Проф. Иван Илчев: Ще защитим правото на България на знаещо и можещо поколение

Из Откритото писмо на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Проф. Иван Илчев. Снимка: от тв екрана

Уверен съм, че за всички е ясно, че финансовото положение на българското общество и оттук на Софийския университет „Св. Климент Охридски” не е добро. За съжаление, това поражда слухове, които често нямат нищо с действителността. Както е озаглавен един от офортите на Гойя „Сънят на разума ражда чудовища”. А разумът в нашето общество спи доста отдавна. Поради тази причина ректорското ръководство ще си позволи да запознае колегията сравнително по-широко с принципите на финансирането на Университета и сегашното му състояние…

Какво означава 20% допълнително намаление на субсидията, направено след изтичането на първото полугодие, но предвидено като сума за цялата година?…Субсидията през тези месеци покрива едва две трети от необходимите ни суми само за заплащането на труда на преподавателите.

Оттам нататък не остават никакви средства за стипендии, научни изследвания, книгоиздаване, закупуване на книги, за поддръжка на сграден фонд, на общежития, за охрана, почистване, аварийни ремонти. Отделно заплащане на топлоенергия (консумацията й през последната година е паднала с 15% поради мерките за енергийна ефективност, които взехме през последните няколко години, но не и сумите, които отделяме за нея – или повишаването на ефективността ни не може да насмогне над повишаването на цените), вода, електроенергия, чиито цени, разбира се, не са намалени с 20%.

Не е реалистично да се очаква със собствени приходи да можем да покрием разликата – нито таксите на студентите са толкова високи – а те не би трябвало да са високи в един държавен университет, нито приходите ни от имоти са толкова високи, особено в криза като сегашната.

Какво направихме досега:
Специална група от декани, представители на ректорското ръководство и финансовия отдел прегледа възможностите ни и предложи на АС план за съкрашение на разходите.
Дори преди тя да е направила предложенията си, бяха взети някои спешни мерки:
На практика от април бяха спрени всички ремонти и строителства и разходите свързани с придобиване на дълготрайни активи, с изключение на аварийните ремонти и тези, които са финансирани от външни източници… Сключени бяха анекси към научноизследователските договори за намаляване на средствата с 20 процента…

Сключено бе споразумение с „Топлофикация” за разсрочване на изплащането на дълговете ни към тях, но то реално ще започне да бъде изпълнявано през септември, когато започнем да получаваме студентски такси.

АС след оживени обсъждания първо в Съвета на Деканите прие програма за съкращение на разходите (тя може да бъде видяна от колегията в стенограмите на заседанията на Академическия съвет през май-юли 2010 г.)

Това, което сме направили до момента, това, което правим и което подготвяме, в никакъв случай няма да подобри съществено положението на Университета. По начало в никое отношение не сме се разпуснали. Цифрите за очакваните спестявания посочени в програмата, приета от АС едва ли ще бъдат достигнати. Не можем да си позволим лукса да съкращаваме колеги, за чието израстване държавата е влагала крупни средства години наред. Не сме частен университет, за да обучаваме студенти само в специалности, които изначално ще ни носят непосредствена печалба във финансов аспект.

Това, което постигаме с тази програма, за съжаление, е най-лошото, което можем да направим.
С нея наказваме кадърните и амбициозни преподаватели – тези, които са създали популярни и печеливши магистърски програми, тези които са спечелили значими научни проекти, които вкарват в Университета средства за оборудване, за лаборатории и му печелят престиж и у нас и в чужбина.
Наказваме преподавателите, които полагат допълнителен труд, без да получават възнаграждение за него – нещо, което противоречи на конституционните им права.
Наказваме колегите, които работят на различни нива в управлението на Университета и които в различна степен са се отказали временно от научните си и преподавателски интереси, за да направят това, което могат в интерес на цялата университетска общност.
Наказваме колегите, като във време на все по-голяма откритост към света, на практика ограничаваме контактите им с най-добрите европейски и световни образователни и научни институции.
С нея наказваме нашите студенти като цяло и амбициозните и работещи сред тях в частност.
Наказваме ги с това, че максимално ограничаваме привличането на хонорувани преподаватели, които биха могли да им кажат и да ги научат на неща, които университетската колегия не може, тъй като дори ние нямаме специалисти във всички области.
Наказваме ги с ограничаването на практиките и стажовете, които са неразделна част от изграждането на специалиста в много професионални направления.
Наказваме ги с ограничаването на подкрепата, която можем да окажем на студентски проекти в областта на науката и професионалното израстване. Отделно ги наказваме с намаляването на стипендиите.
Наказваме ги в битово отношение – с рязкото ограничаване на неотложните ремонти в общежитията, с невъзможността им да им създадем средата, която заслужават, със спирането на топлата вода.
Какъв е резултатът?
Софийски университет обучава най-добрите юристи в България с два пъти по-малко средства от НБУ да речем. Не може да се очаква, че това може да продължи още дълго.

