Ден: 18.04.2020

Поделено яйце на Великден

Да прочетем заедно откъс от романа "Анхедония"

Димо Райков

Бащата започна… – Като дойдеше Великден, хората се поздравяваха не с „Добро утро!”, „ Добър ден!”, „Добра вечер!”, както обикновено, а с „Христос възкресе”, отговорът беше – „Наистина възкресе!” Ние, децата, чакахме да бие камбаната още вечерта и да отидем на черквата. И в края, като щеше да каже попът – яжте, деца, цървени яйца – и като получехме разрешение от попа, ние започвахме да борим яйцата, които си носехме, с острото напред да видим кой ще победи. Помня като ми счупеха яйцето, винаги плачех до скъсване… След като се „борехме” и ги счупехме, обелвахме ги и започвахме да…