Zdr. Ko pr? Az cukam CS. U?

Малък речник на Интернет и есемес жаргона

Светослава Банчева, Нели Томова

Компютърното поколение на митинг в София против затворянето на сайтове с торент тракери. Снимка: Валентина Петрова

Какво е 44? Чао,чао на Интернет-езика на тинейджърите.

А bb? Бай-бай.

Най-популярните съкращения от разговорите по Интернет вече навлизат и в речта. На обикновен въпрос като: „Къде ти е якето“ родителят може да получи необикновен отговор като „ДДЗ!“ (‘де да знам).

Интернет и мобилните телефони родиха нов жаргон. В писмен вид той представлява смес от латиница, кирилица, цифри и символи на мястото на букви. Система от знаци, която се използва в електронни писма, в Интернет чатове, при писането на есемеси с мобилен телефон. Дори в ученическите съчинения често могат да се видят четворки и шестици на мястото буквите “ч” и “ш”.

Българските езиковеди анализират компютърния жаргон още от 2000 – 2001 година, но техните разработки са по-неразбираеми от самия жаргон.

Ето какво пише например езиковедката Людмила Кирова в студията си „Компютърната лексика – актуални процеси и тенденции“:
„В тази работа разглеждаме актуалните начини за номиниране, които практиката на компютърно базираните групи (КБГ) разкрива. Тя показва наличие на множество неологизми и неосемантизми, повишаване честотата на думи и изрази в определен тип дискурси като неизменна част от тяхната характеристика, както и промяна в разпределението на активните начини на словообразуване в лексико-семантичното поле на компютърните технологии (КТ).“

Речта в Интернет изглежда по-жива и понятна от тази на езиковедите. Например:

– zdr ko pr?
(Здравей, какво правиш?)

– cukam CS
(Играя на Counter Strike – б. р. – популярна компютърна игра)

– 4 jul Marilyn Manson v Sf, az 6e hoa s 1fr, u?
(На 4 юли Мерилин Менсън идва в София, аз ще ходя на концерта му с един приятел, а ти?)

– verno li ve, br, mn int, ma ddz – ako me pusnat
(Вярно ли, бе, браво, много интересно, ама ‘де да знам – ако ме пуснат)

– spox we, kaim, 4e si s nas
(Спокойно, бе, кажи им, че си с нас)

– ima vr, np
(Има време, няма проблеми)

– zn, ma da ti kaa
(Знам, но да ти кажа)

– 10x, brato4ka, are CS?
(Тенкс (благодаря) , браточка, аре да поиграем Counter Strike)
След внимателно наблюдение на чатовете и с помощта на самите участници в тях, се разбира, че усвояването на жаргона не е толкова непосилно, както изглежда на пръв поглед. Всяко нещо става разбираемо за получателя на посланието, стига той да знае елементарен английски, имената на най-модерните компютърни игри и да има предвид, че нет-поколението се стреми по най-бързия начин и с минимално усилие да предаде възможно най-много значение и смисъл.

comp-teen.jpgЕто защо най-често използваните думи и фразеологизми са сведени до две-три букви – нз (не знам), зн (знам), няма зн (няма значение), мн (много), пр (приятно), от ? кв си (от кой квартал си), инт (интересно), здр (здравей), нп (няма проблеми), мс (мерси), пз (поздрав), ест (естествено), ко пр (какво правиш), са, ся (сега), ник (от нглийското nickname – псевдоним). Примерно:

– kuf ti e nicka
(Kакъв ти е псевдонимът)

– DoNgerra

– kk, asam TheDeadMaan
(ОК, аз съм TheDeadMaan)

В Интернет-жаргона думите се пишат не според правилата на книжовния език, а на звукоподражателен принцип, така че да съвпадат най-добре с живата реч и жаргон. Младежите не го правят, защото са неграмотни, а за да постигнат непринуденост в общуването. Така думата „мое“ в определен контекст означава „може“; „ноо ясно“ е „много ясно“, „2 и 7а“ значи „2007-а година“, „къф е тоа“ – „какъв е този“, „асам“ – „аз съм“, „да каа“ – „да кажа“, „кво ста“ – „какво става“, „ае си лафим“ – „хайде да си лафим“, „каах ти“ – „казах ти“ и т.н.Използва се всяка взаимозаменяемост, която би опростила нещата. Така се получават изрази от типа „4ao za sq“, „6ti pi6a“ („чао засега“ и „ще ти пиша“).

