Ден: 09.04.2017

Необходими са нови правила, за да заработи глобализацията

Людгер Шукнехт*

Скоро министрите на финансите и централните банкери от целия свят ще се съберат във Вашингтон за пролетните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. Те ще обсъждат проблемите на световната икономика, нервно оплаквайки се от засилването на антиглобалистките настроения и призивите да водят политика на недескриминационно развитие. Това е утвърден ритуал. За да се управлява по-ефективно глобализацията обаче, е необходима не допълнителна активност в сферата на политиката, а пренасочване на вниманието към разработване на политика, основана на правила. Трябва освен това и да се признае важността й. Добрите правила дават възможност на правителствата да се справят много…