста тежък тест) и упълномощени да следят за спазването на Закона за движение по пътищата.

Подготовката им е много добра, което се вижда и от жалбите. Обжалваните наказателни постановления и действия на полицейски служители са малко над 1%, което е нищожен процент.

Има ли проверки, които само служителите на КАТ може да извършват, а охранителна полиция няма това право?

– Специфика има по отношение на използването на автоматизираните технически средства за контрол, защото те са доста сложни и не може някой за три-четири дена да бъде обучен да работи с тях.

Радарите ли имате предвид?

– Точно така – автоматизираните радари и системи за видеоконтрол. Преценено е, че засега служители, на които пряко не им влиза в задълженията да работят с тези по-сложни системи, няма да извършват контрол по този начин.

Тоест, с изключение на радарите, служителите на охранителна полиция имат право да спират водачите и да ги проверяват за алкохол, защото понякога им се разпределят и дрегери, така ли?

– Когато началникът на структурното звено прецени, че това е необходимо. На този етап има известни ограничения. Съгласно заповедта, с технически средства работят само тези, които са назначени като автоконтрольори или служителите от пътна полиция.

– Каква е процедурата, когато дрегерът покаже, че шофьорът е употребил повече алкохол от позволеното и показанието му е над 0.5 промила? Задължително ли е да отиде в лаборатория и да си направи и кръвна проба?

– На този етап не е задължително, а пожелателно. Ако водачът се съгласи, може да отиде и да се изследва. Процедурата е следната – до 0.5 промила е в рамките на разрешеното от закона. При наличие на от 0.5 до 1.2 промила нарушението е административно – трябва да се състави акт по Наредба 30. След това в срок от 30 дена административно-наказващият орган се произнася какво наказание трябва да изтърпи водачът. Ако обаче показанието е над 1.2 промила отговорността, която носи шофьорът, вече е наказателна – предвижда се и лишаване от свобода. Поради което в Наказателния кодекс е предвиден кръвен тест.

Вече задължителен, така ли?

– Пак не е задължителен – може и водачът да не го направи.

А показанията от дрегера валидни ли са в съда?

– Валидни са само при административно производство. За наказателното се изисква да има кръвен тест.

Тоест, има дупка в закона, която позволява на водачи със съдържание на алкохол в кръвта над 1.2 промила, да се измъкват от наказателна отговорност, така ли?

– Донякъде да, макар че санкциите по административната отговорност не са ниски, така че не се измъкват напълно. За съдържание на алкохол в кръвта над 1.2 промила се прилагат доста сериозни срокове за лишаване от право на управление.

Какво има право да изисква от нас служителят на охранителна или пътна полиция, който ни спира за проверка на пътя, и какво не?

– Служителят може да състави два документа – фиш, който изисква съгласието на водача (той трябва да го подпише) или акт за установяване на административно нарушение. В този случай служителят само установява нарушението – нито наказва, нито има право да каже на следващата инстанция каква да бъде санкцията. Само констатира. Оттам нататък гражданинът има право да обжалва в рамките на следващите 3 дена съставения акт. След приключване на производството и налагане на наказанието, той има право още 7 дни да обжалва наказанието. Тоест, безсмислено е гражданите да се разправят и да водят спорове на пътя с контролните органи. Ако някой се усъмни, че служителят извършва фрапиращо нарушение, може чрез телефон 166 или 112 уведоми и да извика прекия ръководител на този служител.

Антон Антонов. Снимка: авторката

Защо служителите на КАТ се крият все зад разни дървета и храсти, и изкачат изневиделица?

– Работата в МВР се организира по писани правила. Конкретно за униформения състав (тъй като това е вид патрулно-постова дейност) се определят установъчни пунктове. За пътна полиция това са местата с висока концентрация на ПТП, с голяма степен на нарушаемост и др.

Позицията (или както пишат медиите: „крият се по храстите”), не се определя от служителя. Той няма право на индивидуална преценка. Предварително е разписано в документи и заповеди точно къде да застане. Отделно преди работа минава на инструктаж и пак му се казва къде и как да работи. Тоест, той е назначен на мястото, от което проверява водачите на МПС – не си е избрал сам това място по някаква своя причина.
Полицията няма задължение да казва на водачите предварително: „Ние днес ще работим тук – имайте го предвид, за да се пазите, а през другото време си карайте, както искате”. Напротив – водачите са задължени непрекъснато да спазват правилата за движение по пътищата. Тогава за тях ще е без значение къде се намират постовете за контрол от страна на служителите на МВР.

Правят ли се в момента проверки на шофьорите за наркотици?

– Допреди 2 години имахме уреди за установяване на употребата на наркотици, но фирмата доставчик, по неизвестна за нас причина, ги изтегли. В момента тече процедура за закупуване и доставка на нови уреди, а ще има и еднократни тестове (на принципа на слюнката, каквато е практиката в повечето европейски държави).

Как контролирате шофьорите дали не употребяват наркотици, щом няма тестове и уреди?

– Ако контролният орган установи, че водачът не отговаря на медицинските и психологически изисквания, за да управлява МПС (например има неадекватни реакции, широки зеници и др.), трябва да го отведе за медицинско изследване. Ако се докаже, че е употребил наркотици, водачът носи съдебна отговорност.

– Кога ще започнат да се правят тестове за наркотици на пътя?

– Предвижда се да влезнат от следващата година. Това е един предварителен тест, който ще се прави въз основа на психомоторните реакции на водачите – дали са адекватни реакциите им, дали зениците им са разширени или много свити и др. Предстои ни сериозна работа, защото полицаите ще бъдат обучавани под ръководството на медицински персонал, както това е направено в другите европейски държави.

– Ще се правят тестове за наркотици само на на водачи, за които има съмнение, че са дрогирани, така ли?

– Точно така. И както при другите дейности, ще има писани правила, ще има определени служители, които ще проверяват.

– Кой ще прави проверките за наркотици – КАТ, служителите на охранителна полиция?

– Независимо дали са от КАТ „Пътна полиция“, или от „Охранителна полиция“, само служители, които имат светлоотразителна жилетка и стикер с името, имат право да спират водачите на МПС за проверка.

– Ако полицаят няма стикер и жилетка, няма право да спира автомобили, така ли?

– Има право, но при съмнения за нарушения на закона за МВР. Няма право да съставя документи по отношение на контрола на правилата за движение по пътищата.

БългарияИнтервю
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.