Езикови и професионални курсове за по 700-1000 лв. излизат безплатно с пари на ЕК

Росен Симеонов, ръководител на програмата „Аз мога“ в Агенцията по заетостта. Снимка: авторката

Работите на трудов договор и искате да учите чужд език. Избирате център, в който да се обучавате и се уговаряте да посещавате курса в удобно за вас време – след работа или в събота и неделя. Три нива са 300 часа. Цената е към 700 лева. Ако знаете за програмата на Европейската комисия „Аз мога“, по която са отпуснати безвъзмездно 26 милиона лева за такива обучения, това ще ви излезе безплатно. Ако не знаете, ще извадите тези пари от джоба си.

Всеки, който работи на трудов договор или е самонает, независимо в каква сфера, има право да подаде заявление в Бюрото по труда по местоживеене или по месторабота, за да кандидатства за придобиване на ключова компетентност чрез ваучер от 700 лева, с който да изкара обучение от три нива по чужд език от минимум 300 часа в обучителен център по желание (стига той да е в списъка на одобрените над 300 обучителни организации по програмата). Проектът е в ход от началото на 2010 година и ще продължи до 2012 година. Няма краен срок за кандидатстване. Освен чужди езици, заетите по трудов договор може да подадат заявление, че желаят да се обучават по някоя от другите 6 ключови компетентности, включени в схемата: общуване на роден език, математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите, дигитална компетентност, умение за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество.

По същата програма може да се кандидатства и за обучение по професионална квалификация – хотелиерство, ресторантьорство, банково дело, бизнес администрация и услуги, търговия, икономика и мениджмънт, графичен дизайн, авто- и транспортни услуги и мн. др. (виж в търсачката в сайта на Агенция по заетостта списъка с всички професии и одобрените доставчици по програмата за съответните градове).

Интересът към проекта „Аз мога” в цялата страна е много голям, затова Агенцията по заетостта е поискала увеличаване на финансовия ресурс на схемата. Към 30 март 2010 година за обучение по ключови компетентности и професионална квалификация са кандидатствали близо 45 000 човека. Първоначално беше предвидено по ключови компетентности да се обучат 20 000 човека, а по професионална квалификация – 7 000. При голямата активност обаче отпуснатите 26 милиона лева няма да са достатъчни за всички желаещи, поради което е предложено увеличаване на средствата.

Проектът „Аз мога“ за повишаване на квалификацията на заетите на трудов договор в България се изпълнява по Оперативна програма на Европейската комисия „Развитие на човешките ресурси“. Общият бюджет на програмата за всички страни за целия цикъл (2007-2013 г.) е 1,214 млрд. евро, от които 1,032 млрд. евро са средства от Европейския социален фонд и 182 млн. евро – национално съфинансиране. Тоест от българска страна се плащат около 10% от разходите.

Всеки кандидат има право да получи максимум два ваучера за целия период на програмата „Аз мога“ (която е до 2012 г.):

– един за ключова компетентност – чужд език, работа със специализиран софтуер и др.

– един за професионална квалификация.

Кой може да кандидатства

Заявления може да подават всички, които работят по трудов договор или са самонаети, без значение от сферата им на дейност. Не се приемат лица, заети в държавната и общинска администрация. Хората, които имат диплома за някаква квалификация, не могат да получат ваучер за придобиване на по-ниска или идентична квалификация. Например – ако човек е завършил английска гимназия, няма право да се включи в обучение по английски език, но може да си избере друг език – примерно немски.

Как се кандидатства

В Бюрото по труда по адресна регистрация или месторабота кандидатът  подава 2 (два) документа – заявление и декларация. Към тях трябва да приложи:
– копие от лична карта;
– копие от диплома за завършено образование;
– удостоверение (свидетелство) за преминат курс за придобиване на професионална квалификация – ако има такова.

Важно: В заявлението трябва да се посочи името на обучителната организация, която кандидатът си е избрал от списъка с одобрените. Затова е добре предварително да направи проучване на организациите за обучение, да провери условията и да се запознае с договора, който учебният център ще му предложи да сключи. В противен случай може да възникнат различни трудности. Например – посочената в заявлението организация да не предлага избраното от кандидата обучение, графикът за провеждане на курса да не е удобен за работещия на трудов договор, да се изпуснат сроковете и мн. др. Продължителността на такъв курс за професионална квалификация може да бъде от 1.5 до 2 години.
Преди издаването на поименен ваучер, лицата могат да сменят посочената от тях в заявлението обучаваща институция.

Срокове

Срок за кандидатстване в бюрата по труда няма. Но след като човек подаде заявление и декларация, и получи одобрение, трябва да спази три важни срока. В противен случай ваучерът му се анулира. Тези срокове са следните:

– До 5 дни, след като получи уведомление, че е одобрен, трябва да отиде в бюрото по труда, за да си получи ваучера.
– До 20 дни след получаване на ваучера трябва да подпише договор със съответната обучаваща организация.
– До 2 месеца след получаване на ваучера трябва да започне обучението.

Сроковете се оказват препъникамък за успешната реализация на много от одобрените, защото не всички организации успяват да реагират достатъчно бързо. Центровете за обучение са частни и не провеждат курсове за 1-2 човека. Те чакат да се събере група и тогава стартират курса. За по-непопулярни курсове по-трудно се събират хора и се чака. В това време може да изтече срокът за започване на обучението и ваучерът да се анулира.

Ето защо е важно кандидатът да направи предварително проучване и да се убеди, че организацията, която възнамерява да избере, предлага съответното обучение и е в състояние да изпълни сроковете. Трябва да се уточнят още и разпределение на времето, учебната програма, документите, които организацията издава на курсиста след завършването (сертификати и др).

Бюрата по труда разглеждат всяка седмица подадените заявления, изготвят писма и уведомяват лицата, които са одобрени, с имейли или по телефона. Повече информация за сроковете може да се намери в Наръчника за работа с ваучери.

Стойност на ваучерите и продължителност на обученията

Най-голям интерес има към курсовете за чужди езици. Цената на ваучера е 700 лева за 3 нива на обучение, минимум 300 учебни часа, казва Росен Симеонов, ръководител на програмата “Аз мога” в Агенцията по заетостта.

Росен Симеонов, ръководител на програмата „Аз мога“ в Агенцията по заетостта. Снимка: авторката

Другото обучение, за което има много кандидати, е за придобиване на дигитална компетентност (обучение по отделни модули, например за програмата Corel draw, Excel и др.) – този ваучер е на стойност 250 лева. За по-широко обучение по компютърни технологии заетите по трудов договор или самонаети лица може да кандидатстват в областта “професионална квалификация”, където има ваучери и по 600 лева.

За професионална квалификация номиналът на ваучера зависи от степента, която кандидатът иска да придобие. За първа степен (продължителност не по-малко от 300 учебни часа) стойността на ваучера е 600 лева. За 660 учебни часа (втора степен) – 1 200 лева, а за 960 учебни часа (трета степен) – 1800 лева.

Допустими са и обучения за част от професия. За част от професия с първа квалификационна степен (минимум 200 учебни часа) ваучерът е на стойност 400 лева, за втора степен (300 учебни часа) – 600 лева, а за трета (600 часа) – 1125 лева.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.