Ден: 08.11.2023

Медальонът на кан Омуртаг е купен в Цюрих за 32 хил. франка от Митко Станков

Третият известен екземпляр на медальон на кан Омуртаг, появил се в каталога на аукциона „Nomos” със седалище в Цюрих, Швейцария, с началната цена на 32 хил. швейцарски франка (около 65 хил. лева по курса към момента). Монетата е имитация на византийски владетелски монети. Подобен вид монети ги наричат варваризати.

Вторият появил се екземпляр на медальон на кан Омуртаг беше продаден на аукцион в Цюрих в понеделник, 6 ноември. На началната цена от 32 хил. франка е успял да го купи живеещият във Виена Митко Станков, нумизмат и експерт по антики. Това съобщи самият той на въпрос на e-vestnik. За медальона е имало подадени няколко писмени оферти, но те са оттеглени по неизвестни причини в дните преди търга вчера. Предполага се, че са направени от българи, които са се уплашили, че ще имат неприятности с българските власти, ако купят рядката монета-медальон, от която има един екземпляр в по-лошо качество…