В чатовете широко се срещат и най-популярните английски думи и изрази, включително в съкратен вид. Използват се fr (friend – бъл. приятел), bb (bye-bye), pas (password – парола), acc (account – сметка или право на достъп със собствено потребителско име и парола до интернет, до игра, до сайт и др.), brb (be right back – ще се върна след малко), pic (picture – снимка), pls (плийз – моля) и т. н.
Принципът на смисловата и визуална замяна (примерът с 4 и 6 вместо „ч“ и „ш“), се използва също и за английските думи. „10x“ например, прочетено на английски като числото „ten“ (10) и звука „x“ (екс), се чува като английското „thanks“ (тенкс), което означава благодаря. Английският звук „U“ (Ю) се чете по същия начин като думата „you“ (местоимението „ти“) и вместо да попитат „Ами ти?“, Интернет-потребителите често предпочитат да зададат въпроса „U?“

В модерния английски жаргон, от който навлизат в българския, тези двусмислия са още по-популярни, особено в рекламата и шоубизнеса. Предаване за екстремни спортове например се казва „x3m“, вместо като „еxtreme“. Името на рокгрупата INXS може да бъде разбирано и като „in excess“ (в повече), а популярните U2 звучат като „you too“ (ти също).

Сред това многообразие от български и английски разговорни думи, двусмислия, съкращения и звукоподражания в днешния чат-жаргон, има и чисто нови директни заемки от английски език, на които са прибавени български деятелни наставки. Така се получават думите „чат-я“ (от англ. chat), „даунлоуд-вам“ (от англ. download), „лог-вам“ (от англ. log), „брауз-вам“ (от англ. browse), „сийд-вам“ (от англ. seed), „рег-вам“ (от англ. registration), „бъг-вам“ (от англ. bug).

Извън тези чуждици, които все пак са нужни за работата с новите технологии, в тинейджърския речник по аналогия се заемат и английски думи, за които има български аналог. При разговор по Интернет например, често вместо „играя“ или „помагам“, се използват „плейкам“ и „хелпвам“. Среща се и обратното – български корени се „наставят“ с английски окончания. Популярното „spox“ например, е българското „спокойно“, но съкратено и озвучено с английско окончание „x“.

В езика на поколението, израснало пред компютрите, се наблюдава мирно съжителство между английски думи и съкращения в чист вид, побългарени англицизми и български жаргонни думи и съкращения като например:

– ae da 4at,
(Хайде да си приказваме – от англ. „chat“)

– sa ne mi se talk, sry, kop4e
(Сега не ми се говори, съжалявам, копче. – В изречението са използвани две английски думи talk – говоря и съкращение на sorry (sry) – съжалявам. Обръщението „копче“ пък е модерно умалително за „копеле“)

– np, thx mnoo za pic
(Няма проблеми, благодаря много за снимката. – Използвани са между 2 и 4 английски думи, защото съкращението „np“ може да се тълкува и като българското „няма проблеми“, и като английското „no problem“. „Thx“ е съкратеното английско „thanks“, тоест „благодаря“, а „pic“ идва от picture – снимка).

