Ден: 08.10.2017

Откъс: „Магът“ от Магдалена Парис

Представяме книгите от проекта „Мислещата литература, социалната, културната и човешката отговорност на писането“ на издателство „Парадокс“, спечелил подкрепата на програма Creative Europe на Европейската комисия. Ернесто беше проучил Дагмара още преди да се срещне с Кристиян у Херц. Веднага щом получи информация за Герхард. Младото момче от SECURITAS CITY, а по-точно от СРС, Специални разузнавателни средства, работещ само за Ернесто, през целия ден беше на пост пред дома ѝ, докато другите нахлуха в жилището ѝ. Трябваше да побързат, защото Дагмара Бош се връщаше вкъщи в най-неочакваното време. Накрая бяха на косъм да я засекат. Пристигна неочаквано с някакъв мъж и…