Ден: 11.11.2023

Как 28 съдии гласуваха вместо 200 – избор на членове на ВСС с шашми. В услуга на Банкята

Шестимата съдии, избрани за членове на ВСС с манипулация. Отляво надясно: Мария Терзийска (зам.-председател на Окръжен съд – Варна), Явор Колев (председател на Административен съд-Пловдив), Миглена Тянкова (председател на Окръжен съд – Хасково), Васил Петков (председател на Окръжен съд – Ямбол), Даниела Александрова (зам.-председател на Софийски районен съд) и Младен Димитров (председател на Районен съд – Велико Търново). Шестимата в специално заявление са поискали да встъпят в длъжност, след като съдът отхвърля жалбите срещу избора им. Реформата в съдебната власт трябва да включва и техните оставки. Снимки: Lex.bg

  Изборът на съдии за членове на новия Висш съдебен съвет (ВСС) е извършен с измама. Гласували са 28 съдии от името на 200. За тази манипулация се разбира от отговор на Министерството на правосъдието, даден на запитване на двама съдии (Владислава Цариградска от Окръжен съд – Плевен, и Атанас Атанасов от Софийския градски съд) по Закона за достъп до обществена информация. Изборът за съдии членове на ВСС е проведен през последния уикенд на юни миналата година от компютри във Върховния административен съд. Избрани са нови членове на ВСС – органът, който назначава, наказва, уволнява, издига или праща в…