Уважаеми колеги,
В последните месеци – и за да сме точни от началото на май 2010 г. – в медиите се води истинска атака срещу Алма матер. За съжаление, нерядко подкрепяна къде под сурдинка, къде не от политически и правителствени среди. Прибягва се до инсинуации, до измислени цифри.

Пример за това е вчерашният брой на „24 часа”, в който се цитират анонимни инспекторки, които твърдели, че годишно в специалност „право” се приемат 100-120 души, към които се прехвърляли още 100 души. Според справката на Учебен отдел през 2010 г. са приети всъщност общо 300 студенти в първи курс – редовна и задочна форма на обучение. През 2009-2010 г. във факултета са прехвърлени от други факултети на Алма матер 30, от други български висши училища – 14 и от чужбина – 1. Тази година прехвърляния не са правени.

Или заглавие „Разбиват „секретна” лаборатория” – при положение, че проф. Беленски още преди три седмици помоли за заповед, с която да предаде лабораторията на определена от декана комисия. В доста случаи опроверженията ни не се публикуват или се публикуват в неузнаваем вид. За още по-голямо съжаление, колеги от някои факултети, увлечени в някои субективни вътрешни противоречия не се замислят да ги размахват в публичното пространство, което дири предимно скандали. Създава се впечатление, че в действие влиза комбинация от лобистки интереси.  Без въобще да съм привърженик на платеното образование, начинът, по който бе приета поправката на ЗВО за платеното обучение в Народното събрание говори ясно, че основната й цел бе да се запази статуквото.

Уважаеми колеги,
Имам чувството, че се прави опит да се разбие чувството за корпоративност у университетската колегия, да се подкрепят едни за сметка на други, да бъде ударен авторитетът на Софийския университет като институция, която повече от век създава основните кадри на нашата държава. Това е свързано с непрестанното оплюване и неверие в собствените сили, които все повече се утвърждават в общественото пространство.

Една от причините може би е, че Министерството още не е готово с проект за коренна структурна реформа във финансирането на висшето образование и науката и затова предпочита да се реже от всякъде по равно.

От години слушаме, че ще се поощрява качеството в образованието и науката. За жалост, само се говори. От две години се говори, че финансирането на университетите ще зависи от рейтинга им. Но ние искаме не „някакви бонуси” за университетите с добра наука, както половинчато спомена преди две седмици министърът, а коренна промяна на философията на финансирането на висшето образование и науката.

По неофициални данни, представени пред представители на академичните среди, бизнеса, НПО и студентските съвети, разработваната от екипа на министър Игнатов рейтингова система ще сравнява качеството на обучението по професионални направления. Тази класация е насочена основно към кандидатстудентите и обществеността и дава за първи път в България количествени данни за случващото се във висшето образование.

От 21 професионални направления, в които СУ обучава студенти, нашата Алма матер дели първото място и то с огромна преднина с едва 2 други висши училища, при това частни. Тези резултати би трябвало да бъдат използвани, както при представянето пред широката общественост, така и за финансиране на висшето образование у нас.
През август 2010 г. Ректорът на Софийския университет изпрати две писма до Председателя на Съвета на ректорите проф. Борисов с настояване възможно най-бързо, преди да бъдат приети основните параметри на бюджета за 2011 г., да бъде свикано заседание на Съвета, на което в присъствието на министъра да бъдат обсъдени конкретните му параметри и въпроса за смяната на начина на финансиране. До този момент, подобна среща не е обявявана, а от всичко личи, че Министерството не възнамерява да променя коренно системата, а само да прави частични промени.

Уважаеми колеги,
Нека да го кажа като професионален историк, чийто период на специализация са повече или по-малко годините, в които е съществувал Софийският университет. Българското общество е преминавало през много по-тежки икономически и политически кризи от тази, която преживяваме сега. Но никога досега не е било поставяна под въпрос необходимостта от качествени кадри за България в степен в каквато е поставяна сега.

Никога досега Алма Матер, която е единственият български многопрофилен университет с европейско присъствие не е била атакувана в медиите с такъв площаден и хулигански език, който говори само за ниската култура на тези, които го използват.

През следващите няколко седмици ректорското ръководство ще направи опити да промени финансовата ситуация на Университета. Ако това не стане, трябва да сме готови да защитим не нашите права, а правото на България да има младо, знаещо и можещо поколение.

Виж целия текст на Откритото писмо на сайта на Софийския университет

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.