Ден: 13.02.2018

Щом домашното насилие се дължи на патриархата, защо при еднополови двойки е по-разпространено?

[inspic=53613,left,540] Откакто започнаха споровете около Истанбулската конвенция, многократно беше изтъкнато от нейните защитници, че България има проблем с домашното насилие и той се дължи на патриархалните ценности и презрителното отношение на мъжете към жените. Подобно нещо се изтъква още в преамбюла на самата конвенция: „…насилието над жени е проява на исторически неравнопоставените властови отношения между жените и мъжете, които са довели до доминация над жените и дискриминация срещу тях от страна на мъжете…“ „…насилието над жени е един от основните социални механизми, чрез които жените са принудително поставени в подчинена позиция спрямо мъжете.“