Ден: 08.03.2020

Симон дьо Бовоар: „Човек не се ражда жена, човек става жена“

Ново издание на монументалния труд „Вторият пол“

Симон дьо Бовоар


Едва ли има по-подходящ момент за ново издание на монументалния труд „Вторият пол“, в който Симон дьо Бовоар разглежда положението на жената от гледна точка на основните философски течения и с който получава първото голямо признание. Книгата скандализира привържениците на статуквото, а Ватиканът я включва в черния си списък. „Вторият пол” (Колибри, превод Евгения Грекова) е изключително обстойно и съдържателно изследване на участта на жената от най-далечни времена до модерната епоха. Есе, философски труд, историческо четиво, книгата разглежда женската съдба от гледна точка на биологията, на психоанализата, на историческия материализъм и на екзистенциализма, проследява историята и митовете около „женския въпрос“,…