Ден: 24.11.2019

Справедливост за всеки!

Румен Белчев

Сигурно сте започнали да забравяте, затова ще припомним – преди месец имаше някакви избори. Вяха се знамена, цвърчаха кебапчета, виха оратори, свърши се, слава Богу. На избраните – честито, на неизбраните – до следващия тираж! А на подозренията, че тая работа не е минала без някой и друг лев да смени притежателя си, откликна винаги бдителният български съд! „Купувач на гласове влиза в затвора” – тържествено съобщава „ТРУД”. Купувачът, скрит зад инициалите си, пробутал на трима души по 30 лева, та да гласуват за неизвестен за нас и прокуратурата кандидат за кмет на Сливен. Не е ясно дали кандидатът е…

Непревежданият Джек Лондон

Неговите човешки катастрофи остават уникални

„Притиснати с такава сила, тежащите стотици тонове айсберги бяха запращани в небето като грахови зърна. Грохотът, последвал мразовитото безредие, нарасна и мъжете трябваше да си крещят, за да се чуят. Островът се разтърси от сблъсъка с огромен къс лед, който се заби право в него. Изкорени няколко бора, после се завъртя и извиси, вдигна калната си основа от дъното на реката, връхлетя върху къщата и отряза като с исполински нож брега и дърветата. Изглеждаше, че само докосна единия ъгъл на къщата, обаче одяланите стволове се поместиха като кибритени клечки и цялата постройка се разпадна и се срути, сякаш беше кукленска…