– pz
(Поздрави)

Кратък речник на Интернет и есемес жаргона

снимка: Валентина Петрова

1.Изписани на български:

2 и 7а – Две хиляди и седма година

ББ – Довиждане (бай-бай)
БР – Браво
БЪГВАМ СЕ – Имам проблеми с компютъра, прен. – побърквам се, ядосвам се

ДДЗ – Де да знам
ДГД – Да го духаш

ЗДР – Здрасти
ЗН – Значение или знам, в зависимост от контекста

ИНФО – Информация
ИНТ – Интересно

КК;ОКС – Ок
КО ПР – Какво правиш

ЛОГВАМ СЕ – Свързвам се

МН – Много
МОЕ – Може
МС – Мерси

НЕКВИ – Някакви
НЕКЪВ – Някакъв
НЗ – Не знам, Няма значение
НОО – Много
НП – Няма проблеми

ПЗ – поздрав
ПР – приятно, приятна

РЕГВАМ СЕ – регистрирам се

СПОКС – спокойно

ЦЪКАМ – играя на игра или правя нещо с мишката на компютъра

ЧЧ; 44 – чао-чао

2. Изписани на английски или на български, но с латиница:

ASL Age, Sex, Location Възраст, пол, място

ABS Аbsolutely Абсолютно
ASAP As soon as possible Възможно най-бързо
ATM At the moment В момента
AYT Are you there Там ли си?

BBL Be back later Ще се върна по-късно
BBS Be back soon Ще се върна скоро
BRB Be right back Ей сега се връщам
BTW By the way Между другото
BY Bye Довиждане, чао
CU See you До скоро
CUL8R See you later Ще се видим по-късно

DND Do not disturb Не безпокойте
DR Друг

F2F Face to face Очи в очи
FAQ Frequently asked questions Често задавани въпроси
F Female От женски пол (жена)
FYI For your information За ваша информация
FR friend Приятел

G2G Got to go Трябва да тръгвам
GR8 Great Страхотно

HI Здрасти
HLO Hello Здрасти

IAC In any case При всички случаи
ILU I love you Обичам те
ILU2 I love you too И аз те обичам

J/C Just checking Само проверявам
JAM Just a minute Само минутка
JJ Just joking Само се шегувам

K OK Добре

L8R Later По-късно
LOL Laughing out loud Бурен смях

M Male От мъжки пол (мъж)
MSG Message Съобщение
MN Many Много

N/A Not available Не е в наличност
Not appropriate Неподходящ
NZ Няма значение
NP No problem Няма проблеми
NRG Energy Енергия
NU New Нов
NW
No way Няма начин
NYP Not your problem Не е твой проблем

OMG – Oh, my God! О, Господи!

PAS Password Парола
PLS Please Моля
PIC Picture Снимка
PRT Party Купон

RGDS Regards Поздрави
RUOK Are you OK Добре ли си?

SRY Sorry Съжалявам, извинявай
STH Something Нещо

THX Thanks Благодаря
10Х Thanks Благодаря
THANQ Thank you Благодаря ти

U You Ти
USU Usually Обикновено
W8 Wait Чакай

Y Why Защо

2L8 Too late Твърде късно
2U To you За теб
4U For you За теб

4NG Честита нова година
4RD Честит рожден ден

ZDR Здрасти

BS / bs Бургас
SF / sf София
PL / pl Плевен
PV / pv Пловдив
VN / vn Варна
VD / vd Видин
VT / vt Велико Търново

Комбинации от пунктуационни знаци, които изразат чувства, настроения, поздрави:

:) усмивка
:D голяма усмивка
:( тъга
:P изплезване
;) намигане
:> ирония
:‘( плач
* целувка
{ } прегръдка (целувка)
{{**}} целувки и прегръдки
{p} целувка с език

Варианти за изписване на българските букви с латиница и с цифри:

а – а
б – b
в – v, w
г – g
д – d
е – e
ж – j, g, v, z, zh
з – z
и – i
й – i, j, y
к – k
л – l
м – m
н – n
о – o
п – p
р – r
с – s
т – t
у – u
ф – f
х – h, x
ц – c, tz, ts, z
ч – 4, ch
ш – 6, sh, s, {
щ – 6t, sht, st
ъ – а, y, w, @
ь – i, j, y, x
ю – ju, u, yu
я – ja, ya, ia, q, 9, @

За съкращения на английски виж следните речници:

http://www.urbandictionary.com/

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.